Lapkričio 16 d. Lietuvos mažesnieji broliai pranciškonai 30-ties metų atsikūrimo proga kviečia visus TIKĖJIMO VYRUS į maldos ir bendrystės dieną Kretingoje (registracija iki lapkričio 11 d.)
Lapkričio 9 d. Palaiminimų šeštadienis Skuode
Lapkričio 13 d. Arkivysk. M. Reinio atminimui skirtas renginys Zarasuose
Spalio 26 – 27 d. Misijų Vilnius: pažintis su Vilniaus vienuolynais
Spalio 19 d. Jo Eminencijos kardinolo Sigito TAMKEVIČIAUS SJ Padėkos šv. Mišios Kauno arkikatedroje
Spalio 15 d. ARTUMOS žurnalo 30-mečio paminėjimas Kaune
Kiekvieną spalio sekmadienį Rožinio pamaldos Guronyse
Spalio 5 d. Atsinaujinimo diena Panevėžyje „Pakrikštyti ir siunčiami: Kristaus Bažnyčios misija pasaulyje“
Spalio 10–13 d. Misijų dienos Kaune ir Šiluvoje: apie ką svajojo Dievas, kurdamas mus, ir kur mus siunčia?
Spalio 12–13 d. Sakralinės muzikos chorų festivalis Šiluvoje
Spalio 19 d. Atsinaujinimo diena Klaipėdoje „Kur gyveni?“
Spalio 20 d. Atsinaujinimo diena Kaune „Gyvenimas Tėvo širdyje“
Spalio 1 d. 12 val. šv. Mišios Kaišiadorių katedroje minint misijų globėją šv. Teresę iš Lizjė ir švenčiant Ypatingojo misijų mėnesio pradžią Lietuvoje. Dalyvauja visi Lietuvos vyskupai
Rugsėjo 30 d. Lietuvos Caritas organizuojama konferencija LR Seime „Gerovės valstybės link – ar geru keliu einame?“
Rugsėjo 22 d. Minime popiežiaus Pranciškaus vizito metines Vilniuje
Rugsėjo 22 d. Minime popiežiaus Pranciškaus vizito metines Kaune
Rugsėjo 13–15 d. Konferencijos su t. Anzelmu Griunu OSB Klaipėdoje
Mažoji akademija kviečia į krikščionybės studijas 2019 m. rudenį
Rugsėjo 15 d. Konferencija „Kodėl Lietuvai reikalingas krikščioniškų vertybių sugrįžimas į viešąjį gyvenimą?“ Telšiuose
Spalio 4–6 d. Tėvai karmelitai iš Šiaulių kviečia į rekolekcijas
Rugsėjo 7–15 d. ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMO atlaidai Šiluvoje (Šilinės)
Rugsėjo 6 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
Rugsėjo 1–8 d. TRAKŲ DIEVO MOTINOS – Lietuvos Globėjos atlaidai
Rugsėjo 7 d. knygos apie humorą ir jėzuitišką dvasingumą pristatymas Šiluvoje
Rugsėjo 14 d. Liongino Virbalo SJ knygos „Šventoji Žemė. Dvasinis vadovas piligrimams“ pristatymas Šiluvoje
Rugpjūčio 25 d. PILIGRIMŲ eisenos į ŠILUVĄ. Padėkos už laisvę diena
Rugsėjo 6–8 d. XVII tarptautinis piligriminis žygis „Kryžių kalnas-Šiluva“
Rugsėjo 7 d. jaunimo piligriminis žygis Vilnius–Lentvaris–Trakai
Rugpjūčio 2 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
Rugpjūčio 14–20 d. ŽOLINĖS atlaidai Krekenavoje
Rugpjūčio 14–22 d. ŽOLINĖS atlaidai Pivašiūnuose
Klasikinės ir sakralinės muzikos naktys Šiaulių rajono bažnyčiose
Liepos 27 d. Palaiminimų šeštadienis Palangoje vyks po atviru dangumi
Liepos 27 d. XV Panevėžio vyskupijos Gyvojo rožinio kongresas Ramygaloje
Į studijas kviečia Nacionalinė vargonininkų asociacija (registracija iki rugpjūčio 1 d.)
Liepos 27–28 d. KRYŽIŲ kalno atlaidai
Liepos 2–12 d. Didieji ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS atlaidai
Liepos 7–14 d. Palaimintojo JURGIO MATULAIČIO MIC minėjimas MARIJAMPOLEJE
Birželio 20–24 d. Miesto misijų renginiai Kaune
Birželio 22 d. iškilmingos padėkos šv. Mišios už Garbingojo MYKOLO GIEDRAIČIO paskelbimą palaimintuoju Videniškių parapijos bažnyčioje
Birželio 28 d. Ligonių diena Šiluvoje
Birželio 14–16 d. Palaimintojo Teofiliaus Matulionio minėjimas Kaišiadorių katedroje
Iki birželio 28 d. vyksta LJD 2020 giesmės konkursas
Birželio 6–9 d. Jubiliejiniai SEKMINIŲ atlaidai Vilniaus Kalvarijose
Birželio 9 d. Ekumeninės Sekminės Šiauliuose
Birželio 13 d. Oratorijos „Atverkite man teisumo duris“ premjera atidaroma pirmoji ŠILUVOS MENO BIENALĖ 2019
Birželio 13–14 d. Tarptautinė konferencija Šiluvos piligriminei šventovei garsinti „Švč. Mergelės Marijos kultas Žemaitijoje“ (būtina išankstinė registracija)
Birželio 14–16 d. Palendrių Šv. Benedikto vienuolyne vyks Biblijos studijų savaitgalis „Tora – Dievo Žodis vakar ir šiandien“
Birželio 15 d. Palaiminimų šeštadienis Tauragėje
Birželio 15 d. Dievo tarnaitės Adelės DIRSYTĖS 110-osioms gimimo metinėms paminėti – koplytstulpio šventinimas Šėtoje
Gegužės 23 d. Bažnytinio paveldo muziejuje atidaroma paroda „Ispanijoje užgimęs, Antakalnyje pamiltas. Jėzaus Nazariečio atvaizdai Lietuvoje“
Gegužės 25 d. Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ metinė konferencija „Dėkokime Viešpačiui už jo ištikimąją meilę žmonijai“
Gegužės 18 d. Kun. Juozo Zdebskio 90-ties metų gimimo jubiliejus švenčiamas Šlavantų Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje
Gegužės 15 d. Kaune, Vilniuje ir Klaipėdoje maldos vigilijos JEANUI VANIER (Žanui Vanjė) atminti
Gegužės 10 d. Seminaras sielovados bendradarbiams „Kaip išlikti tarnaujančiam Bažnyčioje?“ (registracija iki gegužės 6 d.)
Gegužės 11 d. Vilniaus kunigų seminarija kviečia į Atvirų durų dieną.
Gegužės 11 d. konferencija Kaune „BALZAMAS LIETUVOS ŠIRDŽIAI. Kaip įveikti totalitarinį palikimą?“
Gegužės 12–13 d. Naktinė 13 valandų adoracija Šiluvoje
Gegužės 13–17 d. Kauno arkivyskupijoje PAŠAUKIMŲ SAVAITĖ
Gegužės 15 d. Minėdami jėzuitų misijos Lietuvoje 450 metų sukaktį, Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincija ir Vilniaus universitetas kviečia į konferenciją „Jėzuitų ugdymas siekiantiems daugiau“ (registracija iki gegužės 13 d.)
Gegužės 3–8 d. Marie Maquaire, santykių konsultantės iš Prancūzijos misijos Lietuvoje
Gegužės 3 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
Gegužės 3–4 d. 24 valandos vaikinams po seminarijos stogu (Telšiai)
Gegužės 4–5 d. Lietuvoje lankysis jėzuitų generolas t. Arturo Sosa SJ
Gegužės 5 d. Lietuvos mokslų akademijos salėje vyks iškilminga „Gyvybės apdovanojimų“ įteikimo ceremonija
Gegužės 16–17 d. Šlovinimo seminaras Kretingoje
Gegužės 16–18 d. Bendruomenės MARTINDOM misijos Lietuvoje (Kretinga, Šilutė)
Gegužės 17–19 d. Krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokyklos rekolekcijų savaitgalis (pavasario sesija) VILNIUJE ir KAUNE
Gegužės 18 d. Palaiminimų Šeštadienis Šilutėje
Gegužės 19 d. Vilties bėgimas Klaipėdoje
Gegužės 31 d. Piligrimystė Pasaulinės vaikų gynimo dienos proga nuo Šiaulių katedros į Kryžių kalną
Balandžio 27 d. Vilniuje vyks tradicinė ekumeninė Šviesos kelio procesija iš Aušros Vartų į Dievo Gailestingumo šventovę
Per Atvelykį Kaišiadorių katedroje bus atidengta Gailestingumo durų plyta
Didžiojo penktadienio KRYŽIAUS KELIAS miestuose
Didžiojo Tridienio ir Šv. VELYKŲ IŠKILMIŲ pamaldų tvarka vyskupijų bažnyčiose
Balandžio 18–28 d. Dievo Gailestingumo savaitės Vilniuje programa
Balandžio 25 d. respublikinė švietimo konferencija „DORA LYDERYSTĖ. Iššūkis sau ir esančiam greta“ Šiaulių jėzuitų mokykloje
Balandžio 27 d. „Šviesos kelias“ su Tiberiados broliais ALYTUS–PIVAŠIŪNAI
Balandžio 27–28 d. Konferencija Tytuvėnuose „Dievo gailestingumas beribis“
Balandžio 15 d. Dievo tarnaitės Adelės DIRSYTĖS 110-asis gimtadienis
Balandžio 12 d. Laukiant Marijos dienos Šiluvoje vyks 13 valandų adoracija
Balandžio 17 d. Ramygaloje Marijos Kazimieros Kaupaitės mirties metinių minėjimas
Balandžio 14 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje – ,,Septyni paskutiniai Jėzaus Kristaus žodžiai ant kryžiaus“ su Vilniaus Šv. Kristoforo kameriniu orkestru ir choru „Vilnius“
Balandžio 9 d. Kompozitoriaus, vargonininko Juozo NAUJALIO (1869–1934) 150-ųjų gimimo metinių paminėjimas Kauno arkikatedroje
Balandžio 7 d. Atsinaujinimo diena Kaune „ŠVENTOJI DVASIA – jėga iš aukštybių“
Kovo 27 d. VDU Lietuvių išeivijos institutas kviečia į konferenciją „Vienuolijos lietuvių išeivijoje: istorija ir paveldas“ Kaune
Kovo 29 d. Kun. Alfonso Lipniūno atminimo vakaras Vilniuje
Kovo 29–30 d. 24 valandos Viešpačiui „Nė aš tavęs nepasmerksiu“ Vilniaus Arkikatedroje
Kovo 30 d. Palaiminimų šeštadienis Šilalėje
Vilniaus arkivyskupijos bažnyčių Gavėnios rekolekcijų sąrašas
Kovo 23 d. LR Prezidento rinkimų debatai „Krikščioniškas rentgenas“ Klaipėdos LCC universitete
2019 m. Gavėnios rekolekcijos KAUNO bažnyčiose PDF
Kovo 1 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
Kovo 1-4 d. Šv. Kazimiero, Lietuvos globėjo, šventė Vilniaus arkikatedroje
Katalikiški leidiniai ir susitikimai Vilniaus knygų mugėje 2019 (išsamus sąrašas)
Vasario 21–24 d. Vilniaus knygų mugė. Kviečia katalikiška žiniasklaida
Vasario 22 d. VDU KTF kviečia į Jaunimo konferenciją „Ar reikalingas krikščioniškų vertybių sugrįžimas į viešąjį gyvenimą?“
Vasario 22–24 d. Pašaukimų savaitgalis Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Kovo 2 d. Atsinaujinimo diena Panevėžyje „Nebijok šventumo“
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt