Lapkričio 23 d. Bažnytinio meno muziejuje atidaroma paroda „Corpisanti. Katakombų relikvijos-skulptūros Valkininkų ir Buivydžių bažnyčiose“
Lapkričio 18 d. mokslinė-praktinė konferencija „Gyvybės kultūros puoselėjimas technologijų pažangos laikmetyje“ Kaune
Lapkričio 14 d. Kauno apskrities viešoji biblioteka kviečia į Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos 50-ies metų minėjimą
Lapkričio 20 d. Pasaulinės jaunimo dienos šventė Vilniuje
Lapkričio 12–20 d. Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos GAILESTINGUMO MOTINOS atlaidai Vilniuje
Spalio 22 d. LKMA šimtmečio minėjimas Vilniuje
Spalio 22 d. Vyskupo Jono Kaunecko atsiminimų knygos „Prieš visus vėjus“ pristatymas Kaune
Bažnytinio paveldo muziejus kviečia į renginius šv. Juozapato metams
Spalio 15 d. Kaune vyks pirmasis Karmelitiškojo dvasingumo kongresas
Spalio 23 d. Atsinaujinimo diena Kaune „Liudyti tiesą“
Kiekvieną spalio sekmadienį kviečiame į Rožinio pamaldas Guronyse
Spalio 2–4 d. Šv. Pranciškaus Asyžiečio atlaidai Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (bernardinų) bažnyčioje
Spalis–lapkritis VDU Katalikų teologijos fakultetas kviečia dalyvauti Neformaliųjų studijų programoje
Spalio 7–9 d. programa Šiluvoje su broliais dominikonais „Gyvosios piligrimystės beieškant“
Rugsėjo 27 d. vyskupo Jono Kaunecko knygos pristatymas Telšiuose
Norintiems gilinti žinias apie krikščionybę – kursai Mažojoje akademijoje
ŠILINĖS: kultūrinė programa
Rugsėjo 13–14 d. Dievo Gailestingumo vainikėlio padiktavimo šventė Viniaus Dievo Gailestingumo šventovėje
ŠILINĖS: daiktų MAINYTUVIŲ palapinė „Prikelk naujam gyvenimui“
Rugsėjo 1–8 d. TRAKŲ Dievo Motinos, Lietuvos globėjos, atlaidai
Rugpjūčio 28 d. PADĖKOS UŽ LAISVĘ diena Šiluvoje. PILIGRIMŲ eisenos
Rugsėjo 3 d. Jaunimas kviečiamas pėsčiomis keliauti į Trakinių atlaidus
Rugsėjo 7–15 d. Didieji ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMO atlaidai Šiluvoje (Šilinės)
Liepos 30 d. Jubiliejinių Šv. Ignaco metų užbaigimas (Šiauliuose)
Liepos 30 d. Panevėžio vyskupijos Švč. Mergelės Marijos Gyvojo Rožinio draugija kviečia į XVII kongresą „Budėkite ir melskitės“, kuris vyks Dusetose
Rugpjūčio 14–22 d. Didieji Žolinės atlaidai PIVAŠIŪNUOSE
Rugpjūčio 14–21 d. Didieji Žolinės atlaidai KREKENAVOJE
Liepos 30-31 d. KRYŽIŲ KALNO ATLAIDAI
Rugpjūtį Muzikinės bažnyčių naktys Bazilionuose (Šiaulių r.)
Liepos 10 d. Vilniuje vyks padėkos už Šeimos–„Amoris Laetitia“ metus diena Vilniaus arkivyskupijoje
Vasaros trečiadienių vakarais – Tarptautinis Vilniaus kariliono festivalis
Birželio 29 d. Švenčiant Šv. apaštalus Petrą ir Paulių – Sinodinio kelio Lietuvoje diecezinio etapo šventė Kaune
Birželį – liepą Sinodinio kelio pabaigos-padėkos šventės
Birželį – liepą Šeimos „Amoris laetitia“ metų uždarymo renginiai vyskupijose
Liepos 9–17 d. Palaimintojo arkivyskupo JURGIO MATULAIČIO MIC paskelbimo palaimintuoju minėjimas ir ATLAIDAI Marijampolėje
Liepos 1–12 d. DIDIEJI ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS atlaidai
Birželio 17 – rugsėjo 31 d. Vilniaus Katedros varpinėje – instaliacija minint LKB Kronikos 50-metį
Birželio 21–29 d. Kauno arkivyskupijos bendruomenei – misijinių ir šventinių susitikimų savaitė
Devintinių sekmadienį Vilniaus senamiestyje (nuo Katedros iki Aušros Vartų) vyks Eucharistinė procesija
Birželio 11 d. padėkos šv. Mišios Kauno šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčioje minint bažnyčios atšventinimo trisdešimtmetį ir penkerius metus nuo palaimintojo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos
Birželio 12 ir 14 d. Palaimintojo Teofiliaus MATULIONIO šventė Kaišiadorių katedroje
Birželio 15 d. Tarptautinė mokslinė konferencija ŠILUVOJE „Krikščionybė ir inovacijos“
Birželio 1 d. Šv. Justino Kankinio – Telšių vyskupijos globėjo – diena. Diakonato šventimai Telšių katedroje
Gegužės 31 d. Maldos ir paramos vakaras Ukrainai Kauno arkikatedroje. Oratorija MESIJAS
Tarp Šeštinių ir Sekminių – parapijų MISIJŲ SAVAITĖ Kauno arkikatedroje (gegužės 28 – birželio 5 d.) su šūkiu: „Išvydau naująjį miestą, kurio žiburys yra Avinėlis.“ (plg. Apr 21)
Gegužės 29 d. Jubiliejinė Šiaulių vyskupo ir vyskupijos šventė
Gegužės 30 – birželio 5 d. Vilniaus Kalvarijose iškilmingai švenčiamos Sekminės – Šventosios Dvasios Atsiuntimo šventė
Gegužės 25 d. LR Seime vyks konferencija „50 metų po Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos pasirodymo: pamokos ir perspektyvos“.
Gegužės 22 d. Šv. Mišias Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje, dėkodamas Dievui už 45 metų kunigystės pašaukimo dovaną, aukos vyskupas emeritas Jonas Kauneckas
Gegužės 20 d. Kaunas švenčia 2022 Europos kultūros sostinės metus. Arkivyskupijos bendruomenė – Kiemų šventėje
Gegužės 15 d. Šeimų šventė Kristaus Prisikėlimo bazilikos terasoje (ukrainiečiams ir juos priglaudusioms šeimoms bei vienuolijoms)
Sutvirtinimo sakramento teikimo Šiaulių vyskupijoje datos 2022 m.
Gegužės 21 d. Sinodinio kelio Panevėžio vyskupijoje padėkos šventė
Gegužės 10–12 d. Vilniuje Europos šalių vyskupų konferencijų delegatų, atsakingų už šeimos ir gyvybės klausimus, susitikimas
Gegužės 7 d. Kunigystės šventimai Vilniaus arkikatedroje
Gegužės 13–15 d. Kauno kunigų seminarija kviečia: Susipažinkime ir pakalbėkime apie pašaukimą ir kunigystę
VDU KTF kviečia dalyvauti konkurse „Idėja Bažnyčiai“
Šeimos centras kviečia padėti šeimoms su kūdikiais Ukrainoje
Gegužės 14 d. Panevėžio vyskupijos jaunimo diena vyks Pumpėnuose (programa, registracija ir t.t.)
Sutvirtinimo sakramento teikimo grafikas Telšių vyskupijoje 2022 m.
Sutvirtinimai ir vizitacijos Vilkaviškio vyskupijoje 2022 m.
Balandžio 23 d. 21 val. Ekumeninis Šviesos kelias nuo Aušros Vartų į Dievo Gailestingumo Šventovę
Balandžio 29 d. Respublikinė mokslinė konferencija „Nekintanti žmogaus gyvybės vertė: nuo natūralaus prasidėjimo iki natūralios mirties“ Kaune, VDU
Gegužės 2–15 d. Pašaukimų savaitė Kaune
Balandžio 24 d. Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centras kviečia į šventę skirtą Gyvybės dienai paminėti
KRYŽIAUS KELIO procesija Kauno gatvėmis Didįjį Penktadienį
Balandžio 18 d. Antroji Velykų diena. Padėka Dievui už kardinolo Sigito Tamkevičiaus 60 metų kunigystės jubiliejų minint ir „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ 50-metį
Didžiosios savaitės ir Velykų iškilmės pamaldų laikas KAIŠIADORIŲ katedroje
Didžiojo Tridienio, Šv. Velykų ir Gailestingumo sekmadienio pamaldų tvarka ŠIAULIŲ vyskupijos bažnyčiose
Nuo šv. Velykų iki balandžio 24 d. VILNIUJE švenčiama Dievo Gailestingumo savaitė. Programa
Didžiojo Tridienio ir šventų Velykų pamaldos KAUNO bažnyčiose
Didžiojo Tridienio ir šv. Velykų pamaldų tvarkaraštis VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS bažnyčiose
Balandžio 7–24 d. „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ 50-mečiui – paroda Kauno arkikatedroje
Birželio 15-16 d. II tarptautinė mokslinė konferencija Šiluvoje „Krikščionybė ir inovacijos“ (nuotoliniu būdu „Zoom“ platformoje)
Nuotoliniu būdu norinčius pasieks „Didžiosios savaitės laiškai“ (registracija iki balandžio 10 d.)
Balandžio 10 d. Atsinaujinimo diena Kaune „Išgydyk mane, Viešpatie“ (gyvai)
Gavėnios rekolekcijos Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose
Telšiuose vyskupijos institucijų ir parapijų jėgomis rengiamas būstas ukrainiečių pabėgėliams. Telšių vyskupas kviečia prisidėti: daiktais, darbu, finansine parama
Balandžio 3 d. Kardinolo Sigito Tamkevičiaus SJ knygos „Priespaudos, kovos ir nelaisvės metai: 1968–1988“ pristatymas Kaune, Kristaus Prisikėlimo bazilikoje
Kovo 25 d., penktadienį, UKRAINOS ir RUSIJOS paaukojimas NEKALČIAUSIAJAI MARIJOS Širdžiai. Pamaldos Kauno arkikatedroje ir kitose bažnyčiose vienijantis su popiežiaus Pranciškaus malda Šv. Petro bazilikoje
Kovo 25–26 d. Kauno Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje „24 valandos Viešpačiui“
Kovo 25–26 d. Vilniaus arkikatedroje „24 valandos Viešpačiui“
Kovo 19 d. 16.00 val. Padėkos šv. Mišios už „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“ leidėjus Vilniaus arkikatedroje bazilikoje
„Pro Rytų vartus: Orientas Lietuvos liturginėje tekstilėje XVI–XX amžiais“ – nauja paroda Bažnytinio paveldo muziejuje
Kovo 17–18-ąją Caritas skelbia daiktų rinkimo iniciatyvą Ukrainos žmonėms
Švč. Mergelės Marijos paveikslo piligriminė kelionė Šiaulių vyskupijoje
Kovo 11 d. Šv. Mišios Kauno arkikatedroje už Lietuvą ir taiką Ukrainoje ir pasaulyje
Vilniaus arkivyskupijoje prasideda kasmetinė gavėnios akcija „Pasninko dėžė“
GAVĖNIOS rekolekcijos Kauno bažnyčiose PDF
Kovo 6 d. Eisena iš Meškuičių į Kryžių kalną už taiką Ukrainoje
Kovo 12 d. Jono Pauliaus II piligrimų centras kviečia į GAVĖNIOS rekolekcijas pėsčiomis
2022 m. Vilniaus knygų mugėje
Vasario 17 d. 12 val. PADĖKOS šv. Mišios Kauno arkikatedroje bazilikoje už arkivyskupo Kęstučio Kėvalo gyvenimą ir tarnystę
Vasario 25 d. SINODINIS susitikimas MENININKAMS. Kviečia Kauno arkivyskupas
Vasario 25–27 d. Pašaukimų savaitgalis šv. Juozapo kunigų seminarijoje
„LKB kronikos“ istorija – vaikams ir visai šeimai. Naujos knygos „Kronika. Slaptos knygos istorija“ pristatymo renginiai Šiluvoje, Kaune, Vilniuje
Vasario 8 d. Lietuvos Caritas kviečia į nuotolinį renginį „(NE)ŽINAU, kas yra prekyba žmonėmis“
Vasario 9 d. Kauno klinikos kviečia į nuotolinę konferenciją „Klinikinė pastoracija: Netektis – žmogaus gyvenimo dalis“ (skirta Pasaulinei ligonių dienai)
Kviečia MISIJŲ MOKYKLA „3 M“ (registracija iki vasario 15 d.)
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 »»
 
 
   

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt