Birželio 2 d. DEVINTINIŲ PROCESIJOS, iškilmės ir TIKĖJIMO METŲ ADORACIJOS vyskupijose
 
 

Tikėjimo metų programoje Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmės proga yra numatyta, kad 2013 m. birželio 2 d. 17.00 val. Romos laiku (18 val. Lietuvos laiku) popiežius Pranciškus Šv. Petro bazilikoje praves vienos valandos trukmės Švč. Sakramento adoraciją (VR) >>

Viso pasaulio vyskupai yra kviečiami kartu su savo bendruomenėmis tuo pačiu metu jungtis maldoje, savo katedrose dalyvaujant Eucharistinėje adoracijoje. Adoracijos tema „Vienas Viešpats, vienas tikėjimas“.

Iškilmingos Eucharistijos adoracijos dalyvaujant Šventajam Tėvui Pranciškui apeigynas (italų ir lotynų k.; PDF, vatican.va) >> 

Lietuvos vyskupai paskutiniame posėdyje paragino tikinčiuosius įsitraukti į Tikėjimo metų vieningos maldos budėjimą.

 V I L N I U S

15.00 Dievo Gailestingumo vainikėlis Aušros Vartų koplyčioje. Iškilmingos Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje
16.30 Procesija iš Aušros Vartų į Katedrą einant įprastu maršrutu ir sustojant įprastose vietose prie altorėlių
17.45 Adoracijos pradžia Katedroje (17.30 ir 18.30 val. šv. Mišių nebus)
19.00 Adoracijos pabaiga

Iškilmės proga Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovė Devintinių išvakarėse, t.y. naktį iš birželio 1-osios į 2-ąją dieną bus atidaryta ir joje vyks Švč. Sakramento adoracija.

Plačiau >>

 K A I Š I A D O R Y S

18.00–19.00 Švč. Sakramento adoracija – maldos budėjimas Kaišiadorių katedroje. 
Plačiau >>

 K A U N A S

9.30 Švč. Sakramento pagarbinimas Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje.
10.00 Iškilminga procesija su Švč. Sakramento iš Įgulos bažnyčios į Kauno arkikatedrą baziliką.
12.00 Iškilmingas Eucharistijos šventimas arkikatedroje bazilikoje.

18.00 šv. Mišios už mirusius tėvus ir  Švč. Sakramento adoracijos valanda vienybėje su popiežiumi Kauno arkikatedroje 
Plačiau >>

 P A N E V Ė Ž Y S

Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje

12.00 Šv. Mišios, Švč. Sakramento pagarbinimas ir Devintinių procesija
Po to – Švč. Sakramento adoracija iki vakarinių šv. Mišių.

18.00 šv. Mišios ir Švč. Sakramento adoracijos valanda vienybėje su popiežiumi
Plačiau >>

 V I L K A V I Š K I S

18.00–19.00 Švč. Sakramento adoracija vienybėje su popiežiumi Vilkaviško katedroje

 Š I A U L I A I

18.00 Švč. Sakramento adoracija vienybėje su popiežiumi Pranciškumi Šiaulių Šv. Petro ir Pauliaus katedroje
Plačiau >>

 T E L Š I A I

18.00–19.00 Švč. Sakramento adoracija vienybėje su popiežiumi Pranciškumi Telšių katedroje.
Plačiau >> 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt