Vasario 5 d. Kun. Juozo ZDEBSKIO 25-ųjų žūties metinių minėjimas (Rudamina-Lazdijai)
 
 

Kun. Juozo Zdebskio 25-ųjų žūties metinių minėjimas

2011 m. vasario 5 d., šeštadienis, Rudamina ir Lazdijai

PROGRAMA

12.00 val. Šv. Mišios Rudaminos (Lazdijų r.) Švč. Trejybės parapijos bažnyčioje.
Mišių koncelebracijai vadovauja Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ.

14.00 val. Minėjimas – konferencija Lazdijų kultūros centre (Vilniaus g. 6).

Pranešimai:

1. Bažnyčios ir sovietinės valdžios santykiai Lietuvoje 1944-1990 metais (kan. prof. Kęstutis Žemaitis).
2. Gyvenęs Evangelija (arkiv. Sigitas Tamkevičius SJ).
3. Kun. J. Zdebskio misijinė veikla (ses. Birutė Žemaitytė).
4. Kun. J. Zdebskio asmenybės įtaka jaunimui (Elena Gvazdaitienė).

Liudijimai

Agapė

Vilkaviškio vyskupijos kurija

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt