Gruodžio 14–16 d. kan. Juozo Gražulio mirties pusės metų minėjimas
 
 

 

Kunigo Juozo GRAŽULIO (1956 02 21 – 2010 06 14) mirties pusės metų minėjimas

Lietuvos kariuomenės atsargos pulkininkas, buvęs vyriausiasis Lietuvos kariuomenės kapelionas ir LR kariuomenės ordinaro generalinis vikaras, Vilkaviškio vyskupijos katedros kapitulos garbės kanauninkas, palaidotas Alytaus šv. Kazimiero parapijos bažnyčios šventoriuje, altoriaus artumoje.

Šv. Mišios, minint pusę metų nuo mirties:

  • Kauno šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje gruodžio 14 d., antradienį, 12 val.
  • Pagrindinėje LK šv. Ignoto bažnyčioje Vilniuje, gruodžio 14 d., antradienį, 17. 15 val.
  • Kauno Viešpaties Prisikėlimo paminklinėje bažnyčioje gruodžio 14 d., antradienį, 18 val.
  • Kauno klinikų šv. Luko koplyčioje, gruodžio 15 d., trečiadienį, 14. 30 val.
  • Alytaus šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje, gruodžio 16 d., ketvirtadienį, 18 val.

Kunigas Juozas gimė 1956 02 21 Mankūnų kaime, Miroslavo parapijoje, Alytaus rajone, gausioje, net 15 vaikų katalikiškoje Monikos ir Antano Gražulių šeimoje. 1963 – 1974 metais mokėsi Miroslavo vidurinėje mokykloje. 1977 – 1982 metais studijavo Kauno tarpdiecezinėje Kunigų seminarijoje. 1982-06-06 - įšventintas kunigu bei paskirtas Simno parapijos vikaru. 1984-05-23 - Šakių parapijos vikaras. 1986-03-18 – paskiriamas Keturvalakių parapijos klebonu. Jo rūpesčiu pastatyta parapijos bažnyčia bei suburta bendruomenė (buvo gilus sovietmetis). 1989-05-26 – siunčiamas aptarnauti ir Skardupių parapiją. Nuo 1994-03-08 – Lietuvos kariuomenės kapelionas. 1995-05-31 – paskirtas Alytaus dekanato dekanu, Vilkaviškio vyskupijos Kunigų tarybos nariu. 1996-09-25 – paskirtas Alytaus Katalikiškos vidurinės mokyklos Tarybos nariu. 1997-08-29 – paskirtas Vilkaviškio vyskupijos katedros kapitulos garbės kanauninku. 1998-05-28 – suteiktas kapitono karinis laipsnis. 1999-06-18 – Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultete įgijo katalikų teologijos licenciato kvalifikacinį laipsnį. 1999-11-20 – paskirtas Vilkaviškio vyskupijos Kunigų tarybos nariu. 1999-12-31 – paskirtas Alytaus Benedikto vidurinės mokyklos tarybos nariu. 2000-12-08 paskiriamas Lietuvos kariuomenės Ordinaro generalvikaru ir Lietuvos kariuomenės vyriausiuoju kapelionu. Rūpinosi kurijos ir Pargindinės Lietuvos kariuomenės šv. Ignoto bažnyčios Vilniuje atstatymu ir įkūrimu. 2000-12-11 – atleidžiamas iš visų pareigų Vilkaviškio vyskupijoje. 2001-01-05 – suteiktas majoro karinis laipsnis. 2002-12-20 – suteiktas pulkininko leitenanto karinis laipsnis. 2003-07-28 –iškardinuotas iš Vilkaviškio vyskupijos. 2003-08-22 – įkardinuotas į Lietuvos kariuomenės Ordinariatą. 2004-08-01 – suteiktas pulkininko karinis laipsnis. 2009-02-09 – atleistas iš Lietuvos kariuomenės Ordinaro generalvikaro ir Lietuvos kariuomenės vyriausiojo kapeliono pareigų bei paskirtas Kauno šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios, Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos pagalbininku bei KMU klinikų kapelionu. 2010 m. birželio 14 d. ištiktas širdies smūgio iškeliavo į Viešpaties namus…

Apie kunigo Juozo laidotuves:

 

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt