Gegužės 21 d. Vilniuje vyks spaudos konferencija – Bažnytinio paveldo muziejaus veiklos pristatymas
Gegužės 29 d. Vilniuje Sakralinės muzikos festivalis „Sielų koncertas“ JPG
Gegužės 29–31 d. SEKMINIŲ iškilmės Vilniaus Kalvarijose
Gegužės 30 d. Sakralinės muzikos ir chorų festivalis „Giesmė Dievo Motinai Marijai“ Žemaičių Kalvarijoje
Vinco KOLYČIAUS misijų Lietuvoje tvarkaraštis (2009 05 17 – 06 16)
Birželio 5 d. Lietuvos Caritas rengia tarptautinę konferenciją su verslininkais „Verslo sėkmė ir krikščioniškoji etika – ar tai įmanoma?“
Birželio 5–7 d. Krikščioniško jaunimo festivalis Pažaislyje „Dievas yra meilė“
Birželio 19 d. Pažaislyje mokslinė konferencija „Šv. Brunono Kverfurtiečio istorija ir atmintis Lietuvoje“
Birželio 27 – liepos 2 d. Ignaciškas socialinis eksperimentas jaunimui MAGIS
Gegužės 24 d. Švč. Sakramento adoracija už kunigus Vilniuje
Nuo gegužės mėn. Vilniaus Kalvarijų kryžiaus kelias kiekvieną pirmajį mėnesio penktadienį. Artimiausias – gegužės 1 d.
Šiluvoje paskutiniais mėnesių penktadieniais bus rengiamos LIGONIŲ DIENOS. Pirmoji – balandžio 24 d.
Balandžio 19–26 d. minime Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės šimtmetį (1909 04 15–1955 09 26)
Balandžio 23–28 d. Kauno kunigų seminarija kviečia melstis už pašaukimus
Balandžio 15 d. Vilniuje, 16 d. – Telšiuose konferencija „Šiuolaikinis religinis ugdymas“ su prof. René Nouailhat iš Prancūzijos
Balandžio 19 d. Atsinaujinimo diena Kaune „VISĄ GYVENIMĄ KARTU: Kodėl reikia pasirengti santuokai?“
Lietuvos Caritas skelbia fotografijų ir trumpametražių filmukų konkursą „Matyti kitaip”
Balandžio 28 d. VDU KTF kviečia į Tarptautinę mokslinę konferenciją „Evangelizacija šiandienos pasaulyje: ištakos, iššūkiai, perspektyvos“
Balandžio 29 d. seminaras „Apaštalas Paulius ir naujoji evangelizacija: praktinės pamokos“ Kaune
Kovo 29 d. Švč. Sakramento adoracija už kunigus Vilniuje
Kovo 20 d. monografijos „Kauno Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus arkikatedra bazilika“ pristatymas Kaune, VDU KTF
Kovo 21 d. Šiauliuose metinė Lietuvos šeimos centrų konferencija „Meilė: nuo eroso iki agapės“
Kovo 21 d. konferencija Evangelija tūkstantmetei Lietuva „su jėga ir Šventąja Dvasia“ Kaune
Kovo 22 d. šlovinimo vakaras Vilniuje DOC
Kovo 1 d. senosios muzikos koncertas Vilniaus arkikatedroje bazilikoje
Vasario 22 d. Švč. Sakramento adoracija už kunigus Vilniuje
Vasario 26 d. LKMA kviečia į konferenciją Vilniuje „Manipuliacijos sakralumu. Vilniaus katedra prie sovietų ir juos vejant“ PDF
Vasario 13-16 d. Evangelijos žinios jubiliejinių metų šventė Kauno Įgulos bažnyčioje. Restauruotų vargonų pašventinimas
Vasario 14–18 d. tarpusavio santykių konsultantės Marie Maquaire (Prancūzija) sesija Kaune „Kiek kartų turiu atleisti? 77 kartus?..“
Vasario 10–19 d. Lietuvoje lankosi Taize bendruomenės broliai. Pamaldos ir susitikimai
Sausio 29 d. Šlovinimo vakaras Kaune
Sausio 23 d. Ekumeninis šlovinimo vakaras Klaipėdoje DOC
Sausio 23–25 d. Šv. Rašto pažinimo seminaras Guronyse
! Sausio 25 d. ! Atsinaujinimo diena Kaune „Šeima: ar Dievas už vargą atlygina vaikais?“
Sausio 24 d. Ekumeninė konferencija šv. Pauliaus metams paminėti Vilniuje
Sausio 25 d. Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos II suvažiavimas Marijampolėje, sausio 27 d. – Palaimintojo Jurgio Matulaičio liturginis minėjimas
Sausio 31–vasario 1 d. Karmelitiško dvasingumo mokykla Šiluvoje
Sausio 31 d. Šeimų diena Vilniuje
Palendrių broliai benediktinai jau išleido Sekmadienių mišiolėlį „Gyvoji Duona. B metai“
Naujuosius Metus sutikime DRAUGE...
Sausio 3 d. Kalėdinės muzikos ir poezijos vakaras su Kauno arkikatedros choru „Cantate“
Gruodžio 20 d. Šiauliuose Palendrių benediktinų choralo kompaktinės plokštelės pristatymas
Gruodžio 21 d. Vilniuje adventinis maldos vakaras PDF
Gruodžio 6 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija kviečia į mokslinę konferenciją, skirtą apaštalo Pauliaus 2000-ųjų metų gimimo jubiliejui DOC
Gruodžio 3 d. fotografijų parodos Vilniuje, skirtos ateitininkų veiklos šimtmečio minėjimui, atidarymas
Lapkričio 27 d. kun. Stasio Ylos 100-ųjų metinių minėjimas Kaune
Lapkričio 30 – gruodžio 7 d. Prieš 90 metų Jurgis Matulaitis buvo konsekruotas vyskupu. Renginiai Vilniuje ir Kaune
Lapkričio 14 d. konferencija vadovams Kaune su Charles Whitehead iš Anglijos, PDF
Lapkričio 15 d. Kriškčioniškos muzikos festivalis „Sielos 2008“ Panevėžyje
Lapkričio 15 d. Konferencija vyrams Kaune „Tvirtumo dorybė. Ištverti ir nugalėti...“
Lapkričio 16 d. atvira popietė maldos grupėms ir bendruomenėms Kaune su Charles Whitehead PDF
Lapkričio 21-22 d. IV Lietuvos jaunimo sielovados forumas „Jaunimas ir Evangelija: tikėjimo perdavimo kelias“ (registracija iki lapkričio 14 d.)
Lapkričio 22 d. Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „Žmogaus gyvybės pradžia – tikėjimo tiesa ar mokslo įrodytas faktas?“ Kaišiadoryse
Lapkričio 22 d. Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija Panevėžyje „Vilties ženklai šiandieninėje visuomenėje“
Lapkričio 22 d. šv. Jono bendruomenė mini 15-metį Lietuvoje
Lapkričio mėnesį Atvirų paskaitų ciklas „Ankstyvojo pensijinio amžiaus asmenų sveiko senėjimo įgūdžių formavimas“ (organizuoja Lietuvos Caritas)
Spalio 9–10 d. Tarptautinė konferencija skirta Lietuvos jėzuitų provincijos įkūrimo 400 metų sukakčiai „Jėzuitai Lietuvoje (1608–2008): gyvenimas, veikla, paveldas“ PDF
Rugsėjo 26-28 d. Tarptautinė konferencija, skirta marijonų vienuolyno Marijampolėje 250-osioms metinėms
Spalio 19 d. Atsinaujinimo diena Kaune „SANTUOKA: ar du taps viena?“
Spalio 24 d. Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Krikščioniškos vertybės postmodernioje visuomenėje“ Kaune (rengėjai: Stasio Šalkauskio kolegija ir Kolpingo kolegija)
Rugsėjo 17 – spalio 25 d. Tarptautinio sakralinės muzikos ir labdaros projekto PAX et BONUM koncertai
Rugsėjo 13 d. – lapkričio 13 d. IX vargonų muzikos festivalis, skirtas čekų muzikui, pedagogui, vargonininkui Rudolfui Lymanui DOC
Lapkričio 28–30 d. XVI tarptautinis sakralinės muzikos festivalis – konkursas CANTATE DOMINO Kaune (naujas DOC)
Tėvo Leonardo Jagmino SJ nekrologas
J. Valiušaičio fotografijų parodos vasarą Vilniuje apie šv. Tereselę Lietuvoje 2007 metais
Rugpjūčio 12–17 d. Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Žolinės) atlaidai Krekenavoje
Birželio 26–29 d. Ekumeninė palapinių stovykla su Palaiminimų bendruomene „Tavo veido beieškant“ (registracija pratęsta iki birželio 26 d.)
Liepos 3–6 d. Palapinių stovykla Tytuvėnuose su Palaiminimų bendruomene „Pažvelkite į Jį ir jūs nušvisite Jo šviesa“ (registracija pratęsta iki liepos 3 d.)
Gegužės 20 d. Kaune atidaroma paroda, skirta Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų Jubiliejui
Vilniaus Kalvarijų kryžiaus kelias kiekvieną pirmajį mėnesio penktadienį ir sekmadieniais
Vasaros rekolekcijos su asmeninu palydėjimu Guronyse (organizuoja seserys eucharistietės)
Vasaros renginiai jaunimui, organizuojami seserų Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių
Vaikų vasaros stovyklos (rengia Vilniaus saleziečių bendruomenė)
Gegužės 21 d. Lietuvos nacionaliniame muziejuje parodos „Lietuvos jėzuitų provincijai – 400 metų“ atidarymas PDF
Gegužės 24 d. Miuziklas-roko opera „Prisikėlęs“ Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje
Balandžio 19 d. Pranciškoniška pasauliečių akademija pradeda pavasario paskaitas ir ciklą šeimoms (Klaipėda)
Balandžio 26 d. Pranciškoniška pasauliečių akademija pradeda Šventojo Rašto studijų ciklą
Balandžio 13 d. Atsinaujinimo diena Kaune „MARIJA – Bažnyčios veidrodis“
Sausio 27 d. Atsinaujinimo diena Kaune „MARIJA – evangelizacijos žvaigždė“
Prenumeruokime katalikiškus leidinius!
 Prenumerata internetu: www.prenum.katalogas.lt/prenum2008/
Renginiai Šv. Kryžiaus namuose 2008 m. gegužę (Vilnius)
Iki gruodžio 20 d. vyksta registracija į tarptautinę mokslinę teorinę-praktinę konferenciją „Švč. M. Marijos kulto Europoje teologiniai-istoriniai aspektai“ (VDU, 2008 05 09-10)
Tėvas Jonas Emanuelis: „Krikščionybė - meilės istorija tarp Dievo ir žmogaus“
Lapkričio 6 d. seminaras-pasitarimas „Bažnyčia ir Universitetas: akademinės sielovados perspektyvos 2008“ Šiauliuose
Spalio 1 d. Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos 1927 m. Konkordato sukakties minėjimas bei Stasio Antano Bačkio veikalo „Lietuvos ir Šventojo Sosto konkordatas“ lietuviškojo leidimo sutiktuvės Vilniuje
Paskaitos iš ciklo „LIETUVOS DAILĖS ISTORIJOS ESKIZAI“ Vilniuje, Kaune, Birštone, Alytuje ir Utenoje (spalio ir lapkričio mėn.)
Rugsėjo 30 d. Atsinaujinimo diena „Prisikelkime meilei!“ su Jean Vanier Kaune
Rugsėjo 27–30 d. Žano Vanjė (Jean Vanier) viešnagė Lietuvoje
Rugsėjo 11–12 d. tarptautinė konferencija „Valstybė ir tradicinės religijos: sutarčių istorija, reikšmė, perspektyvos“ Vilniuje ir Kaune (PDF) (dedikuojama Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos 1927 m. Konkordato bei pal. arkiv. Jurgio Matulaičio mirties sukaktims)
Rugsėjo 13 d. tarptautinės parodos „Šiaulių katedra“ pristatymas Šiauliuose
Šiaulių vyskupijos jubiliejiniai renginiai (birželio 24 d. – liepos 15 d.)
Stasio Šalkauskio kolegija kviečia studijuoti
VDU Katalikų teologijos fakultetas kviečia studijuoti
Kun. Stasio Ylos knygos „Jurgis Matulaitis“ pristatymai birželio mėnesį
Gegužės 19-20 d. atsinaujinimo savaitgalis Pakutuvėnuose
Pasaulinei Gyvybės dienai skirti renginiai vyskupijose (balandžio 21–29 d.)
Balandžio 22 d. Atsinaujinimo diena „Bendrystė – kelias į vienybę“ Kaune
Kryžiaus kelias Vilniaus Kalvarijose (pirmaisiais mėnesio penktadieniais)
Balandžio 9-15 d. DIEVO GAILESTINGUMO SAVAITĖ Vilniuje
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt