Gegužės 17–19 d. Krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokyklos rekolekcijų savaitgalis (pavasario sesija) VILNIUJE ir KAUNE
Gegužės 18 d. Palaiminimų Šeštadienis Šilutėje
Gegužės 19 d. Vilties bėgimas Klaipėdoje
Gegužės 31 d. Piligrimystė Pasaulinės vaikų gynimo dienos proga nuo Šiaulių katedros į Kryžių kalną
Balandžio 27 d. Vilniuje vyks tradicinė ekumeninė Šviesos kelio procesija iš Aušros Vartų į Dievo Gailestingumo šventovę
Per Atvelykį Kaišiadorių katedroje bus atidengta Gailestingumo durų plyta
Didžiojo penktadienio KRYŽIAUS KELIAS miestuose
Didžiojo Tridienio ir Šv. VELYKŲ IŠKILMIŲ pamaldų tvarka vyskupijų bažnyčiose
Balandžio 18–28 d. Dievo Gailestingumo savaitės Vilniuje programa
Balandžio 25 d. respublikinė švietimo konferencija „DORA LYDERYSTĖ. Iššūkis sau ir esančiam greta“ Šiaulių jėzuitų mokykloje
Balandžio 27 d. „Šviesos kelias“ su Tiberiados broliais ALYTUS–PIVAŠIŪNAI
Balandžio 27–28 d. Konferencija Tytuvėnuose „Dievo gailestingumas beribis“
Balandžio 15 d. Dievo tarnaitės Adelės DIRSYTĖS 110-asis gimtadienis
Balandžio 12 d. Laukiant Marijos dienos Šiluvoje vyks 13 valandų adoracija
Balandžio 17 d. Ramygaloje Marijos Kazimieros Kaupaitės mirties metinių minėjimas
Balandžio 14 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje – ,,Septyni paskutiniai Jėzaus Kristaus žodžiai ant kryžiaus“ su Vilniaus Šv. Kristoforo kameriniu orkestru ir choru „Vilnius“
Balandžio 9 d. Kompozitoriaus, vargonininko Juozo NAUJALIO (1869–1934) 150-ųjų gimimo metinių paminėjimas Kauno arkikatedroje
Balandžio 7 d. Atsinaujinimo diena Kaune „ŠVENTOJI DVASIA – jėga iš aukštybių“
Kovo 27 d. VDU Lietuvių išeivijos institutas kviečia į konferenciją „Vienuolijos lietuvių išeivijoje: istorija ir paveldas“ Kaune
Kovo 29 d. Kun. Alfonso Lipniūno atminimo vakaras Vilniuje
Kovo 29–30 d. 24 valandos Viešpačiui „Nė aš tavęs nepasmerksiu“ Vilniaus Arkikatedroje
Kovo 30 d. Palaiminimų šeštadienis Šilalėje
Vilniaus arkivyskupijos bažnyčių Gavėnios rekolekcijų sąrašas
Kovo 23 d. LR Prezidento rinkimų debatai „Krikščioniškas rentgenas“ Klaipėdos LCC universitete
2019 m. Gavėnios rekolekcijos KAUNO bažnyčiose PDF
Kovo 1 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
Kovo 1-4 d. Šv. Kazimiero, Lietuvos globėjo, šventė Vilniaus arkikatedroje
Katalikiški leidiniai ir susitikimai Vilniaus knygų mugėje 2019 (išsamus sąrašas)
Vasario 21–24 d. Vilniaus knygų mugė. Kviečia katalikiška žiniasklaida
Vasario 22 d. VDU KTF kviečia į Jaunimo konferenciją „Ar reikalingas krikščioniškų vertybių sugrįžimas į viešąjį gyvenimą?“
Vasario 22–24 d. Pašaukimų savaitgalis Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Kovo 2 d. Atsinaujinimo diena Panevėžyje „Nebijok šventumo“
Kovo 4–6 d. Broliai kapucinai kviečia į rekolekcijas, skirtas kunigams ir pašvęstojo gyvenimo asmenims
Kovo 30 d. Pašvęstųjų brolių ir seserų simpoziumas Vilniuje
Vasario 16 d. 12.30 val. Valstybės atkūrimo dienos šv. Mišios Vilniaus arkikatedroje
Vasario 14–16 d. 40 val. Švč. Sakramento adoracija Kristaus Prisikėlimo bazilikoje
Vasario 9 d. Palaiminimų šeštadienis Naujojoje Akmenėje
Vasario 10 d. Palaimintojo Teofiliaus Matulionio konsekravimo vyskupu 90-mečio šventė ir Popiežiaus Pranciškaus Brevės, pripažįstančios Teofilių Palaimintuoju, paskelbimas Kaišiadorių katedroje
Vasario 13 d. Konferencija Kaune „LIGONIŲ SIELOVADA sveikatos priežiūros sistemoje”
Vasario 8 d. Šv. Ignoto bažnyčioje Vilniuje šv. Mišios Comunione e Liberazione judėjimo įkūrėjo kun. L. Giussani 14-ųjų mirties ir CL brolijos Šventojo Sosto pripažinimo 37-ųjų metinių proga PDF
Vasario 1 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
Sausio 27 d. Palaimintojo Jurgio MATULAIČIO MIC minėjimas ir Draugijos konferencija (programa PDF)
Sausio 27 d. Atsinaujinimo diena Kaune „JĖZUS – mes ir Jis“
Sausio 26–27 d. Pasaulio jaunimo dienų renginiai Lietuvoje (Marijampolė, Raudondvaris, Šiauliai, Telšiai). Vyksta registracija
Vilniaus arkikatedros bendruomenė kviečia dalyvauti šv. Kazimiero statulėlės ir teksto konkurse
Vasario 14 d. Šv. VALENTINO diena KITAIP Kauno „Žalgirio“ arenoje
„Magnificat“ siūlo darbą
Sausio 3 d. Dievo tarnaitės Elenos SPIRGEVIČIŪTĖS kankinystei – 75-eri metai. Sausio 4 d. – paminėjimo šv. Mišios ir konferencija Kaune
Sausio 4 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
Gruodžio 26 d. Antroji šv. Kalėdų diena. Kristaus Prisikėlimo bazilikos konsekravimo 14-osios metinės
Kalėdinio laikotarpio pamaldų tvarka KAIŠIADORIŲ katedroje
Piemenėlių ir šv. Kalėdų šv. Mišių tvarkaraštis KAUNE
Kalėdinio laikotarpio pamaldų tvarka KLAIPĖDOS bažnyčiose
Šv. Kalėdų pamaldų tvarka ŠIAULIŲ vyskupijos parapijose
Kalėdų laikotarpio pamaldų tvarka VILKAVIŠKIO vyskupijos parapijose
Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų šv. Mišių tvarkaraštis VILNIAUS arkivyskupijos bažnyčiose
Sausio 6 d. Šiaulių vyskupijos šeimų šventė
Gruodžio 18 d. prasideda Betliejaus taikos ugnies akcija
Gruodžio 7 d. d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
Gruodžio 8 d. Maldos popietė „Jei kas trokšta, teateina pas mane“ su br. Gediminu Numgaudžiu OFM Kaune
Gruodžio 8–9 d. Pal. arkiyskupo Jurgio Matulaičio ingreso į Vilniaus katedrą šimtmečio minėjimo renginiai Vilniuje
Gruodžio 9 d. palaimintojo Teofiliaus Matulionio relikvijų sutikimas Kauno arkikatedroje
Gruodžio 4 d. Arkivyskupo Liongino VIRBALO knygos-kelionės vadovo „Šventoji Žemė“ pristatymas Kaune
Gruodžio 13 d. Bažnytinio paveldo muziejuje atidaroma paroda „Misijų stotelės. Lietuvių misionierių šimtmečio kelias“, kurioje visuomenei pirmą kartą pristatoma t. Antano Saulaičio SJ kolekcija „Misijų stotelė“
Gruodžio 14 d. tarptautinė mokslinė konferencija „Popiežių vizitų svarba Katalikų Bažnyčiai ir visuomenei Lietuvoje“
Advento rekolekcijos KAUNO bažnyčiose
Gruodžio 1 d. Telšių vyskupijos jaunimo atsinaujinimo diena „BAŽNYČIA – mūsų namai“
Gruodžio 2 d. Kaune švęsime dar vieną šimtmetį – pal. Jurgio MATULAIČIO konsekracijos vyskupu
Dovanokime kartu: „Magnificat“ kviečia dalyvauti akcijoje „Knygų Kalėdos“
Lapkričio 22–25 d. Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčios grąžinimo 30 metų jubiliejus
Lapkričio 21 d. Knygos „Sveika, Mergele! Vilniaus arkivyskupijos marijinės ikonografijos aspektai“ sutiktuvės
Lapkričio 17 d. Vidinio išgydymo popietė su „Gailestingumo versme“ Kaune
Lapkričio ketvirtadieniais ir gruodžio 6 d. renginiai „Pranciškaus žinia Panevėžiui“ PDF
Lapkričio 10 d. Švč. Sakramento adoruotojų susikaupimo diena „Gailestingumas pagal popiežių Pranciškų“
Lapkričio 7 d. Malda Kauno arkikatedroje dėkojant Dievui už arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS gyvenimą 80 metų jubiliejaus proga
Lapkričio 8 d. VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute vyks diskusija „Pranciškus. O kas toliau?“
Lapkričio 8–10 d. Bažnytinio paveldo muziejuje vyks visiems atviras studijų savaitgalis „Krikščioniškas menas sekuliariame pasaulyje“
Lapkričio 9 d. „Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto“ 40 metų jubiliejaus paminėjimas Kaune
Lapkričio 10 d. Jonavoje XVII Šiuolaikinės krikščioniškos muzikos festivalis SIELOS
Lapkričio 11–18 d. Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai
Lapkričio 6 d. Bažnytinio paveldo muziejuje (Vilnius) atidaroma paroda, skirta paminėti Vilniaus vyskupo pal. Jurgio Matulaičio konsekracijos šimtmetį
Lapkričio 2 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
Jono Pauliaus II piligrimų centras kviečia į Europos jaunimo susitikimą Madride (2018 12 25– 2019 01 04)
Lapkritį– gruodį Asmens ir šeimos saviugdos centras „Bendrakeleiviai“ kviečia į patyrusių psichologų komandos parengtą praktinių seminarų ciklą tėvams apie skyrybų vaikus
Lappkričio 21 d. Lietuvos veiklių žmonių bendrija maloniai kviečia kartu švęsti 25-ių metų Jubiliejaus sukaktį
Spalio 27 d. Šiaulių vyskupijos jaunimo Atsinaujinimo diena
Spalio 27 d. Kaišiadorių vyskupijos Gyvojo rožinio brolija į padėkos pamaldas Kaišiadorių katedroje
Spalio 20 d. Šventimų (kunigystės) sakramento teikimas Kauno arkikatedroje bazilikoje
Spalio 20 d. Palaiminimų sekmadienis Telšiuose
Spalio 20 d. Susitikimas „Popiežius Pranciškus, evangelizacija ir šventumas: plėtoti tradiciją, atnaujinti kultūrą“ Vilniaus arkikatedroje. Konferencijas veda dr. Ralph Martin (JAV, Renewal Ministries)
Spalio 21 d., sekmadienį, PADĖKOS šv. Mišios – dėkokime Dievui už malones, gautas per popiežiaus PRANCIŠKAUS apaštališkąją kelionę
Spalio 21 d. Kaune atsinaujinimo diena „Dėmesio – ŠVENTUMAS – kitoks“
Spalio 25 d. susitikimas-konferencija Šiauliuose apie kunigo vaidmenį sveikatos sistemos įstaigose (registracija iki spalio 22 d.)
Spalio 16–21 d. Teol. dr. Ralph Martin (JAV, Renewal Ministries) misijos Lietuvoje
Vilniaus Kalvarijų giesmės-himno konkursas (iki lapkričio 8 d.)
Vyksta registracija į bendrąją audienciją su popiežiumi Pranciškumi 2018 m. lapkričio 28 d. (iki lapkričio 15 d.)
Rugsėjo 28 – spalio 26 d. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje veikia paroda „Įvairenybės apie Vilniaus vyskupiją“
Rugsėjo 26 d. Casey’io Cole’o OFM knygos „Pašaukimas. Kas nutinka pasakius Dievui „Taip“ sutiktuvės ir diskusija „Ką daryti su savo gyvenimu“
Spalio mėnesį, minėdamas šv. Kazimiero gimimo jubiliejų (1458-10-03 – 2018-10-03), Vilniaus arkivyskupijos Bažnytinio paveldo muziejus kviečia dalyvauti nemokamuose renginiuose, pažinti Lietuvos šventąjį globėją ir jo gerbimo istoriją
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt