Spalio 8 d. Žemaičių Kalvarijos Dievo Motinos su Kūdikiu – Krikščioniškų šeimų Karalienės paveikslo karūnavimas popiežiškosiomis karūnomis (spalio 7 d. – Jaunimo vakaras)
 
 2006 metų spalio mėnesio 8 dieną Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje vyks Krikščioniškų šeimų Karalienės paveikslo popiežiškosiomis karūnomis, kurias pašventino popiežius Benediktas XVI, vainikavimo iškilmės.

Šių iškilmių programa:

Spalio 7 d. – Jaunimo vakaras

16 val. – Registracija (mokykloje);
17 – 19 val. – Šlovinimas (PJT) ir br. Gedimino OFM katechezė Bazilikoje;
19  val. – Šv. Mišios;
20  val. – Naktinė vigilija.

Švč. Sakramento adoracija iki 9 val. ryto.

Spalio 8 d. – Dievo Motinos paveikslo karūnavimo iškilmė

8 – 9 val. – Švč. Sakramento adoracija ir palaiminimas.
10 val. – Švč. M. Marijos garbei skirtų giesmių valandėlė.
10.30 val. –  Kun. teol. lic. Andriejaus Sabaliausko pasakojimas apie Žemaičių Kalvarijos šventovės praeitį ir dabartį.
11 val. –  Švč. M. Marijos garbei skirtų giesmių valandėlė.
11.15 val. – Kun. teol. dr. Arvydo Ramono katechezė mariologine tema.
12 val. –  Iškilmingos šv. Mišios, jų metu vainikuojamas Dievo Motinos paveikslas. Po šv. Mišių Eucharistinė procesija aplink Baziliką.


Telšių vyskupijos kurija
 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt