Sausio 29 d. Atsinaujinimo diena „Jėzau, kas tu iš tikro esi?“ Kaune
Sausio 22 d. Ekumeninės pamaldos Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre
Sausio 19 d. Vyskupo Jono BORUTOS mirties sukakties minėjimas
Sausio 20 d. Ekumeninės pamaldos ir kiti ekumeniniai susitikimai Kristaus Prisikėlimo bazilikoje
Sausio 25 d. Malda už Vilnių ir vilniečius švenčiant 700-ąjį Vilniaus gimtadienį
Sausio 22 d. Kaišiadorių katedroje padėkos šv. Mišios už pirmąjį Kaišiadorių vyskupą Juozapą Kuktą, minint gimimo 150 metines
Nauji ALFA kursai Viniaus arkivyskupijoje, 2023 m. žiema
Sausio 10 d. Bažnytinio paveldo muziejuje Vilniuje) vyks knygos „Šv. Dominykas ir šv. Hiacintas Lietuvoje: aštuoni atminties šimtmečiai“ pristatymas.
Sausio 14 d. Švč. Sakramento adoruotojų Susikaupimo diena Kaune
Sausio 18 d. Vilniuje, nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje susitikimas su Biblijos draugijos vertimo komanda pasitinkant naująjį Evangelijų pagal Matą ir Morkų vertimą
Sausio 27 d. Palaimintojo Jurgio Matulaičio gimimo dangui minėjimas Marijampolėje
Mažoji akademija kviečia gilintis į krikščionybę. 2023 m. pavasario kursai
Sausio 5 d., 17.30 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje šv. Mišių Aukoje bus meldžiamasi už popiežių emeritą
Telšių vyskupija: Nuotoliniu būdu dalyvaukime popiežiaus Benedikto XVI laidotuvėse
Sausio 5 d. 17:00 Šiaulių Šv. apašt. Petro ir Pauliaus katedroje bus aukojamos Šv. Mišios už amžinos atminties popiežių emeritą Benediktą XVI
Sausio 4 d. 18 val. Šv. Mišios už popiežių emeritą Benediktą XVI Kauno arkikatedroje bazilikoje
Sausio 2–3 d. Malda už mirusį popiežių Telšių vyskupijoje
Naujas iššūkis 2023-iesiems – per metus perskaityti visą ŠVENTĄJĮ RAŠTĄ (registracija iki gruodžio 28 d.)
Sausio 8 d. Šiaulių vyskupijos šeimų šventė
Kalėdų laiko pamaldų tvarka VILKAVIŠKIO vyskupijoje
Kalėdų laiko pamaldų tvarka KAIŠIADORIŲ katedroje
Šventų Kalėdų pamaldos KAUNO bažnyčiose PDF
Kalėdų laiko šv. Mišios TELŠIŲ vyskupijoje
Kalėdų laiko šv. Mišios VILNIAUS arkivyskupijoje
Advento rekolekcijos Kauno m. bažnyčiose 2022 m. PDF
Gruodžio 4 d. Kauno seserys benediktinės kviečia į miesto globėjo Šv. Mikalojaus atlaidus ir mugę
Gruodžio 3 d. Giraitės Šventosios Šeimos parapijos šventė pradedant bendruomenės veiklą
Advento rekolekcijos ir sutaikinimo pamaldos VILNIAUS arkivyskupijoje
Lapkričio 26 d. Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos šventė Kaune
Lapkričio 23 d. Bažnytinio meno muziejuje atidaroma paroda „Corpisanti. Katakombų relikvijos-skulptūros Valkininkų ir Buivydžių bažnyčiose“
Lapkričio 18 d. mokslinė-praktinė konferencija „Gyvybės kultūros puoselėjimas technologijų pažangos laikmetyje“ Kaune
Lapkričio 14 d. Kauno apskrities viešoji biblioteka kviečia į Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos 50-ies metų minėjimą
Lapkričio 20 d. Pasaulinės jaunimo dienos šventė Vilniuje
Lapkričio 12–20 d. Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos GAILESTINGUMO MOTINOS atlaidai Vilniuje
Spalio 22 d. LKMA šimtmečio minėjimas Vilniuje
Spalio 22 d. Vyskupo Jono Kaunecko atsiminimų knygos „Prieš visus vėjus“ pristatymas Kaune
Bažnytinio paveldo muziejus kviečia į renginius šv. Juozapato metams
Spalio 15 d. Kaune vyks pirmasis Karmelitiškojo dvasingumo kongresas
Spalio 23 d. Atsinaujinimo diena Kaune „Liudyti tiesą“
Kiekvieną spalio sekmadienį kviečiame į Rožinio pamaldas Guronyse
Spalio 2–4 d. Šv. Pranciškaus Asyžiečio atlaidai Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (bernardinų) bažnyčioje
Spalis–lapkritis VDU Katalikų teologijos fakultetas kviečia dalyvauti Neformaliųjų studijų programoje
Spalio 7–9 d. programa Šiluvoje su broliais dominikonais „Gyvosios piligrimystės beieškant“
Rugsėjo 27 d. vyskupo Jono Kaunecko knygos pristatymas Telšiuose
Norintiems gilinti žinias apie krikščionybę – kursai Mažojoje akademijoje
ŠILINĖS: kultūrinė programa
Rugsėjo 13–14 d. Dievo Gailestingumo vainikėlio padiktavimo šventė Viniaus Dievo Gailestingumo šventovėje
ŠILINĖS: daiktų MAINYTUVIŲ palapinė „Prikelk naujam gyvenimui“
Rugsėjo 1–8 d. TRAKŲ Dievo Motinos, Lietuvos globėjos, atlaidai
Rugpjūčio 28 d. PADĖKOS UŽ LAISVĘ diena Šiluvoje. PILIGRIMŲ eisenos
Rugsėjo 3 d. Jaunimas kviečiamas pėsčiomis keliauti į Trakinių atlaidus
Rugsėjo 7–15 d. Didieji ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMO atlaidai Šiluvoje (Šilinės)
Liepos 30 d. Jubiliejinių Šv. Ignaco metų užbaigimas (Šiauliuose)
Liepos 30 d. Panevėžio vyskupijos Švč. Mergelės Marijos Gyvojo Rožinio draugija kviečia į XVII kongresą „Budėkite ir melskitės“, kuris vyks Dusetose
Rugpjūčio 14–22 d. Didieji Žolinės atlaidai PIVAŠIŪNUOSE
Rugpjūčio 14–21 d. Didieji Žolinės atlaidai KREKENAVOJE
Liepos 30-31 d. KRYŽIŲ KALNO ATLAIDAI
Rugpjūtį Muzikinės bažnyčių naktys Bazilionuose (Šiaulių r.)
Liepos 10 d. Vilniuje vyks padėkos už Šeimos–„Amoris Laetitia“ metus diena Vilniaus arkivyskupijoje
Vasaros trečiadienių vakarais – Tarptautinis Vilniaus kariliono festivalis
Birželio 29 d. Švenčiant Šv. apaštalus Petrą ir Paulių – Sinodinio kelio Lietuvoje diecezinio etapo šventė Kaune
Birželį – liepą Sinodinio kelio pabaigos-padėkos šventės
Birželį – liepą Šeimos „Amoris laetitia“ metų uždarymo renginiai vyskupijose
Liepos 9–17 d. Palaimintojo arkivyskupo JURGIO MATULAIČIO MIC paskelbimo palaimintuoju minėjimas ir ATLAIDAI Marijampolėje
Liepos 1–12 d. DIDIEJI ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS atlaidai
Birželio 17 – rugsėjo 31 d. Vilniaus Katedros varpinėje – instaliacija minint LKB Kronikos 50-metį
Birželio 21–29 d. Kauno arkivyskupijos bendruomenei – misijinių ir šventinių susitikimų savaitė
Devintinių sekmadienį Vilniaus senamiestyje (nuo Katedros iki Aušros Vartų) vyks Eucharistinė procesija
Birželio 11 d. padėkos šv. Mišios Kauno šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčioje minint bažnyčios atšventinimo trisdešimtmetį ir penkerius metus nuo palaimintojo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos
Birželio 12 ir 14 d. Palaimintojo Teofiliaus MATULIONIO šventė Kaišiadorių katedroje
Birželio 15 d. Tarptautinė mokslinė konferencija ŠILUVOJE „Krikščionybė ir inovacijos“
Birželio 1 d. Šv. Justino Kankinio – Telšių vyskupijos globėjo – diena. Diakonato šventimai Telšių katedroje
Gegužės 31 d. Maldos ir paramos vakaras Ukrainai Kauno arkikatedroje. Oratorija MESIJAS
Tarp Šeštinių ir Sekminių – parapijų MISIJŲ SAVAITĖ Kauno arkikatedroje (gegužės 28 – birželio 5 d.) su šūkiu: „Išvydau naująjį miestą, kurio žiburys yra Avinėlis.“ (plg. Apr 21)
Gegužės 29 d. Jubiliejinė Šiaulių vyskupo ir vyskupijos šventė
Gegužės 30 – birželio 5 d. Vilniaus Kalvarijose iškilmingai švenčiamos Sekminės – Šventosios Dvasios Atsiuntimo šventė
Gegužės 25 d. LR Seime vyks konferencija „50 metų po Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos pasirodymo: pamokos ir perspektyvos“.
Gegužės 22 d. Šv. Mišias Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje, dėkodamas Dievui už 45 metų kunigystės pašaukimo dovaną, aukos vyskupas emeritas Jonas Kauneckas
Gegužės 20 d. Kaunas švenčia 2022 Europos kultūros sostinės metus. Arkivyskupijos bendruomenė – Kiemų šventėje
Gegužės 15 d. Šeimų šventė Kristaus Prisikėlimo bazilikos terasoje (ukrainiečiams ir juos priglaudusioms šeimoms bei vienuolijoms)
Sutvirtinimo sakramento teikimo Šiaulių vyskupijoje datos 2022 m.
Gegužės 21 d. Sinodinio kelio Panevėžio vyskupijoje padėkos šventė
Gegužės 10–12 d. Vilniuje Europos šalių vyskupų konferencijų delegatų, atsakingų už šeimos ir gyvybės klausimus, susitikimas
Gegužės 7 d. Kunigystės šventimai Vilniaus arkikatedroje
Gegužės 13–15 d. Kauno kunigų seminarija kviečia: Susipažinkime ir pakalbėkime apie pašaukimą ir kunigystę
VDU KTF kviečia dalyvauti konkurse „Idėja Bažnyčiai“
Šeimos centras kviečia padėti šeimoms su kūdikiais Ukrainoje
Gegužės 14 d. Panevėžio vyskupijos jaunimo diena vyks Pumpėnuose (programa, registracija ir t.t.)
Sutvirtinimo sakramento teikimo grafikas Telšių vyskupijoje 2022 m.
Sutvirtinimai ir vizitacijos Vilkaviškio vyskupijoje 2022 m.
Balandžio 23 d. 21 val. Ekumeninis Šviesos kelias nuo Aušros Vartų į Dievo Gailestingumo Šventovę
Balandžio 29 d. Respublikinė mokslinė konferencija „Nekintanti žmogaus gyvybės vertė: nuo natūralaus prasidėjimo iki natūralios mirties“ Kaune, VDU
Gegužės 2–15 d. Pašaukimų savaitė Kaune
Balandžio 24 d. Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centras kviečia į šventę skirtą Gyvybės dienai paminėti
KRYŽIAUS KELIO procesija Kauno gatvėmis Didįjį Penktadienį
Balandžio 18 d. Antroji Velykų diena. Padėka Dievui už kardinolo Sigito Tamkevičiaus 60 metų kunigystės jubiliejų minint ir „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ 50-metį
Didžiosios savaitės ir Velykų iškilmės pamaldų laikas KAIŠIADORIŲ katedroje
Didžiojo Tridienio, Šv. Velykų ir Gailestingumo sekmadienio pamaldų tvarka ŠIAULIŲ vyskupijos bažnyčiose
Nuo šv. Velykų iki balandžio 24 d. VILNIUJE švenčiama Dievo Gailestingumo savaitė. Programa
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »»
 
 
   

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt