„Betzatos bendruomenė“ ieško 18–35m. asistento (-ės), kuris (-i) norėtų skirti vienerius metus (nuo spalio 12 d.) gyvenimui kartu su žmonėmis su proto negalia
 
 

„Betzatos bendruomenė“ ieško
18–35 m. asistento(-ės),
kuris(-i) norėtų skirti vienerius metus
(nuo spalio 12 d.)
gyvenimui kartu su žmonėmis su proto negalia.

Mes - žmonės su proto negalia ir be jos – siūlome Tau galimybę mokytis atsiverti kitokiam nei Tu, įsiklausyti ir priimti žmogų toki, koks jis yra, priimti iššūkius, patirti abipusius santykius, giliau pažinti save.

Kviečiame Tave dalintis paprastumo ir švenčių kupinu gyvenimu bendruomenėje.

Mums Tavęs reikia!

Jei susidomėjai, laukiame Tavo apsilankymo, laiško arba skambučio.


Mūsų koordinates:
BETZATOS BENDRUOMENĖ
ČEKONIŠKIŲ KAIMAS
VILNIAUS RAJONAS

www.betzata.lt  
betzatos@gmail.com  
TEL. 8 5 2325529
MOB. 8 698 83713


Kas yra Arka?

Arkos bendruomenę 1964 metais Prancūzijoje įkūrė Žanas VANJĖ (Jean Vanier). Joje priimami proto negalios žmonės, kurie gyvenimo namuose dalinasi kasdienybe su kitais vyrais ir moterimis. Čia jie gali vystyti savo žmogiškąjį potencialą, dalintis savo dovanomis su kitais bendruomenės nariais ir visuomene. Jauni žmonės iš įvairių kultūrinių ir religinių sluoksnių įsipareigoja savanoriškai tarnystei Arkoje.

Žanas Vanjė per patirtį suprato, kad Arkos bendruomenės, kurių centre yra patys silpniausieji, gali būti gailestingumo ir teisingumo židiniais, tomis „dirbtuvėmis“, kuriose mokomasi susitaikinimo „amato“. Jis pats save dosniai dalijo lydėdamas jaunus žmones, atvykstančius padėti, kurie vėliau išvažiavę toliau skleidžia sutaikinimo misiją pasaulyje.

Šiuo metu yra apie 136 Arkos bendruomenės 36 pasaulio šalyse. Arkos bendruomenės yra visuose 5 žemynuose: tiek turtingose šalyse (JAV, Prancūzijoje, Kanadoje, Australijoje ir t.t.), tiek vargingiausiose šalyse (Hondūre, Ugandoje, Haityje, Bangladeše ir t.t.)

http://www.larche.org  
http://www.jean-vanier.org  

Betzatos bendruomenė

Tai pirmasis Arkos projektas Lietuvoje. Esame auganti bendruomenė įsikūrusi prie Vilniaus Čekoniškių kaime.

Bendruomeniniais santykiais ir krikščioniškomis vertybėmis paremtuose gyvenimo namuose šiuo metu gyvename šešiese. Trys žmonės su proto negalia kasdieną važiuoja į dienos užimtumo centrus Vilniuje.

Bendruomenėje mes kartu dirbame, švenčiame, keliaujame ir meldžiamės. Išgyvename buvimo drauge džiaugsmą, mokomės paprastumo ir kantrybės vis labiau pažindami save ir kitą. Priimame svečius ir bendruomenės draugus.

Organizuojame talkas, vasaros darbo stovyklas, palaikome bendruomenines tradicijas: kasdienę vakaro maldą, Kryžiaus kelią mūsų kaime, Advento vakarus, švenčiame šv. Mišias namuose kas mėnesį, Kalėdų Piemenėlių Mišias bendruomenės prakartėlėje. Puoselėjame draugystės ryšius su kitomis bendruomenėmis ir organizacijomis.

http://www.betzata.lt  

Būk savanoriu – asistentu Betzatos bendruomenėje

Asistentas įsipareigoja būti bendruomenėje vienerius metus, prieš tai išbuvęs bandomąjį laiką - mėnesį, po kurio, atsižvelgiant į jo paties ir bendruomenės galimybes bei poreikius jis gali įsipareigoti metams.

Asistentas pasirenka gyventi bendruomenėje arba ne.

Gyvenimo namuose asistentas dalinasi kasdienybe su šešiais bendruomenės nariais, kurių trys žmonės su proto negalia.

Asistentas įsipareigoja:
- padėti žmonėms su negalia jų kasdieninėje veikloje: bendrauti verbaline ir neverbaline kalba, pagelbėti asmeninėje higienoje, padėti gaminti valgį, organizuoti laisvalaikį ir t.t.,
- palydėti automobiliu ar visuomeniniu transportu žmones su negalia į/iš dienos centrus,
- rūpintis namų bei aplinkos (gyvename kaime) priežiūra,
- palaikyti bendruomenės tradicijas: dalyvauti ir padėti organizuojant bendruomenės šventės, talkas, stovyklas,
- dalyvauti susirinkimuose.

Bendruomeninis gyvenimas – iššūkis kiekvienam, priimti skirtingumą, paprastumą, patiriant rutiną ugdyti kantrybę bei norą padėti vieni kitiems, būti šalia kitokio žmogaus ir atsiverti jam. Mokytis mylėti ir atleisti.

Gyvenančiam bendruomenėje asistentui suteikiamas būstas ir maitinimas. Jis gauna kišenpinigius (atlyginimą) su visomis socialinėmis garantijomis. Jei asistentas pasirenka kitokį įsipareigojimo būdą, sąlygos derinamos su bendruomenės vadovu.

Vairuotojo pažymėjimas labai palengvintų gyvenimą bendruomenėje, nes namai įsikūrę kaimo vietovėje.

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt