Gegužės 17 d. Tarpdisciplininė mokslinė – praktinė konferencija „Asmens orumas teologinėje ir psichologinėje perspektyvose“ Kaune
Balandžio 16–18 d. 7-oji CARITO paramos akcija Ukrainai (Vilniuje, Kaune bei kituose miestuose)
Balandžio 21 d. Atsinaujinimo diena Kaune ŠVENTOSIOS DVASIOS DOVANOS
Balandžio 21 d. Pasaulinė maldos už pašaukimus diena. ŠVIESOS KELIAS Kaune „Nuo stogo ant stogo“ (nuo Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčios iki Kristaus Prisikėlimo bazilikos)
Balandžio 12–28 d. „Pašaukimų savaitė 2024“ Kaune: nuo Šviesos kelio iki pasimatymų vakaro
2024 m. SUTVIRTINIMO sakramento teikimas Kauno arkivyskupijoje (tvarkaraštis)
Balandžio 14 d. Padėkos šv. Mišios Kauno arkikatedroje už apaštalinio nuncijaus tarnystę Lietuvoje
2024 metų SUTVIRTINIMO sakramento teikimo Telšių vyskupijoje grafikas PDF
Didįjį penktadienį, kovo 29 d., Kryžiaus Kelio procesija iš Vilniaus arkikatedros bazilikos į Trijų Kryžių kalną. Pradžia 15.00 val. Gailestingumo vainikėlis Arkikatedroje
Didįjį penktadienį, kovo 39 d., 20 val. KRYŽIAUS KELIAS Kaune. Jo pradžia prie Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios. Einama į arkikatedrą baziliką
Dievo Gailestingumo savaitė Vilniuje
Kovo 22 d. Jaunimo diena Šiauliuose „Būk tvirtas!“
Didžiosios savaitės, Šv. Velykų, Gailestingumo sekmadienio pamaldų tvarka ŠIAULIŲ VYSKUPIJOS bažnyčiose
Gavėnios rekolekcijos Šiaulių vyskupijos bažnyčiose
Kovo 19 d. Giraitės Šventosios Šeimos parapijos bažnyčios (Kn) pamatų palaiminimo iškilmė
Didžiojo Tridienio ir šv. Velykų pamaldos KAUNO mieste, 2024 m.
Didžiojo Tridienio ir šv. Velykų pamaldų VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOJE tvarkaraštis, 2024 m.
Kovo 8 d. „24 VALANDOS VIEŠPAČIUI“ Kauno arkikatedroje bazilikoje: maldos ir atgailos laikas
Gavėnios rekolekcijos Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose (2024)
Kovo 2 ir 9 d. Šv. Kazimiero šventės renginiai Bažnytinio paveldo muziejuje
Kovo 2 d. Šv. Kazimiero iškilmė Šiauliuose
Kovo 3–10 d. Šv. KAZIMIERO ATLAIDAI Vilniaus arkikatedroje
Vasario 23 d. Susitikimas su knygų serijos „Perskaitęs duok kitam“ kūrėjais Knygų mugėje
Vilniaus knygų mugė 2024 m. vasario 22–25 d.
Gavėnios trečiadieniais Kauno arkivyskupas kviečia į Gavėnios rekolekcijas „Per dykumą Dievas veda mus į laisvę“ Kauno arkikatedroje su nuolatiniais diakonais
Vasario 16 d. – Lietuvos valstybės atkūrimo dienai skirtos iškilmingos šv. Mišios Vilniaus arkikatedroje
VASARIO 16-osios malda už Lietuvą Kristaus Prisikėlimo bazilikoje. Vasario 14–16 d. 40 val. Švč. Sakramento adoracija Kauno arkikatedroje bazilikoje
Vasario 23–25 d. PAŠAUKIMŲ SAVAITGALIS Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Kovo 9 d. Švenčiausiojo Sakramento adoruotojų Susikaupimo diena Kaune
Gavėnios rekolekcijos Kauno miesto bažnyčiose (2024)
Vasario 8 dieną nuo 14 iki 17 valandos nuotolinis renginys „(ne)Matau, (ne)Girdžiu, (ne)Rūpi“ (bus galima tiesiogiai stebėti Lietuvos Carito feisbuke). Minint Maldos ir apmąstymo apie prekybą žmonėmis dieną, Caritas kviečia atidžiau pažvelgti į mod
Vasario 9 d. Malda už medikus ir ligonius LSMU Kauno klinikų koplyčioje artėjant Pasaulinei ligonių dienai
Vasario 9 d. LKMA kartu su Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kviečia į konferenciją „Piktnaudžiavimas galia Bažnyčioje: atpažinti, apsaugoti, išgyti“
Vasario 12 d. Vilniaus ateitininkai kviečia į švento Valentino vakarą
Vasario 5 dieną sukanka 140 metų, kai gimė Dievo tarnas arkivyskupas Mečislovas Reinys
Vasario 2 d. Pašvęstojo gyvenimo diena Kauno arkivyskupijoje (programa)
Vasario 2 d. Pašvęstojo gyvenimo diena Vilniaus arkivyskupijoje (programa)
Vasario 3 d. Forumas Vilniuje „APIE SINODĄ IR SINODIŠKUMĄ: Kad būtume gyva Bažnyčia“. DALYVAVIMAS LAISVAS
Vasario 7 d. konferencija Kaune „KLINIKINĖ PASTORACIJA Į PACIENTĄ ORIENTUOTA SVEIKATOS PRIEŽIŪRA: TARP SVAJONĖS IR REALYBĖS“ (registracija)
Kovo 1–2 d. Jaunimo sielovados forumas Alytuje
Kovo 2 d. metinė ŠEIMOS centrų konferencija Kaune (registracija iki vasario 27 d.)
Mažoji Akademija kviečia į paskaitas apie krikščionybę, 2024 m. pavasaris
Sausio 19 d. Ekumeninės pamaldos Kaune švenčiant Maldos už krikščionių vienybę aštuondienį
Sausio 20 d. Dievo žodžio sekmadienio vigilija Kauno arkikatedroje bazilikoje
Sausio 21 d. Ekumeninės pamaldos Šiauliuose
Sausio 27 d. Marijampolėje Palaimintojo JURGIO MATULAIČIO gimimo dangui minėjimas
Sausio 25 d. Ekumeninės pamaldos Vilniuje
Sausio 28 d. Atsinaujinimo diena Kaune „Jėzau, Tu esi mūsų viltis“
Vasario 9–11 d. VAIKINŲ savaitgalis su TIBERIADOS broliais (registracija)
Sausio 11 d. Vilniuje trumpoji arkivyskupo Gintaro GRUŠO spaudos konferencija „Patyrusių seksualinę prievartą Vilniaus arkivyskupijoje išklausymo tarnystė“
Sausio 3 d. Dievo tarnaitės Elenos SPIRGEVIČIŪTĖS 80-ųjų kankinystės metų paminėjimas Kauno arkikatedroje
Katalikiškas klubas „Saltus“ kviečia švęsti Naujuosius metus
Gruodžio 26-ąją, antrąją Kalėdų dieną, 12 val. iškilmingos šv. Mišios Kristaus Prisikėlimo bazilikoje švenčiant šventovės konsekracijos 19-ąsias metines (tiesioginė LRT transliacija)
Kviečia MISIJŲ MOKYKLA 2024
2024 metų iššūkis – visas ŠVENTASIS RAŠTAS per metus!
Šventų Kalėdų pamaldos KAUNO bažnyčiose
Kalėdų laiko šv. Mišios Telšių vyskupijoje
Kalėdų laiko pamaldų tvarka Vilkaviškio vyskupijoje
Šv. Mišios Šiaulių vyskupijoje Kalėdų laikotarpiu
Kur esu, kai gimsta Jėzus? ADVENTO MEDITACIJOS su arkivyskupu Lionginu Virbalu SJ (gruodžio 17–23 d.) (registracija iki gruodžio 16 d.)
Kalėdų laiko šv. Mišios Vilniaus arkivyskupijoje
Kalėdiniai renginiai Bažnytinio paveldo muziejuje Vilniuje
Gruodžio 13 d. Šiluvoje atidaroma Prakartėlių paroda
Pirmųjų vyskupo Jono BORUTOS mirties metinių minėjimai: gruodžio 17 d. – Žemaičių Kalvarijoje ir visose vyskupijos parapijose; gruodžio 19 d. – Telšių katedroje
Gruodžio 7 d. prasideda Susitikimų ciklas vyrams „Vyrai renkasi Šiluvoje“
Gruodžio 9 d. Vilniuje kviečiame prisiminti šv. Jono Pauliaus II istorinę kelionę į Lietuvą
Gruodžio 9 d. Advento susitikimas šeimoms Prienuose
Advento rekolekcijos Kauno bažnyčiose PDF
Sausio 7 d. Šiaulių vyskupijos šeimų šventė „Plačiai atverkite Kristui duris“
Advento rekolekcijos ir Sutaikinimo pamaldos Vilniaus arkivyskupijoje
Gruodžio 16 d. piligriminis Advento žygis Tutuvėnai – Šiluva (suaugusiems; būtina registracija)
Gruodžio 4 d. Panevėžyje, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje knygos „Gražiausi Liudviko ir Zelijos Martenų laiškai“ pristatymas
Gruodžio 1 ir 2 d. Šventinis koncertas Kauno arkikatedroje – projektas su Europos kultūros kanalu „Arte“
Gruodžio 7 d. Tuskulėnų memorialo Konferencijų salėje vyks Telšių vyskupui Vincentui Borisevičiui (1887–1946) skirtas atminimo vakaras
Lapkričio 25 d. Panevėžio vyskupijos atsinaujinimo diena
Lapkričio 24 d. Kaune vyks pirmasis Lietuvoje jaunųjų Carito savanorių sąskrydis
Lapkričio 13–14 d. Romos Popiežiškajame Rytų institute vyks konferencija, skirta šv. Juozapatui
Lapkričio 16 d. Vilniaus arkivyskupijos Carito ir MRU konferencija „Kūrybiškumas kaip priemonė ieškant sprendimų socialinio darbo situacijose“
Artėjant Vargstančiųjų dienai – Vilniaus arkivyskupijos Carito iniciatyva „Dosnumo krepšelis“
Prelato Edmundo Putrimo pirmosios mirties metinės (1959 03 09–2022 11 15): Šv. Mišios lapkričio 15 d. 11 val. Vilniaus Šv. Teresės bažnyčioje; lapkričio 26 d. 11 val. Toronto Prisikėlimo bažnyčioje
Lapkričio 11 d. Lietuvos šeimos centras ir VDU Santuokos ir šeimos studijų centras kviečia į mokslinę–praktinę konferenciją „Vaisingumo pažinimas = sveikatos raštingumas“
VDU KTF kviečia: respublikinis Akademinės esė „RELIGIJA IR MOKSLAS: sąsajos ir sankirtos“ (registracija iki lapkričio 10 d.)
Naujas SAMUELIO kurso sezonas (registracija iki lapkričio 3 d.)
Lapkričio 12–19 d. Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai VILNIUJE
Švenčiant Misijų sekmadienį, 2023-10-22, 12.30 val. šv. Mišios iš Vilniaus šv. Jono Bosko bažnyčios bus transliuojamos per LRT PLIUS
Spalio 13–22 d. Gerąja naujiena su Lietuva dalijasi misionieriai iš Malaizijos
Spalio 11 d. Bažnytinio paveldo muziejuje V. Žuko sudarytos knygos „Teofilius Matulionis. Laiškai“ pristatymas
Spalio 12 d. Pamaldos su Taizé giesmėmis ir brolio Jean-Marie pasidalijimu Kaune, Jono Pauliaus II piligrimų centre
Spalio 22 d. Atsinaujinimo diena Kaune „Degu uolumu dėl Evangelijos“
Spalio 4 d. Bažnytinio meno muziejus kviečia: Paskaita „Juozapatui Kuncevičiui skirti leidiniai, išspausdinti Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“
Bažnytinio paveldo muziejuje – paroda šv. Juozapatui
Gyvenimo ir tikėjimo institutas kviečia į naujus kursus šį rudenį
Kviečia VDU Katalikų teologijos fakultetas: Neformaliosios studijos visoje Lietuvoje
Rugsėjo 29 d. Nacionalinė konferencija Telšiuose „Krikščioniškieji dialogas: visuomenės, konfesijos, bendruomenės nuo viduramžių iki XIX a.“ PDF
Mažoji akademija kviečia į kursus apie krikščionybę, 2023 m. ruduo
Startuoja naujas SAMUELIO kurso sezonas
Minime pirmojo Kauno arkivyskupo Juozapo Jono Skvirecko (1873–1959) 150-ąsias gimimo metines: rugsėjo 17 d. renginys Kauno arkivyskupijos muziejuje ir rugsėjo 18 d. šv. Mišios Kauno arkikatedroje
Pagalbos akcija nuo gaisro nukentėjusiai Pagėgių bažnyčiai
Rugsėjo 9 d. KONCERTAS Šiluvos bazilikoje šv. JONO PAULIAUS II vizito 30-mečiui paminėti
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 »»
 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt