Sausio 30 d. Atsinaujinimo diena Kaune „APIE MALDĄ, kurioje susitinka širdys“
 
 

PROGRAMA pdf

ATSINAUJINIMO DIENA
Park Inn Konferencijų salės, Donelaičio 27, Kaunas
2011 m. sausio 30 d., sekmadienis

APIE MALDĄ,
kurioje susitinka širdys

„Per iškilmingą Sekminių šventimą esame kviečiami išpažinti mūsų tikėjimą į Šventosios Dvasios buvimą ir veikimą ir melsti jos išsiliejimo ant mūsų, Bažnyčios ir viso pasaulio. Tad padarykime sava, su ypatingu susikaupimu, pačios Bažnyčios maldą: „Ateik, Šventoji Dvasia!“ Šis kvietimas, toks paprastas ir betarpiškas, bet taip pat nepaprastai gilus, pirmiausia ištryško Jėzaus širdyje. Dvasia yra dovana, kurios Jėzus paprašė ir toliau prašo savo bičiuliams. Tai pirma ir pagrindinė dovana, kurią Jis mums gavo savo Prisikėlimu ir Žengimu į Dangų. „Jei mane mylite, jūs laikysitės mano įsakymų; aš paprašysiu Tėvą, ir jis duos jums kitą Globėją, kuris liktų su jumis per amžius“ (Jn 14, 15-16). Šie žodžiai mums atskleidžia besimeldžiančią Jėzaus širdį, jo sūnišką ir brolišką širdį. Ši malda pasiekia savo viršūnę ir išsipildymą ant kryžiaus, kartu su visišku Jėzaus savęs atidavimu. Ji nenutrūksta ir Danguje, kur Jėzus sėdi Tėvo dešinėje. Jėzus visada išgyvena savo užtarimo kunigystę ir visada meldžiasi už mus, prašydamas Tėvo Šventosios Dvasios dovanos“. (Popiežius Benediktas XVI. Sekminių Mišių homilija šv. Petro bazilikoje 2010 05 23)

P R O G R A M A

10.00 Pradžia. Šlovinimas ir malda

10.30 Konferencija „Asmeninė malda: prisilietimas prie Jėzaus širdies“.
Dr. Johannes Hartl* (Vokietija)

11.30 Šlovinimas, liudijimai, informacija

12.00 Konferencija „Užtarimo malda: prisilietimas prie brolio širdies“.
Dr. Johannes Hartl (Vokietija)

13.00 Pietų pertrauka

15.00 „Ateik, Šventoji Dvasia!“. Mokymas ir malda prašant Šventosios Dvasios išliejimo. Dr. Johannes Hartl (Vokietija)

16.15 Įvadas į Eucharistijos liturgiją. Kun. Kęstutis Rugevičius

16.30 Eucharistijos šventimas. Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius

Atsinaujinimo dienos metu vyks užsiėmimų grupė vaikams.

Kviečia Katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys“

__________________________________________________________________

Vilniaus g. 3, 44281 Kaunas, tel. (37) 32 25 80, el. paštas: info@gyviejiakmenys.lt  
Kita Atsinaujinimo diena Kaune, Park Inn Konferencijų salėse, Donelaičio 27, vyks 2011 m. balandžio 17 d.

__________________________________________________________________

* Dr. Johannes Hartl, gimęs 1979 metais, yra jaunas charizmatiškas katalikų teologas. Po radikalaus atsivertimo paauglystėje, daug metų paskyrė jaunimo evangelizacijai ir ugdymui. Apgynęs katalikų teologijos daktaro disertaciją, 2005 metais įkūrė Maldos namus Augsburge (Vokietijoje), nuo 2007 metų šios misijos, kurioje dirba 21 žmogus, vadovas. Dėl patrauklaus ir įkvepiančio mokymo būdo jis jau populiarus ir tarptautinėse konferencijose. Johannes – keleto knygų autorius, vedęs, su žmona Jutta turi 3 vaikus.

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt