Rugsėjo 4–14 d. Palaimintojo popiežiaus JONO PAULIAUS II apaštališkosios kelionės į Lietuvą 20-mečio minėjimo renginiai (Vilnius, Kaunas, Šiluva, Šiauliai - papildyta)
 
 

Programa pildoma.

 

Palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II apaštališkosios kelionės į Lietuvą 20-mečio minėjimo renginių programa

1993 m. rugsėjo 4–8 d. – 2013 m. rugsėjis

  Rugsėjo 4 d., trečiadienis | V I L N I U S 

9.30 val. LR Seimo rūmai, Vitražo galerija, Gedimino pr. 53 (su kvietimais)
Palaimintojo Popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo Lietuvoje fotokronikos „Nebijokite! Atverkite duris Kristui“ atidarymas.
Kalbėtojai: Vydas Gedvilas, arkivysk. Gintaras Grušas, Česlovas Juršėnas.

10 val. LR Seimo rūmai, Konferencijų salė, Gedimino pr. 53 (su kvietimais)
Konferencija „Minint Popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo Lietuvoje dvidešimtmetį“.
Pranešėjai: George‘as Weigelis (George Weigel), arkivysk. Sigitas Tamkevičius, Vytautas Ališauskas, Algirdas Saudargas.

13 val. Vilniaus arkikatedra, Katedros a. 2
Pal. popiežiaus Jono Pauliaus II kelionės 20-mečio minėjimas.
Programoje: Dieninė malda, pal. popiežiaus Jono Pauliaus II kalbos įrašas, arkivysk. Gintaras Grušas, George‘as Weigelis, pal. popiežiaus Jono Pauliaus II litanija.

17 val. Katedros aikštė
Parodos, skirtos Palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II apaštalinės kelionės į Lietuvą 20-mečiui paminėti, atidarymas. Paroda eksponuojama iki rugsėjo 10 d.
Autoriai: Arutro Marii, Grzegorz Galazka, Jerzy Karpowicz, Vilius Jasikevičius.
Kalbėtojai: arkivysk. Gintaras Grušas, Vilniaus miesto meras Artūras Zuokas, Parodos autorius Grzegorz Galazka, Parodos globėjo L‘OSSERVATORE ROMANO atstovas.

19 val. Vilniaus kongresų rūmai, Vilniaus g. 6/16 (su kvietimais)
Koncertas, skirtas Palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II apaštalinės kelionės į Lietuvą 20-mečiui paminėti, „Missa Magna Beatificationis“.
Kompozitorius Michal Lorenc.
Atlikėjai: Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, Vilniaus miesto savivaldybės choras „Jauna muzika“, grupė „Des Orient“. Solistai: Pascal Mebe Abah, Mohammad Rasouli, dirigentas Tadeusz Karolak.

 Rugsėjo 5 d., ketvirtadienis | K A U N A S 

18 val. Ateitininkų rūmai – KTU III rūmai, 403 a., Laisvės al. 13
Atvira George‘o Weigelio paskaita (su vertimu į lietuvių kalbą).

 Rugsėjo 6 d., penktadienis | V I L N I U S 

15 val. Vilniaus Universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas, Vokiečių g. 10
Atvira George‘o Weigelio paskaita anglų kalba

17.30 val. Vilniaus Universiteto Didysis kiemas
Palaimintojo Popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo Lietuvoje fotokronikos „Nebijokite! Atverkite duris Kristui“ atidarymas.
Parodą atidarys Seimo Pirmininko pavaduotoja Irena Degutienė.

17.50 val. Šv. Jonų bažnyčia, Šv. Jono g. 12
Memorialinės lentos, skirtos Popiežiaus Jono Pauliaus II susitikimui su akademine bendruomene atminti, atidengimas.
Memorialinę lentą atidengs arkivysk. Gintaras Grušas.

18 val. Šv. Jonų bažnyčia, Šv. Jono g. 12
Popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo Lietuvoje dvidešimtmečio minėjimas.
Kalbėtojai: Kardinolas Audrys Juozas Bačkis, Rektorius prof. Jūras Banys, dr. George‘as Weigelis, dr. Žygimantas Pavilionis, dr. Nerija Putinaitė, prof. Paulius Subačius. 

 Rugsėjo 6 d., penktadienis | K A U N A S

18 val. Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus arkikatedra, Vilniaus g. 1
Šv. Mišios dėkojant už Jono Pauliaus II apsilankymą Kaune ir Kauno arkikatedroje.
 

 Rugsėjo 7 d., šeštadienis | Š I L U V A
(visą didžiųjų atlaidų dieną prisimename Jono Paulius II apsilankymą)

12 val. aikštė priešais Šiluvos Švč. M. Marijos Gimimo baziliką
Iškilmingos šv. Mišios dėkojant už palaimintojo Jono Pauliaus II gyvenimo pavyzdį ir meldžiant jo užtarimo
vienuolijoms bei katalikiškoms bendruomenėms liudijant gyvą ir tvirtą tikėjimą.

 Rugsėjo 8 d., sekmadienis | K A U N A S

10.30 val. Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčia, Papilio g. 7
Švč. M. Marijos Gimimo iškilmės šv. Mišios su brolias pranciškonais.
Po Mišių procesija į Jono Pauliaus kalnelį Santakoje.
Švč. M. Marijos litanija ir giesmės prie pal. Jono Pauliaus paminklo. 
Gieda Sakralinės muzikos mokyklos „Pastoralės“, „Giesmės“ ir Vaikų chorai. Vadovės N. Jautakienė ir S. Jautakaitė.
Iškilmėse dalyvauja ir talkina Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios bendruomenė, Kauno Deputatų klubo nariai, Kauno krašto bajorų draugija, Lietuvos sajūdžio Kauno skyrius, Kauno apskrities Vytauto Didžiojo šaulių 2-oji rinktinė, LKKSS Kauno apskrities skyrius, LPKTS Kauno skyrius, Vytautų klubo nariai, visuomenės atstovai.

 Rugsėjo 10 d., antradienis | V I L N I U S

10 val. LR Seimas, Gedimino pr. 53 (su kvietimais).
Palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo Lietuvoje dvidešimtmečio paminėjimas Seimo posėdyje.
Pranešėjai: Vydas Gedvilas, Apaštalinis nuncijus arkivysk. Luidžis Bonacis (Luigi Bonazzi), Jaroslavas Narkevičius, Vilija Aleknaitė-Abramikienė.
Palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo Lietuvoje fotokronika „Nebijokite! Atverkite duris Kristui“.

 Rugsėjo 14 d., šeštadienis | Š I A U L I A I - papildyta

10.45 val. prie Šv. Ignaco Lojolos bažnyčios
Palaimintojo Popiežiaus Jono Pauliaus II vardu pavadinto tako atidarymas.

11 val. Šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje, Vilniaus g. 247B
Šv. Kryžiaus Išaukštinimo iškilmės.
Šv. Mišias aukos Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, koncelebruos tėvai jėzuitai.
Po šv. Mišių bus galima aplankyti kambarius, kur buvo apsistojęs palaimintasis popiežius Jonas Paulius II viešnagės Šiauliuose metu.

13 val. Šiaulių vyskupijos Pastoraciniame centre, Tilžės g. 186
Palaimintojo popiežiaus Jono Paulius II apsilankymo Šiauliuose ir Kryžių kalne 20-ties metų jubiliejaus minėjimas.

16 val. nuo Šiaulių katedros iki Kryžių kalno
Jaunimo bėgimo ir dviračių maratonas.

(Nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 1 d.  Šiaulių vyskupijos pastoracinio centro bibliotekoje veikia Popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo Lietuvoje jubiliejinė paroda)

Informaciją surinko: Vilniaus arkivyskupijos kurija ir katalikai.lt 

 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt