Vasario 4 d. Atsinaujinimo diena Kaune „PASITIKĖJIMO PILIGRIMYSTĖ DRAUGE“
 
 

Programa PDF (413 kb)
Programa DOC (60 kb)


ATSINAUJINIMO DIENA
Vytauto Didžiojo universiteto didžioji salė, Daukanto 28, Kaunas
2007 m. vasario 4 d., sekmadienis


PASITIKĖJIMO PILIGRIMYSTĖ DRAUGE
Džiaugsmingai, paprastai ir gailestingai

„Esminių tikėjimo bei krikščioniškosios moralės momentų sugretinimas,  bendradarbiavimas artimo meilės srityje ir pirmiausia didysis šventumo ekumenizmas, Dievui padedant, negali neduoti vaisių ...“ (plg. Novo millennio ineunte, 48)


P R O G R A M A

10.00 Pradžia. Renkamės ir sveikinamės

10.15 Šlovinimas ir malda. Įvadas

10.50 Konferencija „Džiaugsmas“. Brolis Jean-Marie

11.20 Konferencija „Paprastumas“. Brolis Rob

11.50 Jaunimo liudijimai

12.10 Konferencija „Gailestingumas“. Brolis Jean-Marie ir brolis Rob

12.40 Malda su Taizé giesmėmis

13.00 Informacija

13.20 Pietų pertrauka

15.00 Darbo grupės:

1. Apie Taizé bendruomenę ir jaunimo susitikimus. Pasiruošimo piligrimystei centrų atstovai
2. „Malda – bendrystės su Dievu ir žmonėmis augimo kelias“. Br. Jean-Marie
3. „Kaip atpažinti Viešpaties pašaukimą“. Br. Rob
4. „Net per dykumą tiesiu kelią, net tyruose atveriu upes...“ (Iz 43, 19). Pokalbį apie krikščionių bendradarbiavimą veda kun. Kęstutis Rugevičius ir kun. Saulius Juozaitis
5. Užtarimo malda. „Gyvieji akmenys“

16.10 Įvadas į Eucharistijos liturgiją. Br. Jean-Marie ir br. Rob

16.30 Eucharistijos šventimas.  
           Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ

Kviečia
Katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys“,
Taizé bendruomenės broliai ir bičiuliai,
kitos bendruomenės ir maldos grupės,
Kauno kunigų seminarijos klierikaiApie Taizé bendruomenę
www.taize.fr/lt


Prancūzijoje, Burgundijos pietinėje dalyje, Taizé miestelyje 1940 m. brolis Roger įkūrė tarptautinę, ekumeninę bendruomenę. Broliai čia visam gyvenimui yra įsipareigoję materialiniam ir dvasiniam dalijimuisi, celibatui ir gyvenimo paprastumui. Šiandien bendruomenė vienija daugiau nei šimtą brolių, katalikų ir skirtingos kilmės protestantiškų konfesijų, iš daugiau nei 25 šalių.

Svarbiausia kasdieninio gyvenimo Taizé dalis – bendros pamaldos tris kartus per dieną. Broliai gyvena iš savo darbo. Jie nepriima dovanų sau. Kai kurie broliai gyvena mažomis grupėmis – brolijomis – tarp labai skurdžiai gyvenančių žmonių.

Nuo vėlyvųjų 1950-ųjų metų daugybė tūkstančių jaunų žmonių iš daugelio šalių atrado kelią į Taizé dalyvaudami savaitės maldos ir apmąstymų susitikimuose. Taizé broliai lanko ir veda didesnius ir mažesnius susitikimus Afrikoje, Šiaurės ir Pietų Amerikoje, Azijoje ir Europoje, atlikdami „Pasitikėjimo piligrimystę žemėje“.

Nuo 1962-ųjų metų broliai ir jauni žmonės, siunčiami Taizé, pradėjo slapta lankytis Rytų Europos šalyse, užmegzdami ryšius ir būdami su tais, kurie negalėjo išvykti už savo šalies sienų. Dabar, kai nebėra sienų ir keliauti tarp rytų ir vakarų daug lengviau, sustiprėjo ryšiai su pravoslavais, kurie visada buvo svarbūs. Ypač vasarą atvyksta daug jaunimo ir iš Lietuvos.

Brolis Roger mirė, būdamas devyniasdešimties metų, 2005 m. rugpjūčio 16 d. po išpuolio vakarinių pamaldų metu. Dabar bendruomenei vadovauja brolis Alois, kurį brolis Roger savo įpėdiniu paskyrė jau prieš daugelį metų.

* * *
Br. Jean-Marie gimė JAV, Niujorke, 1981 metais tapo Taizé bendruomenės broliu. Rūpinasi liturgija ir jaunų žmonių priėmimu.

Br. Rob gimė Nyderlanduose, Eindhovene, 1977 metais tapo Taizé bendruomenės broliu. Nuo 1993 m. rūpinasi jaunimu, atvykstančiu į Taizé iš Lietuvos.

* * *
Kun. Saulius Juozaitis – Kauno evangelikų liuteronų parapijos kunigas.

_________________________________________________________________
Vilniaus g. 3, 44281 Kaunas, tel./faks. (37) 32 25 80, el. paštas: akmenys@lcn.lt
Kita Atsinaujinimo diena Kaune 2007 m. balandžio 22 d. Visų laukiame!

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt