Vasario 17–19 d. Senųjų Trakų vienuolyne seminaras „Vaikų rengimas įkrikščioninimo sakramentams“
!!! Vasario 17–19 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija kviečia vaikinus į Pašaukimo rekolekcijas
Vasario 20 d. Minint kunigo Česlovo Kavaliausko Naujojo Testamento vertimo 40-metį jo knygos „Eschatologija žmogui ir pasauliui“ sutiktuvės Vilniuje
Vasario 27 – kovo 1 d. Krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokykla kviečia kunigus ir pašvęstojo gyvenimo asmenis į rekolekcijas
Vasario-kovo mėn. Tarptautinė lyderystės akademija kviečia į praktinius seminarų ciklus „Neribota galia“ ir „Koučingas pažengusiems“ Vlniuje ir Kaune
Vasario 3-5 d. Marijampolėje rekolekcijos su s. Igne Marijošiūte „Nesiduok pikto nugalimas...“
Vasario 10-12 d. Krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokyklos žiemos savaitgalis Kaune
Sausio 27 d. Palaimintojo Jurgio Matulaičio mirties – gimimo dangui – diena, jo liturginis minėjimas. Programa Marijampolėje (papildyta programa 27 ir 28 d.)
Sausio 29 d. Švč. Sakramento adoracija už kunigus ir pašaukimus į kunigystę Trinapolyje
Sausio 29 d. Pal. Jurgio Matulaičio šventė Vilniuje JPG
Sausio 29 d. Atsinaujinimo diena Kaune „Kodėl šiandien renkuosi krikščionybę?“
Vasarį GTI Kaune kviečia į Maldos savaitę su asmeniniu dvasiniu vadovavimu (registracija iki vasario 1 d.) ir į kursą Krikščioniškojo dvasingumo raida (registracija iki vasario 2 d.)
EKUMENINĖS PAMALDOS UŽ KRIKŠČIONIŲ VIENYBĘ MIESTUOSE
Sausio 14 d. Susitikimas su žinomu žmogaus teisių gynėju Sergiejumi KOVALIOVU Kaune
Arkos projektas Lietuvoje ieško asistento-savanorio
Sausio 20 d. Kaune kvalifikacinis seminaras „Tikėjimo ir mokslo sąsajos šiandien“
Sausio 8 d. Kaune pradedami Palaimintojo JURGIO MATULAIČIO metai
Sausio 8 d. Vilkaviškio vyskupijos šeimų šventė
Sausio 8 d. Šiaulių vyskupijos Šeimų šventė – „Blogį šeimose nugalėkime gerumu“
Sausio 14 d. Susikaupimo diena su Šv. Jono broliais Kaune
Sausio 14–15 d. rekolecijos „Mūsų gyvenimo kelias karmelitiškoje tikėjimo šviesoje“ su tėvais karmelitais iš Nyderlandų ir Airijos Šiluvoje
Pamaldos miestų ir kt. bažnyčiose ŠVENTŲ KALĖDŲ laikotarpiu
Gruodžio 26–27 d. istoriko, Rusijos šv. apaštalo Jono Teologo ortodoksų instituto Religijotyros katedros vedėjo dr. Andriejaus Zubovo paskaitos Vilniuje PDF
Muzikinės adventinės popietės Čekiškės bažnyčioje
Betliejaus Taikos Ugnies akcija Šiaulių vyskupijoje
Nauji metai jaunimui su Šv. Jono apaštalinių seserų bendruomene Senuosiuose Trakuose
Nauji metai su Betanijos bendruomene (registracija iki gruodžio 26 d.)
VDU Katalikų teologijos fakultetas paskelbė respublikinį 9-12 klasių mokinių kūrybinių-mokslinių darbų konkursą „Tikėjimas ir mokslas – du sparnai kilti į tiesą“
Susitikimų su kun. Hermanu Šulcu ir ruandiečiais gruodžio mėn. tvarkaraštis
Gruodžio 8 d. Pal. Jurgio Matulaičio ingreso į Vilniaus Katedrą sukakties minėjimas
Gruodžio 3 d. Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčios atšventinimo 20-mečio paminėjimas
Iki gruodžio 6 d. registracija į GTI advento rekolekcijas Šiluvoje „Kai gimsta Dievas ir žmogus“ (gruodžio 9–11 d. Šliluvoje)
Iki gruodžio 10 d. registracija į savaitgalio rekolekcijas pradedant Pal. J. Matulaičio metus „Žmonės pagal Dievo širdį“
Gruodžio 13 d. Vilniuje šlovinimo grupė „Ichthus“ pristato naują giesmių albumą „Tėve, atėjo valanda“
Gruodžio 12 d. Gyvenimo ir tikėjimo institutas kviečia į kasmetinį susitikimą-koncertą „Tyli naktis...“
Lapkričio 26 d. Kėdainiuose X Šiuolaikinės krikščioniškos muzikos festivalis SIELOS 2011
Rekolekcijų namų Guronyse programa 2011 11 – 2012 08, PDF
Lapkričio 27 d. Švč. Sakramento adoracija už kunigus ir pašaukimus į kunigystę Trinapolyje
Lapkričio 18 d. Aušros Vartų atlaidų jaunimo maldos vakaras – koncertas su Paddy Kelly iš „The Kelly Family“
Lapkričio 13–20 d. Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidai Vilniuje
Lapkričio 19–20 d. Šventojo Jono apaštalinės seserys ir broliai kviečia jaunimą į savaitgalį „Apie laisvę“ Senuosiuose Trakuose PDF
Lapkričio 22 d. Respublikinė mokslinė konferencija „Dievo gailestingumas šiandienos kontekstuose“ Kaune PDF
Iki lapkričio 10 d. „Gyvenimo ir tikėjimo institutas“ kviečia registruotis į meditacijų savaitę Kulautuvoje „Vešpatie, išmokyk mus melstis (Lk 11, 1)“ (lapkričio 14–18d.) ir bibliodramos seminarą pirmadienių vakarais Kaune (pradžia lapkričio 14d.)
Lapkričio 12 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija kviečia į mokslinę konferenciją „Palaiminti gailestingieji, nes jie susilauks gailestingumo“ (Mt 5, 7)
Lapkričio 3 d. – gruodžio 4 d. Vilniuje vyksta II Lietuvos medžio drožėjų kūrinių paroda-konkursas „Šventieji ir piligrimai“
Lapkričio 5 d. Pašvęstojo gyvenimo kongresas Vilniuje
Spalio 30 d. Švč. Sakramento adoracija už kunigus ir pašaukimus į kunigystę Trinapolyje
Lapkričio 3–6 d. (per rudens atostogas) kapucinai kviečia jaunimą į rudens stovyklą-rekolekcijas
Iki spalio 25 d. „Gyvenimo ir tikėjimo institutas“ (GTI) kviečia registruotis į programą „Dvasinio vadovavimo/palydėjimo teorija ir praktiniai įgūdžiai“ DOC
Iki spalio 27 d. „Gyvenimo ir tikėjimo institutas“ (GTI) kviečia registruotis į nuotolinio mokymo programą „Šventasis Raštas ir gyvenimas“ DOC
Kviečia Švč. M. Marijos Nekaltojo prasidėjimo vargdienių seserų sodyba Marijampolėje
Spalio 21–23 d. Seminaras „ALFA kursas kalėjimuose“ PDF
Spalio 20 d. vysk. E. Bartulio 2012 m. kalendoriaus „Šventieji, melskite už mus“ pristatymas Šiauliuose
Spalio 22 d. Kauno arkikatedroje Švč. Sakramento adoruotojų susikaupimo diena su Šv. Jono kongregacijos seserimi Marija Dovyde „Gyvenimas – šv. Mišios“ DOC
Spalio 23 d. Vilniaus arkivyskupo Julijono Steponavičiaus 100-ųjų gimimo metinių iškilmės Žagarėje
Spalio 25 d. konferencija Seime „Iššūkiai konstitucinėms vertybėms šiandien“. Registracija iki spalio 24 d.
Spalio 25 d. Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija kviečia į „Bibliotheca Sancti Josephi“ III tomo pristatymą
Šv. Jono apaštalinės seserys kviečia į susitikimus „Ateik, ir būk mano šviesa!“ (pirmas susitikimas spalio 12 d.) PDF
Spalio 9 d. Atsinaujinimo diena Kaune „Apie Dievo gailestingumą“
Seserys asumpcionistės kviečia į „Savęs pažinimo kursą pradedantiems“ Vilniuje (registracija iki spalio 9 d.) DOC
Lapkričio 11–13 d. Krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokykla kviečia į rudens savaitgalį Kaune
Šv. Jono apaštalinių seserų vienuolyno-rekolekcijų namų Senuosiuose Trakuose 2011–2012 m. programa PDF
Verbistų vienuolio iš Indijos kun. James Mariakumar SVD misijos Lietuvoje rugsėjį ir spalį
Spalio 10–14 d. Gerojo samariečio bendruomenė kviečia į seminarą „Vidinių sužeidimų tarnystė“
Rugsėjo 21 d. Knygos „Būkime blaivūs!“ pristatymas Kauno arkivyskupijos muziejuje
Rugsėjo 25 d. Švč. Sakramento adoracija už kunigus ir pašaukimus į kunigystę Trinapolyje
Dar galima registruotis į savaitgalio rekolekcijas sutuoktiniams („Sutuoktinių susitikimus“), kurie vyks Šiluvoje rugsėjo 23–25 d. DOC
Rugsėjo mėnesį Kaune ir Vilniuje prasideda kursas „Krikščionio gyvenimas ir liudijimas“
Rugsėjo 2–8 d. TRAKŲ Dievo Motinos – Lietuvos Globėjos atlaidai
Rugsėjo 7–15 d. Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai ŠILUVOJE (Šilinės)
Rugsėjo 9-11 d. IX tarptautinis piligriminis žygis KRYŽIŲ KALNAS–ŠILUVA (registracija iki rugsėjo 8 d. 12.00)
Rugsėjo 10 d. numatoma šventinti atstatytą Labanoro bažnyčią
Rugsėjo 10 d. Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras kviečia į tradicinį piligriminį jaunimo žygį iš Aušros Vartų į Trakus
Rugsėjo 11 d. Kaišiadoryse kun. Česlovo Kavaliausko naujos knygos sutiktuvės
Rugpjūčio 28 d. Padėkos už laisvę šventė Šiluvoje. Piligrimų eisenos iš Tytuvėnų ir Raseinių pusės
Rugpjūčio 28 d. Švč. Sakramento adoracija už kunigus ir pašaukimus į kunigystę Trinapolyje
Arkos bendruomenė Lietuvoje ieško savanorių
Rugpjūčio 13–15 d. Žolinės atlaidai PAŽAISLYJE
Rugpjūčio 14–21 d. Žolinės atlaidai KREKENAVOJE
Rugpjūčio 15–22 d. Žolinės atlaidai PIVAŠIŪNUOSE
Nuo rugpjūčio 13 d. Eglės Jesulaitytės tekstilės paroda Šiluvos piligrimų centre
Liepos 31 d. Švč. Sakramento adoracija už kunigus ir pašaukimus į kunigystę Trinapolyje
Broliai kapucinai kviečia į misijų mokyklą Ukrainoje nuo rugsėjo 1 d.
Šiaulių vyskupija prašo išreikšti paramą dėl bažnyčios prie Kryžių kalno statymo ir pasakyti „taip“ internetinėje apklausoje
Liepos mėn. Jėzuitų lyderystės akademija kviečia į 3 seminarus
Birželio 26 d. Devintinių procesija Vilniuje
Birželio 26 d. Devintinių procesija Kaune
Birželio 26 d. Švč. Sakramento adoracija už kunigus Trinapolyje
Liepos 1–12 d. DIDIEJI ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS ATLAIDAI
Birželio 26 – liepos 3 d. Adoracija už Šventąjį Tėvą Benediktą XVI jo kunigystės 60-mečio proga Kauno arkikatedros Švč. Sakramento koplyčioje
Iškilmingos šv. Mišios šv. Josemaria Escriva, „Opus Dei“ steigėjo, šventės proga Vilniuje (06 22) ir Kaune (06 27)
Liepos 7–10 d. 2-asis tarptautinis sakralinės muzikos chorų festivalis-konkursas „Laudate Dominum“ Vilniuje ir Trakuose
Birželio 13–17 d. g. kan. Juozo GRAŽULIO pirmųjų mirties metinių minėjimai PDF
Birželio 17–19 d. Vilkaviškio vyskupijos įsteigimo 85 m. ir Budavonės kankinių 70 m. žūties minėjimas
Birželio 17–19 d. VI krikščioniško jaunimo festivalis „Dievas yra meilė“ Pažaislyje
Birželio 9–12 d. Sekminės Vilniaus Kalvarijose
Birželio 11 d. ekumeninės Sekminės Panevėžyje PDF
Birželio 11 d. Tarptautinė gailestingumo akcija – bėgimas „Bėgu, kad gyventų kiti“ Kaune
Birželio 11–12 d. restauruoto Tytuvėnų bernardinų vienuolyno ir muziejaus atidarymo šventė
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 »»
 
 
   

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt