Liepos 11 d. 18 val. Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovėje Jo Eminencija Kardinolas Audrys Juozas Bačkis aukos šv. Mišias Vilniaus priklausomybės ligų centro pacientų, jų šeimų ir darbuotojų intencija
 
 Informacinis pranešimas

2013 m. liepos 10 d.

Rytoj, ketvirtadienį, 18 val. Dievo Gailestingumo šventovėje Jo Eminencija Kardinolas Audrys Juozas Bačkis aukos šv. Mišias Vilniaus priklausomybės ligų centro pacientų, jų šeimų ir darbuotojų intencija. Arkivyskupas emeritas per šias pamaldas drauge su visais, kurie savo gyvenime asmenine ar profesine prasme susilietė su priklausomybių žaizda, mels Dievo pagalbos nuo priklausomybių kenčiantiems, kantrybės – artimiesiems ir stiprybės – gydytojams. Jo Eminencija Kardinolas taip pat prašys suteikti išminties ir įkvėpti geros valios Lietuvos bei Vilniaus valdžios žmonėms, idant jie rūpesčio kenčiančiais dvasioje kuo greičiau priimtų deramus sprendimus, užtikrinančius priklausomybės ligų centro vykdomos humaniškos veiklos tęstinumą.
„Priklausomybe sergantį žmogų dažnai palieka pažįstami, bičiuliai, net artimieji. Tačiau Dievas niekuomet neapleidžia“, – sako Kardinolas Bačkis, aiškindamas kvietimą į Eucharistijos šventimą. Drauge jis pabrėžia turįs vilties, jog bent ta kukliausia pagalba, kurios ligi šiol galėjo tikėtis Vilniaus priklausomybės ligų centro lankytojai, nenutrūks, o centre sukaupta kompetencija ir patirtis nebus iššvaistyta. Primename, kad dar balandį Jo Eminencija yra žiniasklaidai pareiškęs susirūpinimą dėl trumpinamos „Minesotos programos“ ir siaurinamų kitų galimybių, leidžiančių kenčiantiems nuo priklausomybių grįžti į visavertį gyvenimą.


Kardinolo A. J. Bačkio sekretoriatas
subtuum@vilnensis.lt  
 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt