Gegužės 5 d. Telšių vyskupijos ministrantų diena Kunigų seminarijoje DOC
Gegužės 2 d. „Gyvasis vanduo“ kviečia į vidinio išgydymo vakarą Vilniuje PDF
Gegužės 8 d. Kaune vidinio išgydymo ugdymo seminaras su svečiais iš Anglijos
Kaišiadorių vyskupija kviečia į gegužines pamaldas Guronyse
Balandžio 27–29 d. Pašaukimų savaitgalis ir ATVIRŲ DURŲ DIENA Kauno kunigų seminarijoje
Balandžio 29 d. Švč. Sakramento adoracija už kunigus ir pašaukimus į kunigystę Trinapolyje
Balandžio 28 d. Kunigų šventimai Vilniaus arkikatedroje bazilikoje
Pirmaisiais mėnesio penktadieniais (vasarą) Vilniaus OFS kviečia į bendruomeninį Vilniaus Kalvarijų kryžiaus kelią
Balandžio 25 d. konferencija Šiauliuose „Gyvybės kultūra ir šeima“
Balandžio 27 d. tarptautinė mokslinė konferencija „Dvasingumo raiškos tikrovė bendruomenės aplinkoje“ Šiauliuose DOC
Balandžio 22 d. Kauno arkikatedroje Šv. Mišios švenčiant arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus kunigystės 50 metų jubiliejų
Balandžio 22 d. Atsinaujinimo diena Kaune „Nugalėkime blogį gerumu“
Balandžio 16 d. Konferencija katalikiško švietimo klausimais Kaune
Balandžio 15 d. Kauno Gerojo Ganytojo bažnyčioje šventinamas Pal. Jono Pauliaus II relikvijorius
Vilkaviškio vyskupijoje bus prisimintas kunigas Juozas Montvila, kuris prieš 100 metų žuvo Titaniko laive (renginiai – balandžio 19, 24 d. ir paroda parapijose)
Didžiojo Tridienio ir VELYKŲ iškilmių pamaldų tvarkaraščiai vyskupijose
Balandžio 5–15 d. Dievo Gailestingumo savaitė Vilniuje. Programa
Balandžio 9–15 d. XXX Šiaulių tarptautinis velykinis muzikos festivalis RESURREXIT
Balandžio mėn. renginiai Memorialiniame maldininkų ir piligrimų centre šv. Faustinos namelyje
Balandžio 14–15 d. rekolekcijos su tėvais karmelitais iš Airijos ir Nyderlandų Šiluvoje
Didžiojo penktadienio Kryžiaus kelio procesija miestuose, miesteliuose etc.
Kovo 31 d., Verbų sekmadienio išvakarėse Kretingoje pranciškoniškojo jaunimo miuziklo „Šviesa, apšvietusi pasaulį“ premjera
Kovo 28 d. Dievo tarno kun. A. Lipniūno minėjimas Panevėžyje JPG
Kovo 25 d. Švč. Sakramento adoracija už kunigus ir pašaukimus į kunigystę Trinapolyje
Kovo 24 d. Vilniuje Lietuvos Biblijos draugijos 20-mečio šventė
Kovo 25 d. Naujojo Kaišiadorių vyskupo Jono IVANAUSKO ingresas į Kaišiadorių katedrą
Kovo 16 d. LR Seime konferencija-minėjimas „Tiesos žodis – kelias į laisvę: 1972–1988 m. Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“
Kovo 10 d. akademinės sielovados bendradarbių susitikimas „Bažnyčia ir Universitetas: dialogas ir bendradarbiavimas ugdant brandžią asmenybę 2012“ Kaune
Kovo 13 d. Vilniuje tęsiamas paskaitų ciklas „Krikščionis visuomenės gyvenime“, skirtas pal. Jurgio Matulaičio metams
Kovo 16 d. Vilniaus akademinės sielovados centras kviečia į konferenciją „Krikščionybė akademinio gyvenimo kasdienybėje: jos tapatybė daugiakultūrėje aplinkoje“ su dr. Marija Stankus-Saulaitė (JAV)
Kovo 18 d. Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos 40-mečio minėjimas Simne
Kovo 19 d. Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos 40-mečio minėjimas Kaune
Kovo 9–10 d. Pažaislyje dykumos savaitgalis merginoms, ieškančioms pašaukimo
„Katalikų pasaulio leidiniai“ ieško redaktoriaus /-ės
Kovo 4 d. Kauno arkivyskupija su dėkingumu ir malda vyskupą Joną IVANAUSKĄ išlydi ganytojiškai tarnystei į Kaišiadorių vyskupiją
Kovo 3 d. Vilniaus arkikatedroje Šv. Kazimiero šventė ir Vilniaus arkivyskupo metropolito kardinolo A. J. Bačkio ingreso į Vilniaus arkivyskupo sostą 20-mečio minėjimas
Kovo 24–25 d. Šv. Jono apaštalinės seserys kviečia jaunimą savaitgaliui „Erelio žvilgsnis“ PDF
Kovo 4 d. Vilniuje, Šv. Jonų bažnyčioje vyks paramos Tytuvėnams koncertas
Kovo 2–3 d. Šv. Damijono maldos grupių susitikimas Utenoje 10-ojo gimtadienio proga
Kovo 2–4 d. Šv. Jono apaštalinės seserys kviečia į Gavėnios rekolekcijas „Aš atėjau kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apščiai jo turėtų!“ (Jn 10, 10)
Kovo 2–4 d. seminaras apie kančios problemą Biblijoje ir teologijoje Guronyse „Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai?“
Kovo mėn. Gyvenimo ir tikėjimo institutas kviečia į seminarą apie psalmes Kaune ir gavėnios rekolekcijų savaitgalį Šiluvoje (registracija iki kovo 5 d.)
Vasario 23 d. Lietuvos Caritas kviečia į diskusiją Seime „Ar saugu gyventi Lietuvoje? Prekybos žmonėmis problematika: tarpžinybinio bendradarbiavimo iššūkiai“
Vasario 23 d. Liudijimų vakaras apie ARKOS bendruomenę Kaune, Jono Pauliaus II piligrimų centre
Vasario 25 d. Pranciškonų pasauliečių akademija kviečia į Kūno teologijos seminarą Klaipėdoje
Vasario 26 d. Švč. Sakramento adoracija už kunigus ir pašaukimus į kunigystę Trinapolyje
Vasario 28 d. Vilniuje tęsiamas paskaitų ciklas „Krikščionis visuomenės gyvenime“, skirtas pal. Jurgio Matulaičio metams
Šiandien, vasario 15-ąją, 21.15 val. Šv. Valentino dienos KITAIP šventės „Meilė kuria šeimą“ ŽALGIRIO arenoje įrašas per Lietuvos televiziją
Vasario 13 d. 17.30 val. lietuviškojo Kanonų teisės kodekso leidimo pristatymas Lietuvos mokslų akademijoje. Numatoma tiesioginė renginio transliacija internetu
Vasario 14 d. Šv. Valentino diena kitaip: „MEILĖ KURIA ŠEIMĄ“ Kauno Žalgirio arenoje
Vasario 14 d. Vilniuje paskaita „Istorinė Bažnyčios socialinio mokymo perspektyva“ prasideda paskaitų ciklas „Krikščionis visuomenės gyvenime“, skirtas pal. Jurgio Matulaičio metams
Vasario 16 d. Ateitininkai kviečia į iškilmingą labdaringą Vasario 16-osios pokylį Kaune
Vasario 17–19 d. Senųjų Trakų vienuolyne seminaras „Vaikų rengimas įkrikščioninimo sakramentams“
!!! Vasario 17–19 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija kviečia vaikinus į Pašaukimo rekolekcijas
Vasario 20 d. Minint kunigo Česlovo Kavaliausko Naujojo Testamento vertimo 40-metį jo knygos „Eschatologija žmogui ir pasauliui“ sutiktuvės Vilniuje
Vasario 27 – kovo 1 d. Krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokykla kviečia kunigus ir pašvęstojo gyvenimo asmenis į rekolekcijas
Vasario-kovo mėn. Tarptautinė lyderystės akademija kviečia į praktinius seminarų ciklus „Neribota galia“ ir „Koučingas pažengusiems“ Vlniuje ir Kaune
Vasario 3-5 d. Marijampolėje rekolekcijos su s. Igne Marijošiūte „Nesiduok pikto nugalimas...“
Vasario 10-12 d. Krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokyklos žiemos savaitgalis Kaune
Sausio 27 d. Palaimintojo Jurgio Matulaičio mirties – gimimo dangui – diena, jo liturginis minėjimas. Programa Marijampolėje (papildyta programa 27 ir 28 d.)
Sausio 29 d. Švč. Sakramento adoracija už kunigus ir pašaukimus į kunigystę Trinapolyje
Sausio 29 d. Pal. Jurgio Matulaičio šventė Vilniuje JPG
Sausio 29 d. Atsinaujinimo diena Kaune „Kodėl šiandien renkuosi krikščionybę?“
Vasarį GTI Kaune kviečia į Maldos savaitę su asmeniniu dvasiniu vadovavimu (registracija iki vasario 1 d.) ir į kursą Krikščioniškojo dvasingumo raida (registracija iki vasario 2 d.)
EKUMENINĖS PAMALDOS UŽ KRIKŠČIONIŲ VIENYBĘ MIESTUOSE
Sausio 14 d. Susitikimas su žinomu žmogaus teisių gynėju Sergiejumi KOVALIOVU Kaune
Arkos projektas Lietuvoje ieško asistento-savanorio
Sausio 20 d. Kaune kvalifikacinis seminaras „Tikėjimo ir mokslo sąsajos šiandien“
Sausio 8 d. Kaune pradedami Palaimintojo JURGIO MATULAIČIO metai
Sausio 8 d. Vilkaviškio vyskupijos šeimų šventė
Sausio 8 d. Šiaulių vyskupijos Šeimų šventė – „Blogį šeimose nugalėkime gerumu“
Sausio 14 d. Susikaupimo diena su Šv. Jono broliais Kaune
Sausio 14–15 d. rekolecijos „Mūsų gyvenimo kelias karmelitiškoje tikėjimo šviesoje“ su tėvais karmelitais iš Nyderlandų ir Airijos Šiluvoje
Pamaldos miestų ir kt. bažnyčiose ŠVENTŲ KALĖDŲ laikotarpiu
Gruodžio 26–27 d. istoriko, Rusijos šv. apaštalo Jono Teologo ortodoksų instituto Religijotyros katedros vedėjo dr. Andriejaus Zubovo paskaitos Vilniuje PDF
Muzikinės adventinės popietės Čekiškės bažnyčioje
Betliejaus Taikos Ugnies akcija Šiaulių vyskupijoje
Nauji metai jaunimui su Šv. Jono apaštalinių seserų bendruomene Senuosiuose Trakuose
Nauji metai su Betanijos bendruomene (registracija iki gruodžio 26 d.)
VDU Katalikų teologijos fakultetas paskelbė respublikinį 9-12 klasių mokinių kūrybinių-mokslinių darbų konkursą „Tikėjimas ir mokslas – du sparnai kilti į tiesą“
Susitikimų su kun. Hermanu Šulcu ir ruandiečiais gruodžio mėn. tvarkaraštis
Gruodžio 8 d. Pal. Jurgio Matulaičio ingreso į Vilniaus Katedrą sukakties minėjimas
Gruodžio 3 d. Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčios atšventinimo 20-mečio paminėjimas
Iki gruodžio 6 d. registracija į GTI advento rekolekcijas Šiluvoje „Kai gimsta Dievas ir žmogus“ (gruodžio 9–11 d. Šliluvoje)
Iki gruodžio 10 d. registracija į savaitgalio rekolekcijas pradedant Pal. J. Matulaičio metus „Žmonės pagal Dievo širdį“
Gruodžio 13 d. Vilniuje šlovinimo grupė „Ichthus“ pristato naują giesmių albumą „Tėve, atėjo valanda“
Gruodžio 12 d. Gyvenimo ir tikėjimo institutas kviečia į kasmetinį susitikimą-koncertą „Tyli naktis...“
Lapkričio 26 d. Kėdainiuose X Šiuolaikinės krikščioniškos muzikos festivalis SIELOS 2011
Rekolekcijų namų Guronyse programa 2011 11 – 2012 08, PDF
Lapkričio 27 d. Švč. Sakramento adoracija už kunigus ir pašaukimus į kunigystę Trinapolyje
Lapkričio 18 d. Aušros Vartų atlaidų jaunimo maldos vakaras – koncertas su Paddy Kelly iš „The Kelly Family“
Lapkričio 13–20 d. Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidai Vilniuje
Lapkričio 19–20 d. Šventojo Jono apaštalinės seserys ir broliai kviečia jaunimą į savaitgalį „Apie laisvę“ Senuosiuose Trakuose PDF
Lapkričio 22 d. Respublikinė mokslinė konferencija „Dievo gailestingumas šiandienos kontekstuose“ Kaune PDF
Iki lapkričio 10 d. „Gyvenimo ir tikėjimo institutas“ kviečia registruotis į meditacijų savaitę Kulautuvoje „Vešpatie, išmokyk mus melstis (Lk 11, 1)“ (lapkričio 14–18d.) ir bibliodramos seminarą pirmadienių vakarais Kaune (pradžia lapkričio 14d.)
Lapkričio 12 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija kviečia į mokslinę konferenciją „Palaiminti gailestingieji, nes jie susilauks gailestingumo“ (Mt 5, 7)
Lapkričio 3 d. – gruodžio 4 d. Vilniuje vyksta II Lietuvos medžio drožėjų kūrinių paroda-konkursas „Šventieji ir piligrimai“
Lapkričio 5 d. Pašvęstojo gyvenimo kongresas Vilniuje
Spalio 30 d. Švč. Sakramento adoracija už kunigus ir pašaukimus į kunigystę Trinapolyje
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt