Vasario 27 d. „Kataliko balsas“ kviečia į diskusiją Katalikas: „kairysis“ ar „dešinysis“?
Vasario 16 d. ateitininkai kviečia į Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos labdaringą pokylį PDF
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2014-02-13
Vasario 21–25 d. Lietuvoje lankosi misionierius psichoterapeutas Wim du Plessis (Belgija). Seminaras ir vid. išgydymo vakarai Kaune ir Vilniuje
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2014-02-06
Vasario 8 d. kun. Juozo Zdebskio minėjimas Rudaminoje
Birželio 6 d. Adoracijos valanda vaikams Kaune (2014 m. I pusmečio tvarkaraščiai)
Vasario 8–18 d. nuolatinė Švč. Sakramento adoracija Šeimos metų proga KAIŠIADORIŲ vyskupijos bažnyčiose
Vasario 18–24 d. nuolatinė Švč. Sakramento adoracija Šeimos metų proga ŠIAULIŲ vyskupijos bažnyčiose
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2014-01-31
Vasario 2 d. Pašvęstojo gyvenimo diena. Renginiai vyskupijose.
Vasario 1 d. Švč. Sakramento adoruotojų Susikaupimo diena „Visa, kas mano, yra Tavo“ (Jn 17, 10)
Vasario 14 d. Kaune, „Žalgirio“ arenoje – Šv. Valentino diena KITAIP „Kad Jūsų džiaugsmui nieko netrūktų“
Sausio 30 d. Pirmasis 2014 m. „Miesto misijų“ susitikimas „Vero Cafe“ kavinėje Kaune
Sausio 26 d. Atsinaujinimo diena Kaune „Kas padarys mus laimingus?“
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2014-01-24
Sausio 18–25 d. Maldų už krikščionių vienybę savaitė (pamaldos ir renginiai)
Vasario 14–15 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija kviečia vyrus į pašaukimų savaitgalį
Sausio 18 d. Jaunimo susitikimų diena „Žmogus: mylėti NE naudoti“ Kaune
Sausio 19 d. Šeimų diena „Santykiai tarp tėvų. Santykiai tarp tėvų ir vaikų“ Vilniuje, Šv. Jono Teologo vienuolyne JPG
Sausio 23 – vasario 8 d. nuolatinė Švč. Sakramento adoracija Šeimos metų proga VILKAVIŠKIO vyskupijos bažnyčiose
Sausio 11 d. Vilniuje, LRS rūmuose, krikščionių forumas „Gyvybės kultūros puoselėjimas ir pilietinis apsisprendimas“
Sausio 25–29 d. Lietuvoje viešės garsus rašytojas, publicistas kun. Bruno Ferrero SDB (pilna programa)
Sausio 27 d. Pal. Jurgio Matulaičio liturginis minėjimas ir PJM draugijos suvažiavimas Marijampolėje DOC
Sausio 11 d. Vilkaviškio vyskupijos šeimų šventė Marijampolėje „Džiaugsmas paprastume“
Patikslinta 2: Sausio 1–12 d. nuolatinė Švč. Sakramento adoracija Šeimos metų proga VILNIUJE
Sausio 1–23 d. nuolatinė Švč. Sakramento adoracija Šeimos metų proga KAUNE
ŠEIMOS metai: 40 val. Švč. Sakramento adoracija už šeimas Kauno arkikatedroje
Kalėdų laikotarpio pamaldų tvarka KLAIPĖDOS bažnyčiose
Kalėdų iškilmės pamaldos KAIŠIADORIŲ katedroje
Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų šv. Mišių tvarka ŠIAULIŲ vyskupijos bažnyčiose
Kūčių vakaro Piemenėlių Mišių ir Kalėdų iškilmių tvarkaraštis KAUNE
Kalėdinio laiko šv. Mišių tvarka VILNIUJE
Advento ir Kalėdų laiko renginiai bei pamaldų laikas PANEVĖŽIO vyskupijoje
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2013-12-20
Naujamentinė adoracija Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje
Sausio 3 d. Ričardo Pagojaus seminaras mokytojams ir mokiniams „Meilės pamokos“ Kaune
Sausio 5 d. Šiaulių vyskupijos šeimų šventė
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2013-12-13
Gruodžio 7 d. edukacinė konferencija „Šeima - pasaulio ir istorijos variklis“ Panevėžyje
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2013-12-06
Gruodžio 9–10 d. Vilniuje ir Kaune su viešomis paskaitomis lankosi Oksfordo universiteto profesorius Alisteris E. McGrathas, teologijos istorikas, populiarių knygų apie mokslą ir religiją, teologiją bei C. S. Lewisą autorius
Gruodžio 4 d. Kaune konferencija „Krikščioniškųjų vertybių sklaida ir žurnalistika“
Advento ketvirtadienių vakarai Kauno senamiesčio kavinėse ir Jėzuitų bažnyčioje
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2013-11-29
Lapkričio 26 d. LVK sekretoriate įvairių krikščioniškų bažnyčių ir bendruomenių Lietuvoje vadovai bei įgaliotieji atstovai, pasirašys bendrą memorandumą, kuriuo 2014-uosius paskelbs Šeimos metais. Po to – Spaudos konferencija
Lapkričio 24 d. Tikėjimo metų užbaigimo ir Kauno arkikatedros bazilikos 600 metų jubiliejaus vainikavimo iškilmės Kaune. „Missa Pro Annis Sescentis Archicathedrae Basilicae Kaunensis“
Vilniaus arkivyskupijos žinios (2013-11-22)
Lapkričio 23 d. Šv. Mišios už Lietuvos kariuomenę
Lapkričio 23 d. Negimusio kūdikio diena. Renginiai vyskupijose 21–24 d.
Lapkričio 23 d. Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčios grąžinimo 25 m. jubiliejus
Lapkričio 19, 23, 24 d. iškilmingas Tikėjimo metų užbaigimas vyskupijose
Lapkričio 30 d. Šiauliuose Vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio IX kongresas
Naktį iš lapkričio 22-osios į 23-ąją Švč. Sakramento adoracija atsiteisimo intencija Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje
Lapkričio 18 d. Laisvos visuomenės institutas visus pastoracijos darbininkus kviečia į dr. Samuel Gregg paskaitą „Tikras ir pramanytas socialinis teisingumas“ Kaune (būtina išankstinė registracija iki lapkričio 17 d.)
Lapkričio 23 d. Panevėžyje vyskupijos Tikėjimo metų pabaigos šventė „Tavo Žodis – šviesa mano takui“
Lapkričio 6–30 d. Vilniuje vyksta III respublikinė medžio drožėjų kūrinių paroda-konkursas „Šventieji ir piligrimai“
Lapkričio 10–17 d. Švč. M. Marijos GAILESTINGUMO MOTINOS GLOBOS atlaidai Vilniaus Aušros vartuose
Lapkričio 10 d. Šv. Mišios Kauno arkikatedroje dėkojant Dievui už Kauno arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS SJ 75-erių metų amžiaus jubiliejų
Lapkričio 22–24 d. KAUNE Krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokyklos rudens rekolekcijos
Lapkričio 1 — sausio 1 d. Nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija Vilniaus arkivyskupijoje
Spalio 26 d. Eucharistijos adoruotojų Susikaupimo diena Kaune
Lapkričio 15–17 d. Truskavoje Rekolekcijų savaitgalis „Kalėdų Evangelija“ (registracija iki lapkričio 11 d.)
Spalio 25–27 d. Krikštėnuose rekolekcijas – karmelitišką enciklikos LUMEN FIDEI komentarą ves Karmelitų Lisieux bendruomenės vyresnysis tėvas Philippe Hugele OCD (būtina registracija)
Spalio 15 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija kviečia į buvusių ir esamų jos auklėtinių meno darbų parodos atidarymą
Spalio 20 d.Atsinaujinimo diena Kaune „Eucharistija – tikėjimo kulminacija“
Spalio 17 d. Konferencija Alytuje „Dvasiniai mokymai ir medicina: ar sveikame kūne visada sveika dvasia?“ Sveikatingumo ir Tikėjimo metams bei Pasaulinei paliatyviosios pagalbos dienai pažymėti
Spalio 19–20 d. „Garstyčios grūdo“ rekolekcijos merginoms Trinapolyje
Lapkričio 22–23 d. pasaulinė lyderystės konferencija. Tema „Vadovauk ten, kur esi“
Lapkričio 15–17 d. Šv. Jono apaštalinės seserys kviečia jaunus žmones (25–45 m.) savaitgaliui „Ateik, būk mano šviesa!“ (Susitikimo tema – pašaukimas)
Spalio 14–18 d. Rekolekcijos kunigams ir vienuoliams „Evangelija pagal Joną“
Spalio 4 d. Viso pasaulio vaikų Švenčiausiojo Sakramento adoracijos diena. Lietuvos vaikai garbins Jėzų Vilniuje, Kaune, Šiluvoje, Jurbarke, Telšiuose, Švenčionėliuose, Vievyje, Širvintose, Panevėžyje ir Šiauliuose etc. (papildyta)
Spalio 4 d. vyks seminaras „Suaugusiųjų krikšto katechumenato vykdymas Lietuvos parapijose“ Kaune
Spalio 4 d. Konferencija „Biblija ir senoji Lietuvos raštija“, skirta Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui ir Brastos Biblijos išleidimo 450 metų jubiliejui, Vilniuje
Spalio sekmadieniais Rožinio pamaldos Guronyse
Spalio 8–10 d. rekolekcijos kunigams Truskavoje
Spalio 1 d. Kaune atsisveikinimas su a.+a. kun. dr. Kęstučiu TRIMAKU (1930–2013)
Rugsėjo 27 d. baigiasi registracija į Šeimų susitikimą su popiežiumi PRANCIŠKUMI Romoje
Rugsėjo 20 d. iškilmingas Goro provincijos atkūrimo grupės projekto uždarymas bei karių, grįžusių iš tarptautinės operacijos Afganistane, sutiktuvių ir apdovanojimo ceremonija
Rugsėjo 22 d. Kauno arkikatedroje bus pristatyti nuolatinės diakonystės kandidatai
Rugsėjo 21 d. pasirengimo ALFA kursui seminaras
Naktį iš rugsėjo 13-osios į 14-ąją Eucharistinė adoracija atsiteisimo intencija Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje
Tebevyksta registracija į programas „Pradžioje“ (Kaune) ir „Gyvasis vanduo“ Vilniuje
Rugsėjo 14 d. Kaune Maldos pusryčiai su svečiu Donaldu Turbitu (iš Renewal Ministries, JAV)
Rugsėjo 7–15 d. ŠVČ. M. MARIJOS GIMIMO ATLAIDAI Šiluvoje (Šilinės)
Vilniaus arkikatedroje šeštadienį malda už taiką Sirijoje ir visame pasaulyje
Rugsėjo 6–26 d. Nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija Panevėžio vyskupijoje
Rugsėjo 26 – lapkričio 1 d. Nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija Šiaulių vyskupijoje
Rugsėjo 4–14 d. Palaimintojo popiežiaus JONO PAULIAUS II apaštališkosios kelionės į Lietuvą 20-mečio minėjimo renginiai (Vilnius, Kaunas, Šiluva, Šiauliai - papildyta)
Rugsėjo 1–8 d.TRAKŲ DIEVO MOTINOS – LIETUVOS GLOBĖJOS ATLAIDAI (Trakinės)
Rugsėjo 6–8 d. Tarptautinis piligriminis žygis Kryžių kalnas–Šiluva (būtina registruotis iki rugsėjo 5 d. 12.00 val.)
Rugsėjo 14 d. Jaunimo diena Šiluvoje. Piligriminis jaunimo žygis į Šiluvą iš Žaiginio „Tikiu į...“
Rugpjūčio 14–21 d. ŽOLINĖS atlaidai KREKENAVOJE
Rugpjūčio 14–22 d. Jubiliejiniai ŽOLINĖS atlaidai PIVAŠIŪNUOSE
Rugpjūčio 25 d. Piligrimų eisena į ŠILUVĄ ir Padėkos už laisvę, tremptinių, partizanų ir laisvės kovotojų diena
Rugpjūčio 9 — rugsėjo 6 d. Nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija Vilkaviškio vyskupijoje (pataisa: adoracija iš Balbieriškio parapijos perkeliama į Šilavoto Švč. Jė­zaus Šir­dies bažnyčią)
Rugsėjo 14 d. Pažaislio vienuolyne vyks vienuolių dirbinių mugė
Rugpjūčio 10 d. paskirtojo Panevėžio vyskupijos vyskupo Liongino VIRBALO SJ šventimai ir ingresas Panevėžio katedroje
Rugpjūčio 3 d. Žemaičių krikšto 600 metų sukakčiai paminėti Telšių amfiteatre roko opera „Prisikėlęs“
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt