Kovo 8 d. Knygos „ADELĖ. Slapta vaikų draugė“ pristatymas (nuotolinis)
Gavėnios rekolekcijos VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS bažnyčiose
Kovo 2 d. Naujo ekumeninio Evangelijų pagal Matą ir Morkų vertimo pristatymas Kaune
Vasario 26 - kovo 5 d. Šv. Kazimiero atlaidų savaitės renginiai Vilniuje
Kiekvieną gavėnios trečiadienį Gavėnios rekolekcijos Kauno arkikatedroje. Tema „Apie septynias didžiąsias nuodėmes“
Vasario 24 d. Koplytstulpio prie Dariaus ir Girėno stadiono Kaune pašventinimas atmenant Joną Paulių II ir Ukrainos žmonių kančias
VDU Katalikų teologijos fakultetas kviečia į neformaliąsias studijas
Kovo 4 d. Biržuose vyks šv. Kazimiero, Panevėžio vyskupijos globėjo, šventė
Iki Vasario 23 d. Nacionalinė vargonininkų asociacija kviečia skaitovus, psalmių giedotojus, choristus, grupių vadovus, vargonininkus registruotis į „Liturginio skaitymo bei psalmių giedojimo mokymus“ (vasario 25 d.)
VASARIO 16-ajai – šv. Mišios Kristaus Prisikėlimo bazilikoje. 40 valandų Švč. Sakramento adoracija Kauno arkikatedroje
Gavėnios rekolekcijos Vilniaus arkikatedroje
Vilniaus arkikatedros parapija: tradicinis skulptūrėlės, piešinio ar filmuko konkursas „Šv. Kazimieras - Dievo Meilės žiburys“. Darbeliai priimami iki vasario 15 d.
Vasario 5 d. Juozo Naujalio sakralinės muzikos koncertas Kauno arkikatedroje „Atrastieji motetai“. Atlieka mišrusis jaunimo choras „Exaudi“ ir Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos choras
Vasario 4 d. „Vilnius krikščioniškoje Europoje: tarpmiestiniai istorijos ryšiai“ – konferencija Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Vasario 8 d. mokslinė-praktinė konferencija „Klinikinė pastoracija: dėkingumas ir gailestingumas sveikatos priežiūros sistemoje“ Kaune
Nuo vasario 9 d. Paskaitų, diskusijų ir maldos ciklas Kaune visiems ieškantiems tiesos „Žmogaus slėpinys“
Birželio 12 d. III tarptautinė konferencija Šiluvoje. Krikščionybė ir kūrybiškumas
Sausio 29 d. Monsinjoro Pranciškaus TAMULEVIČIAUS (1923–1947–2006) gimimo šimtmečio paminėjimas Kaune
Sausio 29 d. Atsinaujinimo diena „Jėzau, kas tu iš tikro esi?“ Kaune
Sausio 22 d. Ekumeninės pamaldos Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre
Sausio 19 d. Vyskupo Jono BORUTOS mirties sukakties minėjimas
Sausio 20 d. Ekumeninės pamaldos ir kiti ekumeniniai susitikimai Kristaus Prisikėlimo bazilikoje
Sausio 25 d. Malda už Vilnių ir vilniečius švenčiant 700-ąjį Vilniaus gimtadienį
Sausio 22 d. Kaišiadorių katedroje padėkos šv. Mišios už pirmąjį Kaišiadorių vyskupą Juozapą Kuktą, minint gimimo 150 metines
Nauji ALFA kursai Viniaus arkivyskupijoje, 2023 m. žiema
Sausio 10 d. Bažnytinio paveldo muziejuje Vilniuje) vyks knygos „Šv. Dominykas ir šv. Hiacintas Lietuvoje: aštuoni atminties šimtmečiai“ pristatymas.
Sausio 14 d. Švč. Sakramento adoruotojų Susikaupimo diena Kaune
Sausio 18 d. Vilniuje, nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje susitikimas su Biblijos draugijos vertimo komanda pasitinkant naująjį Evangelijų pagal Matą ir Morkų vertimą
Sausio 27 d. Palaimintojo Jurgio Matulaičio gimimo dangui minėjimas Marijampolėje
Mažoji akademija kviečia gilintis į krikščionybę. 2023 m. pavasario kursai
Sausio 5 d., 17.30 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje šv. Mišių Aukoje bus meldžiamasi už popiežių emeritą
Telšių vyskupija: Nuotoliniu būdu dalyvaukime popiežiaus Benedikto XVI laidotuvėse
Sausio 5 d. 17:00 Šiaulių Šv. apašt. Petro ir Pauliaus katedroje bus aukojamos Šv. Mišios už amžinos atminties popiežių emeritą Benediktą XVI
Sausio 4 d. 18 val. Šv. Mišios už popiežių emeritą Benediktą XVI Kauno arkikatedroje bazilikoje
Sausio 2–3 d. Malda už mirusį popiežių Telšių vyskupijoje
Naujas iššūkis 2023-iesiems – per metus perskaityti visą ŠVENTĄJĮ RAŠTĄ (registracija iki gruodžio 28 d.)
Sausio 8 d. Šiaulių vyskupijos šeimų šventė
Kalėdų laiko pamaldų tvarka VILKAVIŠKIO vyskupijoje
Kalėdų laiko pamaldų tvarka KAIŠIADORIŲ katedroje
Šventų Kalėdų pamaldos KAUNO bažnyčiose PDF
Kalėdų laiko šv. Mišios TELŠIŲ vyskupijoje
Kalėdų laiko šv. Mišios VILNIAUS arkivyskupijoje
Advento rekolekcijos Kauno m. bažnyčiose 2022 m. PDF
Gruodžio 4 d. Kauno seserys benediktinės kviečia į miesto globėjo Šv. Mikalojaus atlaidus ir mugę
Gruodžio 3 d. Giraitės Šventosios Šeimos parapijos šventė pradedant bendruomenės veiklą
Advento rekolekcijos ir sutaikinimo pamaldos VILNIAUS arkivyskupijoje
Lapkričio 26 d. Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos šventė Kaune
Lapkričio 23 d. Bažnytinio meno muziejuje atidaroma paroda „Corpisanti. Katakombų relikvijos-skulptūros Valkininkų ir Buivydžių bažnyčiose“
Lapkričio 18 d. mokslinė-praktinė konferencija „Gyvybės kultūros puoselėjimas technologijų pažangos laikmetyje“ Kaune
Lapkričio 14 d. Kauno apskrities viešoji biblioteka kviečia į Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos 50-ies metų minėjimą
Lapkričio 20 d. Pasaulinės jaunimo dienos šventė Vilniuje
Lapkričio 12–20 d. Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos GAILESTINGUMO MOTINOS atlaidai Vilniuje
Spalio 22 d. LKMA šimtmečio minėjimas Vilniuje
Spalio 22 d. Vyskupo Jono Kaunecko atsiminimų knygos „Prieš visus vėjus“ pristatymas Kaune
Bažnytinio paveldo muziejus kviečia į renginius šv. Juozapato metams
Spalio 15 d. Kaune vyks pirmasis Karmelitiškojo dvasingumo kongresas
Spalio 23 d. Atsinaujinimo diena Kaune „Liudyti tiesą“
Kiekvieną spalio sekmadienį kviečiame į Rožinio pamaldas Guronyse
Spalio 2–4 d. Šv. Pranciškaus Asyžiečio atlaidai Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (bernardinų) bažnyčioje
Spalis–lapkritis VDU Katalikų teologijos fakultetas kviečia dalyvauti Neformaliųjų studijų programoje
Spalio 7–9 d. programa Šiluvoje su broliais dominikonais „Gyvosios piligrimystės beieškant“
Rugsėjo 27 d. vyskupo Jono Kaunecko knygos pristatymas Telšiuose
Norintiems gilinti žinias apie krikščionybę – kursai Mažojoje akademijoje
ŠILINĖS: kultūrinė programa
Rugsėjo 13–14 d. Dievo Gailestingumo vainikėlio padiktavimo šventė Viniaus Dievo Gailestingumo šventovėje
ŠILINĖS: daiktų MAINYTUVIŲ palapinė „Prikelk naujam gyvenimui“
Rugsėjo 1–8 d. TRAKŲ Dievo Motinos, Lietuvos globėjos, atlaidai
Rugpjūčio 28 d. PADĖKOS UŽ LAISVĘ diena Šiluvoje. PILIGRIMŲ eisenos
Rugsėjo 3 d. Jaunimas kviečiamas pėsčiomis keliauti į Trakinių atlaidus
Rugsėjo 7–15 d. Didieji ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMO atlaidai Šiluvoje (Šilinės)
Liepos 30 d. Jubiliejinių Šv. Ignaco metų užbaigimas (Šiauliuose)
Liepos 30 d. Panevėžio vyskupijos Švč. Mergelės Marijos Gyvojo Rožinio draugija kviečia į XVII kongresą „Budėkite ir melskitės“, kuris vyks Dusetose
Rugpjūčio 14–22 d. Didieji Žolinės atlaidai PIVAŠIŪNUOSE
Rugpjūčio 14–21 d. Didieji Žolinės atlaidai KREKENAVOJE
Liepos 30-31 d. KRYŽIŲ KALNO ATLAIDAI
Rugpjūtį Muzikinės bažnyčių naktys Bazilionuose (Šiaulių r.)
Liepos 10 d. Vilniuje vyks padėkos už Šeimos–„Amoris Laetitia“ metus diena Vilniaus arkivyskupijoje
Vasaros trečiadienių vakarais – Tarptautinis Vilniaus kariliono festivalis
Birželio 29 d. Švenčiant Šv. apaštalus Petrą ir Paulių – Sinodinio kelio Lietuvoje diecezinio etapo šventė Kaune
Birželį – liepą Sinodinio kelio pabaigos-padėkos šventės
Birželį – liepą Šeimos „Amoris laetitia“ metų uždarymo renginiai vyskupijose
Liepos 9–17 d. Palaimintojo arkivyskupo JURGIO MATULAIČIO MIC paskelbimo palaimintuoju minėjimas ir ATLAIDAI Marijampolėje
Liepos 1–12 d. DIDIEJI ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS atlaidai
Birželio 17 – rugsėjo 31 d. Vilniaus Katedros varpinėje – instaliacija minint LKB Kronikos 50-metį
Birželio 21–29 d. Kauno arkivyskupijos bendruomenei – misijinių ir šventinių susitikimų savaitė
Devintinių sekmadienį Vilniaus senamiestyje (nuo Katedros iki Aušros Vartų) vyks Eucharistinė procesija
Birželio 11 d. padėkos šv. Mišios Kauno šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčioje minint bažnyčios atšventinimo trisdešimtmetį ir penkerius metus nuo palaimintojo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos
Birželio 12 ir 14 d. Palaimintojo Teofiliaus MATULIONIO šventė Kaišiadorių katedroje
Birželio 15 d. Tarptautinė mokslinė konferencija ŠILUVOJE „Krikščionybė ir inovacijos“
Birželio 1 d. Šv. Justino Kankinio – Telšių vyskupijos globėjo – diena. Diakonato šventimai Telšių katedroje
Gegužės 31 d. Maldos ir paramos vakaras Ukrainai Kauno arkikatedroje. Oratorija MESIJAS
Tarp Šeštinių ir Sekminių – parapijų MISIJŲ SAVAITĖ Kauno arkikatedroje (gegužės 28 – birželio 5 d.) su šūkiu: „Išvydau naująjį miestą, kurio žiburys yra Avinėlis.“ (plg. Apr 21)
Gegužės 29 d. Jubiliejinė Šiaulių vyskupo ir vyskupijos šventė
Gegužės 30 – birželio 5 d. Vilniaus Kalvarijose iškilmingai švenčiamos Sekminės – Šventosios Dvasios Atsiuntimo šventė
Gegužės 25 d. LR Seime vyks konferencija „50 metų po Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos pasirodymo: pamokos ir perspektyvos“.
Gegužės 22 d. Šv. Mišias Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje, dėkodamas Dievui už 45 metų kunigystės pašaukimo dovaną, aukos vyskupas emeritas Jonas Kauneckas
Gegužės 20 d. Kaunas švenčia 2022 Europos kultūros sostinės metus. Arkivyskupijos bendruomenė – Kiemų šventėje
Gegužės 15 d. Šeimų šventė Kristaus Prisikėlimo bazilikos terasoje (ukrainiečiams ir juos priglaudusioms šeimoms bei vienuolijoms)
Sutvirtinimo sakramento teikimo Šiaulių vyskupijoje datos 2022 m.
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt