Kalėdinio laikotarpio pamaldų tvarka KLAIPĖDOS bažnyčiose PDF
Gruodžio 16 d. Vilniaus Šv. vysk. Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedroje paskirtojo vyskupo Dariaus TRIJONIO konsekracijos iškilmės
ADVENTO rekolekcijos VILNIAUS arkivyskupijos bažnyčiose
ADVENTO rekolekcijos KAUNO bažnyčiose PDF
Gruodžio 8–10 d. NACIONALINIS MARIOLOGINIS KONGRESAS Trakuose
Adventiniai šlovinimo vakarai Kaune „Užgimstančios vilties belaukiant“
Gruodžio 17 d. Kalėdinė mugė ir Advento koncertas „Šv. Kalėdų belaukiant“ Vilniaus Bernardinų bažnyčioje
Gruodžio 1 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
Gruodžio 1 d. Kupiškyje konferencija „Pašaukimo šventumui išsipildymas lietuvių tautoje“ PDF
Lapkričio 19 d. minime pirmąją PASAULINĘ VARGSTANČIŲJŲ DIENĄ
Lapkričio 10–12 d. Bazilijonų ordino 400 metų jubiliejaus renginiai Vilniuje
Lapkričio 12–19 d. AUŠROS VARTŲ ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS, GAILESTINGUMO MOTINOS atlaidai Vilniuje
Lapkričio 16 d. Vilniuje, lapkričio 23 d. Kaune rankraščių apie Lietuvą iš Krasnojarsko ir Tomsko archyvų pristatymas
„Bendrakeleiviai“ kviečia į seminarų ciklą „Mokomės lydėti išsiskyrusiųjų savigalbos grupes“ (parapijose ir kitose bendruomenėse)
Lapkričio 11 d. Krikščioniškos muzikos festivalis „Sielos“ vyks Akmenėje
Lapkričio 7–11 d. Telšių vyskupijos tikintieji susibūrė padėkos piligrimystei į Romą Numatomos šv. Mišių Romoje tiesioginės transliacijos
Spalio 28 d. Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos 70-mečio minėjimas Kaune
Lapkričio 12 d. Vilniaus Caritas kviečia į tradicinį paramos koncertą „Degu kaip žvakė“ Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčioje
Sekmadienių vakarai su Palaimintuoju Teofiliumi Kaišiadorių katedros Palaimintojo koplyčioje
Spalio 6 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
Guronyse kiekvieną spalio sekmadienį Rožinio pamaldos
Spalio 1 d. Šeduvos bažnyčioje palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio relikvijų inauguracijos iškilmė
Spalio 14 d. Atsinaujinimo diena KLAIPĖDOJE „Kuo žmonės jus laiko?“
Spalio 15 d. Atsinaujinimo diena KAUNE „Šlovinsiu kaip Dovydas“ JPG (švenčiant mesijinių žydų judėjimo 50-metį)
Rugsėjo 27 d. Kauno seserys benediktinės kviečia į paramos koncertą „Šventieji nelieka skolingi“ pal. Teofiliaus relikvijoms priimti
Rugsėjo 30 d. Atsinaujinimo diena PANEVĖŽYJE „Parodyk man, Viešpatie, savąjį kelią“
Šeimos ir asmens saviugdos centras „Bendrakeleiviai“ kviečia į programas
Rugsėjo 7–15 d. ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMO ATLAIDAI (Šilinės) ŠILUVOJE
Rugsėjo 16 d. Išskirtinės ekskursijos Sapiegų kriptoje ir trijų parodų uždarymas Bažnytinio paveldo muziejuje
Naujas kursų ir ugdymosi programų sezonas VILNIUJE
Rugsėjo 1–8 d. TRAKŲ DIEVO MOTINOS, LIETUVOS GLOBĖJOS, paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejaus pradžia (Trakinių atlaidai)
Rugsėjo 1 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
Rugsėjo 1 – spalio 8 d. VII tarptautinis Šv. Jokūbo festivalis
Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras kviečia studentus pradėti Naujus mokslo metus su malda
Rugpjūčio 20 d. Palaimintojo Teofiliaus mirties dienos minėjimas Kaišiadorių katedroje
Rugpjūčio 14–20 d. ŽOLINĖS atlaidai Krekenavoje
Rugpjūčio 14–22 d. ŽOLINĖS atlaidai Pivašiūnuose
Rugpjūčio 19–20 d. Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 m. jubiliejus ir Telšių vyskupijos penktasis Eucharistinis kongresas VARNIUOSE
Rugpjūčio 27 d. Padėka už laisvę. Tremtinių, partizanų ir kovotojų už laisvę diena. Piligrimų eisenos į Šiluvą
Rugpjūčio 4 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
Liepos 28–30 d. t. Anzelmo Griuno OSB konferencija Klaipėdoje JPG
Liepos 29–30 d. KRYŽIŲ KALNO atlaidai
Liepos 25 d. kviečiame į iškilmes pal. arkivysk. Teofiliaus Matulionio tėviškėje ir Alantoje
Rugsėjo 8–10 d. penkioliktasis tarptautinis piligriminis žygis iš Kryžių kalno į Šiluvą
Liepos 16 d. Trakuose – bažnyčios altoriaus konsekravimas ir dviejų naujų varpų, skirtų Lietuvos atkurtos nepriklausomybės šimtmečiui ir Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos paveikslo trijų šimtų karūnavimo metų proga, pašventinimas
Liepos 1–12 d. Žemaičių vyskupystės įsteigimo jubiliejaus 600 metų – DIDIEJI ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS ATLAIDAI
Liepos 7 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
Liepos 9–16 d. JURGIO MATULAIČIO BEATIFIKACIJOS 30-metis: Palaimintojo Jurgio Matulaičio MIC minėjimas ir atlaidai MARIJAMPOLĖJE
Liepos 1-2 d. Misija „Šiauliai – Sekminių miestas“
Liepos 2 d. Kaišiadorių katedroje bus švenčiamos iškilmingos šv. Mišios dėkojant Viešpačiui už Teofiliaus Matulionio - vyskupo ir kankinio paskelbimą Palaimintuoju
Birželio 24 d. Kauno arkivyskupijos globėjo Šv. Jono Krikštytojo Gimimo iškilmė ir nuolatinių diakonų šventimai arkikatedroje
Birželio 17 d. Šiaulių vyskupija švenčia įsteigimo 20-metį
Birželio 18 d. Švč. Kūno ir Kraujo iškilmė ir DEVINTINIŲ PROCESIJOS miestuose
Birželio 10 d. Vilkaviškio vyskupijos šeimų šventė „Trys viename ir šeimos gyvenimo prieskoniai“ Vilkaviškyje
Birželio 11 d. Vilniuje J. Ratzinger knygos „Pradžioje Dievas sukūrė“ pristatymas ir diskusija „Tikėjimo ir mokslo santykis“
Birželio 12 d. Vilniaus miesto rotušėje vyks mons. Alfonso Svarinsko ir Lietuvos partizanų atminimo vakaras
Birželio 7–18 d. Šv. Antano Paduviečio atlaidai ir Kretingos parapijos 400 metų jubiliejus
Birželio 18–24 d. „Miesto misijų“ savaitė Kaune
Birželio 24–26 d. Garbingojo Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus MATULIONIO BEATIFIKACIJOS iškilmių programa (Kaišiadorys – Vilnius – Kaišiadorys)
Birželio 18–25 d. Lietuvoje viešės mesijinių žydų bendruomenių atstovai. Programa
Birželio 7 d. LR Seime įvyks konferencija skurdo politikos klausimams aptarti
Birželio 1–4 d. SEKMINIŲ ATLAIDAI Vilniaus Kalvarijose
Birželio 2–4 d. krikščioniškas jaunimo festivalis „Dievas yra meilė“ Pauliuose
Birželio 6 d. Vilniuje, birželio 7 d. Kaune bus pristatytos ką tik pasirodžiusios lietuvių k. Bažnyčios Mokytojų šv. Jėzaus Teresės ir šv. Kryžiaus Jono knygos
Birželio 2 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
Gegužės 25–28 d. Marcin Zielinski ir bendruomenės „Mocni w Duchu“ misijos Lietuvoje
Gegužės 27 d. Tiberiados bendruomenės broliai kviečia į Šviesos kelią Pažaislyje
Gegužės 19 d. Vilniaus kino centre „Forum Cinemas Vingis“ naujo lietuviško dokumentinio filmo „AUDRYS“ premjera
Gegužės 12–13 d. – FATIMOS apsireiškimų 100-mečio paminėjimas ŠILUVOJE. VISA PROGRAMA
Gegužės 12 d. Dešimtoji vaikų ir jaunimo giesmių šventė Šiauliuose
Gegužės 13 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija kviečia į Atvirų durų dieną
Gegužės 21 d. Broliai pranciškonai kviečia drauge sutikti Šv. Adalberto (Vaitiekaus) relikvijas Kaune
Gegužės 4 d. Teofiliaus Matulionio metų respublikinė mokslinė konferencija „Martyrium reikšmė Bažnyčios gyvenime XX a. totalitarinių ideologijų kontekste“ Kaune
Gegužės 5 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
Balandžio 28 d. VDU KTF kviečia į tarptautinę mokslinę konferenciją „Šiuolaikiniai iššūkiai jaunajai kartai“
Balandžio 29 d. Atvirų durų diena ir vaikinų savaitgalis Kauno kunigų seminarijoje
Balandžio 30 d. kviečiame kartu paminėti Pasaulinę Gyvybės dieną Vilkaviškyje
Balandžio 23 d. Dievo Gailestingumo šventė Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovėje
Didžiojo VIEŠPATIES KANČIOS IR PRISIKĖLIMO TRIDIENIO (Velykų) pamaldų tvarkaraščiai VILNIAUS miesto ir kitose arkivyskupijos parapijose PDF
Didžiojo penktadienio KRYŽIAUS KELIO PROCESIJOS miestuose
Balandžio 6–10 d. Marcin Zielinski misijos Lietuvoje
Didžiojo VIEŠPATIES KANČIOS IR PRISIKĖLIMO TRIDIENIO (Velykų) pamaldų tvarkaraščiai miestų ir kitose parapijose
Balandžio 23 d. Atsinaujinimo diena Kaune „Šventosios Dvasios cunamis“
Balandžio 1 d. Švč. Sakramento adoruotojų Susikaupimo diena Kauno arkikatedroje
Balandžio 29–30 d. Pavasarinis piligriminis žygis Merkinė – Daugai – Pivašiūnai „Per kryžių į žvaigždes“
Pradedama atranka GYVYBĖS APDOVANOJIMAMS 2017 (anketas siųsti iki balandžio 10 d.)
Kovo 25 d. Seminaras „Gydymo mokykla“ su „Gailestingumo versme“ ir misionieriais iš Lenkijos
Kovo 24–26 d. tėvai karmelitai kviečia į rekolekcijas Šiauliuose pagal popiežiaus Pranciškaus paraginimą Amoris laetitia „Šeima – kelias į šventumą ir laimę“
Kovo 18 d. „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikai“ – 45! Paminėjimas Kaune
Piligrimystė į LIETUVOS DIENAS FATIMOJE spalio 19–22 d.
Balandžio 2 d. Autizmo supratimo diena Klaipėdoje PDF
Kovo 3 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
Kovo 3–5 d. Šv. Kazimiero atlaidai ir šventė Vilniuje
Kovo 3-5 d. Šv. Kazimiero šventė Vilniaus arkikatedroje
Kovo 4 d. Panevėžyje vyks vyskupijos globėjo šv. Kazimiero šventė
Kovo 4 d. Krikščioniškas pilietinio veikimo forumas kviečia į konferenciją „Krikščioniškas veikimas bendrojo gėrio link“ Vilniuje (registracija iki vasario 28 d.)
Vasario 23–26 d. Vilniaus knygų mugėje prisistato katalikiška žiniasklaida, leidyklos ir leidiniai. KVIEČIAME!
Vasario 26 d. Vievyje bus minimos kun. Česlovo Kavaliausko 20-osios mirties metinės
Vasario 24–25 d. Vidinio išgydymo pamaldos ir seminaras su „Gailestingumo versme“ ir misionieriais iš Lenkijos
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 »»
 
 
   

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt