Šventasis Sostas ir Lietuva
  
 

Istorija

Popiežius emeritas BENEDIKTAS XVI
Šventasis popiežius JONAS PAULIUS II

Nors mūsų kraštą krikščionybė pasiekė vėliau negu kitas Europos šalis, popiežius Pijus XII 1939 m. pavadino Lietuvą „katalikybės bastionu Europos šiaurėje“.

Pirmoji Lietuvos vyskupija, tiesiogiai pavaldi Šventajam Sostui, buvo įsteigta 1254 m., o Lietuvos krikšto data laikoma 1387 m. Per šimtmečius Lietuvos valstybė išgyveno karinės galios laikus, teritorinę ekspansiją, vėliau politinę uniją su Lenkija, o 1795 m. prarado valstybingumą.

1918 m. atkūrus nepriklausomą Lietuvos valstybę, atsirado prielaidos naujai plėtoti santykius su Šventuoju Sostu. 1926 m. buvo įsteigta Lietuvos bažnytinė provincija, o 1927 m. – pasirašytas Apaštalų Sosto konkordatas su Lietuva.

1940 m. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, nutraukti diplomatiniai santykiai su Vatikanu. Tačiau Apaštalų Sostas nepripažino Lietuvos okupacijos ir jos pasekmių, todėl laikėsi nuomonės, kad diplomatiniai santykiai tik sustabdyti, bet nenutraukti.

Diplomatiniai santykiai oficialiai atkurti 1991 m. Vilniuje buvo įkurta apaštališkoji nunciatūra. 2000 m. rugsėjo 16 d. įsigaliojo Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos sutartys.

Vatikane ne kartą lankėsi aukšti Lietuvos valstybės pareigūnai. 2003 m. kovo 3 d. Vilniaus universitete buvo surengta mokslinė konferencija „Lietuva ir Šventasis Sostas: praeitis, dabartis, ateitis”, skirta Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto diplomatinių santykių 80-mečiui bei pirmojo konkordato tarp Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto 75-mečiui pažymėti. Konferencijoje dalyvavo Vatikano sekretorius santykiams su valstybėmis arkivyskupas Jeanas Louisas Tauranas.

2004 m. gruodžio 6 d. skiriamuosius raštus popiežiui Jonui Pauliui II įteikė ambasadorius Algirdas Saudargas. Jis pakeitė nuo 1992 m. ambasadoriaus pareigas ėjusį Kazį Lozoraitį.

Apie Lietuvos Respublikos ambasadą prie Šventojo Sosto žr.: http://va.urm.lt/.

 
     
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt