Balandžio 6–10 d. Marcin Zielinski misijos Lietuvoje
Didžiojo VIEŠPATIES KANČIOS IR PRISIKĖLIMO TRIDIENIO (Velykų) pamaldų tvarkaraščiai miestų ir kitose parapijose
Balandžio 23 d. Atsinaujinimo diena Kaune „Šventosios Dvasios cunamis“
Balandžio 1 d. Švč. Sakramento adoruotojų Susikaupimo diena Kauno arkikatedroje
Balandžio 29–30 d. Pavasarinis piligriminis žygis Merkinė – Daugai – Pivašiūnai „Per kryžių į žvaigždes“
Pradedama atranka GYVYBĖS APDOVANOJIMAMS 2017 (anketas siųsti iki balandžio 10 d.)
Kovo 25 d. Seminaras „Gydymo mokykla“ su „Gailestingumo versme“ ir misionieriais iš Lenkijos
Kovo 24–26 d. tėvai karmelitai kviečia į rekolekcijas Šiauliuose pagal popiežiaus Pranciškaus paraginimą Amoris laetitia „Šeima – kelias į šventumą ir laimę“
Kovo 18 d. „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikai“ – 45! Paminėjimas Kaune
Piligrimystė į LIETUVOS DIENAS FATIMOJE spalio 19–22 d.
Balandžio 2 d. Autizmo supratimo diena Klaipėdoje PDF
Kovo 3 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
Kovo 3–5 d. Šv. Kazimiero atlaidai ir šventė Vilniuje
Kovo 3-5 d. Šv. Kazimiero šventė Vilniaus arkikatedroje
Kovo 4 d. Panevėžyje vyks vyskupijos globėjo šv. Kazimiero šventė
Kovo 4 d. Krikščioniškas pilietinio veikimo forumas kviečia į konferenciją „Krikščioniškas veikimas bendrojo gėrio link“ Vilniuje (registracija iki vasario 28 d.)
Vasario 23–26 d. Vilniaus knygų mugėje prisistato katalikiška žiniasklaida, leidyklos ir leidiniai. KVIEČIAME!
Vasario 26 d. Vievyje bus minimos kun. Česlovo Kavaliausko 20-osios mirties metinės
Vasario 24–25 d. Vidinio išgydymo pamaldos ir seminaras su „Gailestingumo versme“ ir misionieriais iš Lenkijos
Vasario 14 d. Kaune – dešimtoji Šv. Valentino diena KITAIP „Krisk į meilę“
Vasario 24–26 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija kviečia vaikinus į pašaukimų savaitgalį
Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metų proga seserys benediktinės kiekvieno mėnesio pirmąjį pirmadienį kviečia į Švč. Sakramento adoraciją Šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčioje Kaune
Vasario 12 d. Šv. Motinos Teresės relikvijos priėmimo iškilmės Vilniaus Visų Šventųjų parapijoje
Vilniaus Katedros parapija, rengdamasi paminėti Lietuvos globėjo šv. Kazimiero šventę, skelbia Šventojo Kazimiero statulėlės konkursą (iki vasario 23 d.)
Vasario 11 d. „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenių Šviesos šventė
Sausio 27 d. Marijampolėje PALAIMINTOJO JURGIO MATULAIČIO mirties – gimimo dangui 90-osios metinės, liturginis minėjimas ir Pal. Jurgio Matulaičio draugijos konferencija
Sausio 29 d. Atsinaujinimo diena Kaune „Štai Aš visa darau nauja“
Vasario 12 d. Šv. Valentino dienai skirtas renginys Klaipėdoje „Meilė niekada nesibaigia“
Sausio 18–25 d. Ekumeninės pamaldos Maldos už krikščionių vienybę aštuondienio metu Lietuvos bažnyčiose (pildoma)
Sausio 7 d. Kalėdinių giesmių festivalis Klapėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje
Sausio 8 d. Šiaulių vyskupijos Šeimų šventė „Pašventink juos tiesa“ (Jn 17, 17)
Sausio 6 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
2016 m. KALĖDŲ laiko pamaldų tvarka Lietuvos bažnyčiose
Gruodžio 26 d. Kaune, Kristaus Prisikėlimo bazilikoje pamaldos minint šventovės konsekracijos 12-ąsias metines
Gruodžio 17 d. – kilnojamosios parodos „Iš praeities šiandienai“ atidarymas Kauno arkivyskupijos muziejuje
Gruodžio 17 d. adventinė popietė su kun. Gediminu Numgaudžiu OFM Kaune
Gruodžio 12 d. Popiežiaus Pranciškaus apaštališkojo paraginimo apie meilę šeimoje AMORIS LAETITIA pristatymas Šiauliuose
Gruodžio 2 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
Gruodžio 3 d. Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatras kviečia į teatrinę inscenizaciją Panevėžio vyskupijos įsteigimo 90-mečio proga
Gruodžio 3 d. Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija kviečia į Nacionalinę mokslinę konferenciją „Štai aš, siųsk mane!“ (Iz 6,8)
Gruodžio 5 d. Šv. Kryžiaus namuose knygos „LAIŠKŲ DIALOGAS: Jurgis Matulaitis ir Pranciškus Petras Būčys“ sutiktuvės
Lapkričio 25 d. konferencija „Panevėžio vyskupija: nuo steigimo iki nūdienos“, skirta vyskupijos įkūrimo 90-mečiui paminėti PDF
Lapkričio 23 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro, Seimo Pirmininko, Telšių vyskupo Justino Staugaičio 150-osioms gimimo metinėms skirti renginiai LR Seime (būtina registracija iki lapkričio 21 d.)
Lapkričio 13–20 d. AUŠROS VARTŲ Švč. Mergelės Marijos GAILESTINGUMO MOTINOS atlaidai Vilniuje
Lapkričio 19 d. Panevėžio katedroje vyskupo emerito Juozo Preikšo 65 m. kunigystės ir 90 m. amžiaus jubiliejus
Lapkričio 15 d. Vieša diskusija „Politika ir vertybės. Po JAV ir Lietuvos rinkimų“ Kaune
Lapkričio 13 d. Jubiliejinių Gailestingumo durų užvėrimo iškilmės vyskupijų katedrose ir šventovėse
Lapkričio 14 – gruodžio 15 d. Broliai pranciškonai skelbia prakartėlių konkursą
Lapkričio 11 d. J. Miltinio teatras kviečia į diskusiją „Maidanas ir Vakarų pasaulio dvasinės vertybės“ (diskusijoje dalyvaus Ukrainos graikų apeigų vyskupas Irinėjus Bilykas ir Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas)
Lapkričio 13 d. Padėkos už Gailestingumo jubiliejų iškilmė Kauno arkivyskupijoje
Lapkričio 14 d. Gailestingumo jubiliejaus diena gailestingumo darbuotojams ir savanoriams vyks Vilniuje, Aušros Vartų atlaidų metu
KALINIŲ JUBILIEJŲ – Gailestingumo metų lapkričio 7-ąją – Kauno arkivyskupija ir Caritas kviečia ŠVĘSTI APLANKANT NUTEISTĄJĮ
Lapkričio 4 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
Kviečiame prisijungti prie Europos piliečių iniciatyvos santuokai ir šeimai apsaugoti „Mama, tėtis ir vaikai“
Lapkričio 11–12 d. LVK Jaunimo pastoracijos taryba kviečia bendradarbius į Jaunimo sielovados forumą „Jaunimo įtraukimas į evangelizaciją, misiją, tarnystę Bažnyčioje“ Kaune (registracija iki lapkričio 7 d.)
Lapkričio 3–5 d. Nuoseklios katechezės ciklo „Ateik ir sek mane“ kvalifikacinis seminaras vaikų tikėjmo ugdytojams „Susitikti gailestingąjį Tėvą“ Šiluvoje (registracija iki spalio 31 d.)
Lapkričio 18 d. Telšiuose Tarptautinė mokslinė konferencija „Vyskupo vaidmuo dvasinės kultūros ir valstybingumo ugdyme XIX–XX amžiuje bei šių dienų problemos“ JPG
Spalio 22 d. Alytuje šiuolaikinės krikščioniškos muzikos festivalis „SIELOS 2016“
Kauno arkivyskupijos kurija ieško vadovo Ekonomo tarnybai
Spalio 20 d. Vilniuje Atanazo Aleksandriečio knygos „Antano gyvenimas“ lietuvių kalba pristatymas JPG
Spalio 16 d. – gruodžio 11 d. Vilniaus šventų Jonų bažnyčioje paroda „Senis, sakalas ir karys“
Spalio 7 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
Spalio 16 d. Atsinaujinimo diena Kaune „Gyventi iš Dievo gailestingumo“ PDF
Kviečiame į Rožinio pamaldas Guronyse
Spalio 12–14 d. Taptautinė mokslinė konferencija Vilniuje „Abiejų tautų sostinių katedros“ PDF
Rugsėjo 17 d. „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenių piligrimystė Vilniuje – Gailestingumo mieste
Kursų ir ugdymosi programų naujas sezonas VILNIUJE
Rugsėjo 17 d. Tarptautinė konferencija „Dievo gailestingumo apaštalai“ Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Spalio 14–16 d. tėvai karmelitai (O.Carm) kviečia į rekolekcijas Gailestingumo metų užbaigimui „Būti gyvais Gailestingumo Evangelijos rašytojais“ Šiauliuose (registracija iki spalio 12 d.)
Spalio 15 d. Klapėdos miesto atsinaujinimo diena „Tūkstantoji karta“ JPG
GTI kviečia šeimas* į nemokamą programą su dvasiniu palydėjimu (registracija iki rugsėjo 18 d.)
Kilnojamoji paroda „Iš praeities šiandienai“ (2016–2017) pristato Kauno arkivyskupijos bažnyčių architektūros ir dailės paveldą. Aplankykime parodą ŠILUVOJE!
Rugsėjo 10 ir 11 d. ŠILINĖSE – solisto L. Mikalausko koncertinė programa šv. Jonui Pauliui II atminti, A. Raudoniaus giesmės ir liudijimai
Rugsėjo 17–18 d. Vilniuje vyks Ypatingojo gailestingumo jubiliejui skirti renginiai
Rugsėjo 12–14 d. Vilniuje vyks Europoje dirbančių lietuvių katalikų kunigų suvažiavimas
Rugsėjo 10–11 d. Jaunimo diena Šiluvoje
Rugsėjo 2 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
Rugpjūčio 28 d. Piligrimų eisenos į Šiluvą. Tremtinių, partizanų ir kovotojų už laisvę diena
Rugsėjo 1—8 d. TRAKŲ DIEVO MOTINOS — Lietuvos Globėjos atlaidai
Joanitai kviečia: Bėk ir atstatyk mano bažnyčią!
Betzatos bendruomenė ieško asistentų
Rugsėjį Šiauliuose atsidaro jėzuitų mokykla
Rugpjūčio 14–22 d. Didieji ŠVČ. M. MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ (ŽOLINĖS) atlaidai PIVAŠIŪNUOSE
Rugpjūčio 20 d. Dievo tarno Teofiliaus Matulionio minėjimas Kaišiadoryse
Rugpjūčio 5 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą už taiką Kaune ir Šiauliuose
Rugpjūčio 7 d. Kaišiadorių katedroje Kristaus Atsimainymo – titulo šventė ir katedros konsekracijos 80-metis
Rugpjūčio 13–15 d. Didieji ŠVČ. M. MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ (ŽOLINĖS) atlaidai KREKENAVOJE
Informacija chorų vadovams dėl registracijos giedoti ŠILINIŲ atlaiduose (iki rugpjūčio 20 d.)
Rugsėjo 7–15 d. Švč. M. MARIJOS GIMIMO atlaidai ŠILUVOJE
„Marijos radijo“ transliacijos iš Pasaulio jaunimo dienų Krokuvoje (liepos 26–31 d.)
Liepos 30–31 d. KRYŽIŲ KALNO ATLAIDAI
Rugsėjo 9–11 d. Tarptautinis piligriminis žygis „KRYŽIŲ KALNAS – ŠILUVA“
Liepos 16—17 d. MARIOLOGINIS KONGRESAS Marijampolėje
Liepos 10—17 d. Pal. Jurgio MATULAIČIO MIC paskelbimo palaimintuoju MINĖJIMAS ir ATLAIDAI Marijampolėje
Liepos 1 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
Liepos 1–12 d. DIDIEJI ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS ATLAIDAI
Birželio 20–24 d. Kauno arkivyskupijos 90 m. jubiliejaus programa
Birželio 26 d. Dievo Gailastingumo koplyčios Šiaulių katedroje pašventinimas
Birželio 26 d. kviečiame į atlaidus diecezinėje Kryžių šventovėje
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 »»
 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt