Birželio 12 d. maldos akcija „Už Tikėjimą, už Viltį, už Meilę“ – Švč. Sakramento adoracija bažnyčiose
 
 

„Kas tiki į Dievą, yra tikras, kad Dievas yra jo draugas,
daug didesnis ir galingesnis negu gausybė priešų.“
Iš Benedikto XVI katechezės

KAUNAS

Šv. Jurgio Kankinio (pransiškonų) bažnyčioje
19 val. šv. Mišios
20 val. Švč. Sakramento adoracija ir šlovinimas

Kauno bažnyčiose
Vakaro šv. Mišios.
Po jų – Švč. Sakramento adoracijos valanda meldžiant Viešpatį už tuos, kurie dar nepažino Dievo meilės, kad ypač jauni žmonės nepasiduotų blogio įtakai.

PANEVĖŽYS

Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje
18 val. Šv. Sakramento adoracija
19 val. Šv. Mišios. Po pamaldų Eucharistinė procesija

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt