Lapkričio 11 d. Vyskupo V. Michelevičiaus pirmųjų mirties metinių paminėjimas Kauno arkikatedroje
Lapkričio 13 d. Katalikiškojo auklėjimo kongregacijos sekretoriaus, JE arkivyskupo Jean-Louis Bruguès OP paskaita „Krikščionybės ateitis sekuliarizuotoje visuomenėje“ Vilniuje
Lapkričio 5 ir 19 d. parapijinės katechezės seminaras „Adventas ir Kalėdos“ Alytuje ir Marijampolėje
Lapkričio 7 d. konferencija „Nuolankumas ir paklusnumas“ Klaipėdoje
Lapkričio 14 d. Vilniuje kursai bažnyčių vargonininkams, choro vadovams
Lapkričio 14–22 d. Vilniuje Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidai
Lapkričio 15 d. Kaune pradedami seminarai iš ciklo „Bažnyčios socialinio mokymo pagrindai“, skirto pirmųjų Socialinių kursų, vykusių pal. Jurgio Matulaičio iniciatyva Kaune 1909 sausį, šimtmečiui
Spalio 27 d. maldos vakaras „Pasilikite mano meilėje!“ Vilniuje
Spalio 18 ir 29 d. Vilniaus broliai dominikonai kviečia į koncertus
Spalio 24 d. mokslinė konferencija „Padarykite mano mokiniais visų tautų žmones“ Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Spalio 25 d. Švč. Sakramento adoracija už kunigus Trinapolio Švč. Trejybės bažnyčioje
Spalio 16 d. Šiauliuose konferencija Lietuvos evangelizacijos tūkstantmečiui paminėti
Spalio 15 d. Vilniaus Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (pranciškonų konventualų) bažnyčioje Algirdo Martinaičio oratorijos-misterijos „Šv. Pranciškaus Kryžiaus paslaptys“ premjera
Spalio 15 d. spaudos konferencija Vilniuje Bažnytinio paveldo muziejaus atidarymo proga. Atidarymas spalio 18 d. Vilniaus Šv. Mykolo bažnyčioje
Spalio 15 d. Telšių kunigų seminarijoje mokslinė katechetinė konferencija skirta paminėti Telšių vyskupo Pranciškaus Ramanausko 50-ąsias mirties metines JPG
Spalio 18 d. Atsinaujinimo diena Kaune „Dievo žodžiui Lietuvoje – 1000!“. PROGRAMA
Spalio 8–21 d. didžiųjų Lietuvos miestų gyventojai nebenaudojamus indus galės atiduoti Caritas organizacijai
Šv. Jono bendruomenės 2009–2010 m.m. programa DOC
Spalio 9 d. Lietuvos Caritas švenčia 20-ies metų jubiliejų. Programa ir Spaudos konferencija
Spalio 10 d. Kauno arkivyskupijos jaunimo centro įsikūrimo 15 metų šventė ir konferencija Kaune
Spalio 11 d. Žemaičių Kalvarijos Krikščioniškųjų Šeimų Karalienės vainikavimo 3-ios metinės
Aušros Vartų Marijos ir šv. Teresėlės bendromenės rekolekcijų planas 2009/2010 m. DOC
Spalio 2 d. Mokslinė konferencija, skirta Pranciškonų ordino įkūrimo 800 metų jubiliejui DOC
Spalio 2–4 d. Lietuvos Mažesnieji broliai kviečia į pranciškonų ordino 800 m. jubiliejaus renginius Vilniuje
Spalio 4 d. Konferencija apie širdies ekumenizmą „Tegu visi bus viena“ Kaune
Rugsėjo 25–26 d. renginiai Paberžėje bažnyčios 150-čio ir tėvo Stanislovo OFM Cap. 91-ųjų gimimo metinių paminėjimui JPG
Rugsėjo 25–26 d. Seminaras Alfa kursų vadovams ir komandoms
Rugsėjo 26 d. Šiaulių vyskupijos jaunimo dienos Šiauliuose
Rugsėjo 27 d. knygos T. Gurskio „Palaimintasis Jurgis Matulaitis“ pristatymas Vilniuje
Rugsėjo 27 d. Trinapolio Švč. Trejybės bažnyčioje adoracija už kunigus
Rugsėjo 28 d. atidaroma Lietuvos Caritas organizuota socialinės fotografijos ir trumpametražių filmų paroda MATYTI KITAIP
Rugsėjo 8–15 d. Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai – Evangelijos žinios Jubiliejus Šiluvoje
Marijos vargdienių seserys kviečia į atsinaujinusius Palaimintojo Jurgio Matulaičio namus Kaune (2009 m. rudens programa DOC)
Eucharistinio Jėzaus seserys kviečia į Rožinio slėpinių kelio rekolekcijų namus Guronyse (2009/2010 m. programa)
Gyvenimo ir tikėjimo institutas kviečia į pokalbių apie tikėjimą vakarus Kaune
Rugsėjo 4–6 d. Piligriminis žygis iš Kryžių kalno į Šiluvą
Rugsėjo 5–13 d. Trakinių atlaidai ir Trakų Švč. M. Marijos Apsilankymo bažnyčios 600 metų jubiliejus
Rugsėjo 12 d. Jaunimo piligriminis žygis Vilnius – Lentvaris – Trakai
Rugpjūčio 14–22 d. Žolinės atlaidų aštuondienis Krekenavoje
Rugpjūčio 30 d. Padėkos už laisvę diena Šiluvoje. Piligrimų eisenos į Šiluvą
Liepos 6–19 d. Tarptautinė jaunimo giesmių savaitė Lietuvoje (koncertai Šiluvoje, Jonavoje, Birštone ir Kaune)
Birželio 28–29 d. apaštalo Pauliaus metų užbaigos iškilmės Vilkaviškio vyskupijoje
Birželio 26–27 d. Lietuvių katalikų mokslo akademijos XXI suvažiavimas Vilniuje PDF
Birželio 28 d. šventimai Šiaulių katedroje
Birželio 11 d. Vilniuje paskaitos ir diskusijos su prof. Samuel Gregg (JAV) apie Bažnyčios vaidmenį laisvos rinkos visuomenėje, pasaulinės krizės priežastis, jos žmogiškąsias ištakas ir moralinę žmonių atsakomybę
Birželio 11–13 d. Trijų vakarų tikėjimo atnaujinimo rekolekcijos su kun. Zachariju Thudippara MST Panevėžyje
Birželio 12 d. Vilniuje Tarptautinė konferencija „Šeimų judėjimai Europoje ir Lietuvoje: tikslai, siekiai ir bendradarbiavimas“ JPG
Birželio 14 d. Vilniuje šv. Mišios ir adoracija meldžiant išgydymo su s. Briege McKenna ir kun. Kevin Scalon
Birželio 16–18 d. Trijų vakarų tikėjimo atnaujinimo rekolekcijos su kun. Zachariju Thudippara MST Vilniuje
Gegužės 21 d. Vilniuje vyks spaudos konferencija – Bažnytinio paveldo muziejaus veiklos pristatymas
Gegužės 29 d. Vilniuje Sakralinės muzikos festivalis „Sielų koncertas“ JPG
Gegužės 29–31 d. SEKMINIŲ iškilmės Vilniaus Kalvarijose
Gegužės 30 d. Sakralinės muzikos ir chorų festivalis „Giesmė Dievo Motinai Marijai“ Žemaičių Kalvarijoje
Vinco KOLYČIAUS misijų Lietuvoje tvarkaraštis (2009 05 17 – 06 16)
Birželio 5 d. Lietuvos Caritas rengia tarptautinę konferenciją su verslininkais „Verslo sėkmė ir krikščioniškoji etika – ar tai įmanoma?“
Birželio 5–7 d. Krikščioniško jaunimo festivalis Pažaislyje „Dievas yra meilė“
Birželio 19 d. Pažaislyje mokslinė konferencija „Šv. Brunono Kverfurtiečio istorija ir atmintis Lietuvoje“
Birželio 27 – liepos 2 d. Ignaciškas socialinis eksperimentas jaunimui MAGIS
Gegužės 24 d. Švč. Sakramento adoracija už kunigus Vilniuje
Nuo gegužės mėn. Vilniaus Kalvarijų kryžiaus kelias kiekvieną pirmajį mėnesio penktadienį. Artimiausias – gegužės 1 d.
Šiluvoje paskutiniais mėnesių penktadieniais bus rengiamos LIGONIŲ DIENOS. Pirmoji – balandžio 24 d.
Balandžio 19–26 d. minime Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės šimtmetį (1909 04 15–1955 09 26)
Balandžio 23–28 d. Kauno kunigų seminarija kviečia melstis už pašaukimus
Balandžio 15 d. Vilniuje, 16 d. – Telšiuose konferencija „Šiuolaikinis religinis ugdymas“ su prof. René Nouailhat iš Prancūzijos
Balandžio 19 d. Atsinaujinimo diena Kaune „VISĄ GYVENIMĄ KARTU: Kodėl reikia pasirengti santuokai?“
Lietuvos Caritas skelbia fotografijų ir trumpametražių filmukų konkursą „Matyti kitaip”
Balandžio 28 d. VDU KTF kviečia į Tarptautinę mokslinę konferenciją „Evangelizacija šiandienos pasaulyje: ištakos, iššūkiai, perspektyvos“
Balandžio 29 d. seminaras „Apaštalas Paulius ir naujoji evangelizacija: praktinės pamokos“ Kaune
Kovo 29 d. Švč. Sakramento adoracija už kunigus Vilniuje
Kovo 20 d. monografijos „Kauno Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus arkikatedra bazilika“ pristatymas Kaune, VDU KTF
Kovo 21 d. Šiauliuose metinė Lietuvos šeimos centrų konferencija „Meilė: nuo eroso iki agapės“
Kovo 21 d. konferencija Evangelija tūkstantmetei Lietuva „su jėga ir Šventąja Dvasia“ Kaune
Kovo 22 d. šlovinimo vakaras Vilniuje DOC
Kovo 1 d. senosios muzikos koncertas Vilniaus arkikatedroje bazilikoje
Vasario 22 d. Švč. Sakramento adoracija už kunigus Vilniuje
Vasario 26 d. LKMA kviečia į konferenciją Vilniuje „Manipuliacijos sakralumu. Vilniaus katedra prie sovietų ir juos vejant“ PDF
Vasario 13-16 d. Evangelijos žinios jubiliejinių metų šventė Kauno Įgulos bažnyčioje. Restauruotų vargonų pašventinimas
Vasario 14–18 d. tarpusavio santykių konsultantės Marie Maquaire (Prancūzija) sesija Kaune „Kiek kartų turiu atleisti? 77 kartus?..“
Vasario 10–19 d. Lietuvoje lankosi Taize bendruomenės broliai. Pamaldos ir susitikimai
Sausio 29 d. Šlovinimo vakaras Kaune
Sausio 23 d. Ekumeninis šlovinimo vakaras Klaipėdoje DOC
Sausio 23–25 d. Šv. Rašto pažinimo seminaras Guronyse
! Sausio 25 d. ! Atsinaujinimo diena Kaune „Šeima: ar Dievas už vargą atlygina vaikais?“
Sausio 24 d. Ekumeninė konferencija šv. Pauliaus metams paminėti Vilniuje
Sausio 25 d. Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos II suvažiavimas Marijampolėje, sausio 27 d. – Palaimintojo Jurgio Matulaičio liturginis minėjimas
Sausio 31–vasario 1 d. Karmelitiško dvasingumo mokykla Šiluvoje
Sausio 31 d. Šeimų diena Vilniuje
Palendrių broliai benediktinai jau išleido Sekmadienių mišiolėlį „Gyvoji Duona. B metai“
Naujuosius Metus sutikime DRAUGE...
Sausio 3 d. Kalėdinės muzikos ir poezijos vakaras su Kauno arkikatedros choru „Cantate“
Gruodžio 20 d. Šiauliuose Palendrių benediktinų choralo kompaktinės plokštelės pristatymas
Gruodžio 21 d. Vilniuje adventinis maldos vakaras PDF
Gruodžio 6 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija kviečia į mokslinę konferenciją, skirtą apaštalo Pauliaus 2000-ųjų metų gimimo jubiliejui DOC
Gruodžio 3 d. fotografijų parodos Vilniuje, skirtos ateitininkų veiklos šimtmečio minėjimui, atidarymas
Lapkričio 27 d. kun. Stasio Ylos 100-ųjų metinių minėjimas Kaune
Lapkričio 30 – gruodžio 7 d. Prieš 90 metų Jurgis Matulaitis buvo konsekruotas vyskupu. Renginiai Vilniuje ir Kaune
Lapkričio 14 d. konferencija vadovams Kaune su Charles Whitehead iš Anglijos, PDF
Lapkričio 15 d. Kriškčioniškos muzikos festivalis „Sielos 2008“ Panevėžyje
Lapkričio 15 d. Konferencija vyrams Kaune „Tvirtumo dorybė. Ištverti ir nugalėti...“
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt