Religijos studijų kolegija kviečia dalyvauti respublikinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Dorinis ugdymas: šiandieniniai iššūkiai ir problemos“ (planuojama 2006 12 16).
 
 


RELIGIJOS STUDIJŲ KOLEGIJA (
www.rsk.lt)

kviečia dalyvauti respublikinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje

„Dorinis ugdymas: šiandieniniai iššūkiai ir problemos“,

kuri planuojama 2006 m. gruodžio 16 d. Kaune.

Konferencijos probleminės sritys ir sekcijos:

  • dorinio ugdymo situacija Lietuvoje,
  • etikos ir tikybos mokytojo rengimo problematika,
  • etikos ir tikybos dalykų programų įgyvendinimo problematika bendrojo lavinimo mokyklose,
  • saviugdos svarba dorinio ugdymo srityje.

Dalyvių anketas (jas rasite pridėtame faile), pranešimų anotacijas (iki 300 žodžių) atsiųsti ne vėliau kaip iki 2006 m. rugsėjo 8 d. el. paštu kakm@lcn.lt, faksu (37) 320641 arba adresu: Religijos studijų kolegija, Papilio g. 5, 44275 Kaunas.

Straipsnius, atitinkančius mokslo darbams keliamus reikalavimus, numatoma spausdinti VDU moksliniame žurnale „Soter".

Išsamus konferencijos pristatymas ir kvietimas DOC>>>

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt