Gruodžio 4 d. Vilniuje atidengiamas paminklas disidentui kun. Broniui Laurinavičiui (1913 07 17 – 1944 06 04 – 1985 11 25)
 
 

Disidento, kunigo Broniaus Laurinavičiaus paminklo atidengimas ir pašventinimas įvyks šį šeštadienį, gruodžio 4 d., 13.30 val. Vilniuje, Žalgirio - Kalvarijų gatvių sankryžos skvere, pavadintame jo vardu (stotelė - kun. Br. Laurinavičiaus). Prieš tai – Mišios šv. Jokūbo bažnyčioje, praneša Krikščionybės žiniasklaidos tarnyba.

Paminklinės skulptūros autorius prof. Antanas Kmieliauskas.

Prieš 29 metus žuvo vienas ryškių okupuotos Lietuvos disidentų - kunigas Bronius Laurinavičius, sovietų laikais kovojęs už žodžio laisvę, teisę į religinius įsitikinimus ir jų reiškimą. Kunigas buvo persekiojamas sovietų specialiųjų tarnybų ir tragiškai žuvo esant neaiškioms aplinkybėms. Atkūrus Nepriklausomybę, šviesios atminties kunigo nuveikti darbai ir atminimas buvo pagerbti disidento žuvimo vietą – skverą Kalvarijų, Žalgirio ir Verkių gatvių sankryžoje pavadinant jo vardu ir pastatant čia koplytstulpį.

Kunigas Bronius Laurinavičius 2000 m. įrašytas į Katalikų Bažnyčios pasaulio kankinių sąrašą, Lietuvos Respublikos Prezidento buvo apdovanotas Vyčio kryžiaus 2-jo laipsnio ordinu (po mirties) už narsą, ištvermę ir pasiaukojimą kovojant dėl tautos laisvės.
Sovietmečio „rojų“ išgyvenusios vyresniosios kartos atmintyje iki šiol gyvos akimirkos iš tų laikų, kai net ir XX amžiaus pabaigoje okupacinė valdžia ir jų pakalikai, pasitelkę kagėbistines smogikų gaujas, įžūliai persekiojo ir baudė tuos, kurie drįsdavo skleisti Dievo bei tiesos žodžius, užtarti tremtyje, lageriuose kenčiančius tautiečius. Niekas neabejoja, kad už tokią veiklą okupantų rūstybės sulaukė ir uolusis Bažnyčios tarnas kun. B. Laurinavičius, dar po kelerių metų kagėbistų inscenizuotoje „avarijoje“ nužudytas kitas bebaimis dvasininkas Juozapas Zdebskis.

Reaguodami į šiuolaikinių mafijinių struktūrų įsigalėjimą valstybinėse institucijose informuojama, kad renginio metu ten pat bus renkami organizacijų atstovų parašai po rezoliucija dėl metadono naudojimo teisėtumo Lietuvoje. Pasirašyti bus galima ir Sąjūdžio būstinėje, Gedimino 1, Vilnius. Visi kviečiami sekti šių drąsių lietuvių tautos atstovų ryžtu ir tęsti jų darbus susiduriant su šiandieniniais iššūkiais.

Juozas Dapšauskas
www.tikiu.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt