Liepos 9–16 d. JURGIO MATULAIČIO BEATIFIKACIJOS 30-metis: Palaimintojo Jurgio Matulaičio MIC minėjimas ir atlaidai MARIJAMPOLĖJE
Liepos 1-2 d. Misija „Šiauliai – Sekminių miestas“
Liepos 2 d. Kaišiadorių katedroje bus švenčiamos iškilmingos šv. Mišios dėkojant Viešpačiui už Teofiliaus Matulionio - vyskupo ir kankinio paskelbimą Palaimintuoju
Birželio 24 d. Kauno arkivyskupijos globėjo Šv. Jono Krikštytojo Gimimo iškilmė ir nuolatinių diakonų šventimai arkikatedroje
Birželio 17 d. Šiaulių vyskupija švenčia įsteigimo 20-metį
Birželio 18 d. Švč. Kūno ir Kraujo iškilmė ir DEVINTINIŲ PROCESIJOS miestuose
Birželio 10 d. Vilkaviškio vyskupijos šeimų šventė „Trys viename ir šeimos gyvenimo prieskoniai“ Vilkaviškyje
Birželio 11 d. Vilniuje J. Ratzinger knygos „Pradžioje Dievas sukūrė“ pristatymas ir diskusija „Tikėjimo ir mokslo santykis“
Birželio 12 d. Vilniaus miesto rotušėje vyks mons. Alfonso Svarinsko ir Lietuvos partizanų atminimo vakaras
Birželio 7–18 d. Šv. Antano Paduviečio atlaidai ir Kretingos parapijos 400 metų jubiliejus
Birželio 18–24 d. „Miesto misijų“ savaitė Kaune
Birželio 24–26 d. Garbingojo Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus MATULIONIO BEATIFIKACIJOS iškilmių programa (Kaišiadorys – Vilnius – Kaišiadorys)
Birželio 18–25 d. Lietuvoje viešės mesijinių žydų bendruomenių atstovai. Programa
Birželio 7 d. LR Seime įvyks konferencija skurdo politikos klausimams aptarti
Birželio 1–4 d. SEKMINIŲ ATLAIDAI Vilniaus Kalvarijose
Birželio 2–4 d. krikščioniškas jaunimo festivalis „Dievas yra meilė“ Pauliuose
Birželio 6 d. Vilniuje, birželio 7 d. Kaune bus pristatytos ką tik pasirodžiusios lietuvių k. Bažnyčios Mokytojų šv. Jėzaus Teresės ir šv. Kryžiaus Jono knygos
Birželio 2 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
Gegužės 25–28 d. Marcin Zielinski ir bendruomenės „Mocni w Duchu“ misijos Lietuvoje
Gegužės 27 d. Tiberiados bendruomenės broliai kviečia į Šviesos kelią Pažaislyje
Gegužės 19 d. Vilniaus kino centre „Forum Cinemas Vingis“ naujo lietuviško dokumentinio filmo „AUDRYS“ premjera
Gegužės 12–13 d. – FATIMOS apsireiškimų 100-mečio paminėjimas ŠILUVOJE. VISA PROGRAMA
Gegužės 12 d. Dešimtoji vaikų ir jaunimo giesmių šventė Šiauliuose
Gegužės 13 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija kviečia į Atvirų durų dieną
Gegužės 21 d. Broliai pranciškonai kviečia drauge sutikti Šv. Adalberto (Vaitiekaus) relikvijas Kaune
Gegužės 4 d. Teofiliaus Matulionio metų respublikinė mokslinė konferencija „Martyrium reikšmė Bažnyčios gyvenime XX a. totalitarinių ideologijų kontekste“ Kaune
Gegužės 5 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
Balandžio 28 d. VDU KTF kviečia į tarptautinę mokslinę konferenciją „Šiuolaikiniai iššūkiai jaunajai kartai“
Balandžio 29 d. Atvirų durų diena ir vaikinų savaitgalis Kauno kunigų seminarijoje
Balandžio 30 d. kviečiame kartu paminėti Pasaulinę Gyvybės dieną Vilkaviškyje
Balandžio 23 d. Dievo Gailestingumo šventė Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovėje
Didžiojo VIEŠPATIES KANČIOS IR PRISIKĖLIMO TRIDIENIO (Velykų) pamaldų tvarkaraščiai VILNIAUS miesto ir kitose arkivyskupijos parapijose PDF
Didžiojo penktadienio KRYŽIAUS KELIO PROCESIJOS miestuose
Balandžio 6–10 d. Marcin Zielinski misijos Lietuvoje
Didžiojo VIEŠPATIES KANČIOS IR PRISIKĖLIMO TRIDIENIO (Velykų) pamaldų tvarkaraščiai miestų ir kitose parapijose
Balandžio 23 d. Atsinaujinimo diena Kaune „Šventosios Dvasios cunamis“
Balandžio 1 d. Švč. Sakramento adoruotojų Susikaupimo diena Kauno arkikatedroje
Balandžio 29–30 d. Pavasarinis piligriminis žygis Merkinė – Daugai – Pivašiūnai „Per kryžių į žvaigždes“
Pradedama atranka GYVYBĖS APDOVANOJIMAMS 2017 (anketas siųsti iki balandžio 10 d.)
Kovo 25 d. Seminaras „Gydymo mokykla“ su „Gailestingumo versme“ ir misionieriais iš Lenkijos
Kovo 24–26 d. tėvai karmelitai kviečia į rekolekcijas Šiauliuose pagal popiežiaus Pranciškaus paraginimą Amoris laetitia „Šeima – kelias į šventumą ir laimę“
Kovo 18 d. „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikai“ – 45! Paminėjimas Kaune
Piligrimystė į LIETUVOS DIENAS FATIMOJE spalio 19–22 d.
Balandžio 2 d. Autizmo supratimo diena Klaipėdoje PDF
Kovo 3 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
Kovo 3–5 d. Šv. Kazimiero atlaidai ir šventė Vilniuje
Kovo 3-5 d. Šv. Kazimiero šventė Vilniaus arkikatedroje
Kovo 4 d. Panevėžyje vyks vyskupijos globėjo šv. Kazimiero šventė
Kovo 4 d. Krikščioniškas pilietinio veikimo forumas kviečia į konferenciją „Krikščioniškas veikimas bendrojo gėrio link“ Vilniuje (registracija iki vasario 28 d.)
Vasario 23–26 d. Vilniaus knygų mugėje prisistato katalikiška žiniasklaida, leidyklos ir leidiniai. KVIEČIAME!
Vasario 26 d. Vievyje bus minimos kun. Česlovo Kavaliausko 20-osios mirties metinės
Vasario 24–25 d. Vidinio išgydymo pamaldos ir seminaras su „Gailestingumo versme“ ir misionieriais iš Lenkijos
Vasario 14 d. Kaune – dešimtoji Šv. Valentino diena KITAIP „Krisk į meilę“
Vasario 24–26 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija kviečia vaikinus į pašaukimų savaitgalį
Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metų proga seserys benediktinės kiekvieno mėnesio pirmąjį pirmadienį kviečia į Švč. Sakramento adoraciją Šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčioje Kaune
Vasario 12 d. Šv. Motinos Teresės relikvijos priėmimo iškilmės Vilniaus Visų Šventųjų parapijoje
Vilniaus Katedros parapija, rengdamasi paminėti Lietuvos globėjo šv. Kazimiero šventę, skelbia Šventojo Kazimiero statulėlės konkursą (iki vasario 23 d.)
Vasario 11 d. „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenių Šviesos šventė
Sausio 27 d. Marijampolėje PALAIMINTOJO JURGIO MATULAIČIO mirties – gimimo dangui 90-osios metinės, liturginis minėjimas ir Pal. Jurgio Matulaičio draugijos konferencija
Sausio 29 d. Atsinaujinimo diena Kaune „Štai Aš visa darau nauja“
Vasario 12 d. Šv. Valentino dienai skirtas renginys Klaipėdoje „Meilė niekada nesibaigia“
Sausio 18–25 d. Ekumeninės pamaldos Maldos už krikščionių vienybę aštuondienio metu Lietuvos bažnyčiose (pildoma)
Sausio 7 d. Kalėdinių giesmių festivalis Klapėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje
Sausio 8 d. Šiaulių vyskupijos Šeimų šventė „Pašventink juos tiesa“ (Jn 17, 17)
Sausio 6 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
2016 m. KALĖDŲ laiko pamaldų tvarka Lietuvos bažnyčiose
Gruodžio 26 d. Kaune, Kristaus Prisikėlimo bazilikoje pamaldos minint šventovės konsekracijos 12-ąsias metines
Gruodžio 17 d. – kilnojamosios parodos „Iš praeities šiandienai“ atidarymas Kauno arkivyskupijos muziejuje
Gruodžio 17 d. adventinė popietė su kun. Gediminu Numgaudžiu OFM Kaune
Gruodžio 12 d. Popiežiaus Pranciškaus apaštališkojo paraginimo apie meilę šeimoje AMORIS LAETITIA pristatymas Šiauliuose
Gruodžio 2 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
Gruodžio 3 d. Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatras kviečia į teatrinę inscenizaciją Panevėžio vyskupijos įsteigimo 90-mečio proga
Gruodžio 3 d. Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija kviečia į Nacionalinę mokslinę konferenciją „Štai aš, siųsk mane!“ (Iz 6,8)
Gruodžio 5 d. Šv. Kryžiaus namuose knygos „LAIŠKŲ DIALOGAS: Jurgis Matulaitis ir Pranciškus Petras Būčys“ sutiktuvės
Lapkričio 25 d. konferencija „Panevėžio vyskupija: nuo steigimo iki nūdienos“, skirta vyskupijos įkūrimo 90-mečiui paminėti PDF
Lapkričio 23 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro, Seimo Pirmininko, Telšių vyskupo Justino Staugaičio 150-osioms gimimo metinėms skirti renginiai LR Seime (būtina registracija iki lapkričio 21 d.)
Lapkričio 13–20 d. AUŠROS VARTŲ Švč. Mergelės Marijos GAILESTINGUMO MOTINOS atlaidai Vilniuje
Lapkričio 19 d. Panevėžio katedroje vyskupo emerito Juozo Preikšo 65 m. kunigystės ir 90 m. amžiaus jubiliejus
Lapkričio 15 d. Vieša diskusija „Politika ir vertybės. Po JAV ir Lietuvos rinkimų“ Kaune
Lapkričio 13 d. Jubiliejinių Gailestingumo durų užvėrimo iškilmės vyskupijų katedrose ir šventovėse
Lapkričio 14 – gruodžio 15 d. Broliai pranciškonai skelbia prakartėlių konkursą
Lapkričio 11 d. J. Miltinio teatras kviečia į diskusiją „Maidanas ir Vakarų pasaulio dvasinės vertybės“ (diskusijoje dalyvaus Ukrainos graikų apeigų vyskupas Irinėjus Bilykas ir Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas)
Lapkričio 13 d. Padėkos už Gailestingumo jubiliejų iškilmė Kauno arkivyskupijoje
Lapkričio 14 d. Gailestingumo jubiliejaus diena gailestingumo darbuotojams ir savanoriams vyks Vilniuje, Aušros Vartų atlaidų metu
KALINIŲ JUBILIEJŲ – Gailestingumo metų lapkričio 7-ąją – Kauno arkivyskupija ir Caritas kviečia ŠVĘSTI APLANKANT NUTEISTĄJĮ
Lapkričio 4 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
Kviečiame prisijungti prie Europos piliečių iniciatyvos santuokai ir šeimai apsaugoti „Mama, tėtis ir vaikai“
Lapkričio 11–12 d. LVK Jaunimo pastoracijos taryba kviečia bendradarbius į Jaunimo sielovados forumą „Jaunimo įtraukimas į evangelizaciją, misiją, tarnystę Bažnyčioje“ Kaune (registracija iki lapkričio 7 d.)
Lapkričio 3–5 d. Nuoseklios katechezės ciklo „Ateik ir sek mane“ kvalifikacinis seminaras vaikų tikėjmo ugdytojams „Susitikti gailestingąjį Tėvą“ Šiluvoje (registracija iki spalio 31 d.)
Lapkričio 18 d. Telšiuose Tarptautinė mokslinė konferencija „Vyskupo vaidmuo dvasinės kultūros ir valstybingumo ugdyme XIX–XX amžiuje bei šių dienų problemos“ JPG
Spalio 22 d. Alytuje šiuolaikinės krikščioniškos muzikos festivalis „SIELOS 2016“
Kauno arkivyskupijos kurija ieško vadovo Ekonomo tarnybai
Spalio 20 d. Vilniuje Atanazo Aleksandriečio knygos „Antano gyvenimas“ lietuvių kalba pristatymas JPG
Spalio 16 d. – gruodžio 11 d. Vilniaus šventų Jonų bažnyčioje paroda „Senis, sakalas ir karys“
Spalio 7 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
Spalio 16 d. Atsinaujinimo diena Kaune „Gyventi iš Dievo gailestingumo“ PDF
Kviečiame į Rožinio pamaldas Guronyse
Spalio 12–14 d. Taptautinė mokslinė konferencija Vilniuje „Abiejų tautų sostinių katedros“ PDF
Rugsėjo 17 d. „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenių piligrimystė Vilniuje – Gailestingumo mieste
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 »»
 
 
   

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

krikscioniskamuzika.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt