Lapkričio 12–13 d. LVK Jaunimo pastoracijos taryba kviečia į jaunimo sielovados forumą „Būti bendruomenėj ir bendruomenei“. Registracija iki lapkričio 5 d.
 
 

Garbė Jėzui Kristui!

Lietuvos Vyskupų Konferencijos Jaunimo pastoracijos taryba š.m. lapkričio 12–13 d. Kaune kviečia į jaunimo sielovados forumą „Būti bendruomenėj ir bendruomenei“.

Programą ir organizacinę informaciją pridedame. Registracija iki lapkričio 5 dienos.

Laukdami šio bendrystės susitikimo, melskime Viešpatį Dievą, jog stiprintų mus visus savo Malone, kad galėtume atsidavę Jam toliau darbuotis.

Vyskupas Rimantas Norvila
Lietuvos Vyskupų Konferencijos Jaunimo pastoracijos tarybos pirmininkas

Forumo programa DOC

Registacijos forma DOC

Organizacinė informacija DOC 

 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt