Rugsėjo 4–6 d. Tryliktasis tarptautinis piligriminis žygis „Kryžių kalnas – Šiluva“
Rugpjūčio 25–27 d. Kaune ir Betygaloje – atsisveikinimas su pernai kalnuose žuvusiu kun. Viktoru AUKŠTAKALNIU (1958–1988–2014)
Rugpjūčio 28 d. Vilniaus katedros aikštėje bus atidaryta paroda „Popiežiaus Pranciškaus viešnagė Izraelyje 2014 m.“ ir pristatytos dvi knygos apie Šventąją Žemę
Rugpjūčio 7 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
Rugpjūčio 14–17 d. ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ (Žolinės) atlaidai KREKENAVOJE
Rugpjūčio 14–22 d. ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ (Žolinės) atlaidai PIVAŠIŪNUOSE
Rugpjūčio 15 d. Seserys kazimierietės kviečia švęsti Švč. M. Marijos Ėmimą į dangų (Žolinę) Pažaislyje
Rugpjūčio 20 d. Dievo tarno Teofiliaus Matulionio minėjimas Kaišiadoryse
Rugpjūčio 28–30 d. savaitgalis „Ateik būk mano šviesa“ pas Tiberiados brolius (25-45 m.)
Rugpjūčio 29 d. Vienuolijų palapinių šventė Vilniuje
Rugpjūčio 1 – rugsėjo 1 d. Nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija Panevėžio vyskupijos bažnyčiose PDF
Rugsėjo 1–8 d. DIEVO MOTINOS – LIETUVOS GLOBĖJOS atlaidai TRAKUOSE (Trakinės)
Rugsėjo 7–15 d. ŠVČ. M. MARIJOS GIMIMO atlaidai ŠILUVOJE (Šilinės)
Liepos 25–27 d. Vidinio išgydymo rekolekcijos „Jėzus gydo šiandien“ Kaune su misionieriais iš Lenkijos
Liepos 25 d. Panevėžio vyskupijos Gyvojo rožinio draugija kviečia į kongresą Alantoje
Liepos 25 – rugpjūčio 2 d. pranciškoniškasis jaunimas kviečia atgailos žygiui į Porciunkulės atlaidus Tytuvėnuose
Liepos 25–26 d. KRYŽIŲ KALNO ATLAIDAI
Liepos 9 d. Kauno arkivyskupijos ganytojų spaudos konferencija
Liepos 11 d. naujojo Kauno arkivyskupo metropolito Liongino VIRBALO ingresas Kauno arkikatedroje (liepos 10 d. Maldos vigilija)
Liepos 3 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
Liepos 3–7 d. VI sakralinės muzikos chorų festivalis-konkursas „Laudate Dominum“ (Vilnius, Trakai)
Liepos 1–31 d. Nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija Šiaulių vyskupijos bažnyčiose PDF
Birželio 29 – liepos 2 d. Europos Vyskupų Konferencijų už migrantų sielovadą atsakingų vyskupų ir atstovų susitikimas Vilniuje „Migrantai ir pabėgėliai: daugiau nei būtinybė“
Birželio 24 d. Kauno arkivyskupijos globėjo Šv. Jono Krikštytojo diena. Padėkos šv. Mišios arkikatedroje už arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus tarnystę
Birželio 25 d. spaudos konferencija Alytuje, skirta Lietuvos jaunimo dienoms 2015
Birželio 23 d. Mokslinė konferencija „Pagalbos šeimai galimybės katalikiškuose vaikų dienos centruose. Projekto Dienos centruose besilankančių šeimų, patiriančių socialinę atskirtį, integracija į darbo rinką patirtis“ Kaune
Birželio 25 d. „Kataliko balsas“ kviečia į diskusiją „ Ar iš religijos juokiasi tik bedieviai?“ Vilniuje JPG
Birželio 25–26 d. MIESTO MISIJOS Alytuje
Birželio 27–28 d. LIETUVOS JAUNIMO DIENOS 2015 Alytuje
Liepos 1–12 d. ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS atlaidai
Liepos 5–12 d. Palaimintojo arkivyskupo JURGIO MATULAIČIO MIC paskelbimo palaimintuoju minėjimas ir atlaidai MARIJAMPOLĖJE
Birželio 18 d. spaudos konferencija žiniasklaidai, skirta pristatyti naują Popiežiaus Pranciškaus encikliką Laudato Sii, apie rūpinimąsi mūsų bendrais namais
Birželio 20 d. kviečiame melstis už Budavonės kankinius
Birželio 10–14 d. III Pasaulinės kunigų rekolekcijos Romoje (TV transliacija internetu)
Birželio 5 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
Birželio 7 d., sekmadienį, DEVINTINIŲ procesijos miestuose
Birželio 1–30 d. Nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija Kaišiadorių vyskupijos bažnyčiose DOC
Birželio 4 d. – Panevėžyje, 5 d. – Vilniuje , 6 d. – Kaune, 7 d. – Klaipėdoje susitikimai sužadėtiniaims ir sutuoktiniams su kunigu K. Knotcu OFM Cap. knygos „Seksas, kokio nepatyrėte“ autoriumi
Birželio 1 d. šv. Mišios už a. a. vyskupą Juozą Tunaitį trečiųjų mirties metinių proga Vilniaus arkikatedroje bazilikoje
Gegužės 30 d. diskusija „Krikščioniškas socialinis mokymas ir galimybė jį įgyvendinti“ Kaune PDF
Gegužės 27 d. Panevėžyje vysk. L. Virbalo SJ knygos „Šventoji Žemė“ pristatymas
Birželio 5–6 d. Tarptautinis krikščioniškas festvalis DIEVAS YRA MEILĖ (Paulių k. Jurbarko r.)
Gegužės 29–31 d. Sielovados bendruomenė „Gailestingumo versmė“ kviečia į renginius su misionieriais iš Lenkijos
Gegužės 27 d. Kardinolo Vincento Sladkevičiaus (1920–2000) 15-ųjų mirties metinių paminėjimas Kaune
Keliaujanti fotografijų paroda Taizé bendruomenės įkūrėjui br. Roger atminti
Gegužės 15 d. Muziejų naktis Marijampolėje: kviečia Palaimintojo Jurgio Matulaičio muziejus
Gegužės 16 d. Muziejų naktis Vilniuje Bažnytinio paveldo muziejuje
Gegužės 17 d. „Vilties bėgimas“ Klaipėdoje (dalyvių registravimo internetu pradžia balandžio 15 d.) ir paramos koncertas „Nuspalvinkime viltį“
Gegužės 17 d. Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapija kviečia į trečiąją paskaitą iš ciklo „Dievo ženklai žemėje“
Gegužės 20 d. Filmo „Pasitikiu Tavimi“ premjera kino teatre Vilniuje
Gegužės 21–24 d. SEKMINĖS VILNIAUS KALVARIJOSE
Gegužės 22–24 d. Sekminių savaitgalis su žygiu iš Kauno į Šiluvą
Gegužės 23–24 d. Sekminių vigilija Šiauliuose JPG
Gegužės 15–17 d. Susitelkimo savaitgalis Marijampolėje
Gegužės 5 d. Bažnytinio paveldo muziejuje atidaroma paroda „Sveika, Mergele!“
Gegužės 15–17 d. Krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokyklos pavasario sesija Kaune
Gegužės 12 d. Padėkos pamaldos už Taizé bendruomenę ir brolį Roger Kaune
Gegužės 1–2 d. Piligriminė kelionė dviračiais iš Kauno į Šiluvą
Gegužės 1 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
Balandžio 26 d. Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčioje antrą kartą bus teikiami „Gyvybės apdovanojimai“
Renginiai vyskupijose GYVYBĖS DIENOS proga
Balandžio 26 d. Atvirų durų diena Palendrių šv. Benedikto vienuolyne
Balandžio 30 d. „Kataliko balsas“ kviečia į atvirą susitikimą tema „Bažnyčia ir turtas“ Vilniuje
Gegužės 9 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija kviečia į Atvirų durų dieną
Balandžio 19 d. Atsinaujinimo diena Kaune „Gyvenimas Šventojoje Dvasioje“
Balandžio 25 d. Susikaupimo diena „Dievo žodis – tikėjimo „kietas maistas“ (plg. 1 Kor 3, 2; Hbr 5, 12-14) Kaune PDF
Balandžio 24 d. „Vienuolijos ir vienuoliai: kas? Kur? Kada?“, Bažnytinio paveldo muziejuje Vilniuje
Balandžio 25 d. Šviesos kelias Vilniuje su Tiberiados bendruomene
Balandžio 16 – gegužės 31 d. Nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija Kauno arkivyskupijos bažnyčiose
Balandžio 12 d. Dievo Gailestingumo koplyčios atidarymas Kaišiadoryse
Balandžio 24 d. miuziklas „Don Bosko“ Kauno sporto halėje (bilietus platina bilietupasaulis.lt)
Didžiojo penktadienio KRYŽIAUS KELIAS miestuose ir miesteliuose
Didžiojo TRIDIENIO ir VELYKŲ iškilmių pamaldų tvarkaraščiai vyskupijose (pildoma)
Balandžio 6 d., antrąją Šv. Velykų dieną, Kristaus Prisikėlimo šventovėje pamaldos iškilmingai paskelbiant apie popiežiaus jai suteiktą bazilikos titulą
Balandžio 6 d., antrąją Šv. Velykų dieną Caritas socialinės paramos akcijos „Mama, Tu NE viena“ koncertas per TV3
Balandžio 3–11 d. Dievo Gailestingumo novena
Balandžio 5–12 d. Gailestingumo savaitės šventimas Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovėje
Balandžio 24 d. Nacionalinis forumas „Jaunimo rengimas šeimai (lytiškumo ugdymas) ar lytinis švietimas“ Kuršėnų kultūros centre
Balandžio 24–26 d. Vaikinų pašaukimų savaitgalis „Pažinti, priimti, dovanoti“ Kaune
Balandžio 25 d. Atvirų durų diena vienuolynuose
Balandžio 25 d. Piligriminis žygis Alytus – Pivašiūnai (plakatas JPG)
Velykų tridienio rekolekcijos jaunimui su Šv. Jono broliais Vilniuje
Kovo 26 d. Šlovinimo vakaras „Malda už Kauno miestą ir Tave“ Kaune su misionieriais iš Slovakijos
Balandžio 15 d. Klaipėdoje, balandžio 16 d. Vilniuje Lyderystės klubas ir LCC kviečia į Aleksandro Havardo seminarą „Sukurti dideliems dalykams“
Kovo 21 d. Priklausomų asmenų bendruomenė „Aš Esu“ kviečia visos Lietuvos šeimas į Šeimadienį, skirtą toms šeimoms, kurios susiduria su priklausomybėmis
Kovo 21–28 d. maldų aštuondienis Panevėžio vyskupijos bažnyčiose minint Dievo tarną kun. Alfonsą Lipniūną
Kovo 13–14 d. maldos ir atgailos vigilija „24 valandos Viešpačiui“ vyskupijose
Nuo kovo 15 d. paskaitų ciklas Pašvęstojo gyvenimo metams „Dievo ženklai žemėje“ Vilniuje
Kovo 14 – balandžio 15 d. Nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija Vilkaviškio vyskupijos bažnyčiose
Kovo 6 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
Kovo 20–21d. Vilniuje jėzuitai kviečia vyrus į pašaukimų rekolekcijas „Kelias“
Kovo 1–13 d. ir balandžio 16 – gegužės 31 d. Nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija Kauno arkivyskupijos bažnyčiose
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2015-02-26
Kovo 3 d. Šv. Kazimiero iškilmės vigilija jaunimui Vilniaus arkikatedroje „Šv. Kazimiero lobis“, kovo 4d. liturginė iškilmė
Kovo 21 d. metinė Lietuvos Šeimos centrų konferencija tema: „Sužadėtinių rengimas santuokai: iššūkiai, poreikiai, galimybės“ Kaišiadoryse
Kovo 7 d. Vilniaus kunigų seminarijoje Tarptautinė mokslinė konferencija „Rinkis gyvenimą (Įst 30,19)“, skirta Jono Pauliaus II enciklikos „Evangelium vitae“ 20-mečiui
Gyvenimo ir tikėjimo institutas kviečia į gavėnios rekolekcijas
Kovo 20–22 d. karmelitų rekolekcijos „Malda pagal Šventąjį Raštą, šv. Teresę Avilietę ir šv. Mišių metu“ Šiauliuose (registracija iki kovo 16 d.) DOC
Vasario 27 – kovo 1 d. pašaukimų savaitgalis Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 »»
 
 
   

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt