Gegužės 11 d. ekumeninė konferencija socialiniais–pilietiniais klausimais „KARTU DĖL LIETUVOS“ Panevėžyje
 
 

KVIETIMAS JPG

Kviečiame į ekumeninę konferenciją socialiniais – pilietiniais klausimais „KARTU DĖL LIETUVOS“,
kuri vyks 2013 m. gegužės 11 d. 10-14 val. Panevėžyje
(Klaipėdos g. 3, Panevėžio kolegijos salė II a.)

Mintis surengti tokią konferenciją gimė Panevėžio įvairių konfesijų krikščionių broliškuose susitikimuose. Stebėdami procesus, kurie vyksta tiek mūsų valstybėje, tiek visame pasaulyje, nerimaudami dėl moralinių vertybių krizės, negalime likti nuošalyje, turime būti atsakingi ir aktyvūs savo tėvynės piliečiai. Mūsų Viešpats apie savo mokinius sako: „Jūs žemės druska... Jūs pasaulio šviesa...“ (plg. Mt 5, 13-14). Viliamės, kad ši konferencija duos pradžią krikščionių pilietinio veikimo forumui – ekumeninio dialogo erdvei, kurioje Kristų tikintieji galėtų jungtis, diskutuoti, dalintis, kad vieningesnis mūsų balsas būtų geriau girdimas šiandienos visuomenėje. Tikime, kad rūpestis dėl savo šalies ves mus į didesnę vienybę, padės glaudžiau bendradarbiauti.

Numatoma, kad konferencijoje pranešimus skaitys:
Kauno Arkivyskupo augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas
Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios generalinis superintendentas kun. Tomas Šernas
Krikščionių bendrijos Tikėjimo žodis vyresnysis pastorius dr. Giedrius Saulytis
Bernardinai.lt vyriausiasis redaktorius dr. Andrius Navickas

Maloniai laukiame Jūsų atvykstant, prašome pasidalinti šia informacija su savo bendruomenėmis visoje Lietuvoje ir su kitų krikščioniškų bendruomenių atstovais, kurie nėra abejingi. Kviečiame malda lydėti šią idėją.

PROGRAMA JPG

EKUMENINĖ KONFERENCIJA „KARTU DĖL LIETUVOS“

Laikas: 2013 m. gegužės 11 d., šeštadienis
Vieta: Klaipėdos g. 3, Panevėžio kolegijos II a. salė, Panevėžys

P R O G R A M A

9.30-10.00 Dalyvių registravimas

10.00-10.10 Panevėžio Švč. Trejybės rektorato kun. Rimantas Kaunietis: sveikinimo žodis

10.10-10.20 Seimo narys Povilas Urbšys: įžanginis žodis

10.20-10.50 Kauno Arkivyskupo augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas

10.50-11.20 Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios generalinis superintendentas
kun. Tomas Šernas

11.20-11.50 Krikščionių bendrijos Tikėjimo žodis vyresnysis pastorius dr. Giedrius Saulytis

11.50-12.20 Bernardinai.lt vyriausiasis redaktorius dr. Andrius Navickas

12.20-12.50 Kavos pertrauka

12.50-14.00 Diskusijos, apibendrinimas.

Maloniai laukiame Jūsų atvykstant, prašome pasidalinti šia informacija su savo bendruomenėmis visoje Lietuvoje ir su kitų krikščioniškų bendruomenių atstovais, kurie nėra abejingi. Kviečiame malda lydėti šią idėją.


Konferencijos rengėjai –
Panevėžio evangelikų liuteronų bažnyčia,
Panevėžio evangelikų reformatų bažnyčia,
Panevėžio bažnyčia Tikėjimo Žodis,
Krikščionių bažnyčia Panevėžio Vynuogynas,
Panevėžio laisvųjų krikščionių bažnyčia,
Panevėžio Gyvojo Dievo krikščionių bažnyčia,
Panevėžio miesto ir rajono katalikai,
Krikščioniška veikliųjų vyrų bendrija.


 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt