Vilniaus arkikatedroje šeštadienį malda už taiką Sirijoje ir visame pasaulyje
 
 

Popiežius Pranciškus per sekmadieninę „Viešpaties angelo“ maldą Šv. Petro aikštėje pakvietė visus geros valios žmonės kartu melsti taikos dovanos Sirijai ir pasauliui, kur tik vyksta konfliktai.

Šventasis Tėvas paskelbė rugsėjo septintąją, Marijos, Taikos karalienės, Gimimo iškilmės išvakarėse, pasninko ir maldos už taiką Sirijoje, Artimuosiuose Rytuose ir visame pasaulyje diena.

Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas kviečia vyskupijos tikinčiuosius atsiliepti į popiežiaus Pranciškaus kvietimą rugsėjo 7 d. pasninkauti ir melstis už taiką konfliktų kraštuose. Šią dieną Vilniaus arkikatedroje 18.30 val. arkivyskupas aukos šv. Mišias, o po jų vyks maldos budėjimas. Laukiami bendrai maldai visi miestiečiai ir miesto svečiai, kuriems nėra svetimas taikos klausimas. Tikintieji taip pat kviečiami maldai burtis savose parapijose, maldos grupėse.

„Daug metų įvairiuose pasaulio kraštuose buvo meldžiama laisvės mūsų šaliai. Dabar, kaip pasaulio bendruomenės nariai, mes turime prisidėti, kad taika, laisvė ir gėris įsivyrautų kuo plačiau visame pasaulyje,“ – teigia arkivyskupas Gintaras Grušas.

Vilniaus arkivyskupijos jaunimas šeštadienį dalyvaus piligriminiame žygyje iš Aušros Vartų Vilniuje į Trakus. „Piligriminiame žygyje nešame ne tik savo asmenines intencijas, bet ir meldžiame užtarimo tiems, kuriems malda šiandien itin reikalinga. Tad mūsų maldos bus skirtos už taiką pasaulyje ir ypač Siriją bei Artimuosius Rytus“, – sako viena iš žygio organizatorių Šarūnė.

Piligrimams atkeliavus į Trakus, 18.30 val. Švč. mergelės Marijos apsilankymo bažnyčioje taip pat bus aukojamos šv. Mišios už taiką Sirijoje ir konfliktų zonose visame pasaulyje.

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt