Birželio 11–12 d. Sekminių vigilija ir iškilmės Kaišiadoryse
Birželio 13 d. gedulo ir vilties kryžiaus kelias Berčiūnuose
Birželio 1 d. Lietuvos Stačiatikių Arkivyskupija kartu su kitomis konfesijomis Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga rengia sankcionuotas eitynes „Už gyvybę“
Birželio 2 d. Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Vaisingumo pažinimas – asmens teisė žinoti“ Kaune
Birželio 4 d. Palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II paminklo atidengimas, Padėkos už beatifikaciją Mišios ir miuziklas „Karolis“ Kaune, Santakos parke
Gegužės 29 d. Vargonų šventinimas ir koncertas Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) bažnyčioje
Gegužės 28 d. Kretingoje XXI Vaikų ir jaunimo bažnytinių chorų šventė
Gegužės 28 d. Susikaupimo diena su šv. Jono broliais „Per ikoną į adoraciją“ Kaune
Gegužės 29 d. Švč. Sakramento adoracija už kunigus Trinapolyje
Gegužės 19–22 d. Kaune choro muzikos festivalis „Kaunas Cantat 2011“
Gegužės 20 d. Panevėžio vyskupijos Dievo gailestingumo šventė „Pal. Jonas Paulius II – Gailestingumo apaštalas“
Gegužės 22 d. Kauno arkivyskupija mini 85-erių metų įkūrimo jubiliejų
Gegužės 13–15 d. Maldos už pašaukimus savaitgalis ir Atvirų durų diena Kauno kunigų seminarijoje
Gegužės 14 d. Šlovinimo vakaras Vilniaus bernardinų bažnyčioje su grupe ir broliais iš Pakutuvėnų
Gegužės 15–17 d. Vidinio išgydymo vakarai Kaune su svečiais iš Lenkijos kun. Jan Reczek (knygos „Palūžusią dvasią išgydo Jėzus“ autoriumi) ir Stanislawa Dambrowska
Vilniaus Jeruzalės Kalvarijų kryžiaus kelias visą vasarą pirmaisiais mėnesių penktadieniais PDF
Gegužės 7 d. Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos Propedeutiniame kurse, Žemaičių Kalvarijoje, vyks atvirų durų – Telšių vyskupijos ministrantų diena
Balandžio 30 d. – gegužės 1 d. NACIONALINIS DIEVO GAILESTINGUMO KONGRESAS VILNIUJE
Gegužės 7 d. Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje Atvirų durų diena
Gegužės 7 d. Seminaras „Darbas ir ekonomika Bažnyčios socialiniame mokyme“ Kaune
Gegužinės pamaldos Guronyse kiekvieną gegužės sekmadienį
Gegužės 1 d., sekmadienį, miuziklo „KAROLIS“ premjera Vilniaus katedros aikštėje
Didžiosios savaitės ir VELYKŲ pamaldų tvarkaraščiai
Šv. Jono broliai kviečia jaunimą į Velykų Tridienio rekolekcijas
Balandžio 17 d. Atsinaujinimo diena Kaune „Apie gyvybę ir gyvenimo iššūkius“
Balandžio 17 d. Švč. Sakramento adoracija už kunigus Trinapolyje
Balandžio 23 d., 23.30 val. LTV transliuos roko operos „PRISIKĖLĘS" vaizdo įrašą (2010 m. rugsėjo 11 d. Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikos prieigose vykęs pasirodymas)
Balandžio 27 d. LR Seime bus pristatyta paroda „Palaimintasis Jonas Paulius II ir Lietuva“
Dievo Gailestingumo savaitė Kaune
Balandžio 27 d. Konferencija „Gyvybės kultūra ir gyvoji dvasia“ Šiauliuose
Kviečia Krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokykla (registracija iki gegužės 1 d.)
Kaune buriamas jaunimo šiuolaikinės religinės muzikos choras
Balandžio 8 d. mokslinė konferencija „Religinė patirtis tarp rytų ir vakarų“ Vytauto Didžiojo universitete
Balandžio 9 d. tarptautinė mokslinė konferencija „Naujojo šimtmečio visuomenė – iššūkis Bažnyčios mokymui“ Vilniaus kunigų seminarijoje
Kovo 27 d. Švč. Sakramento adoracija už kunigus Trinapolyje
Kovo 30 d. forumas-diskusija aktualiais Bažnyčios socialinio mokymo klausimais LR Seime DOC
Balandžio 2–3 d. Šv. Jono apaštalinės seserys kviečia jaunimą kartu praleisti savaitgalį „Dar neradusiems“ Senųjų Trakų vienuolyne JPG
Kovo 24 d. Vilniaus Bažnytinio paveldo muziejuje įvyks išskirtinis sakralinės muzikos vakaras, kuriame bus pristatytas pirmą kartą Lietuvos istorijoje išleistas Bažnytinės muzikos enciklopedinis žinynas
Balandžio 2 d. Klaipėdoje metinė Lietuvos šeimų konferencija „Laimė šeimoje. Dovana ar užduotis?“
Gyvenimo ir tikėjimo instituto programos Gavėnios laikui 2011 DOC
Kovo 5 d. Šv. Kazimiero popietė jaunimui „Karūna ir gailestingumas“ Vilniaus arkikatedroje
Kovo 18–20 d. Nacionalinės Egzorcistų Asociacijos organizuojamos rekolekcijos „Jėzus gydo ir laisvina“
Balandžio 2 d. Pasaulio jaunimo dienų grupių vadovų pasiruošimo susitikimas Kaune
Kovo 4 d. Šiuolaikinės šlovinimo muzikos ir drąsinančio mokymo renginys „ŠI DIENA MUMS DŽIAUGSMUI DUOTA“ Kaune
Gailestingojo Jėzaus brolių bendruomenė bei Gailestingojo Jėzaus seserų kongregacija organizuoja JONO PAULIAUS II, DIEVO GAILESTINGUMO APAŠTALO, konkursą (projektai priimami iki gegužės 20 d.)
Vasario 25–27 d. Tarptautinis choro muzikos festivalis – konkursas KAUNAS MUSICA RELIGIOSA 2011 PDF
Vasario 26 d. Pranciškoniška pasauliečių akademija kviečia į tikėjimo liudijimų rytmetį
Vasario 27 d. Švč. Sakramento adoracija už kunigus Trinapolyje
Balandžio 2 d. penktasis Bažnyčios socialinio mokymo seminaras Kaune
Vasario-kovo mėnesį Lietuvoje svečiuojasi kun. misionierius Hermanas Šulcas su grupe ruandiečių
Vasario 21 d. Kaune prasideda programa „Prieš srovę“. Registracija iki vasario 19 d.
Vasario 12 d. ketvirtasis Bažnyčios socialinio mokymo seminaras Kaune PDF
Vasario 14 d. Šv. Valentino diena KITAIP Kaune
Pasaulio jaunimo dienos 2011 Madride dainos konkursas. Pabaiga balandžio 30 dieną.
Vasario 12–13 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija kviečia jaunuolius ir vyrus nuo 18 iki 35 m. į pašaukimų rekolekcijas
Vasario 25–27 d. Šv. Jono apaštalinės seserys kviečia į seminarą „Vaikų tikėjimo ugdymas“ PDF
Vasario 26–27 d. rekolekcijos Trinapolyje
Vasario 2 d. Kristaus Paaukojimo šventė bei Pašvęstojo gyvenimo diena vyskupijose
Sausio 16 – vasario 16 d. Religinio meno paroda GLORIA DEO Kaune
Kovo 5 d. Chorų šventė skirta Panevėžio vyskupijos globėjui šv. Kazimierui
Vasario 5 d. Kun. Juozo ZDEBSKIO 25-ųjų žūties metinių minėjimas (Rudamina-Lazdijai)
Vasario 4–6 d. Krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokykla kviečia į žiemos savaitgalį. Registracija iki vasario 1 d.
Sausio 29 d. Pranciškoniška pasauliečių akademija kviečia į armėnų poeto, filosofo, mistiko ir palaimintojo Grigoro Narekaci (951–1003 m.) „Sielvartingų giedojimų knygos“ skaitymą
Sausio 30 d. Švč. Sakramento adoracija už kunigus Trinapolyje
Sausio 30 d. Atsinaujinimo diena Kaune „APIE MALDĄ, kurioje susitinka širdys“
Sausio 27 d. Palaimintojo Jurgio MATULAIČIO mirties – gimimo dangui – diena, jo liturginis minėjimas. Marijampolėje drauge vyks IV Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos metinė konferencija (suvažiavimas) „Viską patraukti prie Kristaus“
Sausio 19 d. Bažnytinio paveldo muziejuje (Vilniuje) prasideda Dievo Gailestingumo metų renginiai
Sausio 15 d. šv. Mišiomis Vilniaus arkikatedroje bazilikoje prasideda renginiai, skirti Dievo Gailestingumo metams
Sausio 15 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos koplyčioje įvyks diakonato šventimai
Sausio 10-12 d. Lietuvoje lankosi Maskvos Patriarchato Išorinių Bažnytinių Ryšių Departamento Pirmininkas Metropolitas Hilarijonas
Šv. KALĖDŲ PAMALDOS miestų ir dekanatų centrų bažnyčiose (etc.)
Gruodžio 26 d. Švč. Sakramento adoracija už kunigus Trinapolyje
Gruodžio 17 –24 d. Betliejaus ugnies akcija
Gruodžio 31 d. – sausio 2 d. „Betanijos“ bendruomenė kviečia naujametinėms rekolekcijoms Šiluvoje „Štai aš visa darau nauja“ (Apr 21, 5). Registracija iki gruodžio 27 d.
Sausio 10 d. Tarptautinė ekumeninė konferencija Kaune „Krikščionys iššūkių šeimai akivaizdoje“. Organizatoriai LVK ir Maskvos patriarchato Išorinių Bažnyčios ryšių skyrius (programa DOC)
Gruodžio 17 d. Lietuvos radijas ir televizija skelbia Caritas gerumo dieną
Gruodžio 14–16 d. kan. Juozo Gražulio mirties pusės metų minėjimas
Gruodžio 15 d. Lietuvos Caritas rengia diskusiją „Nepilnametės prekybos žmonėmis ir prostitucijos aukos: skaičiai ir tikrovė“
Gruodžio 15 d. Šiauliuose leidinio „Evangelija kasdien“ pristatymas
Gruodžio 17-18 d. adventinis susikaupimas jaunimui „Aš ir dykuma”
Gruodžio 4 d. Vilniuje atidengiamas paminklas disidentui kun. Broniui Laurinavičiui (1913 07 17 – 1944 06 04 – 1985 11 25)
Gruodžio 4 d. Pranciškoniška pasauliečių akademija kviečia į konferenciją „Marija - Bažnyčios veidrodis“ Klaipėdoje
Lapkričio 25 d. Lietuvos Caritas kviečia į diskusiją Šiauliuose tema „Seksualiai išnaudojamos moterys: visuomenės požiūris į dorovę“
Lapkričio 23 d. Negimusio kūdikio dienos paminėjimas vyskupijose
Lapkrčio 27 d. maldos viligija vyskupijose už kiekvieną pradėtą žmogiškąją gyvybę
Lapkričio 28 d. Švč. Sakramento adoracija už kunigus Trinapolyje
Lapkričio 25–28 d. Kaune XVIII tarptautinis sakralinės muzikos festivalis ir VI tarptautinis chorų konkursas CANTATE DOMINO
Lapkričio 14–21 d. Didieji Gailestingumo Motinos Globos atlaidai Vilniuje
Lapkričio 18 d. Vilniuje mokslinė konferencija „Lietuvos Šv. Kazimiero seserų kongregacijai — 90“
Lapkričio 20 d. antrasis Bažnyčios socialinio mokymo seminaras Kaune. Tema „Teisingos visuomenės principai“
Lapkričio 20 d. Respublikinė mokslinė konferencija Panevėžyje „Žmogus iki gimimo: medicininiai, etiniai, teisiniai aspektai“. Organizuoja VDU KTF Santuokos ir šeimos studijų centras ir Panevėžio vyskupijos šeimos centras. PDF
Lapkričio 20–21 d. seserys asumpcionistės kviečia švęsti Kristaus Karaliaus šventę DOC
Lapkričio 27 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija kviečia į mokslinę konferenciją „‚Esate pašaukti laisvei‘ (Gal 5,13). Laisvės veidai ir iššūkiai“
Lapkričio 15–16 d. Vilniaus universiteto Onkologijos instituto koplyčioje vyksta Gailestingumo Motinos šventės renginiai PDF
Šv. Jono apaštalinės seserys kviečia į rekolekcijų ir konferencijų namus Senuosiuose Trakuose PDF
Šv. Jono broliai kviečia į savo svečių namus Vilniuje DOC
„Gyvieji akmenys“ kviečia į atvirus šlovinimo susirinkimus pirmaisiais mėnesio trečiadieniais. Artimiausias – lapkričio 3 d.
„Garstyčios grūdo“ rekolekcijos merginoms Trinapolyje 2010-2011 m.m.
Spalio 22 d. VPU IS Katalikų tikybos katedra kviečia į mokslinę konferenciją „Krikščioniškosios antropologijos postulatai. Tradicija ir dabartis“ PDF
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 »»
 
 
   

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt