Šventasis Sostas ir Lietuva
  
 

Vatikanas (Šventasis Sostas)

Vatikano miestas – valstybė (Stato della Citta del Vaticano) – Romos popiežiaus, kaip Katalikų Bažnyčios galvos ir sykiu Vatikano valstybės vadovo, rezidencija. Vatikane įsikūrusios Katalikų Bažnyčios valdymo institucijos, sudarančios Romos kuriją. Romos popiežius yra taip pat Romos vyskupas. Romos vyskupo Sostas drauge su Romos kurija vadinamas Apaštalų Sostu arba Šventuoju Sostu. Tarptautinės teisės subjektas yra Šventasis Sostas, tačiau kartais šia prasme vartojamas taip pat Vatikano pavadinimas.

Vatikano svetainės

 
     
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt