Kalėdinio laikotarpio pamaldos Kaišiadorių katedroje (patikslinta)
Šventų Kalėdų pamaldos Vilniuje DOC
Šventų Kalėdų pamaldos Kaune DOC
Sausio 6 d. Vilkaviškio vyskupijos šeimų šventė Alytuje
Sausio 6 d. Šiaulių vyskupijos Šeimų šventė
Nuo gruodžio 17 d. Betliejaus taikos ugnis keliauja po Lietuvą
Gruodžio 23 d. kalėdinis koncertas „Magnificat“ Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje JPG
Sausio 18–20 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į rekolekcijas „Jėzus gydo ir laisvina“ (registracija iki sausio 10 d.)
Gruodžio 18 d. ketvirtoji ciklo „Kodėl katalikybė?“ paskaita „Kas yra žmogus?“
Gruodžio 2 – kovo 5 d. XII katalikų dailininkų religinio meno paroda „Gloria Deo 2012“ Birštono sakraliniame muziejuje
VDU Katalikų teologijos fakultetas 9-12 klasių mokinius ir jų mokytojus kviečia dalyvauti kūrybinių-mokslinių darbų konkurse „Tikėjimas ir mokslas – du sparnai kilti į tiesą“. Darbus pristatyti iki 2013-02-07.
Baigiant Pal. Jurgio Matulaičio metus ir laukiant Kalėdų, Marijos vargdienių seserys kviečia apmąstyti ir ryžtis Prakartėlės dorybėms
Betanijos bendruomenė kviečia pasitikti Naujus metus KITAIP
Lapkričio 29 d. Šlovinimo ir maldos vakaras Kauno Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje už pasirengimą 2013 LJD
Lapkričio 26 d. akademinės bendruomenės diskusijų vakaras iš ciklo „Teologija su atsuktuvu“ Kaune
!!! Lapkričio 28 d. paskaita „Graikai ir katalikai – kuo panašūs, kuo skirtingi ir kodėl vis dar įdomūs?“ VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute
Lapkričio 23-25 d. XIV Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų chorų festivalio koncertai Kauno bažnyčiose
Lakričio 24 d. Vyskupo dr. Kęstučio KĖVALO konsekracija Kaune
Lapkričio 26 d. Konferencija „Bažnyčia ir pasaulis“ pastoracijos darbuotojams su pranešėjais iš Acton (JAV) instituto. Registracija iki lapkričio 22 d. PDF
Lapkričio 30 d. Seminaras mokytojams ir vyresnių klasių moksleiviams „Tikėjimo ir mokslo dialogas“ Kaune
Lapkričio 16 d. Aušros vartų Gailestingumo Motinos atlaidų jaunimo vakaras
Lapkričio 11–18 d. Didieji Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidai Vilniuje JPG
Lapkričio 16–17 d. Pasaulinė lyderystės konferencija DVD Klaipėdoje, lapkričio 23–24 d. – Vilniuje
Lapkričio 16–18 d. Krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokyklos pradžia Kaune (registracija iki lapkričio 14 d.) JPG
Lapkričio 19 d. Kaune P. Herbeck (JAV) paskaita apie naująją evangelizaciją
Lapkričio 9–10 d. Kaune vyks Lietuvos jaunimo sielovados forumas. Registracija baigiama lapkričio 5 d.
Lapkričio 9–10 d. Šv. Juozapato atlaidai Vilniaus bazilijonų vienuolyne
Lapkričio 9–11 d. Krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokyklos pradžia Vilniuje (registracija pratęsta iki lapkričio 8 d.)
Lapkričo 17 d. Santuokos konferencija „Nauja santykių kultūra šeimoje“ Vilniuje DOC
Šv. Jono apaštalinės seserys kviečia į Senųjų Trakų vienuolyną (2012–2013 m.m. programa)
Spalio 29 d. meno darbų parodos „Labanoro vinys“ atidarymas Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Lapkričio 23-osios į 24-ąją naktį Eucharistinės adoracijos naktis Šiauliuose DOC
Nukryžiuotojo Kristaus bendruomenės seserys kviečia į rekolekcijas (artimiausios - merginoms, spalio 27-28)
Spalio 29 d. Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje pradedamos Vidinio išgydymo pamaldos
Betzatos bendruomenė ieško savanorio-asistento
Spalio 25 d. Šlovinimo ir maldos vakaras Kauno Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje už pasirengimą 2013 LJD
Spalio 26 d. ŠU bibliotekos konferencijų salėje įvyks J.E. Šiaulių vyskupo E. Bartulio 2013 m. kalendoriaus pristatymas
Spalio 19 d. Jaunimo miuziklas apie šv. Klarą Palangoje, 20 d. – Vilniuje
Spalio 19 d. Šiauliuose vakaras skirtas Maironio 150-osioms gimimo metinėms
Spalio 27 d. Ateitininkų kuopos globėjų kursai pradedantiems ABC (PDF)
Spalio 27 d. Švč. Sakramento adoruotojų Susikaupimo diena „Tikėjimas ir malda“ Kaune
Lietuvos jėzuitai kviečia jaunimą (18–30 metų) dalyvauti Magis 2013 projekte ir Pasaulio jaunimo dienose Brazilijoje
Spalio 11 d. Tikėjimo metai Lietuvoje bus pradėti iškilmingomis pamaldomis katedrose ir bazilikose
Spalio 5–6 d. Pažaislio bažnyčios 300 metų konsekracijos minėjimas
Spalio 6 d., šeštadienį, kviečiame į Maldos vakarą visus, nepritariančius Švenčiausiojo Jėzaus Veido išniekinimui
Spalio 7 d. Atsinaujinimo diena „Naujoji evangelizacija“ Kaune (programa)
Spalio 8–12 d. broliai kapucinai kviečia į rekolekcijos kunigams ir pašvęstojo gyvenimo asmenims „Sustiprink mūsų tikėjimą“ (Lk 17, 5)
Spalį Rožinio pamaldos Guronyse
Rugsėjo 27 d. Šlovinimo ir maldos vakaras Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje rengiantis 2013 LJD
Rugsėjo 8 d. Jaunimo diena ŠILUVOJE prasideda pilgriminiu žygiu
Rugsėjo 11, 13 ir 17 d. Vidinio išgydymo vakarai su svečiais iš Belgijos
Rugsėjo 8 d. Vinliaus arkivyskupijos jaunimo diena ir piligriminis žygis Aušros Vartai – Lentvaris – Trakai
Rugsėjo 7–9 d. piligriminis žygis iš Kryžių kalno į Šiluvą „Turėkite tikėjimą Dievu“ (Mk 11, 22)
Rugsėjo 7–16 d. didieji Švč. M. Marijos Gimimo atlaidai ŠILUVOJE
Rugsėjo 4–6 d. Kaišiadorių vyskupijoje viešės kaimyninių šalių vyskupai
Rugsėjo 2–8 d. Trakų Dievo Motinos – Lietuvos Globėjos atlaidai (Trakinės)
Rugsėjo 8 d. Per Šilinių atlaidus Šiluvoje – miuziklas „Karolis“
Rugpjūčio 26 d. – paskutinį rugpjūčio sekmadienį – Piligrimų eisenos į Šiluvą. PADĖKOS UŽ LAISVĘ DIENA
Rugpjūčio 5 d. Kristaus Atsimainymo atkaidai Kaišiadorių katedroje
Liepos 28–29 d. Kryžių kalno atlaidai
Rugpjūčio 5–12 d. Čenstakavos Dievo Motinos ikonos piligrimystė gyvybės ir meilės civilizacijai apginti. Kelias Lietuvoje
Liepos 22 d. Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno bažnytėlės šventinimo iškilmės Klaipėdoje
Rugpjūčio 14–22 d. Žolinės atlaidai Pivašiūnuose
Rugpjūčio 14–21 d. Žolinės atlaidai Krekenavoje
Rugpjūtį Kaišiadorių vyskupija kviečia paminėti Dievo Tarno Teofiliaus Matulionio 50-ąsias mirties metines
Liepos 1–12 d. Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai
Liepos 7–15 d. Palaimintojo arkivyskupo JURGIO MATULAIČIO MIC paskelbimo palaimintuoju 25-čio minėjimas-atlaidai Marijampolėje
Liepos 9 d. tarpreliginė maldos popietė „Taikoje ir meilėje kuriame darnų pasaulį“ Šiaulių arenoje
Birželio 28 d. Prel. J. Mačiulio-Maironio 80-ųjų mirties metinių paminėjimas Kauno arkikatedroje
Birželio 29-30 d. Kaišiadoryse renginiai Šv. Kūdikėlio Jėzaus ir Švč. Veido Teresės relikvijų kelionę (2007) prisimenant
Liepos 1 d. LIETUVOS KRIKŠTO 625 metų ir pal. JURGIO MATULAIČIO beatifikacijos 25 metų sukakčių paminėjimas KAUNE
Birželio 24 d. Kauno arkivyskupijos dangiškojo globėjo Šv. Jono Krikštytojo diena
Birželio 24 d. Švč. Sakramento adoracija už kunigus ir pašaukimus į kunigystę Trinapolyje
Dėmesio! Birželio 20 ir 21 d. konfrencijos Vilniuje su dr. Samuelu Greggu (JAV) neįvyks.
Birželio 15–17 d. Krikščioniško jaunimo festivalis „Dievas yra meilė“ Pažaislyje
Birželio 15 d. Telšiuose, birželio 17 d. Marijampolėje Kretingos pranciškoniškojo jaunimo sukurtas miuziklas „Šviesa, apšvietusi pasaulį“
Birželio 17 d. Šv. Antano Paduviečio atlaidai Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bazilikoje
Birželio 12 d. maldos akcija „Už Tikėjimą, už Viltį, už Meilę“ – Švč. Sakramento adoracija bažnyčiose
Birželio 12 d. Šlovinimo ir maldos vakaras Kauno Šv. Jurgio (pranciškonų) bažnyčioje
Birželio 20 d. Konferencija LR Seime „Bažnyčios socialinio mokymo žodis moderniam politikui“ (pagr. pranešėjas dr. Samuelas Greggas iš JAV)
Birželio 9 d. Švč. Sakramento adoruotojų susikaupimo diena Kaune „Eucharistinis slėpinys Didžiojo ketvirtadienio ir Kristaus Kūno ir Kraujo šventės liturgijoje“
Birželio 10 d. Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė. DEVINTINIŲ PROCESIJOS Vilniuje ir Kaune
Birželio 1-oji – Tarptautinė vaikų gynimo diena. Renginiai Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje
Birželio 21 d. Vilniuje paskaita „Benediktas XVI ir Europa“ kunigams, vienuoliams ir aktyviai dirbantiems pastoracijoje pasauliečiams. Pranešėjas dr. Samuelas Greggas iš JAV
Iki birželio 29 d. priimami norinčiųjų rengtis nuolatiniam diakonatui dokumentai
Gegužės 24–27 d. Sekminės Vilniaus Kalvarijose
Gegužės 25 d. Jaunimo Sekminės Vepriuose
Gegužės 27 d. Švč. Sakramento adoracija už kunigus ir pašaukimus į kunigystę Trinapolyje
Gegužės 25–27 d. Vilniuje šv. Dominyko dienos
Gegužės 26 d. Kretingoje XXII Vaikų ir jaunimo bažnytinių chorų šventė „Sveika, Jūrų Žvaigžde“
Gegužės 18–20 d. rekolekcijų savaitgalis – „Sutuoktinių susitikimai“ Guronyse DOC
Gegužės 18–20 d. atsisveikinimas su valstybės veikėju Juozu Brazaičiu (Ambrazevičiumi) (1903–1974) Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje
Gegužės 13 d. Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bazilikoje šv. Mišios už Panevėžio vyskupijos šeimas
Gegužės 11 d. Nacionalinė mokslinė-praktinė konferencija „Tikėdami suprasite“ (Iz 7,9 [LXX]) Vilniuje PDF
Gegužės 12 d. Panevėžio vyskupijos jaunimo diena Utenoje JPG
Gegužės 12 d. Tarptautinė mokslinė konferencija „Nuodėmė, sąžinė, atsivertimas. Teologiniai ir moraliniai aspektai“ Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Gegužės 19 d. Tiberiados bendruomenė bei Šv. Damijono maldos grupės kviečia eiti ŠVIESOS KELIĄ Vilniuje
Gegužės 5 d. Kaune minime kun. Arvydo Petro ŽYGO pirmąsias mirties metines
Gegužės 5 d. Atvirų durų diena Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 »»
 
 
   

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

krikscioniskamuzika.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt