Sausio 10 d. ŠEIMOS FESTIVALIS Vilniuje
Visą Kalėdinį laikotarpį Kauno Mykolo (Įgulos) bažnyčioje fotografijų paroda „Draugystė ARKOJE“
Sausio 9 d. Vakaras šeimoms „Laiminga šeima?! Kaip būti laimingam auginant 1, 2, 3 ... 18 vaikų“ Kaune
Gruodžio 28 d. Šventosios Šeimos sekmadienį Kauno arkikatedroje Padėkos Mišios už Šeimos metus
Šv. Kalėdų laikotarpio pamaldų tvarka KLAIPĖDOS bažnyčiose
Šv. Kalėdų pamaldų tvarka ŠIAULIŲ vyskupijos parapijose
Gruodžio 31 d. Seserys Marijos tarnaitės kviečia į Pavilnio vienuolyną Naujuosius sutikti „Su JUO, per JĮ ir JAME“
Parengtas katechumenato videoįrašų komplektas „Tikėjimo pagrindai“, skirtas suaugusiųjų tikėjimo ugdymui
Kalėdinio laikotarpio pamaldų tvarka KAIŠIADORIŲ katedroje
Sausio 1 d. Atsinaujinimo diena Šiauliuose „Pašvęstasis gyvenimas – kas tai?“
2014 m. Kūčių, Šv. Kalėdų, Naujųjų Metų šv. Mišios VILNIAUS bažnyčiose (nuolat atnaujinama)
2014 m. Piemenėlių Mišios ir Kalėdų iškilmės KAUNO bažnyčiose
Advento rekolekcijos, susitaikinimo pamaldos Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose
Betanijos bendruomenė kviečia į Naujų metų rekolekcijas
Lapkričio 30 – vasario 5 d. XIII Katalikų dailininkų religinio meno paroda „Gloria Deo“ Birštono sakraliniame muziejuje
Gruodžio 9 d. Miuziklas „Don Bosco“ Kėdainiuose
Gruodžio 19 d. Nacionalinis forumas „Jaunimo rengimas šeimai: lytiškumo ugdymas ar lytinis švietimas“ (LRS Konstitucijos salėje, registracija iki gruodžio 17 d.) PDF
Sausio 4 d. Šiaulių vyskupijos šeimų šventė JPG
Gruodžio 6 d. br. Rolando Taučiaus OFM diakonystės šventimai Kauno Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje
Gruodžio 3 d. Šv. Pranciškaus Ksavero šventė Kaune
Gruodžio 5 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
Gruodžio 13 d. Šv. Jono broliai kviečia į Gailestingumo kelią Vilniuje
Gruodžio 9 d. Atsigręžimo į Dievą vakaras Vilniuje
Gyvenimo ir tikėjimo institutas kviečia į adventines rekolekcijas
Prieškalėdiniai muzikos, maldos ir susitikimai ketvirtadieniais Kaune „Kad šviestų širdys, ne tik eglės“ (gruodžio 4, 11 ir 18 d.)
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2014-11-28
Lapkričio 30 d. Šakių dekanato Šeimų šventė JPG
Lapkričio 27 d. Vieša diskusija apie mokslo ir religijos santykį KTU Nacionalinio atviros prieigos MTEP centre
Lapkričio 29 d. Pašvęstojo gyvenimo metų atidarymas Telšiuose
Lapkričio 30 d. Šeimos metų palydėjimo ir vyskupijos Caritas 25-mečio šventė Kaišiadoryse
Lapkričio 29 d. Pašvęstojo gyvenimo metų atidarymas Šiaulių katedroje
Lapkričio 29 d. Švč. Sakramento adoruotojų Susikaupimo diena Kaune
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2014-11-21
Lapkričio 30 d. Pašvęstojo gyvenimo metų atidarymas Panevėžio katedroje
Lapkričio 23 d. Negimusio kūdikio diena. Jai skirti renginiai vyskupijose
Lapkričio 18–23 d. Mažesnieji broliai švencia atkūrimo Lietuvoje 25-metį (patikslinta valanda Kaune !)
Lapkričio 29 d. seminaras su egzorcistais „Sekuliaraus pasaulio grėsmių akivaizdoje“ Kaune (registracija iki lapkričio 26 d.)
Lapkričio 28 d. Mokslinė–praktinė konferencija „Santuoka – dovanos ir iššūkiai: kaip juos įveikti“ Marijampolėje
Lapkričio 18 d. parodos „Kristijono Donelaičio epocha“ atidarymas Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2014-11-14
Lapkričio 13 d. 19 val. paramos koncertas „Degu kaip žvakė“ Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčioje (LRT tiesioginė transliacija)
Lapkričio 15 d. Atvirų durų – „Pašaukimų“ diena Vilniaus bernardinų vienuolyne
Pasaulinė lyderystės konferencija (lapkričio 14–15 d. Klaipėdoje, LCC tarptautiniame universitete; lapkričio 21–22 d. Vilnius, Teatro arena; lapkričio 28–29 d. Šiauliai, Ginkūnų dvaras)
Lapkričio 1 – sausio 10 d. nuolatinė Švč. Sakramento adoracija Šeimos metų proga VILNIAUS arkivyskupijoje
Lapkričio 3 d. Bažnytinio paveldo muziejuje vyks mokslinė konferencija „Pažaislio vienuolyno 350 metų istorija“
Lapkričio 9–16 d. Aušros Vartų Gailestingumo Motinos globos atlaidai Vilniuje
Lapkričio 8 d. XIII šiuolaikinės krikščioniškosios muzikos festivalis „SIELOS 2014“ Druskininkuose
Spalio 30 d. Laisvos visuomenės institutas kviečia į akciją „Renkuosi gyvybę“
Lapkričio 22 d. Jaunimo susitikimų diena Kaune „Mylėk artimą kaip pats save“
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2014-10-24
Lapkričio 27–29 d. Psalmių giedojimo seminarai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje
Lapkričio 22 d.Panevėžio vyskupijos bendruomenė kviečia į Šventinį šeimos metų renginį Panevėžyje
Spalio 17 d. Miuziklas „Don Bosko“ Alytuje
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2014-10-16
Spalio 19 d. Atsinaujinimo diena Kaune „Šeima – tarnystė Bažnyčios misijoje“
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2014-10-09
Spalio 24–26 d. Rekolekcijos „Krikščioniško gyvenimo pagrindai pagal Karmelio dvasingumą“ Šiauliuose (registracija iki spalio 20 d.)
Spalio 24–25 d. Jaunimo sielovados forumas 2014 „Ar iš Nazareto gali būti kas nors gero? Ar pažįsti jauną žmogų?“
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2014-10-02
Spalio 7 d. Vilniaus kunigų seminarija kviečia į savo leidžiamų knygų serijos „Bibliotheca Sancti Josephi“ IV tomo pristatymą
Spalio 3–5 d. Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapija švenčia savo 200 metų jubiliejų
Spalio 3–5 d. rekolekcijos su misionieriumi kun. Zachariju Thudippara iš Indijos Kaune (registracija iki spalio 1 d.)
Rugsėjo 29 d. Sveikatos apsaugos ministerija kviečia visuomenę į viešą diskusiją dėl Nėštumo nutraukimo tvarkos aprašo (pasikeitė diskusijos vieta!)
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2014-09-25
Spalio 4 d. Švč. Sakramento adoruotojų Susikaupimo diena Kaune „Eucharistija maitina mūsų meilę“
Rugsėjo 26 – lapkričio 1 d. nuolatinė Švč. Sakramento adoracija Šeimos metų proga ŠIAULIŲ vyskupijos bažnyčiose
Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo vienuolyno (Šv. Jono apaštalinės seserys) 2014–2015 m. m. renginių programa
Rugsėjo 29 d. naujojo jaunimo giesmyno „Tavo veido, Viešpatie, aš ieškau!“ (Ps 27, 8) pristatymas Kaune
Spalio mėn. Vilniuje ir Klaipėdoje pradedamos burti Samuelio grupės
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2014-09-18
Spalio 3 d. XII Viso pasaulio vaikų Adoracijos diena (programa PILDOMA; kviečiame parapijas dalyvauti ir pranešti)
Krikščioniškas kino klubas (KKK) pradeda vienuoliktąjį kino sezoną
Rugsėjo 19–20 d. Bažnytinio paveldo muziejus kviečia į nemokamus Europos paveldo dienų renginius
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2014-09-11
Rugsėjo 26–27 d. rekolekcijos tarnaujantiems Bažnyčioje „Kuriuos jis iš anksto paskyrė, tuos ir pašaukė...“ (Rom 8, 30) su svečiais iš JAV
GTI seminarų tvarkaraštis (2014 m. rugsėjis–gruodis, PDF)
Rugsėjo 13 d. (Kaune), 14 d. (Vilniuje) misionieriai is JAV ir Suomijos
Naktį iš rugsėjo 12-osios į 13-ąją XII Eucharistinė adoracijos naktis atsiteisimo intencija Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2014-09-04
Spalio 6–9 d. Mažesnieji broliai kapucinai kviečia į vienuolių ir kunigų rekolekcijas (registracija iki spalio 4 d.)
Spalio 6–10 d. Gerojo samariečio bendruomenė kviečia į seminarą „Vidinių sužeidimų gydymo tarnystė“
Rugsėjo 5 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kartu su broliais pranciškonais kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Šv. Jurgio (pranciškonų) bažnyčioje Kaune, tėvai jėzuitai – Šv. Ignaco (jėzuitų) bažnyčioje Šiauliuose
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2014-08-28
Rugpjūčio 31 d. Piligrimų eisenos į Padėkos už laisvę, tremtinių, partizanų ir laisvės kovotojų dieną Šiluvoje
Rugsėjo 1–8 d. Trakų Dievo Motinos – Lietuvos Globėjos atlaidai (TRAKINĖS)
Rugsėjo 5–7 d. Tarptautinis piligriminis žygis Kryžių kalnas – Šiluva
Rugsėjo 6–26 d. nuolatinė Švč. Sakramento adoracija Šeimos metų proga PANEVĖŽIO vyskupijos bažnyčiose
Rugsėjo 7–15 d. Didieji Švč. M. Marijos Gimimo atlaidai (Šilinės) ŠILUVOJE
Rugsėjo 13 d. piligriminis jaunimo žygis Aušros Vartai–Lentvaris–Trakai
Rugpjūčio 24 d. tėvo Paskalio CSJ paskaita „Šeimos iššūkiai šiandien“ Vilniaus Šv. Jono brolių vienuolyne
Rugpjūčio 24 d. Knygos apie kardinolą Vincentą Sladkevičių pristatymas Guronyse
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2014-08-07
Rugpjūčio 9–14 d. Piligriminis žygis Varkalės–Pivašiūnai ir Kaišiadorių vyskupijos jaunimo dienos
Rugpjūčio 4–28 d. chorų registracija giedoti Šilinių atlaiduose
Rugpjūčio 10 – rugsėjo 6 d. nuolatinė Švč. Sakramento adoracija Šeimos metų proga VILKAVIŠKIO vyskupijos bažnyčiose
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2014-07-31
Rugpjūčio 14–22 d. Didieji Žolinės atlaidai PIVAŠIŪNUOSE
Rugpjūčio 14–21 d. Didieji Žolinės atlaidai KREKENAVOJE
Rugpiūčio 17 d. Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno ansamblio įsteigimo 400 metų jubiliejaus minėjimas
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt