Lietuvos šeimų dienos Žemaičių Kalvarijoje (liepos 8-9 d.)
 
 

 

Pasaulio šeimų susitikimas Valensijoje (Ispanija)
2006 m. liepos 1–9 d.
 
 

LIETUVOS ŠEIMŲ SUSITIKIMAS 
Žemaičių Kalvarijoje, liepos 8–9 d.

Tema: TIKĖJIMO PERDAVIMAS ŠEIMOJE

Vienybėje su Visuotine Katalikų Bažnyčia melskimės už savo ir viso pasaulio šeimas

Susitikimo plakatas PDF (1 Mb)

Liepos 8 d., šeštadienis – Pirmoji šeimų diena
11 val. Katechezė šeimoms „Sakramentai – ypatingi tikėjimo perteikimo momentai“,
             rengia Telšių vyskupijos šeimos centras
16 val. „Ventukų“ koncertas ir agapė

Liepos 9 d., sekmadienis – Antroji šeimų diena
10 val. Katechezė šeimoms „Sekmadienis. Eucharistija“,
             rengia Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras
11 val. Katechezė šeimoms „Švenčiausioji Mergelė Marija“,
             rengia Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras

2006 m. liepos 1–12 d.
Švč. M. Marijos Apsilankymo atlaidai
Žemaičių Kalvarijoje

KATECHEZĖS ŠEIMOMS kitomis atlaidų dienomis

Liepos 3 d., pirmadienis – Žemdirbių diena
11 val. Katechezė šeimoms „Šeima – pirmutinė ir pagrindinė tikėjimo perteikėja“,
rengia Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras

Liepos 4 d., antradienis – Katechetų ir tikybos mokytojų diena
11 val. Katechezė šeimoms „Triasmenis Dievas“,
rengia Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras

Liepos 5 d., trečiadienis – Kunigų ir ministrantų diena
11 val. Katechezė šeimoms „Jėzus Kristus – krikščioniškojo tikėjimo šerdis ir sintezė“,
rengia Panevėžio vyskupijos šeimos centras

Liepos 6 d., ketvirtadienis – Maldos už Tėvynę Lietuvą diena
11 val. Katechezė šeimoms „Liaudies pamaldumas“,
rengia Šiaulių vyskupijos šeimos centras

Liepos 7 d., penktadienis – Caritas ir kitų katalikiškųjų organizacijų diena
11 val. Katechezė šeimoms „Šventoji Dvasia ir Bažnyčia“,
rengia Kauno arkivyskupijos šeimos centras

SVARBU!
Katechezės šeimoms vyks parapijos namuose ir kitose vietose, į katechezės vietas nukreips savanoriai.
Norintys nakvoti iš šeštadienio į sekmadienį registruokitės
Telšių vyskupijos šeimos centre telefonu: (444) 7 51 01 arba el. p. agape@andernetas.lt


PAMALDŲ TVARKA ATLAIDŲ (IR ŠEIMŲ SUSITIKIMO) METU
7 val. Vyskupas J. Boruta SJ Kęstaičiuose išlydi piligrimus į Žemaičių Kalvariją
7.30 val. Rytmetinė Žemaičių Kalvarijos bazilikoje
8 val. Šv. Mišios
10 val. Votyva
11 val. Katechezė parapijos salėje
12 val. Suma, po jos iškilminga procesija į Kryžiaus kelio kalnus
19 val. Vakarinės šv. Mišios

Lietuvos šeimos centras
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt