Vasario 23–25 d. Pašaukimų savaitgalis Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Vasario 11 d. Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje Lietuvos vyskupai aukos iškilmingas šv. Mišias, kurių metu Lietuva bus paaukota Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai
Vasario 10 d. Jaunimo susitikimų diena „SROVĖS NEŠAMI“ Kaune
Vasario 2 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
Vasario 3 d. tarptautinė mokslinė konferencija skirta artėjančiam Vilniaus kunigų seminarijos atkūrimo 25 m. jubiliejui „Ne save pačius skelbiame“ (2 Kor 4, 5)
Vasario 11 d. Šv. Valentino diena Klaipėdoje „Meilė niekada nesibaigia“
Vasario 4 d. Palaiminimų sekmadienis Telšiuose „Ir kas girdi teatsiliepia. Ateik!“ (Apr 22, 17)
Vasario 4 d. Šv. Mišios Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos paveikslo karūnavimo dieną Trakų bazilikoje
Vasario 6–7 d. Padėkos už palaimintojo Teofiliaus beatifikaciją piligrimystė į Romą
Kviečia 2018 m. Evangelizacijos mokykla – nuo asmeninio iki misionieriško atsivertimo (registracija iki sausio 27 d.)
Šv. Kazimiero statulėlės ir teksto konkursas (iki vasario 16 d.)
Sausio 27 d. Pal. Jurgio Matulaičio mirties liturginis minėjimas ir Pal. Jurgio Matulaičio draugijos konferencija Marijampolėje PDF
Sausio 28 d. Atsinaujinimo diena Kaune „TĖVO ŠIRDIS“ (skirta krikščionių vienybei)
Sausio 14 d. minime Pasaulinę migrantų ir pabėgėlių dieną  
Visuotinė malda ir renginiai Vilniuje ||| Renginiai Kaune
Sausio 13 d. 17.30 val. Laisvės gynėjų dienos šv. Mišios Vilniaus Arkikatedroje ir Korbiko Švč. Mergelės Marijos skulptūros palaiminimas
Sausio 14 d. Valdovų rūmuose popietė su Laisvės premijos laureate s. Nijole Sadūnaite
Sausio 20 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Evangelizacinę konferenciją „Jėzus gydo ir laisvina“ (registracija būtina iki sausio 10 d.)
Sausio 5 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
Kalėdiniai vargonų muzikos koncertai Vilniaus katedroje
Sausio 9 d. Šv. Mortos grupė kviečia į praktinį seminarą Kaune „Prekyba žmonėmis vyksta: matyk, atpažink, reaguok, padėk“
Gruodžio 30 d. Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje tradicinis Kalėdinis koncertas „ATEIKITE ŽMONĖS“
Kalėdų švenčių šv. Mišių ir renginių tvarka PANEVĖŽIO vyskupijos parapijose
Kalėdinio laikotarpio pamaldų tvarka KAIŠIADORIŲ katedroje
Šv. Kalėdų laikotarpio pamaldų tvarka ŠIAULIŲ vyskupijos bažnyčiose
Kalėdų laiko šv. Mišių tvarkaraštis VILKAVIŠKIO vyskupijos bažnyčiose
Kalėdų laiko šv. Mišių tvarkaraštis VILNIAUS arkivyskupijos bažnyčiose
Šventų Kalėdų pamaldos KAUNO miesto bažnyčiose PDF
Kalėdinio laikotarpio pamaldų tvarka KLAIPĖDOS bažnyčiose PDF
Gruodžio 16 d. Vilniaus Šv. vysk. Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedroje paskirtojo vyskupo Dariaus TRIJONIO konsekracijos iškilmės
ADVENTO rekolekcijos VILNIAUS arkivyskupijos bažnyčiose
ADVENTO rekolekcijos KAUNO bažnyčiose PDF
Gruodžio 8–10 d. NACIONALINIS MARIOLOGINIS KONGRESAS Trakuose
Adventiniai šlovinimo vakarai Kaune „Užgimstančios vilties belaukiant“
Gruodžio 17 d. Kalėdinė mugė ir Advento koncertas „Šv. Kalėdų belaukiant“ Vilniaus Bernardinų bažnyčioje
Gruodžio 1 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
Gruodžio 1 d. Kupiškyje konferencija „Pašaukimo šventumui išsipildymas lietuvių tautoje“ PDF
Lapkričio 19 d. minime pirmąją PASAULINĘ VARGSTANČIŲJŲ DIENĄ
Lapkričio 10–12 d. Bazilijonų ordino 400 metų jubiliejaus renginiai Vilniuje
Lapkričio 12–19 d. AUŠROS VARTŲ ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS, GAILESTINGUMO MOTINOS atlaidai Vilniuje
Lapkričio 16 d. Vilniuje, lapkričio 23 d. Kaune rankraščių apie Lietuvą iš Krasnojarsko ir Tomsko archyvų pristatymas
„Bendrakeleiviai“ kviečia į seminarų ciklą „Mokomės lydėti išsiskyrusiųjų savigalbos grupes“ (parapijose ir kitose bendruomenėse)
Lapkričio 11 d. Krikščioniškos muzikos festivalis „Sielos“ vyks Akmenėje
Lapkričio 7–11 d. Telšių vyskupijos tikintieji susibūrė padėkos piligrimystei į Romą Numatomos šv. Mišių Romoje tiesioginės transliacijos
Spalio 28 d. Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos 70-mečio minėjimas Kaune
Lapkričio 12 d. Vilniaus Caritas kviečia į tradicinį paramos koncertą „Degu kaip žvakė“ Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčioje
Sekmadienių vakarai su Palaimintuoju Teofiliumi Kaišiadorių katedros Palaimintojo koplyčioje
Spalio 6 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
Guronyse kiekvieną spalio sekmadienį Rožinio pamaldos
Spalio 1 d. Šeduvos bažnyčioje palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio relikvijų inauguracijos iškilmė
Spalio 14 d. Atsinaujinimo diena KLAIPĖDOJE „Kuo žmonės jus laiko?“
Spalio 15 d. Atsinaujinimo diena KAUNE „Šlovinsiu kaip Dovydas“ JPG (švenčiant mesijinių žydų judėjimo 50-metį)
Rugsėjo 27 d. Kauno seserys benediktinės kviečia į paramos koncertą „Šventieji nelieka skolingi“ pal. Teofiliaus relikvijoms priimti
Rugsėjo 30 d. Atsinaujinimo diena PANEVĖŽYJE „Parodyk man, Viešpatie, savąjį kelią“
Šeimos ir asmens saviugdos centras „Bendrakeleiviai“ kviečia į programas
Rugsėjo 7–15 d. ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMO ATLAIDAI (Šilinės) ŠILUVOJE
Rugsėjo 16 d. Išskirtinės ekskursijos Sapiegų kriptoje ir trijų parodų uždarymas Bažnytinio paveldo muziejuje
Naujas kursų ir ugdymosi programų sezonas VILNIUJE
Rugsėjo 1–8 d. TRAKŲ DIEVO MOTINOS, LIETUVOS GLOBĖJOS, paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejaus pradžia (Trakinių atlaidai)
Rugsėjo 1 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
Rugsėjo 1 – spalio 8 d. VII tarptautinis Šv. Jokūbo festivalis
Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras kviečia studentus pradėti Naujus mokslo metus su malda
Rugpjūčio 20 d. Palaimintojo Teofiliaus mirties dienos minėjimas Kaišiadorių katedroje
Rugpjūčio 14–20 d. ŽOLINĖS atlaidai Krekenavoje
Rugpjūčio 14–22 d. ŽOLINĖS atlaidai Pivašiūnuose
Rugpjūčio 19–20 d. Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 m. jubiliejus ir Telšių vyskupijos penktasis Eucharistinis kongresas VARNIUOSE
Rugpjūčio 27 d. Padėka už laisvę. Tremtinių, partizanų ir kovotojų už laisvę diena. Piligrimų eisenos į Šiluvą
Rugpjūčio 4 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
Liepos 28–30 d. t. Anzelmo Griuno OSB konferencija Klaipėdoje JPG
Liepos 29–30 d. KRYŽIŲ KALNO atlaidai
Liepos 25 d. kviečiame į iškilmes pal. arkivysk. Teofiliaus Matulionio tėviškėje ir Alantoje
Rugsėjo 8–10 d. penkioliktasis tarptautinis piligriminis žygis iš Kryžių kalno į Šiluvą
Liepos 16 d. Trakuose – bažnyčios altoriaus konsekravimas ir dviejų naujų varpų, skirtų Lietuvos atkurtos nepriklausomybės šimtmečiui ir Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos paveikslo trijų šimtų karūnavimo metų proga, pašventinimas
Liepos 1–12 d. Žemaičių vyskupystės įsteigimo jubiliejaus 600 metų – DIDIEJI ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS ATLAIDAI
Liepos 7 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
Liepos 9–16 d. JURGIO MATULAIČIO BEATIFIKACIJOS 30-metis: Palaimintojo Jurgio Matulaičio MIC minėjimas ir atlaidai MARIJAMPOLĖJE
Liepos 1-2 d. Misija „Šiauliai – Sekminių miestas“
Liepos 2 d. Kaišiadorių katedroje bus švenčiamos iškilmingos šv. Mišios dėkojant Viešpačiui už Teofiliaus Matulionio - vyskupo ir kankinio paskelbimą Palaimintuoju
Birželio 24 d. Kauno arkivyskupijos globėjo Šv. Jono Krikštytojo Gimimo iškilmė ir nuolatinių diakonų šventimai arkikatedroje
Birželio 17 d. Šiaulių vyskupija švenčia įsteigimo 20-metį
Birželio 18 d. Švč. Kūno ir Kraujo iškilmė ir DEVINTINIŲ PROCESIJOS miestuose
Birželio 10 d. Vilkaviškio vyskupijos šeimų šventė „Trys viename ir šeimos gyvenimo prieskoniai“ Vilkaviškyje
Birželio 11 d. Vilniuje J. Ratzinger knygos „Pradžioje Dievas sukūrė“ pristatymas ir diskusija „Tikėjimo ir mokslo santykis“
Birželio 12 d. Vilniaus miesto rotušėje vyks mons. Alfonso Svarinsko ir Lietuvos partizanų atminimo vakaras
Birželio 7–18 d. Šv. Antano Paduviečio atlaidai ir Kretingos parapijos 400 metų jubiliejus
Birželio 18–24 d. „Miesto misijų“ savaitė Kaune
Birželio 24–26 d. Garbingojo Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus MATULIONIO BEATIFIKACIJOS iškilmių programa (Kaišiadorys – Vilnius – Kaišiadorys)
Birželio 18–25 d. Lietuvoje viešės mesijinių žydų bendruomenių atstovai. Programa
Birželio 7 d. LR Seime įvyks konferencija skurdo politikos klausimams aptarti
Birželio 1–4 d. SEKMINIŲ ATLAIDAI Vilniaus Kalvarijose
Birželio 2–4 d. krikščioniškas jaunimo festivalis „Dievas yra meilė“ Pauliuose
Birželio 6 d. Vilniuje, birželio 7 d. Kaune bus pristatytos ką tik pasirodžiusios lietuvių k. Bažnyčios Mokytojų šv. Jėzaus Teresės ir šv. Kryžiaus Jono knygos
Birželio 2 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
Gegužės 25–28 d. Marcin Zielinski ir bendruomenės „Mocni w Duchu“ misijos Lietuvoje
Gegužės 27 d. Tiberiados bendruomenės broliai kviečia į Šviesos kelią Pažaislyje
Gegužės 19 d. Vilniaus kino centre „Forum Cinemas Vingis“ naujo lietuviško dokumentinio filmo „AUDRYS“ premjera
Gegužės 12–13 d. – FATIMOS apsireiškimų 100-mečio paminėjimas ŠILUVOJE. VISA PROGRAMA
Gegužės 12 d. Dešimtoji vaikų ir jaunimo giesmių šventė Šiauliuose
Gegužės 13 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija kviečia į Atvirų durų dieną
Gegužės 21 d. Broliai pranciškonai kviečia drauge sutikti Šv. Adalberto (Vaitiekaus) relikvijas Kaune
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »»
 
 
   

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt