Spalio 23 d. Vilniaus arkivyskupo Julijono Steponavičiaus 100-ųjų gimimo metinių iškilmės Žagarėje
Spalio 25 d. konferencija Seime „Iššūkiai konstitucinėms vertybėms šiandien“. Registracija iki spalio 24 d.
Spalio 25 d. Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija kviečia į „Bibliotheca Sancti Josephi“ III tomo pristatymą
Šv. Jono apaštalinės seserys kviečia į susitikimus „Ateik, ir būk mano šviesa!“ (pirmas susitikimas spalio 12 d.) PDF
Spalio 9 d. Atsinaujinimo diena Kaune „Apie Dievo gailestingumą“
Seserys asumpcionistės kviečia į „Savęs pažinimo kursą pradedantiems“ Vilniuje (registracija iki spalio 9 d.) DOC
Lapkričio 11–13 d. Krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokykla kviečia į rudens savaitgalį Kaune
Šv. Jono apaštalinių seserų vienuolyno-rekolekcijų namų Senuosiuose Trakuose 2011–2012 m. programa PDF
Verbistų vienuolio iš Indijos kun. James Mariakumar SVD misijos Lietuvoje rugsėjį ir spalį
Spalio 10–14 d. Gerojo samariečio bendruomenė kviečia į seminarą „Vidinių sužeidimų tarnystė“
Rugsėjo 21 d. Knygos „Būkime blaivūs!“ pristatymas Kauno arkivyskupijos muziejuje
Rugsėjo 25 d. Švč. Sakramento adoracija už kunigus ir pašaukimus į kunigystę Trinapolyje
Dar galima registruotis į savaitgalio rekolekcijas sutuoktiniams („Sutuoktinių susitikimus“), kurie vyks Šiluvoje rugsėjo 23–25 d. DOC
Rugsėjo mėnesį Kaune ir Vilniuje prasideda kursas „Krikščionio gyvenimas ir liudijimas“
Rugsėjo 2–8 d. TRAKŲ Dievo Motinos – Lietuvos Globėjos atlaidai
Rugsėjo 7–15 d. Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai ŠILUVOJE (Šilinės)
Rugsėjo 9-11 d. IX tarptautinis piligriminis žygis KRYŽIŲ KALNAS–ŠILUVA (registracija iki rugsėjo 8 d. 12.00)
Rugsėjo 10 d. numatoma šventinti atstatytą Labanoro bažnyčią
Rugsėjo 10 d. Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras kviečia į tradicinį piligriminį jaunimo žygį iš Aušros Vartų į Trakus
Rugsėjo 11 d. Kaišiadoryse kun. Česlovo Kavaliausko naujos knygos sutiktuvės
Rugpjūčio 28 d. Padėkos už laisvę šventė Šiluvoje. Piligrimų eisenos iš Tytuvėnų ir Raseinių pusės
Rugpjūčio 28 d. Švč. Sakramento adoracija už kunigus ir pašaukimus į kunigystę Trinapolyje
Arkos bendruomenė Lietuvoje ieško savanorių
Rugpjūčio 13–15 d. Žolinės atlaidai PAŽAISLYJE
Rugpjūčio 14–21 d. Žolinės atlaidai KREKENAVOJE
Rugpjūčio 15–22 d. Žolinės atlaidai PIVAŠIŪNUOSE
Nuo rugpjūčio 13 d. Eglės Jesulaitytės tekstilės paroda Šiluvos piligrimų centre
Liepos 31 d. Švč. Sakramento adoracija už kunigus ir pašaukimus į kunigystę Trinapolyje
Broliai kapucinai kviečia į misijų mokyklą Ukrainoje nuo rugsėjo 1 d.
Šiaulių vyskupija prašo išreikšti paramą dėl bažnyčios prie Kryžių kalno statymo ir pasakyti „taip“ internetinėje apklausoje
Liepos mėn. Jėzuitų lyderystės akademija kviečia į 3 seminarus
Birželio 26 d. Devintinių procesija Vilniuje
Birželio 26 d. Devintinių procesija Kaune
Birželio 26 d. Švč. Sakramento adoracija už kunigus Trinapolyje
Liepos 1–12 d. DIDIEJI ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS ATLAIDAI
Birželio 26 – liepos 3 d. Adoracija už Šventąjį Tėvą Benediktą XVI jo kunigystės 60-mečio proga Kauno arkikatedros Švč. Sakramento koplyčioje
Iškilmingos šv. Mišios šv. Josemaria Escriva, „Opus Dei“ steigėjo, šventės proga Vilniuje (06 22) ir Kaune (06 27)
Liepos 7–10 d. 2-asis tarptautinis sakralinės muzikos chorų festivalis-konkursas „Laudate Dominum“ Vilniuje ir Trakuose
Birželio 13–17 d. g. kan. Juozo GRAŽULIO pirmųjų mirties metinių minėjimai PDF
Birželio 17–19 d. Vilkaviškio vyskupijos įsteigimo 85 m. ir Budavonės kankinių 70 m. žūties minėjimas
Birželio 17–19 d. VI krikščioniško jaunimo festivalis „Dievas yra meilė“ Pažaislyje
Birželio 9–12 d. Sekminės Vilniaus Kalvarijose
Birželio 11 d. ekumeninės Sekminės Panevėžyje PDF
Birželio 11 d. Tarptautinė gailestingumo akcija – bėgimas „Bėgu, kad gyventų kiti“ Kaune
Birželio 11–12 d. restauruoto Tytuvėnų bernardinų vienuolyno ir muziejaus atidarymo šventė
Birželio 11–12 d. Sekminių vigilija ir iškilmės Kaišiadoryse
Birželio 13 d. gedulo ir vilties kryžiaus kelias Berčiūnuose
Birželio 1 d. Lietuvos Stačiatikių Arkivyskupija kartu su kitomis konfesijomis Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga rengia sankcionuotas eitynes „Už gyvybę“
Birželio 2 d. Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Vaisingumo pažinimas – asmens teisė žinoti“ Kaune
Birželio 4 d. Palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II paminklo atidengimas, Padėkos už beatifikaciją Mišios ir miuziklas „Karolis“ Kaune, Santakos parke
Gegužės 29 d. Vargonų šventinimas ir koncertas Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) bažnyčioje
Gegužės 28 d. Kretingoje XXI Vaikų ir jaunimo bažnytinių chorų šventė
Gegužės 28 d. Susikaupimo diena su šv. Jono broliais „Per ikoną į adoraciją“ Kaune
Gegužės 29 d. Švč. Sakramento adoracija už kunigus Trinapolyje
Gegužės 19–22 d. Kaune choro muzikos festivalis „Kaunas Cantat 2011“
Gegužės 20 d. Panevėžio vyskupijos Dievo gailestingumo šventė „Pal. Jonas Paulius II – Gailestingumo apaštalas“
Gegužės 22 d. Kauno arkivyskupija mini 85-erių metų įkūrimo jubiliejų
Gegužės 13–15 d. Maldos už pašaukimus savaitgalis ir Atvirų durų diena Kauno kunigų seminarijoje
Gegužės 14 d. Šlovinimo vakaras Vilniaus bernardinų bažnyčioje su grupe ir broliais iš Pakutuvėnų
Gegužės 15–17 d. Vidinio išgydymo vakarai Kaune su svečiais iš Lenkijos kun. Jan Reczek (knygos „Palūžusią dvasią išgydo Jėzus“ autoriumi) ir Stanislawa Dambrowska
Vilniaus Jeruzalės Kalvarijų kryžiaus kelias visą vasarą pirmaisiais mėnesių penktadieniais PDF
Gegužės 7 d. Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos Propedeutiniame kurse, Žemaičių Kalvarijoje, vyks atvirų durų – Telšių vyskupijos ministrantų diena
Balandžio 30 d. – gegužės 1 d. NACIONALINIS DIEVO GAILESTINGUMO KONGRESAS VILNIUJE
Gegužės 7 d. Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje Atvirų durų diena
Gegužės 7 d. Seminaras „Darbas ir ekonomika Bažnyčios socialiniame mokyme“ Kaune
Gegužinės pamaldos Guronyse kiekvieną gegužės sekmadienį
Gegužės 1 d., sekmadienį, miuziklo „KAROLIS“ premjera Vilniaus katedros aikštėje
Didžiosios savaitės ir VELYKŲ pamaldų tvarkaraščiai
Šv. Jono broliai kviečia jaunimą į Velykų Tridienio rekolekcijas
Balandžio 17 d. Atsinaujinimo diena Kaune „Apie gyvybę ir gyvenimo iššūkius“
Balandžio 17 d. Švč. Sakramento adoracija už kunigus Trinapolyje
Balandžio 23 d., 23.30 val. LTV transliuos roko operos „PRISIKĖLĘS" vaizdo įrašą (2010 m. rugsėjo 11 d. Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikos prieigose vykęs pasirodymas)
Balandžio 27 d. LR Seime bus pristatyta paroda „Palaimintasis Jonas Paulius II ir Lietuva“
Dievo Gailestingumo savaitė Kaune
Balandžio 27 d. Konferencija „Gyvybės kultūra ir gyvoji dvasia“ Šiauliuose
Kviečia Krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokykla (registracija iki gegužės 1 d.)
Kaune buriamas jaunimo šiuolaikinės religinės muzikos choras
Balandžio 8 d. mokslinė konferencija „Religinė patirtis tarp rytų ir vakarų“ Vytauto Didžiojo universitete
Balandžio 9 d. tarptautinė mokslinė konferencija „Naujojo šimtmečio visuomenė – iššūkis Bažnyčios mokymui“ Vilniaus kunigų seminarijoje
Kovo 27 d. Švč. Sakramento adoracija už kunigus Trinapolyje
Kovo 30 d. forumas-diskusija aktualiais Bažnyčios socialinio mokymo klausimais LR Seime DOC
Balandžio 2–3 d. Šv. Jono apaštalinės seserys kviečia jaunimą kartu praleisti savaitgalį „Dar neradusiems“ Senųjų Trakų vienuolyne JPG
Kovo 24 d. Vilniaus Bažnytinio paveldo muziejuje įvyks išskirtinis sakralinės muzikos vakaras, kuriame bus pristatytas pirmą kartą Lietuvos istorijoje išleistas Bažnytinės muzikos enciklopedinis žinynas
Balandžio 2 d. Klaipėdoje metinė Lietuvos šeimų konferencija „Laimė šeimoje. Dovana ar užduotis?“
Gyvenimo ir tikėjimo instituto programos Gavėnios laikui 2011 DOC
Kovo 5 d. Šv. Kazimiero popietė jaunimui „Karūna ir gailestingumas“ Vilniaus arkikatedroje
Kovo 18–20 d. Nacionalinės Egzorcistų Asociacijos organizuojamos rekolekcijos „Jėzus gydo ir laisvina“
Balandžio 2 d. Pasaulio jaunimo dienų grupių vadovų pasiruošimo susitikimas Kaune
Kovo 4 d. Šiuolaikinės šlovinimo muzikos ir drąsinančio mokymo renginys „ŠI DIENA MUMS DŽIAUGSMUI DUOTA“ Kaune
Gailestingojo Jėzaus brolių bendruomenė bei Gailestingojo Jėzaus seserų kongregacija organizuoja JONO PAULIAUS II, DIEVO GAILESTINGUMO APAŠTALO, konkursą (projektai priimami iki gegužės 20 d.)
Vasario 25–27 d. Tarptautinis choro muzikos festivalis – konkursas KAUNAS MUSICA RELIGIOSA 2011 PDF
Vasario 26 d. Pranciškoniška pasauliečių akademija kviečia į tikėjimo liudijimų rytmetį
Vasario 27 d. Švč. Sakramento adoracija už kunigus Trinapolyje
Balandžio 2 d. penktasis Bažnyčios socialinio mokymo seminaras Kaune
Vasario-kovo mėnesį Lietuvoje svečiuojasi kun. misionierius Hermanas Šulcas su grupe ruandiečių
Vasario 21 d. Kaune prasideda programa „Prieš srovę“. Registracija iki vasario 19 d.
Vasario 12 d. ketvirtasis Bažnyčios socialinio mokymo seminaras Kaune PDF
Vasario 14 d. Šv. Valentino diena KITAIP Kaune
Pasaulio jaunimo dienos 2011 Madride dainos konkursas. Pabaiga balandžio 30 dieną.
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt