Gegužės 15–17 d. Susitelkimo savaitgalis Marijampolėje
Gegužės 5 d. Bažnytinio paveldo muziejuje atidaroma paroda „Sveika, Mergele!“
Gegužės 15–17 d. Krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokyklos pavasario sesija Kaune
Gegužės 12 d. Padėkos pamaldos už Taizé bendruomenę ir brolį Roger Kaune
Gegužės 1–2 d. Piligriminė kelionė dviračiais iš Kauno į Šiluvą
Gegužės 1 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
Balandžio 26 d. Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčioje antrą kartą bus teikiami „Gyvybės apdovanojimai“
Renginiai vyskupijose GYVYBĖS DIENOS proga
Balandžio 26 d. Atvirų durų diena Palendrių šv. Benedikto vienuolyne
Balandžio 30 d. „Kataliko balsas“ kviečia į atvirą susitikimą tema „Bažnyčia ir turtas“ Vilniuje
Gegužės 9 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija kviečia į Atvirų durų dieną
Balandžio 19 d. Atsinaujinimo diena Kaune „Gyvenimas Šventojoje Dvasioje“
Balandžio 25 d. Susikaupimo diena „Dievo žodis – tikėjimo „kietas maistas“ (plg. 1 Kor 3, 2; Hbr 5, 12-14) Kaune PDF
Balandžio 24 d. „Vienuolijos ir vienuoliai: kas? Kur? Kada?“, Bažnytinio paveldo muziejuje Vilniuje
Balandžio 25 d. Šviesos kelias Vilniuje su Tiberiados bendruomene
Balandžio 16 – gegužės 31 d. Nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija Kauno arkivyskupijos bažnyčiose
Balandžio 12 d. Dievo Gailestingumo koplyčios atidarymas Kaišiadoryse
Balandžio 24 d. miuziklas „Don Bosko“ Kauno sporto halėje (bilietus platina bilietupasaulis.lt)
Didžiojo penktadienio KRYŽIAUS KELIAS miestuose ir miesteliuose
Didžiojo TRIDIENIO ir VELYKŲ iškilmių pamaldų tvarkaraščiai vyskupijose (pildoma)
Balandžio 6 d., antrąją Šv. Velykų dieną, Kristaus Prisikėlimo šventovėje pamaldos iškilmingai paskelbiant apie popiežiaus jai suteiktą bazilikos titulą
Balandžio 6 d., antrąją Šv. Velykų dieną Caritas socialinės paramos akcijos „Mama, Tu NE viena“ koncertas per TV3
Balandžio 3–11 d. Dievo Gailestingumo novena
Balandžio 5–12 d. Gailestingumo savaitės šventimas Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovėje
Balandžio 24 d. Nacionalinis forumas „Jaunimo rengimas šeimai (lytiškumo ugdymas) ar lytinis švietimas“ Kuršėnų kultūros centre
Balandžio 24–26 d. Vaikinų pašaukimų savaitgalis „Pažinti, priimti, dovanoti“ Kaune
Balandžio 25 d. Atvirų durų diena vienuolynuose
Balandžio 25 d. Piligriminis žygis Alytus – Pivašiūnai (plakatas JPG)
Velykų tridienio rekolekcijos jaunimui su Šv. Jono broliais Vilniuje
Kovo 26 d. Šlovinimo vakaras „Malda už Kauno miestą ir Tave“ Kaune su misionieriais iš Slovakijos
Balandžio 15 d. Klaipėdoje, balandžio 16 d. Vilniuje Lyderystės klubas ir LCC kviečia į Aleksandro Havardo seminarą „Sukurti dideliems dalykams“
Kovo 21 d. Priklausomų asmenų bendruomenė „Aš Esu“ kviečia visos Lietuvos šeimas į Šeimadienį, skirtą toms šeimoms, kurios susiduria su priklausomybėmis
Kovo 21–28 d. maldų aštuondienis Panevėžio vyskupijos bažnyčiose minint Dievo tarną kun. Alfonsą Lipniūną
Kovo 13–14 d. maldos ir atgailos vigilija „24 valandos Viešpačiui“ vyskupijose
Nuo kovo 15 d. paskaitų ciklas Pašvęstojo gyvenimo metams „Dievo ženklai žemėje“ Vilniuje
Kovo 14 – balandžio 15 d. Nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija Vilkaviškio vyskupijos bažnyčiose
Kovo 6 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
Kovo 20–21d. Vilniuje jėzuitai kviečia vyrus į pašaukimų rekolekcijas „Kelias“
Kovo 1–13 d. ir balandžio 16 – gegužės 31 d. Nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija Kauno arkivyskupijos bažnyčiose
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2015-02-26
Kovo 3 d. Šv. Kazimiero iškilmės vigilija jaunimui Vilniaus arkikatedroje „Šv. Kazimiero lobis“, kovo 4d. liturginė iškilmė
Kovo 21 d. metinė Lietuvos Šeimos centrų konferencija tema: „Sužadėtinių rengimas santuokai: iššūkiai, poreikiai, galimybės“ Kaišiadoryse
Kovo 7 d. Vilniaus kunigų seminarijoje Tarptautinė mokslinė konferencija „Rinkis gyvenimą (Įst 30,19)“, skirta Jono Pauliaus II enciklikos „Evangelium vitae“ 20-mečiui
Gyvenimo ir tikėjimo institutas kviečia į gavėnios rekolekcijas
Kovo 20–22 d. karmelitų rekolekcijos „Malda pagal Šventąjį Raštą, šv. Teresę Avilietę ir šv. Mišių metu“ Šiauliuose (registracija iki kovo 16 d.) DOC
Vasario 27 – kovo 1 d. pašaukimų savaitgalis Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2015-02-19
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2015-02-12
Vasario 27, 28 ir kovo 1 d. Sielovados bendruomenė „Gailestingumo versmė“ kviečia į renginius Kaune su misionieriais iš Lenkijos
Vasario 16-osios – Valstybės atkūrimo dienos renginiai Vilniaus arkivyskupijos parapijose 2015
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2015-02-05
Kovo 1 d. Maldos už lietuvius pasaulyje sekmadienis
Vasario 14 d. Kaune Jaunimo susitikimų diena DRAUG(e)AUK (vakarinė programa Žalgirio arenoje „Valentino diena kitaip“)
Vasario 14 d. VALENTINO DIENA kitaip „Mylėk ir daryk, ką nori!“ Kaune, „Žalgirio“ arenoje
Vasario 15 d. Memorialiniame maldininkų ir piligrimų centre Šv. Faustinos namelyje minimos Pal. Mykolo Sopočkos 40-osios mirties metinės PDF
Vasario 20 d. Tarptautinė mokslinė konferencija Telšiuose „Pašvęstojo gyvenimo praeitis, dabartis ir ateitis: pašvęstuoju gyvenimu ir broliška bendryste liudyti krikščionišką tikėjimą kintančioje visuomenėje“
Vasario 6 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
Vasario 2 d. Pašvęstojo gyvenimo dienos renginiai
Sausio 30 d. pasninkui ir permaldavimui kviečia Lietuvos pašvęstieji
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2015-01-28
Sausio 10 – vasario 28 d. Nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija Lietuvos vienuolynuose
Sausio 27 d. Marijampolėje Pal. Jurgio Matulaičio liturginis minėjimas ir Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos VII konferencija
Sausio 25 d. Atsinaujinimo diena Kaune „Pašvęsti gyvenimą tam, ką myliu“
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2015-01-23
Sausio 31 d. bendruomenė „Gailestingumo versmė“ pradeda užtarimo maldos ir vidinio išgydymo tarnystės ugdymo seminarų ciklą maldos grupėms ir benduomenėms JPG (būtina registracija iki sausio 28 d.)
Sausio 30 d. bendruomenė „Gailestingumo versmė“ kviečia į vidinio išgydymo seminarą Kaune JPG (būtina registracija iki sausio 28 d.)
Vasario 2–6 d. broliai kapucinai kviečia kunigus ir pašvęstuosius į „Rekolekcijas su šv. Pranciškumi“
Sausio 18–25 d. meldžiame krikščionių vienybės. Ekumeninių pamaldų tvarkaraščiai
!!! Sausio 23–26 d. Kaune ir Vilniuje susitikimai su s. dr. Doria Schlickmann iš Šionštato judėjimo
Sausio 31 d. Susikaupimo diena „Mano maistas vykdyti Tėvo valią“ (plg. Jn 4, 34) Kaune PDF
KALĖDINIO LAIKOTARPIO pamaldų tvarka LIETUVOS vyskupijų bažnyčiose
Sausio 10 d. ŠEIMOS FESTIVALIS Vilniuje
Visą Kalėdinį laikotarpį Kauno Mykolo (Įgulos) bažnyčioje fotografijų paroda „Draugystė ARKOJE“
Sausio 9 d. Vakaras šeimoms „Laiminga šeima?! Kaip būti laimingam auginant 1, 2, 3 ... 18 vaikų“ Kaune
Gruodžio 28 d. Šventosios Šeimos sekmadienį Kauno arkikatedroje Padėkos Mišios už Šeimos metus
Šv. Kalėdų laikotarpio pamaldų tvarka KLAIPĖDOS bažnyčiose
Šv. Kalėdų pamaldų tvarka ŠIAULIŲ vyskupijos parapijose
Gruodžio 31 d. Seserys Marijos tarnaitės kviečia į Pavilnio vienuolyną Naujuosius sutikti „Su JUO, per JĮ ir JAME“
Parengtas katechumenato videoįrašų komplektas „Tikėjimo pagrindai“, skirtas suaugusiųjų tikėjimo ugdymui
Kalėdinio laikotarpio pamaldų tvarka KAIŠIADORIŲ katedroje
Sausio 1 d. Atsinaujinimo diena Šiauliuose „Pašvęstasis gyvenimas – kas tai?“
2014 m. Kūčių, Šv. Kalėdų, Naujųjų Metų šv. Mišios VILNIAUS bažnyčiose (nuolat atnaujinama)
2014 m. Piemenėlių Mišios ir Kalėdų iškilmės KAUNO bažnyčiose
Advento rekolekcijos, susitaikinimo pamaldos Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose
Betanijos bendruomenė kviečia į Naujų metų rekolekcijas
Lapkričio 30 – vasario 5 d. XIII Katalikų dailininkų religinio meno paroda „Gloria Deo“ Birštono sakraliniame muziejuje
Gruodžio 9 d. Miuziklas „Don Bosco“ Kėdainiuose
Gruodžio 19 d. Nacionalinis forumas „Jaunimo rengimas šeimai: lytiškumo ugdymas ar lytinis švietimas“ (LRS Konstitucijos salėje, registracija iki gruodžio 17 d.) PDF
Sausio 4 d. Šiaulių vyskupijos šeimų šventė JPG
Gruodžio 6 d. br. Rolando Taučiaus OFM diakonystės šventimai Kauno Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje
Gruodžio 3 d. Šv. Pranciškaus Ksavero šventė Kaune
Gruodžio 5 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
Gruodžio 13 d. Šv. Jono broliai kviečia į Gailestingumo kelią Vilniuje
Gruodžio 9 d. Atsigręžimo į Dievą vakaras Vilniuje
Gyvenimo ir tikėjimo institutas kviečia į adventines rekolekcijas
Prieškalėdiniai muzikos, maldos ir susitikimai ketvirtadieniais Kaune „Kad šviestų širdys, ne tik eglės“ (gruodžio 4, 11 ir 18 d.)
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2014-11-28
Lapkričio 30 d. Šakių dekanato Šeimų šventė JPG
Lapkričio 27 d. Vieša diskusija apie mokslo ir religijos santykį KTU Nacionalinio atviros prieigos MTEP centre
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt