Sausio 15 d. šv. Mišiomis Vilniaus arkikatedroje bazilikoje prasideda renginiai, skirti Dievo Gailestingumo metams
 
 

2011 01 12

Pranešimas žiniasklaidai

2011 metus Lietuvos vyskupai paskelbė Dievo gailestingumo metais.

Jiems skirti renginiai prasidės sausio 15 d. 17. 30 šv. Mišiomis Vilniaus arkikatedroje bazilikoje.

Čia bus pašventintos ir į visas Lietuvos vyskupijas išlydėtos paties Išganytojo per šv. Faustiną perduotu prašymu Vilniuje nutapyto ir tikinčiųjų Dievo Gailestingumo šventovėje gerbiamo Gailestingojo Jėzaus paveikslo foto kopijos. Visus metus jos keliaus iš parapijos į parapiją, iš bendruomenės į bendruomenę ne tik Lietuvoje, bet ir tarp tautiečių užsienyje, primindamos tikintiesiems, kad pagrindinė Dievo savybė yra jo gailestingumas. Belieka tik jį priimti ir sąmoningai tuo gyventi.

Balandžio 30 d. – gegužės 1 d., švenčiant Dievo Gailestingumo iškilmę, kuri minima antrą Velykų sekmadienį, Vilniuje bus surengtas nacionalinis Dievo Gailestingumo kongresas.

Vilniaus arkivyskupijos kurija

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt