Vasario 27 d. Švč. Sakramento adoracija už kunigus Trinapolyje
Balandžio 2 d. penktasis Bažnyčios socialinio mokymo seminaras Kaune
Vasario-kovo mėnesį Lietuvoje svečiuojasi kun. misionierius Hermanas Šulcas su grupe ruandiečių
Vasario 21 d. Kaune prasideda programa „Prieš srovę“. Registracija iki vasario 19 d.
Vasario 12 d. ketvirtasis Bažnyčios socialinio mokymo seminaras Kaune PDF
Vasario 14 d. Šv. Valentino diena KITAIP Kaune
Pasaulio jaunimo dienos 2011 Madride dainos konkursas. Pabaiga balandžio 30 dieną.
Vasario 12–13 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija kviečia jaunuolius ir vyrus nuo 18 iki 35 m. į pašaukimų rekolekcijas
Vasario 25–27 d. Šv. Jono apaštalinės seserys kviečia į seminarą „Vaikų tikėjimo ugdymas“ PDF
Vasario 26–27 d. rekolekcijos Trinapolyje
Vasario 2 d. Kristaus Paaukojimo šventė bei Pašvęstojo gyvenimo diena vyskupijose
Sausio 16 – vasario 16 d. Religinio meno paroda GLORIA DEO Kaune
Kovo 5 d. Chorų šventė skirta Panevėžio vyskupijos globėjui šv. Kazimierui
Vasario 5 d. Kun. Juozo ZDEBSKIO 25-ųjų žūties metinių minėjimas (Rudamina-Lazdijai)
Vasario 4–6 d. Krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokykla kviečia į žiemos savaitgalį. Registracija iki vasario 1 d.
Sausio 29 d. Pranciškoniška pasauliečių akademija kviečia į armėnų poeto, filosofo, mistiko ir palaimintojo Grigoro Narekaci (951–1003 m.) „Sielvartingų giedojimų knygos“ skaitymą
Sausio 30 d. Švč. Sakramento adoracija už kunigus Trinapolyje
Sausio 30 d. Atsinaujinimo diena Kaune „APIE MALDĄ, kurioje susitinka širdys“
Sausio 27 d. Palaimintojo Jurgio MATULAIČIO mirties – gimimo dangui – diena, jo liturginis minėjimas. Marijampolėje drauge vyks IV Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos metinė konferencija (suvažiavimas) „Viską patraukti prie Kristaus“
Sausio 19 d. Bažnytinio paveldo muziejuje (Vilniuje) prasideda Dievo Gailestingumo metų renginiai
Sausio 15 d. šv. Mišiomis Vilniaus arkikatedroje bazilikoje prasideda renginiai, skirti Dievo Gailestingumo metams
Sausio 15 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos koplyčioje įvyks diakonato šventimai
Sausio 10-12 d. Lietuvoje lankosi Maskvos Patriarchato Išorinių Bažnytinių Ryšių Departamento Pirmininkas Metropolitas Hilarijonas
Šv. KALĖDŲ PAMALDOS miestų ir dekanatų centrų bažnyčiose (etc.)
Gruodžio 26 d. Švč. Sakramento adoracija už kunigus Trinapolyje
Gruodžio 17 –24 d. Betliejaus ugnies akcija
Gruodžio 31 d. – sausio 2 d. „Betanijos“ bendruomenė kviečia naujametinėms rekolekcijoms Šiluvoje „Štai aš visa darau nauja“ (Apr 21, 5). Registracija iki gruodžio 27 d.
Sausio 10 d. Tarptautinė ekumeninė konferencija Kaune „Krikščionys iššūkių šeimai akivaizdoje“. Organizatoriai LVK ir Maskvos patriarchato Išorinių Bažnyčios ryšių skyrius (programa DOC)
Gruodžio 17 d. Lietuvos radijas ir televizija skelbia Caritas gerumo dieną
Gruodžio 14–16 d. kan. Juozo Gražulio mirties pusės metų minėjimas
Gruodžio 15 d. Lietuvos Caritas rengia diskusiją „Nepilnametės prekybos žmonėmis ir prostitucijos aukos: skaičiai ir tikrovė“
Gruodžio 15 d. Šiauliuose leidinio „Evangelija kasdien“ pristatymas
Gruodžio 17-18 d. adventinis susikaupimas jaunimui „Aš ir dykuma”
Gruodžio 4 d. Vilniuje atidengiamas paminklas disidentui kun. Broniui Laurinavičiui (1913 07 17 – 1944 06 04 – 1985 11 25)
Gruodžio 4 d. Pranciškoniška pasauliečių akademija kviečia į konferenciją „Marija - Bažnyčios veidrodis“ Klaipėdoje
Lapkričio 25 d. Lietuvos Caritas kviečia į diskusiją Šiauliuose tema „Seksualiai išnaudojamos moterys: visuomenės požiūris į dorovę“
Lapkričio 23 d. Negimusio kūdikio dienos paminėjimas vyskupijose
Lapkrčio 27 d. maldos viligija vyskupijose už kiekvieną pradėtą žmogiškąją gyvybę
Lapkričio 28 d. Švč. Sakramento adoracija už kunigus Trinapolyje
Lapkričio 25–28 d. Kaune XVIII tarptautinis sakralinės muzikos festivalis ir VI tarptautinis chorų konkursas CANTATE DOMINO
Lapkričio 14–21 d. Didieji Gailestingumo Motinos Globos atlaidai Vilniuje
Lapkričio 18 d. Vilniuje mokslinė konferencija „Lietuvos Šv. Kazimiero seserų kongregacijai — 90“
Lapkričio 20 d. antrasis Bažnyčios socialinio mokymo seminaras Kaune. Tema „Teisingos visuomenės principai“
Lapkričio 20 d. Respublikinė mokslinė konferencija Panevėžyje „Žmogus iki gimimo: medicininiai, etiniai, teisiniai aspektai“. Organizuoja VDU KTF Santuokos ir šeimos studijų centras ir Panevėžio vyskupijos šeimos centras. PDF
Lapkričio 20–21 d. seserys asumpcionistės kviečia švęsti Kristaus Karaliaus šventę DOC
Lapkričio 27 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija kviečia į mokslinę konferenciją „‚Esate pašaukti laisvei‘ (Gal 5,13). Laisvės veidai ir iššūkiai“
Lapkričio 15–16 d. Vilniaus universiteto Onkologijos instituto koplyčioje vyksta Gailestingumo Motinos šventės renginiai PDF
Šv. Jono apaštalinės seserys kviečia į rekolekcijų ir konferencijų namus Senuosiuose Trakuose PDF
Šv. Jono broliai kviečia į savo svečių namus Vilniuje DOC
„Gyvieji akmenys“ kviečia į atvirus šlovinimo susirinkimus pirmaisiais mėnesio trečiadieniais. Artimiausias – lapkričio 3 d.
„Garstyčios grūdo“ rekolekcijos merginoms Trinapolyje 2010-2011 m.m.
Spalio 22 d. VPU IS Katalikų tikybos katedra kviečia į mokslinę konferenciją „Krikščioniškosios antropologijos postulatai. Tradicija ir dabartis“ PDF
Lapkričio 12–13 d. LVK Jaunimo pastoracijos taryba kviečia į jaunimo sielovados forumą „Būti bendruomenėj ir bendruomenei“. Registracija iki lapkričio 5 d.
Lapkričio 6 d. Pašvęstojo gyvenimo kongresas Marijampolėje. Registracija iki spalio 30 d.
Lapkričio 12–14 d. Krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokyklos rudens susitikimas Vilniuje. Registracija iki lapkričio 7 d.
Lapkričio 13 d. Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos metinis suvažiavimas
Katalikų evangelizacinė bendruomenė „Dievo mėnuliai“ ir broliai dominikonai kiekvieną mėnesį kviečia į maldos vakarus
Lapkričio 27 d. Utenoje 9-asis Krikščioniškos muzikos festivalis Sielos 2010
Spalio 21 d. LKMA salėjė Vilniuje diskusija – seminaras „Šeimos ir santuokos įvaizdis Lietuvos viešojoje erdvėje“
Spalio 17 d. Atsinaujinimo diena Kaune „Apie šventąją komerciją“
Nuo spalio 20 d. Kaune pradedama „Jėzuitų lyderystės programa“
Atsinaujinimo dienų tvarkaraštis 2010/2011 m.m.
Kiekvieną spalio mėnesio sekmadienį Guronyse vyks Rožinio slėpinių kelio pamaldos. Kviečiame!
Spalio 9 d. pradedamas Socialinio Bažnyčios mokymo seminarų ciklas „Rūpestis žmogumi yra Bažnyčios kelias...“
Rugsėjo 26 d. adoracija už kunigus Trinapolyje
Spalio 10 d. Domeikavos Lietuvos kankinių bažnyčioje vyks Tarpdiecezinis Lietuvos Gyvojo Rožančiaus brolijų narių kongresas
„Betzatos bendruomenė“ ieško 18–35m. asistento (-ės), kuris (-i) norėtų skirti vienerius metus (nuo spalio 12 d.) gyvenimui kartu su žmonėmis su proto negalia
Rugsėjo 30 d. baigiasi registracija į XVIII tarptautinįsakralinės muzikos festivalį ir VI tarptautinį konkursą CANTATE DOMINO 2010, kuris vyks lapkričio 25–28 dienomis Kaune
Kviečiame į „Gyvojo vandens“ programą Vilniuje ir Kaune DOC
Rugsėjo 15–18 d. Lietuvos jaunimo centrų metinis suvažiavimas Palangoje
Rugsėjo 15, 22, 29 d. Gyvenimo ir tikėjimo institutas Kaune pradeda naujus mokslo metus atvirais pokalbių apie tikėjimą vakarais
Emauso jaunimas Vilniuje kviečia draugauti PDF
Rugsėjo 11 d. Piligriminis jaunimo žygis Aušros vartai – Lentvaris – Trakai (registracija iki rugsėjo 8 d.)
Rugsėjo 8–15 d. Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai Trakuose (Trakinės)
Rugsėjo 11 d. Šiluvos atlaiduose Jaunimo ir šeimų diena, roko opera „Prisikėlęs“ (Programa jaunimui | Programa šeimoms | Apie roko operą)
Rugsėjo 8–15 d. Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai Šiluvoje (Šilinės)
Rugsėjo 13–18 d. Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko bažnyčioje ves rekolekcijas katalikų kunigas, misionierius Tėvas James Mariakumar iš Indijos JPG
Rugsėjo 16–18 d. Atsinaujinimo Šventojoje Dvasioje savaitgalis su broliais pranciškonais ir šlovinimo grupe iš Pakutuvėnų Palangoje
Rugsėjo 23–26 d. Atsinaujinimo Šventojoje Dvasioje savaitgalis su broliais pranciškonais ir šlovinimo grupe iš Pakutuvėnų Nidoje
Rugpjūčio 28–29 d. Užkryžių kaime (Trakų r.) vyks padėkos sąskrydis - šlovinimo koncertas sukviesiantis šiuolaikinės krikščioniškos muzikos mėgėjus
Rugpjūčio 29 d. adoracija už kunigus Trinapolyje
Rugpjūčio 29 d. Klaipėdoje bus teikiami kunigystės šventimai
Rugpjūčio 29 d. Padėkos už Lietuvos laisvę šventė Šiluvoje. Piligrimų eisenos
Krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokykla kvieča į vasaros stovyklą Nemunaityje rugpjūčio 23-28 d. Registracija iki rugpjūčio 20 d. JPG
Rugpjūčio 14-22 d. Sakralaus meno dienos Šiluvoje
Rugpjūčio 15 d. Žolinės atlaidai Pažaislyje
Rugpjūčio 14–22 d. ŠVČ. M. MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ (ŽOLINĖS) ATLAIDAI PIVAŠIŪNUOSE
Rugpjūčio 6–8 d. Ateitininkijos šimtmečio kongresas Vilniuje
Rugpjūčio 8 d. Panevėžio vyskupijos „Gyvojo rožinio“ draugijos kongresas Kupiškyje „Esate pašaukti laisvei“
Rugpjūčio 15–22 d. ŠVČ. M. MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ (ŽOLINĖS) ATLAIDAI KREKENAVOJE
Rugpjūčio 18 d. Padėkos Šv. Mišios už jaunimą ir Lietuvos jaunimo dienas 2010 „Kelkis ir eik“ Krekenavoje
Rugsėjo 3–5 d. Piligriminis žygis Kryžių kalnas – Šiluva
Rugpjūčio 19–20 d. Panevėžio vyskupijos tikybos mokytojų piligriminis žygis į Krekenavos šventovę
Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į rekolekcijas rugsėjo 3–5 d.
Liepos 24–25 d. KRYŽIŲ KALNO ATLAIDAI
Liepos 10–18 d. PALAIMINTOJO JURGIO MATULAIČIO MINĖJIMAS Marijampolėje
Liepos 4 d. bus minimas atstatytos Dzūkijos šventovės – Kryžių koplyčios konsekracijos dešimtmetis
Liepos 1–12 d. DIDIEJI ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS ATLAIDAI
Birželio 24 d. Kaune bus minima arkivyskupijos globėjo Šv. Jono Krikštytojo diena
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt