Rugsėjo 9-10 d. Vilniaus arkivyskupijos jaunimo diena
 
 

Vilniaus arkivyskupijos jaunimo diena „Quo vadis?“

2006 m. rugsėjo 9-10 d.

Jau prasidėjo tiek dalyvių, tiek savanorių registracija į jaunimo dienas!


- DALYVIŲ REGISTRACIJA - ji vyksta nuo rugpjūčio 4 iki rugsėjo 5 d.: tel.: 8 616 30738 (Jolanta), (85) 262 14 08, faks. (85) 212 14 67 arba el. paštu registracija@vajc.lt. Registruojantis būtina nurodyti savo vardą, pavardę, amžių, telefoną, el.paštą, keliavimo būdą (t.y. pėsčiomis, dviračiais ar autobusu). Renginio dalyviai - jaunimas nuo 14 metų!
DALYVIO AUKA: 7 Lt. (neužsiregistravusiems – 10 Lt.)

SU SAVIM PASIIMK: miegmaišį, kilimėlį, gertuvę, sumuštinių, rašiklį, skėtį.

- SAVANORIŲ REGISTRACIJA - ji vyksta nuo rugpjūčio 4 iki rugsėjo 1 dienos: tel. (85) 262 14 08, faks. (85) 212 14 67 arba el. paštu vajc@takas.lt.

Reikalavimai savanoriams: 18 metų gyvenimo stažas, galėjimas dalyvauti savanorių mokymuose rugsėjo 3 d. (sekmadienį, nuo 10-17 val.), galėjimas dalyvauti jaunimo dienose nuo rugsėjo 8 d. vakaro iki rugsėjo 10 d. popietės, pasiryžimas dirbti įvairius darbus! Registruojantis būtina nurodytį savo vardą, pavardę, amžių, telefoną, el.paštą. DEMESIO - vietų skaičius ribotas, tad nedelskite!


VAJD‘a: KAS TAI?

VAJD'a - Vilniaus arkivyskupijos jaunimo diena, kuri vyksta kas dvejus-trejus metus. Jau tapo tradicija, jog antrą rugsėjo šeštadienį iš visos Vilniaus arkivyskupijos - nuo Visagino iki Druskininkų - jaunimas nuo 14 metų atvažiuoja į šį renginį, kad kartu švęstų savo tikėjimą ir jaunystę.

Pirmoji VAJD'a „Tūkstantmetis kaip viena diena“ vyko 1999 m. rugsėjo 11d. Dalyvavo 800 jaunų žmonių.
Antroji VAJD'a „Misija įmanoma“ - 2001 m. rugsėjo 15 d. Dalyvavo 1500 jaunų žmonių.
Trečioji VAJD'a „O kuo jūs mane laikote?“ (Mt 16, 15) - 2003 m. rugsėjo 13 d. Susirinko 1300 dalyvių.
Ketvirtoji VAJD‘a „Quo vadis?“ (Jn 13,34 - 14,6) – ypatinga. Ji truks 2 dienas – rugsėjo 9 ir 10. Ji vyks kelyje Vilnius – Lentvaris – Trakai. Kiek šį kartą dalyvių susirinks? Kviesk draugus, registruokitės ir atvykę, bandykite suskaičiuot!

VAJD 2006 PROGRAMA* (gali būti koreguojama)

Šeštadienis, rugsėjo 9 d.
8.00 Registracija prie Aušros Vartų Vilniuje
8.30 Pradžios malda prie Aušros Vartų
9.00 Piligrimų kelias – ėjimas per Vilniaus miestą
14.00 Pietūs Lentvaryje
15.00 Susitaikinimo pamaldų pradžia
15.30 Tylos ir susitaikinimo kelias Lentvaris – Trakai
17.00 Džiugus piligrimų kelias Trakų miesto gatvėmis
17.30 Dievo Motinos pagarbinimas Trakų bažnyčioje
18.00 Vakarienė
20:00 Krikščioniškos muzikos koncertas
23.00 Nakvynė Trakų mokyklose


Sekmadienis, rugsėjo 10 d.
9.00 Pusryčiai
10.00 Šlovinimas
12.00 Šv. Mišios su J.E. kard. A.J.Bačkiu ir Trakų parapijos bendruomene
14.00 Pabaiga

KUO YPATINGA PILIGRIMINĖ KELIONĖ?

Tai proga išgyventi savo tikėjimą ne kaip tolygų ar statišką, bet kaip nuolatinį ieškojimą. Piligrimas yra atviras susitikimui su kitu, nebijo rizikuoti: tai nuolatinis iššūkis jo kasdienybei ir jo tikėjimui. Atsargumas ir netikėtumai, išmintingumas ir beprotystė lydi kiekvieną piligrimą šioje kelionėje ieškant Dievo!
Piligrimystę galima pavadinti didžiąja tikėjimo ir gyvenimo mokykla, kurią patikrino istorija ir ilgaamžės Bažnyčios tradicijos.
Šiuolaikiniam žmogui piligrimystė yra proga suvokti gyvenimo prasmę. Kiekviena piligriminė kelionė yra autentiška – nėra dviejų tokių pačių!
Biblijoje visas žmogaus gyvenimas suvokiamas kaip piligriminė kelionė. Tai ilgas ėjimas Pažadėtosios Žemės link, kurią kiekvienam iš mūsų Dievas yra paruošęs. Piligriminė kelionė - tai kelionė „dėl“: tai ėjimas, važiavimas, keliavimas tam, kad žmogus susitiktų su Dievu.
Šiandien „piligrimas“ yra tas, kuris laisva valia atsisako patogumų ir leidžiasi į kelionę, prisiimdamas riziką, sunkumus, nuovargį tam, kad susitiktų su Dievu, iškentėtus fizinius ir dvasinius skausmus iškeistų į dvasines malones: atleidimą, atpirkimą, Dievo artumo išgyvenimą.
Tikroji piligriminė kelionė - ėjimas pėsčiomis. Tuo piligrimas išreiškia savo atsidavimą ir ištikimybę Dievui, dėl kurio nebijo ir nevengia aukoti sunkumų ir nuovargio. Kelyje piligrimo žvilgsnis nuskaidrėja, tampa atidesnis, mintys gilesnės... Tikrasis piligrimas yra tas, kuris trokšta keisti savo širdį.
Leidžiantis į piligriminę kelionę yra svarbu suvokti, kad kelionė pareikalaus fizinių jėgų, kurios bus perkeistos į dvasinę patirtį. Kada pasiryžtama tapti piligrimu, reikia nutraukti bet kokį ryšį su kasdienybe ir rutina, pasiryžti sunkiam ėjimui pėsčiomis, pakeisti savo gyvenimo būdą. Viso šito atsisakymo prasmė – asmeninio susitikimo su Dievu kaina ir gilus bendrystės išgyvenimas su tais, kurie keliauja kartu. Turistai gali pasirinkti savo bendrakeleivius. Tikrieji piligrimai jų nesirenka, bet priima ir toleruoja kiekvieną.
VAJD 2006 piligriminės kelionės maršrutas nuo Aušros Vartų Gailestingumo Motinos į Trakų Dievo Motinos, Lietuvos globėjos, šventovę turi senas tradicijas. Pirmąją tokią maldingą kelionę iš Vilniaus į Trakus 1604m. surengė Vilniaus jėzuitai. Aplankę legendomis apipintą Trakų Dievo Motinos paveikslą, savo maldose jie prašė Dievo Motinos užtarimo, kad ši atitolintų krašte siaučiantį marą ir badą. 1718m. garsus malonėmis Trakų Dievo Motinos paveikslas buvo vainikuotas auksinėmis Popiežiaus Klemenso XI dovanotomis karūnomis. Tai pirmasis Marijos paveikslas Lietuvoje, Šv. Sosto pagerbtas regimais valdovės ženklais. Maldingų kelionių tradicija į Trakus vos išliko iki šių dienų, nes tiek lenkų, tiek rusų valdžios šiame piligrimystės traukos centre įžvelgė ypatingą grėsmę pasipriešinimui - lietuviško sąmoningumo palaikymui dėl šio Dievo Motinos paveikslo Lietuvos globėjos titulo.


VAJD 2006 ŽENKLAS

Šis ženklas atspindi Vilniaus arkivyskupijos jaunimo dienų ir piligrimystės prasmę.

„Quo vadis?“ – „Kur eini?“ – šį klausimą užduoda Jėzaus mokiniai per Paskutinę Vakarienę. „Kur eini?“ – tai aktualus klausimas kiekvienam žmogui, o ypač jaunam, kuris ieško savo gyvenimo kelio prasmės ir tikslo. Jėzus atsako į šį klausimą savo gyvenimu. Jis gerai žino, kur eina. Jėzus grįžta pas Tėvą kryžiaus keliu. Jo mirtis atveria kiekvienam kelią pas Tėvą.

Kryžius simbolizuoja pirmiausia patį Jėzų – Jis yra Kelias. Mes keliaujame į tikslą, kai einame su Juo. Todėl labai svarbu ne tik žinoti, kur eini, bet ir su kuo eini.
Kryžius – tai didžiausia Dievo meilės žmogui išraiška. Mes kviečiami eiti meilės keliu iki galo.
Kita kryžiaus ženklo prasmė – susitaikymas, malonės metas, kai iš naujo atrandame ryšį su Jėzumi ir tuo pačiu grįžtame į kelią, iš kurio buvome išklydę.
Kryžiuje galima matyti kryžkelę, kuri reikalauja pasirinkimo ir apsisprendimo, atsakant į esminį klausimą: „Kur eini?“.
Kryžiaus forma, kuri primena lekiantį paukštį, simbolizuoja Šventąją Dvasią, kurią Jėzus mums dovanoja per savo mirtį. Jėzaus iškeliavimas yra sąlyga jai ateiti. Keliaudamas žmogus susiduria su sunkumais, yra priverstas kažką palikti, su kažkuo atsisveikinti, bet tuo pačiu atsiveria naujos malonės išsiliejimui.

Pėdos kryžiuje simbolizuoja ėjimą, kuris išreiškia tikėjimą. Ėjimas – tai kartu ieškojimas atsakymo į klausimus.
Pėdos – tai konkretus mūsų gyvenimas. Apsispręsdami bei pasirinkdami mes paliekame savo kelyje įspaustus ženklus, kurie gali būti pagalba kitiems.
Daug pėdų žymi tai, kad tikėjimo kelionėje esame ne vieni. Piligrimystė yra tas laikas, kai galime išgyventi realią bendrystę, konkrečiai parodyti vienas kitam meilę ir pagalbą.

Pasiūlymas toliau gyvenantiems
Jeigu jūs gyvenate toli nuo Vilniaus, siūlome kartu su visais piligrimystę pradėti 8.30 valandą maldoje (jūs maldos tekstą galėsite gauti el. paštu) savo namuose ar jau pakeliui autobuse, o realiai prisijungti prie piligrimų 13 valandą Lentvaryje. Ten jūsų lauks savanoriai, kurie registruos vėliau atvykusius.

Piligrimų – dviratininkų grupė
Dalyvauti šioje piligriminėje kelionėje bus galima ne tik pėsčiomis, bet ir dviračiais. Norintiesiems reikia turėti techniškai tvarkingą dviratį ir nedelsti registruotis, nes piligrimų – dviratininkų skaičius bus ribojamas. Registruojantis prašome nurodyti, jog norite keliauti dviračiu.

Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt