Balandžio 19 d. Pranciškoniška pasauliečių akademija pradeda pavasario paskaitas ir ciklą šeimoms (Klaipėda)
Balandžio 26 d. Pranciškoniška pasauliečių akademija pradeda Šventojo Rašto studijų ciklą
Balandžio 13 d. Atsinaujinimo diena Kaune „MARIJA – Bažnyčios veidrodis“
Sausio 27 d. Atsinaujinimo diena Kaune „MARIJA – evangelizacijos žvaigždė“
Prenumeruokime katalikiškus leidinius!
 Prenumerata internetu: www.prenum.katalogas.lt/prenum2008/
Renginiai Šv. Kryžiaus namuose 2008 m. gegužę (Vilnius)
Iki gruodžio 20 d. vyksta registracija į tarptautinę mokslinę teorinę-praktinę konferenciją „Švč. M. Marijos kulto Europoje teologiniai-istoriniai aspektai“ (VDU, 2008 05 09-10)
Tėvas Jonas Emanuelis: „Krikščionybė - meilės istorija tarp Dievo ir žmogaus“
Lapkričio 6 d. seminaras-pasitarimas „Bažnyčia ir Universitetas: akademinės sielovados perspektyvos 2008“ Šiauliuose
Spalio 1 d. Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos 1927 m. Konkordato sukakties minėjimas bei Stasio Antano Bačkio veikalo „Lietuvos ir Šventojo Sosto konkordatas“ lietuviškojo leidimo sutiktuvės Vilniuje
Paskaitos iš ciklo „LIETUVOS DAILĖS ISTORIJOS ESKIZAI“ Vilniuje, Kaune, Birštone, Alytuje ir Utenoje (spalio ir lapkričio mėn.)
Rugsėjo 30 d. Atsinaujinimo diena „Prisikelkime meilei!“ su Jean Vanier Kaune
Rugsėjo 27–30 d. Žano Vanjė (Jean Vanier) viešnagė Lietuvoje
Rugsėjo 11–12 d. tarptautinė konferencija „Valstybė ir tradicinės religijos: sutarčių istorija, reikšmė, perspektyvos“ Vilniuje ir Kaune (PDF) (dedikuojama Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos 1927 m. Konkordato bei pal. arkiv. Jurgio Matulaičio mirties sukaktims)
Rugsėjo 13 d. tarptautinės parodos „Šiaulių katedra“ pristatymas Šiauliuose
Šiaulių vyskupijos jubiliejiniai renginiai (birželio 24 d. – liepos 15 d.)
Stasio Šalkauskio kolegija kviečia studijuoti
VDU Katalikų teologijos fakultetas kviečia studijuoti
Kun. Stasio Ylos knygos „Jurgis Matulaitis“ pristatymai birželio mėnesį
Gegužės 19-20 d. atsinaujinimo savaitgalis Pakutuvėnuose
Pasaulinei Gyvybės dienai skirti renginiai vyskupijose (balandžio 21–29 d.)
Balandžio 22 d. Atsinaujinimo diena „Bendrystė – kelias į vienybę“ Kaune
Kryžiaus kelias Vilniaus Kalvarijose (pirmaisiais mėnesio penktadieniais)
Balandžio 9-15 d. DIEVO GAILESTINGUMO SAVAITĖ Vilniuje
Balandžio 29 d. Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija Pasaulinės Gyvybės dienos proga kviečia į akciją „Šeima – gyvybės lopšys“
Birželio 2-3 d. Tarptautinė konferencija Vilniuje „Mokymo įstaigų dalyvavimas Katalikų Bažnyčios misijoje: Katalikiškojo identiteto formavimo ir puoselėjimo aktualijos Lietuvos mokyklose“ (registracija iki gegužės 28 d.)
Sausio 27–29 d. minime pal. Jurgio Matulaičio mirties 80-ąsias metines (Marijampolė, Vilnius)
Vasario 4 d. Atsinaujinimo diena Kaune „PASITIKĖJIMO PILIGRIMYSTĖ DRAUGE“
Gruodžio 1 d. seminaras-pasitarimas Kaune VDU Katalikų teologijos fakultete „Bažnyčia ir Universitetas: akademinės sielovados perspektyvos 2007“
Gruodžio 16 d. 10 val. Religijos studijų kolegija (Papilio 5, Kaunas) kviečia į respublikinę mokslinę – praktinę konferenciją „Dorinis ugdymas: šiandieniniai iššūkiai ir problemos“ DOC
Spalio 15 d. Atsinaujinimo diena „Kartu ir jūs esate JĖZAUS KRISTAUS PAŠAUKTI“ (Rom 1, 6)
Spalio 8 d. Žemaičių Kalvarijos Dievo Motinos su Kūdikiu – Krikščioniškų šeimų Karalienės paveikslo karūnavimas popiežiškosiomis karūnomis (spalio 7 d. – Jaunimo vakaras)
Rugsėjo 8-10 d. Piligriminis žygis Kryžių Kalnas – Šiluva (programa, giesmynas, meditacijos)
Rugsėjo 9-10 d. Vilniaus arkivyskupijos jaunimo diena
Nuo rugpjūčio 25 d. paroda „Mano Šeima“ Kaune
Rugpjūčio 18-20 d. XV Ateitininkų kongresas Panevėžyje
Žolinės atlaidai Pivašiūnuose (rugpjūčio 12–19 d.)
Telšių vyskupijos Mariologinis kongresas (nuo liepos 30 d. iki spalio 8 d.)
Rugsėjo 9-10 d. Vilniaus arkivyskupijos jaunimo diena (registracija nuo rugpjūčio 4 d. iki rugsėjo 5 d.)
Liepos 30 d. Kryžių kalno atlaidai
Liepos 10–16 d. Ses. Briege McKenna OSC ir kun. Kevin Scallon CM misijos Lietuvoje
Lietuvos šeimų dienos Žemaičių Kalvarijoje (liepos 8-9 d.)
Religijos studijų kolegija kviečia dalyvauti respublikinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Dorinis ugdymas: šiandieniniai iššūkiai ir problemos“ (planuojama 2006 12 16). Pranešimų anotacijas siųsti iki 2006 09 08.
Iki liepos 3 d. vyksta Lietuvos jaunimo dienų 2007 himno ir logotipo konkursai (LJD2007 himno konkurso nuostatai DOC – pratęsta iki liepos 3) (LJD2007 logotipo konkurso nuostatai DOC)
Liepos 1–12 d. Žemaičių Kalvarijos didieji atlaidai
Liepos 9-16 d. Palaimintojo Jurgio Matulaičio iškilmingas minėjimas Marijampolėje
Liepos 14–15 d. pal. Jurgio Matulaičio beatifikacijos metinių minėjimo proga Jaunimo šventė „Rikiuokitės ir aukokitės“ Lūginėje, palaimintojo tėviškėje netoli Marijampolės
Religijos studijų kolegija kviečia į neakivaizdines studijas (dokumentai priimami nuo liepos 3 d. iki rugpjūčio 25 d.)
Katalikų interneto tarnyba atskira knygele išleido pirmąją popiežiaus BENEDIKTO XVI encikliką DEUS CARITAS EST. Ieškokite katalikų knygynuose
Konferencija LR Seime „Nūdienos iššūkiai žmogiškajam orumui" (2006 06 09, registracija iki birželio 7 d.)
Jau išleistas 4-tas atsinaujinusio katalikiško žurnalo šeimai Artuma numeris
Lietuvos moterų vienuolijų konferencija (LMVAVK) kviečia į stovyklą ir seminarus (birželis, liepa, rugsėjis) DOC
Jau išleistas trečiasis atsinaujinusio katalikiško žurnalo šeimai „Artuma“ numeris
Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba kviečia į 2006 m. vasaros renginius DOC
Vasario 12 d. Atsinaujinimo diena Kaune „BENDRYSTĖ IR BENDRUOMENĖ: dovana ar iššūkis?“. PDF, DOC. Kviečiami visi, ypač parapijų ir kitų bendruomenių vadovai, atstovai bei jaunimas.
Judėjimas Comunione e Liberazione (Bendrystė ir išlaisvinimas) pristato naują savo įkūrėjo kun. L. Giussani knygą lietuvių kalba – trilogijos antrąjį tomą „Krikščionybės iššūkio ištakos“
Nuo šiol „Bažnyčios žinios“ internete bus įdedamos nedelsiant! Parapijose bus ir toliau kaupiamas spausdintinis jų archyvas (žr. LVK posėdžio 2006-01-16 nutarimą).
Katalikų interneto tarnyba išleido BENEDIKTO XVI (kard. J. Ratzinger) knygą lietuvių kalba „Pakeliui pas Jėzų Kristų“.
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
 
 
   

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt