Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2014-10-16
Spalio 19 d. Atsinaujinimo diena Kaune „Šeima – tarnystė Bažnyčios misijoje“
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2014-10-09
Spalio 24–26 d. Rekolekcijos „Krikščioniško gyvenimo pagrindai pagal Karmelio dvasingumą“ Šiauliuose (registracija iki spalio 20 d.)
Spalio 24–25 d. Jaunimo sielovados forumas 2014 „Ar iš Nazareto gali būti kas nors gero? Ar pažįsti jauną žmogų?“
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2014-10-02
Spalio 7 d. Vilniaus kunigų seminarija kviečia į savo leidžiamų knygų serijos „Bibliotheca Sancti Josephi“ IV tomo pristatymą
Spalio 3–5 d. Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapija švenčia savo 200 metų jubiliejų
Spalio 3–5 d. rekolekcijos su misionieriumi kun. Zachariju Thudippara iš Indijos Kaune (registracija iki spalio 1 d.)
Rugsėjo 29 d. Sveikatos apsaugos ministerija kviečia visuomenę į viešą diskusiją dėl Nėštumo nutraukimo tvarkos aprašo (pasikeitė diskusijos vieta!)
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2014-09-25
Spalio 4 d. Švč. Sakramento adoruotojų Susikaupimo diena Kaune „Eucharistija maitina mūsų meilę“
Rugsėjo 26 – lapkričio 1 d. nuolatinė Švč. Sakramento adoracija Šeimos metų proga ŠIAULIŲ vyskupijos bažnyčiose
Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo vienuolyno (Šv. Jono apaštalinės seserys) 2014–2015 m. m. renginių programa
Rugsėjo 29 d. naujojo jaunimo giesmyno „Tavo veido, Viešpatie, aš ieškau!“ (Ps 27, 8) pristatymas Kaune
Spalio mėn. Vilniuje ir Klaipėdoje pradedamos burti Samuelio grupės
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2014-09-18
Spalio 3 d. XII Viso pasaulio vaikų Adoracijos diena (programa PILDOMA; kviečiame parapijas dalyvauti ir pranešti)
Krikščioniškas kino klubas (KKK) pradeda vienuoliktąjį kino sezoną
Rugsėjo 19–20 d. Bažnytinio paveldo muziejus kviečia į nemokamus Europos paveldo dienų renginius
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2014-09-11
Rugsėjo 26–27 d. rekolekcijos tarnaujantiems Bažnyčioje „Kuriuos jis iš anksto paskyrė, tuos ir pašaukė...“ (Rom 8, 30) su svečiais iš JAV
GTI seminarų tvarkaraštis (2014 m. rugsėjis–gruodis, PDF)
Rugsėjo 13 d. (Kaune), 14 d. (Vilniuje) misionieriai is JAV ir Suomijos
Naktį iš rugsėjo 12-osios į 13-ąją XII Eucharistinė adoracijos naktis atsiteisimo intencija Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2014-09-04
Spalio 6–9 d. Mažesnieji broliai kapucinai kviečia į vienuolių ir kunigų rekolekcijas (registracija iki spalio 4 d.)
Spalio 6–10 d. Gerojo samariečio bendruomenė kviečia į seminarą „Vidinių sužeidimų gydymo tarnystė“
Rugsėjo 5 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kartu su broliais pranciškonais kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Šv. Jurgio (pranciškonų) bažnyčioje Kaune, tėvai jėzuitai – Šv. Ignaco (jėzuitų) bažnyčioje Šiauliuose
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2014-08-28
Rugpjūčio 31 d. Piligrimų eisenos į Padėkos už laisvę, tremtinių, partizanų ir laisvės kovotojų dieną Šiluvoje
Rugsėjo 1–8 d. Trakų Dievo Motinos – Lietuvos Globėjos atlaidai (TRAKINĖS)
Rugsėjo 5–7 d. Tarptautinis piligriminis žygis Kryžių kalnas – Šiluva
Rugsėjo 6–26 d. nuolatinė Švč. Sakramento adoracija Šeimos metų proga PANEVĖŽIO vyskupijos bažnyčiose
Rugsėjo 7–15 d. Didieji Švč. M. Marijos Gimimo atlaidai (Šilinės) ŠILUVOJE
Rugsėjo 13 d. piligriminis jaunimo žygis Aušros Vartai–Lentvaris–Trakai
Rugpjūčio 24 d. tėvo Paskalio CSJ paskaita „Šeimos iššūkiai šiandien“ Vilniaus Šv. Jono brolių vienuolyne
Rugpjūčio 24 d. Knygos apie kardinolą Vincentą Sladkevičių pristatymas Guronyse
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2014-08-07
Rugpjūčio 9–14 d. Piligriminis žygis Varkalės–Pivašiūnai ir Kaišiadorių vyskupijos jaunimo dienos
Rugpjūčio 4–28 d. chorų registracija giedoti Šilinių atlaiduose
Rugpjūčio 10 – rugsėjo 6 d. nuolatinė Švč. Sakramento adoracija Šeimos metų proga VILKAVIŠKIO vyskupijos bažnyčiose
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2014-07-31
Rugpjūčio 14–22 d. Didieji Žolinės atlaidai PIVAŠIŪNUOSE
Rugpjūčio 14–21 d. Didieji Žolinės atlaidai KREKENAVOJE
Rugpiūčio 17 d. Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno ansamblio įsteigimo 400 metų jubiliejaus minėjimas
Liepos 27 d. Šv. Mišios ir ekumeninės pamaldos už laisvės sąjūdžiuose žuvusius ir taiką Ukrainoje Vilniaus Švč. Trejybės unitų bažnyčioje. Po pamaldų – paramos Ukrainai koncertas
Liepos 19 d. Kun. Kęstučio TRIMAKO pirmųjų mirties metinių paminėjimas Kaune: šv. Mišios arkikatedroje ir knygos sutiktuvės
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2014-07-17
Liepos 15 – rugpjūčio 10 d. nuolatinė Švč. Sakramento adoracija Šeimos metų proga KAIŠIADORIŲ vyskupijos bažnyčiose
Liepos 16–17 d. tarptautinės Degančio krūmo brolijos misija: Šiluvoje nakties vigilija Bažnyčios Lietuvoje intencija ir susitikimas Kaune
Liepos 26–27 d. KRYŽIŲ KALNO atlaidai
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2014-07-03
Liepos 1–12 d. DIDIEJI ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS ATLAIDAI
Liepos 6–13 d. Pal. JURGIO MATULAIČIO MIC paskelbimo palaimintuoju minėjimas ir atlaidai MARIJAMPOLĖJE
Liepos 1–15 d. nuolatinė Švč. Sakramento adoracija Šeimos metų proga KAUNO arkivyskupijos bažnyčiose
Iš birželio 27-os į birželio 28-ąją Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje XI Eucharistinė adoracijos naktis
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2014-06-26
Liepos 12–27 d.Pasaulio jaunimo dienų Kryžiaus ir Marijos ikonos piligrimystė vyskupijose PDF
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2014-06-19
Birželio 20–21 d. Kultūros naktis Vilniuje. Krikščioniški renginiai
Birželio 21 d. seminaras „Ar tikrai nesu ezoterikų pinklėse?“ Kaune
Birželio 22–24 d. Kauno arkivyskupija švenčia savo globėjo Šv. Jono Krikštytojo šventę
Birželio 22 d. iškilmingos DEVINTINIŲ procesijos miestuose
Birželio 23 d. Prof. Miroslavas Ruckis pristato „Mylėkite viens kitą“ projektą Lietuvoje. Paskaita Kaune „Evangelizacijos įrankiai šiandien: kaip skelbti tikėjimą ir jį apginti?“
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2014-06-12
Kauno arkivyskupijos naujienos (2014 06 06)
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2014-06-05
Gyvo garso ir liudijimų vakarai kas antrą penktadienį Kaune ir per Marijos radiją (artimiausias - birželio 6 d.)
Birželio 5–8 d. Sekminės Vilniaus Kalvarijose
Birželio 6 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kartu su broliais pranciškonais kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą už Lietuvos ir viso pasaulio žmonių atsivertimą
Kauno arkivyskupijos naujienos (2014 05 30)
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2014-05-29
Birželio 13–15 d. katechezių ciklo „Ateik ir sek mane“ seminaras 5–12 metų vaikų tikėjimo ugdytojams Šiluvoje
Birželio 1 d. Vilniuje vyks šventė-eisena „Šeima – gyvybės lopšys“
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2014-05-22
Gegužės 30 ir birželio 1 d. pasirengimo Sekminėms renginiai su misionieriais iš Anglijos
Gegužės 22 d. forumas LR Seimo rūmuose „Šeima ir vaikai ateities Lietuvoje“ (registracija iki gegužės 20 d.)
Gegužės 18 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje kunigystės šventimai
Gegužės 24 d. Panevėžio katedroje kunigystės šventimai
Gegužės 15 d.19:00 numatoma tiesioginė transliacija internetu iš šventės Žalgirio arenoje
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2014-05-15
Gegužės 11–15 d. Lietuvoje vieši garsi vokiečių publicistė, sociologė, knygų autorė Gabriele KUBY. Renginių programa
Gegužės 15 d. 19 val. Kauno „Žalgirio“ arenoje ŠEIMŲ ŠVENTĖ 3D: Dovana, Dėkingumas, Džiaugsmas.
Maldos akcija už tarptautinę kampaniją BringBackOurGirls
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2014-05-07
Gegužės 10 d. Šlavantų Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje bus paminėtas kun. Juozo Zdebskio 85-ųjų gimimo metinių jubiliejus
Gegužės 10 d. Atvirų durų diena Kauno kunigų seminarijoje
Gegužės 11 d. Atsinaujinimo diena Kaune „Ką Dvasia kalba Bažnyčiai mūsų laikmečio iššūkių akivaizdoje?“
Gegužės 17 d. Šviesos kelias su Tiberiados broliais Vilniuje
Gegužės 16–18 d. Šv. Jono broliai kviečia vienišus žmones į savaitgalį „Ateik, būk mano šviesa“
2014 m. gegužės mėn. „Atviri vartai“ šeimoms. Vakarai Šeimos centro kiemelyje
Gegužės 8-9 d. konferencija, skirta Kauno benediktinių vienuolyno 390-mečiui paminėti, Kaune
Gegužės 3 d. Atvirų durų diena Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Gegužės 3 d. Jaunimo susitikimų diena Kaune „Esi vertas daugiau“ Kaune
Balandžio 18 – gegužės 18 d. Birštono sakraliniame muziejuje paroda Jono Paulius II kanonizacijos proga JPG
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2014-04-24
Balandžio 24–27 d. renginiai popiežių Jono Pauliaus II ir Jono XXIII kanonizacijos proga
Didžiojo penktadienio Kryžiaus kelio procesijos
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 »»
 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt