Lapkričio 12–13 d. LVK Jaunimo pastoracijos taryba kviečia į jaunimo sielovados forumą „Būti bendruomenėj ir bendruomenei“. Registracija iki lapkričio 5 d.
 
 

Garbė Jėzui Kristui!

Lietuvos Vyskupų Konferencijos Jaunimo pastoracijos taryba š.m. lapkričio 12–13 d. Kaune kviečia į jaunimo sielovados forumą „Būti bendruomenėj ir bendruomenei“.

Programą ir organizacinę informaciją pridedame. Registracija iki lapkričio 5 dienos.

Laukdami šio bendrystės susitikimo, melskime Viešpatį Dievą, jog stiprintų mus visus savo Malone, kad galėtume atsidavę Jam toliau darbuotis.

Vyskupas Rimantas Norvila
Lietuvos Vyskupų Konferencijos Jaunimo pastoracijos tarybos pirmininkas

Forumo programa DOC

Registacijos forma DOC

Organizacinė informacija DOC 

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt