Religijos studijų kolegija kviečia dalyvauti respublikinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Dorinis ugdymas: šiandieniniai iššūkiai ir problemos“ (planuojama 2006 12 16).
 
 


RELIGIJOS STUDIJŲ KOLEGIJA (
www.rsk.lt)

kviečia dalyvauti respublikinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje

„Dorinis ugdymas: šiandieniniai iššūkiai ir problemos“,

kuri planuojama 2006 m. gruodžio 16 d. Kaune.

Konferencijos probleminės sritys ir sekcijos:

  • dorinio ugdymo situacija Lietuvoje,
  • etikos ir tikybos mokytojo rengimo problematika,
  • etikos ir tikybos dalykų programų įgyvendinimo problematika bendrojo lavinimo mokyklose,
  • saviugdos svarba dorinio ugdymo srityje.

Dalyvių anketas (jas rasite pridėtame faile), pranešimų anotacijas (iki 300 žodžių) atsiųsti ne vėliau kaip iki 2006 m. rugsėjo 8 d. el. paštu kakm@lcn.lt, faksu (37) 320641 arba adresu: Religijos studijų kolegija, Papilio g. 5, 44275 Kaunas.

Straipsnius, atitinkančius mokslo darbams keliamus reikalavimus, numatoma spausdinti VDU moksliniame žurnale „Soter".

Išsamus konferencijos pristatymas ir kvietimas DOC>>>

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt