Vasario 20 d. Minint kunigo Česlovo Kavaliausko Naujojo Testamento vertimo 40-metį jo knygos „Eschatologija žmogui ir pasauliui“ sutiktuvės Vilniuje
 
 

Knygoje „Eschatologija žmogui ir pasauliui“ surinkti Č. Kavaliausko (1923–1997), kunigo, Šv. Rašto vertėjo, biblisto, teologo ir poeto straipsniai, atspindintys šešto-aštunto XX a. dešimtmečių Vakarų Europos teologines diskusijas bei kai kurias Lietuvos aktualijas. Jo gvildenamos teologinės ar filosofinės temos atspindi tik nedidelę dalį vakarietiško teologinio diskurso visumos. Dėsninga, kad jos turi labiau egzistencinį atspalvį, kurio priežasčių greičiausiai reikėtų ieškoti paties Č. Kavaliausko gyvenimo išbandymuose. Straipsnių tematikos siejasi su lageriuose patirtais išgyvenimais, skatinusiais giliau susimąstyti apie žmogaus egzistenciją, trapumą ir tapsmą. Neaplenkdamas esminės krikščionybės žymės – Jėzaus Kristaus Įvykyje naujai atvertos amžinybės perspektyvos žmogui – Č. Kavaliauskas taip pat gilinasi į Gerosios naujienos eschatologinę viltį ir jos svarbą ne tik, kiek ji saisto žmogaus ir jo istorijos ateitį, bet ir dabartį.

Knygą išleido Lietuvos edukologijos universiteto leidykla

***

Renginys vyks Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios salėje, 2012 m. vasario 20 d. Pradžia 16 val.

***

Renginio programa

16.00-16.15 Mons. dr. Algirdas Jurevičius. Kun. Č. Kavaliausko įnašas ruošiant naują Naujojo Testamento vertimą

16.15-16.30 Prof. Julius Šalkauskas. Kun. Č. Kavaliauskas – mokslo ir teologijos sąsajų siekėjas

16.30-17.00 Dr. Ingrida Gudauskienė, kun. dr. Mindaugas Ragaišis, kun. dr. Saulius Rumšas OP.
Kun. Č. Kavaliauskas kalba mums. Knygos „Eschatologija žmogui ir pasauliui“ pristatymas

Renginyje dalyvauja kun. Vaclovas Aliulis MIC, Č. Kavaliausko Naujojo Testamento vertimo redaktorius, prof. Antanas Buračas, Č. Kavaliausko knygos „Eschatologija žmogui ir pasauliui“ sumanytojas

17.30 Šv. Mišios Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje
Šv. Mišias aukoja Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis

***

Po šv. Mišių Č. Kavaliausko atminimui vargonuoja prof. Leopoldas Digrys

Programoje:
Johanno Sebastiano Bacho Tokata ir fūga de-mol
Tomaso Albinoni Adagio
Maxo Regerio Marijos lopšinė
Cesario Funcko Choralas A-mol


 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt