Liepos 8–16 d. Palaimintojo JURGIO MATULAIČIO minėjimas ir atlaidai Marijampolėje
Liepos 5 – rugpjūčio 2 d. Amžinai jauną miestą sveikins Vilniaus kariliono festivalis
Birželio 29 d. Šlovinimo vakaras ir konferencija „Tikroji tapatybė“ su misionieriumi psichoterapeutu Wim du Plessis (Belgija) Kauno Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje
Birželio 28 d. Kauno arkivyskupijos muziejuje knygos apie seserį Gemą Jadvygą Stanelytę SJE „Gema – tiesos sesė“ pristatymas
Birželio 28 d. Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės beatifikacijos proceso arkivyskupijos etapo užbaigimas
Birželio 17 d. Nuolatinių diakonų šventimai Kauno arkikatedroje bazilikoje
Birželio 20–24 d. MIESTO MISIJŲ SAVAITĖ Kaune. PROGRAMA
Birželio 11 d. Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo (Devintinių) iškilmės procesija Šiaulių gatvėmis
Birželio 10 d. GYVOJI PILIGRIMYSTĖ Šiluvoje jaunimui, šeimoms, katechetams, mokytojams, dėstytojams
Birželio 13 d. Šiluvos piligrimų centre dr. Kastyčio Rudoko monografijos „Totalinis paveldas“ pristatymas-diskusija
Birželio 14 d. Palaimintojo Teofiliaus Matulionio 150-ųjų gimimo metinių minėjimas Kaišiadoryse, Šiluvoje, Alantoje
Birželio 14 d. Kaišiadoryse liturginis pal. Teofiliaus Matulionio minėjimas
Birželio 8, 15, 22 ir 29 d. Vasaros Vox Organi Cathedralis vargonų muzikos koncertai Vilniaus arkiatedroje
Gegužės 27 d. Carito kvietimas: nuotoliniai mokymai nuteistųjų artimiesiems
Gegužės 22–28 d. SEKMINIŲ atlaidai Vilniaus Kalvarijose
Birželio 1 d. Piligriminis žygis Šiaulų katedra – Kryžių kalnas (minint Tarptautinę vaikų gynimo dieną)
Gegužės 19–21 d. Krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokyklos rekolekcijos-pavasario sesija Vilniuje
Gegužės 19 d. Caritas ir LSMU Bioetikos katedra kviečia į tarptautinę konferenciją-seminarą „KITAS ir BŪTI KITOKIU sergant epilepsija: psichosocialinio konsultavimo iššūkiai“ (būtina registracija)
Gegužės 10 d. Bažnytinio meno muziejuje vyks dr. Dariaus Barono paskaita „Metropolitas Izidorius – rusėnų kardinolas“
Gegužės 5 d. Atvirų durų diena Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Gegužės 5 d. VDU Katalikų teologijos fakulteto seminaras „Krikščioniškų iniciatyvų vadyba“ (būtina registracija)
Gegužės 6 d. Basųjų karmelitų pasauliečių ordino (OCDS) bendruomenės įsteigimo šventė kaune
Gegužės 6 d. Piligriminis vyrų žygis Aukštaitijoje
Gegužės 12 d. Kunigo prof. Jono JURAIČIO paminėjimas ir jam dedikuotos menės atidarymas VDU Katalikų teologijos fakultete
Gegužės 13 d. arkivyskupo Liongino VIRBALO SJ knygos „SEKMADIENIŲ stabtelėjimai. EVANGELIJŲ meditacijos“ pristatymas Šiluvos piligrimų centre
Gegužės 3 d. Bažnytinio meno muzijejus kviečia į diskusiją „Kaip atpažinti graikų apeigų katalikų ikoną?“
Gegužės 1 d. Pašaukimų savaitės Kaune baigiamasis renginys ŠVIESA NAKTYJE
Balandžio 28 d. Knygos „Teofilius Matulionis. Laiškai“ pristatymas Kaune
Balandžio 22 d. Paskirtojo vyskupo Sauliaus BUŽAUSKO šventimai Kauno arkikatedroje
Balandžio 22 d. Kaune orientacinis žygis Dievo tarnaičių Elenos Spirgevičiūtės ir Adelės Dirsytės keliais (PAŠAUKIMŲ SAVAITĖS SUSITIKIMAI)
Balandžio 23 d. Atsinaujinimo diena Kaune „Išgydymas, ženklai ir stebuklai“ su svečiu iš JK
Balandžio 29 d. Pašvęstųjų simpoziumas Vilniuje
Balandžio 21–22 d. Vilniuje – asamblėja apie katalikiškąjį ugdymą Europoje
Kauno arkivyskupijoje veikiantis Nuolatinių diakonų ugdymo centras kviečia vyrus, norinčius tapti Katalikų Bažnyčios nuolatiniais diakonais, teikti priėmimo dokumentus
Balandžio 17 d. 11 val. Lietuvos Caritas spaudos konferencija „Pinigus mesk teisingai“ Ecoservico atliekų rūšiavimo bazėje Vilniuje
Vyrų judėjimas KingsMen : prisistato ir kviečia į du renginius (balandžio 20–23 d. ir gegužės 5–7 d.)
Velykinę savaitę – Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės gimimo 114-osios metinės. Susitikimai ir knygos pristatymai Vilniuje, Šiluvoje, Kaune
Didžiojo Penktadienio KRYŽIAUS KELIO procesija KAUNE
Balandžio 9–16 d. DIEVO GAILESTINGUMO SAVAITĖ Vilniuje
Balandžio 19–gegužės 1 d. PAŠAUKIMŲ savaitė 2023 Kaune „Gyvenimas = Pašaukimas“
Didžiojo TRIDIENIO ir VELYKŲ pamaldos KAUNE
Didžiojo Tridienio ir šv. Velykų pamaldų tvarka VILKAVIŠKIO VYSKUPIJOS parapijose
Didžiojo Tridienio ir šv. Velykų pamaldų VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOJE tvarkaraštis
Kovo 31 d. Maldos ir pasidalijimų vakaras Kaune Palendrių benediktinui tėvui ŽĖRARUI de Martel atminti Kaune
DIDŽIOSIOS SAVAITĖS LAIŠKAI: dar viena galimybė pasirengti Velykoms
Kovo 30 d. Seminaras su misionieriais iš Didžiosios Britanijos ir maldos vakaras Kaune „Ką Šventoji Dvasia sako mums kaip Bažnyčiai“
Gavėnios rekolekcijos ŠIAULIŲ vyskupijos bažnyčiose
Kovo 19 d. Kino centre „Romuva“ Kaune – naujas dokumentinis filmas apie popiežiaus Pranciškaus keliones „Keliaujantis“, arba „In Viaggio“. Tik vienas seansas!
Kovo 25 d. Švč. Sakramento adoruotojų Susikaupimo diena Kaune
Atgailos ir maldos laikas „24 valandos Viešpačiui“ Kauno arkikatedroje
„24 valandos Viešpačiui“ Vilniaus arkikatedroje bazilikoje
Gavėnios rekolekcijos KAUNO m. bažnyčiose
Kovo 15 d. atidaroma nauja gavėnios ir Velykų laikotarpiui skirta paroda „THEATRUM BIBLICUM. Velykų preliudijos scenovaizdžiai“
Kovo 9 d. Kauno arkivyskupijos muziejuje – parodos „MODERNėjant: Kryžiaus link“ atidarymas
Kovo 8 d. Knygos „ADELĖ. Slapta vaikų draugė“ pristatymas (nuotolinis)
Gavėnios rekolekcijos VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS bažnyčiose
Kovo 2 d. Naujo ekumeninio Evangelijų pagal Matą ir Morkų vertimo pristatymas Kaune
Vasario 26 - kovo 5 d. Šv. Kazimiero atlaidų savaitės renginiai Vilniuje
Kiekvieną gavėnios trečiadienį Gavėnios rekolekcijos Kauno arkikatedroje. Tema „Apie septynias didžiąsias nuodėmes“
Vasario 24 d. Koplytstulpio prie Dariaus ir Girėno stadiono Kaune pašventinimas atmenant Joną Paulių II ir Ukrainos žmonių kančias
VDU Katalikų teologijos fakultetas kviečia į neformaliąsias studijas
Kovo 4 d. Biržuose vyks šv. Kazimiero, Panevėžio vyskupijos globėjo, šventė
Iki Vasario 23 d. Nacionalinė vargonininkų asociacija kviečia skaitovus, psalmių giedotojus, choristus, grupių vadovus, vargonininkus registruotis į „Liturginio skaitymo bei psalmių giedojimo mokymus“ (vasario 25 d.)
VASARIO 16-ajai – šv. Mišios Kristaus Prisikėlimo bazilikoje. 40 valandų Švč. Sakramento adoracija Kauno arkikatedroje
Gavėnios rekolekcijos Vilniaus arkikatedroje
Vilniaus arkikatedros parapija: tradicinis skulptūrėlės, piešinio ar filmuko konkursas „Šv. Kazimieras - Dievo Meilės žiburys“. Darbeliai priimami iki vasario 15 d.
Vasario 5 d. Juozo Naujalio sakralinės muzikos koncertas Kauno arkikatedroje „Atrastieji motetai“. Atlieka mišrusis jaunimo choras „Exaudi“ ir Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos choras
Vasario 4 d. „Vilnius krikščioniškoje Europoje: tarpmiestiniai istorijos ryšiai“ – konferencija Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Vasario 8 d. mokslinė-praktinė konferencija „Klinikinė pastoracija: dėkingumas ir gailestingumas sveikatos priežiūros sistemoje“ Kaune
Nuo vasario 9 d. Paskaitų, diskusijų ir maldos ciklas Kaune visiems ieškantiems tiesos „Žmogaus slėpinys“
Birželio 12 d. III tarptautinė konferencija Šiluvoje. Krikščionybė ir kūrybiškumas
Sausio 29 d. Monsinjoro Pranciškaus TAMULEVIČIAUS (1923–1947–2006) gimimo šimtmečio paminėjimas Kaune
Sausio 29 d. Atsinaujinimo diena „Jėzau, kas tu iš tikro esi?“ Kaune
Sausio 22 d. Ekumeninės pamaldos Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre
Sausio 19 d. Vyskupo Jono BORUTOS mirties sukakties minėjimas
Sausio 20 d. Ekumeninės pamaldos ir kiti ekumeniniai susitikimai Kristaus Prisikėlimo bazilikoje
Sausio 25 d. Malda už Vilnių ir vilniečius švenčiant 700-ąjį Vilniaus gimtadienį
Sausio 22 d. Kaišiadorių katedroje padėkos šv. Mišios už pirmąjį Kaišiadorių vyskupą Juozapą Kuktą, minint gimimo 150 metines
Nauji ALFA kursai Viniaus arkivyskupijoje, 2023 m. žiema
Sausio 10 d. Bažnytinio paveldo muziejuje Vilniuje) vyks knygos „Šv. Dominykas ir šv. Hiacintas Lietuvoje: aštuoni atminties šimtmečiai“ pristatymas.
Sausio 14 d. Švč. Sakramento adoruotojų Susikaupimo diena Kaune
Sausio 18 d. Vilniuje, nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje susitikimas su Biblijos draugijos vertimo komanda pasitinkant naująjį Evangelijų pagal Matą ir Morkų vertimą
Sausio 27 d. Palaimintojo Jurgio Matulaičio gimimo dangui minėjimas Marijampolėje
Mažoji akademija kviečia gilintis į krikščionybę. 2023 m. pavasario kursai
Sausio 5 d., 17.30 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje šv. Mišių Aukoje bus meldžiamasi už popiežių emeritą
Telšių vyskupija: Nuotoliniu būdu dalyvaukime popiežiaus Benedikto XVI laidotuvėse
Sausio 5 d. 17:00 Šiaulių Šv. apašt. Petro ir Pauliaus katedroje bus aukojamos Šv. Mišios už amžinos atminties popiežių emeritą Benediktą XVI
Sausio 4 d. 18 val. Šv. Mišios už popiežių emeritą Benediktą XVI Kauno arkikatedroje bazilikoje
Sausio 2–3 d. Malda už mirusį popiežių Telšių vyskupijoje
Naujas iššūkis 2023-iesiems – per metus perskaityti visą ŠVENTĄJĮ RAŠTĄ (registracija iki gruodžio 28 d.)
Sausio 8 d. Šiaulių vyskupijos šeimų šventė
Kalėdų laiko pamaldų tvarka VILKAVIŠKIO vyskupijoje
Kalėdų laiko pamaldų tvarka KAIŠIADORIŲ katedroje
Šventų Kalėdų pamaldos KAUNO bažnyčiose PDF
Kalėdų laiko šv. Mišios TELŠIŲ vyskupijoje
Kalėdų laiko šv. Mišios VILNIAUS arkivyskupijoje
Advento rekolekcijos Kauno m. bažnyčiose 2022 m. PDF
Gruodžio 4 d. Kauno seserys benediktinės kviečia į miesto globėjo Šv. Mikalojaus atlaidus ir mugę
Gruodžio 3 d. Giraitės Šventosios Šeimos parapijos šventė pradedant bendruomenės veiklą
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 »»
 
 
   

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt