Birželio 7–10 d. Seserys karmelitės kviečia į šv. Kūdikėlio Jėzaus ir Švč. Veido Teresės laiškų rinktinės „MILŽINO ŽINGSNIAIS“ sutiktuves (Klaipėda, Kaunas, Panevėžys, Vilnius)
Vasaros ketvirtadieniais – vargonų muzikos koncertai Vilniaus arkikatedroje
Birželio 1, 9–17 d. Kretingoje tradiciniai šv. Antano Paduviečio atlaidai ir miesto šventė
Birželio 3 d.,, KRISTAUS KŪNAS IR KRAUJAS (Devintinės). Devintinių procesija su Švenčiausiuoju Sakramentu Kauno Santakoje, kurioje rugsėjo 23 d. susitiksime su popiežiumi Pranciškumi
Birželio 19 d. LKMA ir VU mokslinė konferencija „Popiežiaus belaukiant. Žmogaus orumas Lietuvoje“
Gegužės 31 d. Forumas „Tikėjimas ir mokslas“ dirbantiems akademinėse bendruomenėse
Gegužės 27 d. V-asis palaiminimų sekmadienis Telšiuose
Gegužės 23 d. Kun. prof. Romualdo Dulskio knygos „Konfucijus ir Kristus“ pristatymas Kaune
Gegužės 17 d. Spaudos konferencija Bažnytinio paveldo muziejuje. Paroda „Šv. Kazimiero gerbimo istorijos šedevrai: Lietuva–Italija“
Gegužės 17–20 d. SEKMINIŲ ATLAIDAI Vilniaus Kalvarijose
Gegužės 19 d. Vilkaviškio vyskupijos jaunimo diena Alytuje
Gegužės 11–13 d. Šiauliuose vyks prof. Stasio Šalkauskio minėjimas „Išminties šventė“
Gegužės 12 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija kviečia į Atvirų durų dieną
Gegužės 10 d. Viešoji paskaita „Kaip nešti viltį sergantiesiems?“ Lietuvos sveikatos mokslų universitete
Gegužės 10 d. Kaune „Diena su karmelitais“ PDF
Gegužės 7 d. Konferencija LR Seime „Dievo Motina - tautų ir valstybių Globėja"
Gegužės 5 d. Vilniaus Rotušėje vyks Gyvybės apdovanojimai 2018
Gegužės 5 d. Švč. SAKRAMENTO adoruotojų susikaupimo diena Kaune „Garbinti dvasia“ (Jn 4, 24)
Balandžio 29 d. Pasaulinę Gyvybės dieną mini Vilkaviškyje
Balandžio 18 d. Velykinis „Šviesos kelias“ su Tiberiados bendruomenės broliu LSMU Kauno klinikose
Kviečiame jaunimą dalyvauti tarptautiniame piešinių konkurse „Baltasis raitelis“ PDF
Balandžio 13 d. Jaunimo sielovados forumas Kaune
Balandžio 12 d. Konferencijos Scientia et historia – 2018 Edukacinė sesija Skapiškyje (Kupiškio r.)
Balandžio 15 d. Šventinis bernardinų Velykų koncertas „Jėzus prisikėlė“
Balandžio 18 d. Telšių kunigų seminarija kviečia į tarptautinę mokslinę konferenciją „Tikėjimo iššūkiai šių dienų visuomenėje“ PDF
Balandžio 20–22 d. Pašaukimų savaitgalis vaikinams Kauno kunigų seminarijoje
Balandžio 20–22 d. Piligriminis jaunimo žygis „100 vilties kilometrų laiminant Lietuvą“
Balandžio 21 d. Atvirų durų diena Kauno kunigų seminarijoje
Balandžio 22 d. Atsinaujinimo diena Kaune „Dvasios ugnis. Laukiame Popiežiaus Pranciškaus“ JPG
Balandžio 26–29 d. Pranciškonai ir dominikonai kviečia jaunus vyrus į pašaukimų savaitgalį „Kur stoti? Į vienuolyną!“
Balandžio 27–29 d. Piligriminis žygis „Sveika, Marija!“ (Alytus–Pivašiūnai–Onuškis–Trakai). Registracija
Balandžio 27–29 d. Lietuvoje lankosi Mischelle Moran (ICCRS – Tarptautinių katalikų charizminio atsinaujinimo tarnybų prezidentė emeritė)
Gegužės 26 d. Atvirų durų diena Telšių kunigų seminarijoje JPG
Nuo balandžio 4 d. Tuskulėnų memoriale paroda kun. Juozui Zdebskiui atminti
Balandžio 7 d. Vilniuje vyks tradicinė ekumeninė Šviesos kelio procesija iš Aušros Vartų į Dievo Gailestingumo šventovę
Balandžio 6 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
Dievo Gailestingumo savaitė – iškart po šv. Velykų
Balandžio 8–10 d. Programos „Gyvasis vanduo“ tarptautinė konferencija Vilniuje
Didžiojo TRIDIENIO ir VELYKŲ pamaldos KAUNE
VELYKŲ TRIDIENIO ir iškilmių pamaldų tvarka LIETUVOS parapijose
Kryžiaus Kelias KLAIPĖDOS miesto gatvėmis Didįjį penktadienį
Didžiojo Penktadienio Kryžiaus kelio procesija KAUNE
VELYKŲ Tridienio pamaldų tvarka KLAIPĖDOS bažnyčiose
VELYKŲ Tridienio šventimas TELŠIUOSE
Didžiosios savaitės, Šv. Velykų, Gailestingumo Sekmadienio pamaldų tvarka ŠIAULIŲ vyskupijos bažnyčiose
Didžiosios savaitės ir Velykų iškilmės pamaldų laikas KAIŠIADORIŲ katedroje
Kovo 26 d. Konferencija ir akcija „Krikščionių kalvarijos: persekiojami krikščionys liudija“
Didžiojo TRIDIENIO ir VELYKŲ pamaldos VILNIAUS arkivyskupijos bažnyčiose
Kovo 17 d. Lietuvos šeimos centrų metinė konferencija Trakuose
Kovo 18 d. Diakonų šventimai Kauno arkikatedroje
Balandžio 4 d. Tarpdisciplininė respublikinė mokslinė konferencija „Parapija XXI amžiuje“ Tveruose
Gavėnios rekolekcijos Vilniaus arkivyskupijoje 2018
Kovo 12 d. Šv. Mišios meldžiantis už a. a. vysk. Juozą Preikšą Panevėžio katedroje
Kovo 9–10 d. „24 valandos Viešpačiui“ Lietuvos vyskupijų katedrose
Kovo 10 d. Minėdami dešimtąsias Chiaros Lubich mirties metines apžvelgsime vienybės charizmos vaisius visuomenės gyvenime
Kovo 9 d. Konferencija „Šiauliai renkasi gyvybę“
Kovo 10 d. Panevėžyje vyks pašvęstųjų brolių ir seserų simpoziumas
Kovo 7 d. VDU KTF kviečia į knygos „Popiežius Pranciškus. Pokalbiai su Dominique Wolton“ pristatymą Kaune
Kovo 8 d. Konferencija „Slaugyti kaip šv. Dievo Jonas“ Kaune LSMU Slaugos fakulteto šventojo globėjo dienai paminėti
Kovo 2 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
Kovo 3 d. 12 val. kviečiame į Balbieriškio Rožinio Švč. Mergelės Marijos bažnyčios konsekraciją
Gavėnios rekolekcijos Kauno bažnyčiose PDF
Kovo 2–4 d. Šv. Kazimiero šventės renginiai Vilniuje
Kovo 3 d. Šventojo Kazimiero, Panevėžio vyskupijos globėjo, šventė Panevėžyje
Kovo 4 d. Palaiminimų sekmadienis Telšiuose
Vasario 22–25 d. Katalikiška žiniasklaida laukia jūsų Vilniaus knygų mugėje 2018!
Vasario 24 d. Telšių vyskupijos ministrantų gavėnios diena
Vasario 23-ąją, šį penktadienį, Popiežius skelbia maldos ir pasninko dieną už taiką
Vasario 16 d. iškilmingai švęsime Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmetį
Vasario 16 d. Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-mečio proga – padėka Dievui Kaune, Kristaus Prisikėlimo bazilikoje
Vasario 16-osios šv. Mišių laikas Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose
Vasario 17 d. Ateitininkai kviečia į Valstybės atkūrimo dienos labdaringą pokylį PDF
Vasario 23–25 d. Pašaukimų savaitgalis Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Vasario 11 d. Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje Lietuvos vyskupai aukos iškilmingas šv. Mišias, kurių metu Lietuva bus paaukota Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai
Vasario 10 d. Jaunimo susitikimų diena „SROVĖS NEŠAMI“ Kaune
Vasario 2 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
Vasario 3 d. tarptautinė mokslinė konferencija skirta artėjančiam Vilniaus kunigų seminarijos atkūrimo 25 m. jubiliejui „Ne save pačius skelbiame“ (2 Kor 4, 5)
Vasario 11 d. Šv. Valentino diena Klaipėdoje „Meilė niekada nesibaigia“
Vasario 4 d. Palaiminimų sekmadienis Telšiuose „Ir kas girdi teatsiliepia. Ateik!“ (Apr 22, 17)
Vasario 4 d. Šv. Mišios Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos paveikslo karūnavimo dieną Trakų bazilikoje
Vasario 6–7 d. Padėkos už palaimintojo Teofiliaus beatifikaciją piligrimystė į Romą
Kviečia 2018 m. Evangelizacijos mokykla – nuo asmeninio iki misionieriško atsivertimo (registracija iki sausio 27 d.)
Šv. Kazimiero statulėlės ir teksto konkursas (iki vasario 16 d.)
Sausio 27 d. Pal. Jurgio Matulaičio mirties liturginis minėjimas ir Pal. Jurgio Matulaičio draugijos konferencija Marijampolėje PDF
Sausio 28 d. Atsinaujinimo diena Kaune „TĖVO ŠIRDIS“ (skirta krikščionių vienybei)
Sausio 14 d. minime Pasaulinę migrantų ir pabėgėlių dieną  
Visuotinė malda ir renginiai Vilniuje ||| Renginiai Kaune
Sausio 13 d. 17.30 val. Laisvės gynėjų dienos šv. Mišios Vilniaus Arkikatedroje ir Korbiko Švč. Mergelės Marijos skulptūros palaiminimas
Sausio 14 d. Valdovų rūmuose popietė su Laisvės premijos laureate s. Nijole Sadūnaite
Sausio 20 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Evangelizacinę konferenciją „Jėzus gydo ir laisvina“ (registracija būtina iki sausio 10 d.)
Sausio 5 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
Kalėdiniai vargonų muzikos koncertai Vilniaus katedroje
Sausio 9 d. Šv. Mortos grupė kviečia į praktinį seminarą Kaune „Prekyba žmonėmis vyksta: matyk, atpažink, reaguok, padėk“
Gruodžio 30 d. Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje tradicinis Kalėdinis koncertas „ATEIKITE ŽMONĖS“
Kalėdų švenčių šv. Mišių ir renginių tvarka PANEVĖŽIO vyskupijos parapijose
Kalėdinio laikotarpio pamaldų tvarka KAIŠIADORIŲ katedroje
Šv. Kalėdų laikotarpio pamaldų tvarka ŠIAULIŲ vyskupijos bažnyčiose
Kalėdų laiko šv. Mišių tvarkaraštis VILKAVIŠKIO vyskupijos bažnyčiose
Kalėdų laiko šv. Mišių tvarkaraštis VILNIAUS arkivyskupijos bažnyčiose
Šventų Kalėdų pamaldos KAUNO miesto bažnyčiose PDF
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 »»
 
 
   

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt