KRYŽIAUS KELIO procesija Kauno gatvėmis Didįjį Penktadienį
Balandžio 18 d. Antroji Velykų diena. Padėka Dievui už kardinolo Sigito Tamkevičiaus 60 metų kunigystės jubiliejų minint ir „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ 50-metį
Didžiosios savaitės ir Velykų iškilmės pamaldų laikas KAIŠIADORIŲ katedroje
Didžiojo Tridienio, Šv. Velykų ir Gailestingumo sekmadienio pamaldų tvarka ŠIAULIŲ vyskupijos bažnyčiose
Nuo šv. Velykų iki balandžio 24 d. VILNIUJE švenčiama Dievo Gailestingumo savaitė. Programa
Didžiojo Tridienio ir šventų Velykų pamaldos KAUNO bažnyčiose
Didžiojo Tridienio ir šv. Velykų pamaldų tvarkaraštis VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS bažnyčiose
Balandžio 7–24 d. „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ 50-mečiui – paroda Kauno arkikatedroje
Birželio 15-16 d. II tarptautinė mokslinė konferencija Šiluvoje „Krikščionybė ir inovacijos“ (nuotoliniu būdu „Zoom“ platformoje)
Nuotoliniu būdu norinčius pasieks „Didžiosios savaitės laiškai“ (registracija iki balandžio 10 d.)
Balandžio 10 d. Atsinaujinimo diena Kaune „Išgydyk mane, Viešpatie“ (gyvai)
Gavėnios rekolekcijos Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose
Telšiuose vyskupijos institucijų ir parapijų jėgomis rengiamas būstas ukrainiečių pabėgėliams. Telšių vyskupas kviečia prisidėti: daiktais, darbu, finansine parama
Balandžio 3 d. Kardinolo Sigito Tamkevičiaus SJ knygos „Priespaudos, kovos ir nelaisvės metai: 1968–1988“ pristatymas Kaune, Kristaus Prisikėlimo bazilikoje
Kovo 25 d., penktadienį, UKRAINOS ir RUSIJOS paaukojimas NEKALČIAUSIAJAI MARIJOS Širdžiai. Pamaldos Kauno arkikatedroje ir kitose bažnyčiose vienijantis su popiežiaus Pranciškaus malda Šv. Petro bazilikoje
Kovo 25–26 d. Kauno Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje „24 valandos Viešpačiui“
Kovo 25–26 d. Vilniaus arkikatedroje „24 valandos Viešpačiui“
Kovo 19 d. 16.00 val. Padėkos šv. Mišios už „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“ leidėjus Vilniaus arkikatedroje bazilikoje
„Pro Rytų vartus: Orientas Lietuvos liturginėje tekstilėje XVI–XX amžiais“ – nauja paroda Bažnytinio paveldo muziejuje
Kovo 17–18-ąją Caritas skelbia daiktų rinkimo iniciatyvą Ukrainos žmonėms
Švč. Mergelės Marijos paveikslo piligriminė kelionė Šiaulių vyskupijoje
Kovo 11 d. Šv. Mišios Kauno arkikatedroje už Lietuvą ir taiką Ukrainoje ir pasaulyje
Vilniaus arkivyskupijoje prasideda kasmetinė gavėnios akcija „Pasninko dėžė“
GAVĖNIOS rekolekcijos Kauno bažnyčiose PDF
Kovo 6 d. Eisena iš Meškuičių į Kryžių kalną už taiką Ukrainoje
Kovo 12 d. Jono Pauliaus II piligrimų centras kviečia į GAVĖNIOS rekolekcijas pėsčiomis
2022 m. Vilniaus knygų mugėje
Vasario 17 d. 12 val. PADĖKOS šv. Mišios Kauno arkikatedroje bazilikoje už arkivyskupo Kęstučio Kėvalo gyvenimą ir tarnystę
Vasario 25 d. SINODINIS susitikimas MENININKAMS. Kviečia Kauno arkivyskupas
Vasario 25–27 d. Pašaukimų savaitgalis šv. Juozapo kunigų seminarijoje
„LKB kronikos“ istorija – vaikams ir visai šeimai. Naujos knygos „Kronika. Slaptos knygos istorija“ pristatymo renginiai Šiluvoje, Kaune, Vilniuje
Vasario 8 d. Lietuvos Caritas kviečia į nuotolinį renginį „(NE)ŽINAU, kas yra prekyba žmonėmis“
Vasario 9 d. Kauno klinikos kviečia į nuotolinę konferenciją „Klinikinė pastoracija: Netektis – žmogaus gyvenimo dalis“ (skirta Pasaulinei ligonių dienai)
Kviečia MISIJŲ MOKYKLA „3 M“ (registracija iki vasario 15 d.)
Sausio 27 d. Pal. Jurgio Matulaičio gimimo dangui 95-osios metinės. Minėjimas Marijampolės bazilikoje
VU Konfucijaus instituto organizuojamas renginys knygų pristatymas-diskusija „Kristus ir Konfucijus: ugdantis dialogas“ perkeltas į vasario 3 d.
VDU Katalikų teologijos fakultetas kviečia į neformaliųjų studijų programas
Sausio 25 d. Ekumeninės pamaldos KAUNE Evangelikų liuteronų bažnyčioje
Sausio 25 d. Pamaldos už krikščionių vienybę Vilniuje Šv. Jonų bažnyčioje
Sausio 30 d. Atsinaujinimo diena „Jėzus – mano viltis“ (nuotoliniu būdu)
Kovo 4–5 d. Jaunimo sielovados forumas Vilniuje
Bažnytinio paveldo muziejus 2022-aisiais atsinaujina ir plečia veiklą
Dievo Motinos komandų judėjimas kviečia nuotolinių susitikimų ciklą „Meilės kryžkelėse: ką apie lytiškumą Katalikų Bažnyčia kalba šiandienos žmogui“. Pirmas seminaras sausio 7 d.
LKMA Mažosios akademijos pavasario semestro kursai 2022 m. Kviečiame!
Sausio 14–16 d. Katalikiškas aktyvaus laisvalaikio klubas „Saltus“ kvečia į savaitgalį Liškiavoje
Nuo sausio 11 d. Nuotolinių paskaitų ciklas „Dievo širdis vargšams“
Sausio 4 d. Dievo tarnaitės Elenos SPIRGEVIČIŪTĖS 78-ųjų mirties metinių paminėjimas Kaune
Kalėdų laiko liturgija Kaišiadorių katedroje
KALĖDŲ LAIKO pamaldų tvarka Vilkaviškio vyskupijoje 2021
ŠVENTŲ KALĖDŲ pamaldos Kaune 2021 PDF
KALĖDŲ LAIKO šv. Mišios Vilniaus arkivyskupijoje 2021
Sausio 9 d. Šiaulių vyskupijos šeimų šventė „Pažinkime Viešpaties meilę“
Naujas iššūkis 2022-iesiems – per metus perskaityti visą ŠVENTĄJĮ RAŠTĄ
2021 m. Advento rekolekcijos Kauno m. bažnyčiose
Vilkaviškio vyskupijoje Sinodinio kelio parapijose moderatoriai bus rengiamu nuotoliniu būdu
Advento rekolekcijos ir sutaikinimo pamaldos Vilniaus arkivyskupijoje
Lapkričio 27 – sausio 29 d. Prakartėlių paroda Bažnytinio paveldo muziejuje Vilniuje
Lapkričio 28 d. Koncertas „In Memoriam Vidmantui Bartuliui“ Šiaulių Ųvč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje
Lapkričio 21 d. Per Kristų Visatos Valdovą Kauno arkivyskupija užbaigia jubiliejinius arkivyskupijos metus. Bazilikos herbo ir vėliavos inauguracija
Lapkričio 18 d. Dievo tarno Vincento Borisevičiaus pagerbimas Telšiuose
Lapkričio 16 d. 14:30 Lietuvos Caritas kviečia į virtualų renginį „Vargšų jūs visuomet turite su savimi“ (transliacija youtube etc.)
Lapkričio 21 d. Šiaulių vyskupijos jaunimo diena
Aušros vartų atlaidų piligrimai laukiami Bažnytinio paveldo muziejuje
Lapkričio 18 d. atvira akademinė diskusija „Dabartiniai iššūkiai. Kas mūsų laukia?“ (Kaune, VDU Didžiojoje auloje)
Lapkričio 14 d. Pasaulinę neišnešiotų naujagimių dieną – malda už kūdikius ir šeimas Kaune (su transliacija)
Dirbantiems su jaunimu – Sielovados pagalbininkų akademija (registracija iki lapkričio 12 d.)
ŠILUVA: Nuotolinių paskaitų ciklas „Piligrimystės apraiškos kultūroje ir kasdienybėje“ (nuo lapkričio 12 d.)
Lapkričio 20 d. Vilniaus arkivyskupijos jaunimo diena „Pašaukiau vardu“
Lapkričio 13–21 d. Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidai
JAUNIMUI! VDU Katalikų teologijos fakultetas kviečia į esė konkursą „Religija ir mokslas. Ar jie suderinami?“ Registracija iki lapkričio 10 d.
Spalio 29–30 d. VILTIES DIENOS Šiluvos šventovėje
Spalio 28 d. koncertas Vilniuje dienraščio bernardinai.lt veiklai paremti
Spalio 14 d. Prof. Giedrės Jankevičiūtės ir dr. Lauros Petrauskaitės paskaita „Lietuvos balsas Šaltojo karo metais“
Spalio 17 d. Atsinaujinimo diena Kaune „Eikit, padarykit mano mokiniais“ su „Gyvaisiais akmenimis“ (nuotolinė)
Spalio 8 d. Žemaičių Kalvarijos stebuklingojo Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo karūnavimo metinės
Nuo spalio 7 d. Šiaulių vyskupijos jaunimo centras kviečia įvairaus amžiaus žmones į nuotolinių 10-ies kassavaitinių susitikimų ciklą „Krikščioniškas emociškai brandus dvasingumas“.
Rugsėjį–spalį Parodos „Šv. Dominykas ir šv. Hiacintas Lietuvoje: aštuoni atminties šimtmečiai“ renginiai Vilniuje
LKMA Mažoji akademija kviečia ieškoti atsakymų į klausimus apie krikščionybę. 2021 m. rudens semestro tvarkaraštis
Bažnytinio paveldo muziejus kviečia į renginius, skirtus Vilniaus katedros varpinei
Rugsėjo 13–14 d. Vilniuje bus minima Dievo Gailestingumo vainikėlio šventė
Rugsėjo 16 d. Konferencija „600 metų Žemaitija popiežiaus globoje“
Rugsėjo 11 d. XIX tarptautinis piligriminis žygis iš Kryžių kalno į Šiluvą
Rugsėjo 6 d. VDU KTF ir Laisvos visuomenės institutas kviečia į konferenciją „Šeima – visuomenės ir valstybės pagrindas. Sutarimo link“ Kaune
Rugpjūčio 29 d. PADĖKOS UŽ LAISVĘ diena ŠILUVOJE. Piligrimų eisenos
Nuotoliniai bažnytinės muzikos kursai (registracija iki rugsėjo 1 d.)
Rugpjūčio 31 d. – rugsėjo 8 d. TRAKŲ DIEVO MOTINOS — LIETUVOS GLOBĖJOS ATLAIDAI – Trakinės
Rugsėjo 7–15 d. ŠILINĖS – didieji ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMO atlaidai Šiluvoje. PROGRAMA
Liepos 31 d. Gyvojo Rožinio kongresas Panemunėlyje
Liepos 31 d. Šv. Ignaco šventė Šiauliuose
Rugpjūčio 14–22 d. Didieji ŽOLINĖS atlaidai KREKENAVOJE
Rugpjūčio 14–22 d. ŽOLINĖS atlaidai PIVAŠIŪNUOSE
Kaip patekti į Šv. Kazimiero knygyną Kaune (Vilniaus g. 3)
Liepos 24–25 d. KRYŽIŲ KALNO atlaidai
Liepos 10–18 d. Jurgio MATULAIČIO paskelbimo palaimintuoju minėjimas ir atlaidai MARIJAMPOLĖS bazilikoje
Liepos 18 d. Krekenavos mažosios bazilikos altoriaus konsekracijos iškilmė
Liepos 11 d. Šv. Martenų šeimos relikvijų sutikimas Krekenavoje
Liepos 7 d. – rugpjūčio 4 d., penktasis tarptautinis Vilniaus kariliono festivalis. Koncertai kiekvieną trečiadienį, 19 val.
Liepos 1–12 d. Didieji ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS atlaidai
Birželio 24 – liepos 25 d. Kauno arkivyskupas kviečia į MALDOS MĖNESĮ UŽ PAŠAUKIMUS
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt