Gegužės 25–26 d.LJD 2013 savanorių mokymai ir kiti jaunimo renginiai Kauno miesto dienose
Gegužės 26 d. Sakralinės muzikos mokyklos giesmių festivalis „Giesmės Marijai“ Kauno Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje
Birželio 1–2 d. minėsime pirmąsias a.a. vysk. Juozo TUNAIČIO mirties metines
Gegužės 19 d. „Vilties bėgimas“ Klaipėdoje
SEKMINIŲ vigilijos ir iškilmės renginiai vyskupijose (papildoma)
Gegužės 25 d. XXIII-oji vaikų ir jaunimo bažnytinių chorų šventė „Sveika, Jūrų Žvaigžde“ Kretingoje
Birželio 22-27 d. Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincija kviečia jaunimą dalyvauti nuotykyje „Mag+s + Lietuvos jaunimo dienos = dvigubai gera vasaros pradžia!“
Gegužės 25 d. Švč. Sakramento adoruotojų diena „Tau lenkiuos, o Dieve“ Kaune
Gegužės 26 d. Kretingos pranciškoniškojo jaunimo sukurtas miuziklas apie šv. Klaros Asyžietės gyvenimą Panevėžyje
Gegužės 11 d. atvirų durų diena Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Gegužės 11 d. ekumeninė konferencija socialiniais–pilietiniais klausimais „KARTU DĖL LIETUVOS“ Panevėžyje
Gegužės 11 d. giesmių popietė – festivalis „Giedame Marijai“ Žemaičių Kalvarijoje, skirta Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejaus ir Tikėjimo metų paminėjimui
Gegužės 16–19 d. Sekminių iškilmės Vilniaus Kalvarijose
Gegužės 5–12 d. Klaipėdoje dvasinio atsinaujinimo savaitė švenčiant Žemaičių krikšto 600 m. jubiliejų
Gegužės 5 d. 10 val. Kauno arkivyskupijos kurijoje rengiamas kardinolo Stanisławo Dziwiszo susitikimas su žurnalistais. Būtina išankstinė registracija
Gegužės 4–5 d. Kaune Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos 600 metų jubiliejus ir pal. Jono Pauliaus II apsilankymo 20-mečio minėjimas
Gegužės 4 d. Pranciškoniška pasauliečių akademija kviečia į susitikimą su br. kun. Julium Sasnausku OFM
Gegužės 3–5 d. Jaunimo festivalis Vilniuje „Išeik į aikštę 2013“
GTI kviečia į jaunimo stovyklų vadovų mokymus. Registracija iki gegužės 10 d.
Gegužės 3 d. Respublikinė konferencija-seminaras „Reflektyvaus vertybinių nuostatų ugdymo modelio diegimas bendrojo lavinimo mokyklose” Kaune (registracija iki gegužės 2 d.)
Gegužės 1 d. paskaita „Alkoholizmo ir kitų priklausomybių žala asmeniui ir tautai“ Šiauliuose
Gegužinės pamaldos Guronyse
Paskutinis balandžio sekmadienis – Pasaulinė gyvybės diena. Programa vyskupijose
Balandžio 27–28 d. tylos rekolekcijos merginoms Trinapolyje (registracija iš anksto)
Balandžio 23 d., 12 val. Vilniaus arkikatedroje arkivyskupo Gintaro GRUŠO iškilmingos ingreso šv. Mišios
Balandžio 20–21 d. Atvirų durų diena ir maldos už pašaukimus savaitgalis Kauno kunigų seminarijoje
Balandžio 24 d. Šiauliuose a. a. dr. doc. Danės Agotos Šlapkauskaitės SJE 30 dienų po mirties paminėjimas
Balandžio 21 d. Atsinaujinimo diena Kaune „Tikiu į Šventąją Dvasią – Viešpatį Gaivintoją“
Balandžio 22–26 d. rekolekcijos kunigams ir vienuoliams „Asmens atsivertimo proceso etapai“ (registracija iki balandžio 20 d.)
Balandžio 27–28 d. tarptautinis seminaras šeimoms, įtėviams, globėjams ir ugdytojams su prof. Ezio Aceti (Italija) DOC
Gegužės 2–5 d. Vidinio išgydymo rekolekcijos „Susitikimas su Dievu Tėvu ir Jo gydanti Meilė“ (registracija iki balandžio 25 d.) DOC
Balandžio 13–14 d. karmelitiškos rekolekcijas Šiluvoje (registracija iki balandžio 9 d.)
Balandžio 13 d. Kaune prasideda kursas jaunimui „Tikėjimas alksta pažinimo“ (registracija iki balandžio 11 d.)
Balandžio 15 – liepos 1 d. Nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija Telšių vyskupijoje PDF
Gegužės 1 d. – Klaipėdoje, gegužės 3 d. – Vilniuje Kinijos neįgaliųjų meno trupės „My Dream“ pasirodymai
Gegužės 10–11 d. Pažaislyje dykumos rekolekcijos merginoms, ieškančioms vienuoliškojo pašaukimo (registracija iki gegužės 5 d.)
Balandžio 5–6 d. Eucharistinės adoracijos naktis Šiauliuose
DIEVO GAILESTINGUMO SAVAITĖ Vilniuje
Didžiojo penktadienio Kryžiaus kelio procesijos
Didžiojo tridienio ir VELYKŲ iškilmių pamaldų vyskupijose tvarkaraščiai
Velykų sekmadienį, kovo 31 d. 10.00 val. „Marijos radijo“ tiesioginė Šv. Velykų iškilmės transliacija iš Palendrių benediktinų vienuolyno
Kovo 27 d., Didįjį trečiadienį, Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčioje Didžiojo Ketvirtadienio išvakarėse giedamos “Sutemų” (lot. Tenebrae) liturginės valandos
Kovo 28 d., Didžiojo ketvirtadienio pamaldos ruošiantis Lietuvos Jaunimo Dienoms 2013 Kaune ir Kauno miesto misijoms
Balandžio 5–7 d. Vilniuje Krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokykla kviečia į pavasario (rekolekcijas) savaitgalį (registracija iki balandžio 1 d.)
Balandžio 6–7 d. „Agnus Dei“ bendruomenės (Vokietija) kūrėjo ir choro misijos Vilniuje
Kovo 22 d. Kaune, kovo 24 d. – Garlaivoje mišrus jaunimo choras „EXAUDI“ kviečia į Cezario Franko oratoriją „Septyni Kristaus žodžiai nuo kryžiaus“
Sielovados bendruomenė „Gailestingumo versmė” kviečia į programą „PRADŽIOJE“. Registracija iki kovo 25 d. JPG
Kovo 18 – balandžio 16 d. Nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija Tikėjimo metų proga Kauno arkivyskupijos bažnyčiose
Marijos vargdienių seserys kviečia į psichologinės ir dvasinės pagalbos programą, kuri skirta šeimoms, įsivaikinusioms ar globojančioms vaikus, bei šeimynoms. Registracija iki kovo 21 d.
Kovo 10 d. ateitininkai kviečia į šventinį koncertą Vilniaus nacionalinėje filharmonijoje „XIII Nepriklausomybės pavasaris“
Vasario 24 — kovo 18 d. Nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija Panevėžio vyskupijos bažnyčiose
Balandžio 2-6 d. Vilniuje seminaras besidarbuojantiems Vidinio gydymo tarnystėje (registracija iki kovo 15 d.)
Kviečiame jaunimą dalyvauti Gavėnios rekolekcijose Birštone (2013 03 08-10)
Kviečiame jaunimą į TIKĖJIMO PAŽINIMO susitikimus Šiauliuose
Kovo 9 d. Tarptautinė mokslinė konferencija apie Tikėjimo simbolį – Credo Vilniaus kunigų seminarijoje
Kovo 2 d. Švč. Sakramento adoruotojų Susikaupimo diena „Tavo žodis – žibintas...“ Kaune
Kovo 2 d. Panevėžyje respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „Vyro ir moters tarpusavio santykių ekologija“
Kovo 3 d. Šv. Kazimierą Vilniuje ateitininkai kviečia švęsti kitaip
Vasario 27 d. ateitininkai kviečia į dr. Bernardo Gailiaus paskaitą „Ar Bažnyčia spėja su laiku?“ (paskaitų ciklas „Kodėl katalikybė?“)
Vasario 23 d. „Katalikų pasaulio leidiniai“ Vilniaus knygų mugėje pristatys naują knygą „Katalikų balsas. Kaip aiškiai pristatyti Bažnyčios poziciją“
Vasario 24 d. Vilniaus Šv. Kryžiaus bažnyčioje Švč. Sakramento adoracija ir padėkos šv. Mišios už popiežiaus Benedikto XVI tarnystę DOC
Gegužės 18 d. Respublikinis vaikų ir jaunimo sakralinės muzikos festivalis-konkursas „Lakštingala 2013 Šiauliuose (registracija iki balandžio 22 d.)
Vasario 25 d. Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija kviečia į parodos „Katekizmas arba mokslas kiekvienam krikščioniui privalus“ atidarymą
Vasario 17–23 d. Lietuvoje lankosi Taize bendruomenės brolis Jean-Marie. Susitikimasi: vasario 19 d. Vilniuje, vasario 20 d.– Kaune
Vasario 15—16, 17—19, 20—23 d. Nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija Šiaulių vyskupijos bažnyčiose
Naujas projektas „Kataliko balsas“ kviečia į mokymus. Registracija iki kovo 1 d.
Kovo 15–17 d. rekolekcijos vaikinams Kaune „Kelionė į...“ Registracija iki kovo 10 d.
Vasario 10–11 d. Pamaldos už ligonius ir jais besirūpinančius Pasaulinės ligonių dienos proga vyskupijose
Vasario 8—15, 16—17, 19—20 d. Nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija Kaišiadorių vyskupijos bažnyčiose
Vasario 9 d. Švč. Sakramento adoruotojų susikaupimo diena Kaune „Viešpatie, sustiprink mūsų tikėjimą!“
Vasario 2 d. – Pašvęstojo gyvenimo diena. Tvarkaraščiai vyskupijose
Vasario 8–9 d. Pašaukimų rekolekcijos Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Vasario 8–10 d. prasideda pašaukimų tyrimo programa vyrams „Kelias“ Šiauliuose JPG
Vasario 16 d. Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos proga ateitininkai kviečia į devintąjį labdaringą pokylį
Sausio 27 d. Pal. Jurgio Matulaičio liturginis minėjimas ir PJM draugijos VI konferencija Marijampolėje DOC
Sausio 27 d. Švč. Sakramento adoracija už kunigų šventumą ir pašaukimus į kunigystę Trinapolyje
Sausio 27 d. Atsinaujimo diena Kaune „Jėzaus Kristus yra Viešpats“
Sausio 25 d. Kaune ir sausio 27 d. Vilniuje Vidinio išgydymo vakarai „Kaip išlikti Dievo artumoje“ su misionieriumi iš Suomijos A. Chambers
Vasario 1–3 d. Krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokykla kviečia į žiemos savaitgalį Kaune (registracija iki sausio 30 d.)
Vasario 4–6 d. vaikus globojančių ar įvaikinusių šeimų ir globos namų darbuotojų rekolekcijos Kaune (registracija iki sausio 25 d.)
Vasario 8–10 d. Krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokykla kviečia į žiemos savaitgalį Vilniuje (registracija iki vasario 4 d.)
EKUMENINIŲ PAMALDŲ vyskupijose tvarkaraščiai
Sausio 26 d. Ugdymo seminaras „Gilyn į Tėvo glėbį“, skirtas kunigams ir aktyviai tarnaujantiems vidinio išgydymo tarnystėje (registracija iki sausio 23 d.)
Sausio 12–13 d. karmelitiškos rekolekcijos Šiluvoje „„Malda TĖVE MŪSŲ ir jos dvasinė gelmė“ (registracija iki sausio 11 d.)
Sausio 12–17 d. Šv. Jono kongregacijos tėvo Antano CSJ misija Lietuvoje „Vilties vaikai“ PDF
Sausio 13 d.Laisvės gynėjų dienos paminėjimas Šiluvoje
Sausio 18–20 d. rekolekcijos „Viešpatie! Tikiu į visa tai, ką esi apreiškęs: pal. Jurgis Matulaitis – tikėjimo liudytojas“ Marijampolėje (registracija iki sausio 14 d.)
!!! Sausio 21–25 d. – Rekolekcijos kunigams ir pašvęstojo gyvenimo asmenims tema „Išlaisvinimo ir išgydymo malda“ (registracija iki sausio 19 d.). Pasikeitė data!
Sausio 23 d. pradedama programa „Pradžioje“ Kaune (registracija iki sausio 20 d.)
Sausio 31 d. - vasario 3 d. MAG+S žiemos rekolekcijos jaunimui „Ateik į TYLĄ“
Vasario 2 d. Pašvęstojo gyvenimo diena Marijampolėje
Vasario 7 d. pradedamas kursas „Paprastumas, meilė ir teisingumas“ Kaune (registracija iki vasario 1 d.)
Sausio 1–23 d. Nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija Kauno bažnyčiose
Sausio 23 – vasario 8 d. Nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija Vilkaviškio vyskupijos bažnyčiose
Sausio 6–7 d. Viniuje lankosi kunigas misionierius iš Olandijos Gert Overmeer
Gruodžio 30 d. Švč. Sakramento adoracija už kunigus ir pašaukimus į kunigystę Trinapolyje
Kvietimas į naujametinę Eucharistinę adoraciją Šiauliuose
Kalėdinio laikotarpio pamaldų tvarka Klaipėdoje DOC
Kalėdinio laikotarpio pamaldos Panevėžio vyskupijos miestų ir kitose bažnyčiose (bus vėliau)
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt