Rugpjūčio 14–21 d. ŽOLINĖS atlaidai KREKENAVOJE
 
 

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ (ŽOLINĖS) ATLAIDAI KREKENAVOJE
2013 m. rugpjūčio 14–21 d.

Pal. Jono Pauliaus II apaštališkosios kelionės Lietuvoje 20-mečio,
Žemaičių krikšto 600 m. jubiliejaus
ir 1863-ųjų sukilimo 150-mečio minėjimas

Rugpjūčio 14 d., trečiadienis
Bazilikos konsekravimo metinių paminėjimas

18 val. – atlaidų pradžia

Rugpjūčio 15 d., ketvirtadienis
ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ IŠKILMĖ (ŽOLINĖ),
Didžioji Krekenavos atlaidų diena

Rugpjūčio 16 d., penktadienis
Kunigų, pašvęstojo gyvenimo, katechetų ir kitų Bažnyčios patarnautojų diena
13.30 val. – Bazilikos šventoriuje atidengiamas koplytstulpis kun. Antanui Mackevičiui, vienam iš 1863 m. sukilimo vadų, atminti

Rugpjūčio 17 d., šeštadienis
Bendruomenių diena

Rugpjūčio 18 d., sekmadienis
Šeimų diena

Rugpjūčio 19 d., pirmadienis
Ligonių ir Carito diena

Rugpjūčio 20 d., antradienis
Bažnytinių organizacijų, judėjimų, chorų ir maldos grupių diena

Rugpjūčio 21 d., trečiadienis
Jaunimo diena

12 val. – atlaidų užbaigos pamaldos

PAMALDOS ATLAIDŲ METU

Šv. Mišios – 10, 12 ir 18 val. (rugpjūčio 18 ir 21 d. 18 val. Mišių nebus)
Švenčiausiojo Sakramento adoracija – rugpjūčio 15, 16 ir 18 d. po 10 val. Mišių
Marijos valandos – rugpjūčio 15 ir 16 d. 11.30 val.
Užtarimo pamaldos – rugpjūčio 19 d. 13.30 val. 
Katechezės – rugpjūčio 17, 19–21 d. 11 val.

Išsamesnė informacija panevezys.lcn.lt ir krekenavosbazilika.lt

 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt