Lapkričio 19, 23, 24 d. iškilmingas Tikėjimo metų užbaigimas vyskupijose
 
 

 

 KAIŠIADORYS

Lapkričio 19 d. 11 val. Kaišiadorių katedroje Nuncijus kartu su Kaišiadorių vyskupu ir kunigais celebruos iškilmingas padėkos Mišias ir Vyskupijos sielovados centre pristatys pranešimą.

 KAUNAS, Kauno arkikatedra

Lapkričo 24 d. 15 val. Tikėjimo metų pabaigos ir Kauno arkikatedros jubiliejaus metų vainikavimo šv. Mišios švenčiant Kristaus Visatos Valdovo liturginę iškilmę. Iškilmėms vadovaus Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ.

Dalyvaus visų arkivyskupijos parapijų ir institucijų atstovai. Jiems liturgijos pabaigoje ganytojas įteiks iškilmingus CREDO simbolius ir suteiks palaiminimą bei siuntimą savo krikščioniškąjį tikėjimą išpažinti ir jį viešai liudyti savo bendruomenės gyvenime.

Pamaldų metu pirmą kartą bus atliekamos Kauno arkikatedros bazilikos 600 metų jubiliejui skirtos kompozitoriaus Gintaro Samsono „MISSA PRO ANNIS SESCENTIS ARCHICATHEDRAE BASILICAE KAUNENSIS“.

 PANEVĖŽYS

Lapkričio 23 d. 10 val. Tikėjimo metų pabaigos šventė „Tavo žodis – šviesa mano takui“ .
15 val. šv. Mišios Panevėžio katedroje.
Plačiau >>

 ŠIAULIAI

Lapkričio 24 d. Tikėjimo metų uždarymo šventė „Tavo veido, Viešpatie, aš ieškau“.
13.30 val. iškilmingos Šv. Mišios Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje.
14.30 val. šventinis renginys Pastoraciniame centre. Tikėjimo įžvalgomis dalinsis kun. Antanas Kęstutis Blužas OFM, pasauliečiai, ekrane matysime vaizdus, kurie sustiprins tikėjimo žingsnius. Muzikinius kūrinius atliks Šaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos akordeonistai (vad. Marytė Markevičienė), Šv. Cecilijos ansamblis (vad. Rolanda Kalakauskienė). Baigiamąjį žodį tars Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

 TELŠIAI,Telšių katedra

Lapkričio 24 dieną 12 val. iškilmingos šv. Mišios katedroje.
Į jas kviečiami visų parapijų atstovai, visų parapijiečių vardu jie atnaujins Krikšto pažadus ir į savo parapijos bažnyčias parveš Tikėjimo metų paveikslą. 

 VILKAVIŠKIS, Vilkaviškio katedra

Lapkričio 24 d. 16 val. iškilmingos šv. Mišios Vilkaviškio katedroje

 VILNIUS, Vilniaus arkikatedra

Lapkričo 24 d. 12.30 val. baigiant Tikėjimo metus iškilmingas šv. Mišias Vilniaus arkikatedroje aukos arkivyskupas Gintaras Grušas, kviečiami dalyvauti visų Vilniaus arkivyskupijos parapijų tikintieji ar parapijų atstovai.

 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt