Popiežius seminaristams: ruoškitės kunigystei atvertomis Dievui širdimis
Popiežius: augime paprastumu pagal Dievo tarno Pijaus VII pavyzdį
Pranciškus istorikams: ieškokite tiesos, tarnaukite žmonėms
Popiežius vaikams: kurkite ateitį, nepamirškite kare atsidūrusių vaikų
Ukrainos vyskupai: dvasinė kova tokia pat svarbi, kaip ir karinė
Naujasis Florencijos arkivyskupas – buvęs misionierius Afrikoje
Kardinolui L. F. Ladaria SJ – 80 metų
Popiežius prašo stiprinti regimą visų krikščionių vienybę
P. R. Gallagheris: mūsų laikų nihilizmas – nusigręžimo nuo Dievo pasekmė
„Pokalbiai Dvasioje“ apie moteris sinodinės Bažnyčios misijoje
Popiežius karmelitėms: basos reiškia laisvos
Pamaldumo Švč. Širdžiai jubiliejus
Jeruzalėje gyvenantis misionierius: vengti veiksmų, kurie pagilintų krizę
Popiežiaus katechezė: susivaldymo dorybė padeda džiaugtis gyvenimu
Popiežius: melskimės už dėl karų kenčiančius žmones, ypač už karo belaisvius
Po poros savaičių vyks sinodinis klebonų susitikimas
Pirmadienį ir antradienį vyko popiežiaus ir Kardinolų tarybos posėdis
Mirė kardinolas P. Rubiano Saenzas
Pasaulinė Bažnyčių taryba: Rusijos „šventasis karas“ yra nepateisinamas
Paryžiaus katedra kyla iš pelenų. Gruodžio 8 d. – atidarymas
Jeruzalės lotynų patriarchas atšaukė kelionę į Romą
Skelbiamas Paryžiaus Dievo Motinos katedros vitražų konkursas
Išpuolis Sidnėjaus asirų bažnyčioje
Popiežius sekmadienio vidudienį: ar kalbamės apie tikėjimą?
Popiežius: neleiskite karui išsiplėsti į visus Artimuosius Rytus
Popiežius skautams: būkite atvira, kitiems dėmesinga, pranašiška bendruomenė
Popiežius: žvelkime į praeitį ir ateitį, rankose laikydami dabartį
Popiežius priminė artėjančią Pasaulinę vaikų dieną
Pasaulio jaunimo dienoms – 40 metų
Popiežiaus malda už iš išpuolio Sidnėjuje aukas
Popiežiaus sveikinimas musulmonams: „Mokėkime augti kartu“
Du kankiniai ir dvi liudytojos – arčiau pripažinimo palaimintaisiais ir šventaisiais
Popiežiaus planuose – vienuolikos dienų kelionė į Pietryčių Aziją
Pranciškus priėmė bažnytinių paramos programų finansuotojus iš JAV
COMECE: rezoliucija dėl aborto liūdina, dalyvaukime rinkimuose
Brazilijos vyskupų asamblėja: atnaujinti evangelizavimą
Chaldėjų patriarchas sugrįžo į Bagdadą
Šventųjų metų bulė bus paskelbta per Šeštines
Popiežius Romos parapijoje. Tikybos pamoka 200 vaikų
Nuncijus M. Zenari: užmirštam karui Sirijoje reikia politinio sprendimo
Popiežius: Jėzus pakeitė negalios prasmę
„Kaimas Žemei“, geroji praktika tvariam pasauliui
Audiencija Popiežiškajai Biblijos komisijai
Kardinolas P. Parolinas Brazilijoje: „Per Švč. M. Mariją prisirišti prie Jėzaus“
Trečiadienio katechezė apie tvirtumo dorybę
Popiežiaus užuojauta Kazachstanui dėl katastrofinių potvynių
Popiežius susitiko su Amazonės lyderiu ir Nobelio premijos laureatu
Kard. P. Parolinas vadovauja Brazilijos vyskupų rekolekcijoms
Arkivyskupo P. R. Gallagherio diplomatinė misija Vietname
Popiežius paminėjo lenkų kankinį, meldė už Ukrainą
Šventosios Žemės pranciškonas: esame pavargę, bet neprarandame vilties
Ukraina: per dvejus karo metus nuo minų žuvo ar buvo sužeisti 124 vaikai
Popiežius paskyrė naują Bulgarijos rytų apeigų katalikų vyskupą
Popiežius susitiko su „Hamas“ pagrobtų izraeliečių artimaisiais
„Dignitas infinita“. Naujas dokumentas apie žmogaus orumą
Popiežius prašo gestų, skatinančių derybas Ukrainoje ir Šventojoje Žemėje
„Šis vanduo tavo kapas ir tavo motina“. Naujieji australų katalikai
Popiežius: ką daryti, kad turėtume daugiau gyvenimo?
Popiežius: Marijos ašaros kalba apie Dievo atjautą mums visiems
Du Romos vyskupijos ganytojai paskirti į naujas pareigas
Popiežius: Raudonasis Kryžius – meilės kenčiančiam žmogui simbolis
Popiežius aplankė Romos parapiją
Po Europą keliauja Šventosios Žemės muziejaus kolekcija
Benediktinų prioras nori sustiprinti gerus Jeruzalės konfesijų ryšius
Velykų oktava Šventojoje Žemėje
Popiežius: matykime kitą ne kaip grėsmę, o kaip dovaną ir draugą
Popiežius: kunigo gyvenime viena tema yra pagrindinė
Jubiliejus ir kultūra. Pristatyti keli renginiai
Paminėta Panamos ir Šventojo Sosto diplomatinių santykių sukaktis
Popiežiaus užuojauta nukentėjusiems nuo žemės drebėjimo Taivane
Bažnyčios statistika: katalikų pasaulyje daugėja, kunigų – mažėja
Popiežius: melskimės už Oleksandrą, žuvusį 23 metų karį
Popiežius paiminėjo Gazos Ruože žuvusius savanorius
Trečiadienio katechezė: teisingas žmogus kalba tiesiai
Ukraina: projektas sustiprinti ligonines Lvive, Kyjive ir Dnipre
Patriarchas Baltramiejus: Prisikėlimą turime švęsti vieningai
Nikaragva: nuteista 11 evangelikų pastorių
Šventojo Sosto žinios – kanadų kalba
Popiežiaus maldos intencija balandžio mėnesiui
Popiežius: visi šv. Petro įpėdiniai įneša savo charizmą – tai tęstinumas, ne lūžis
Vatikanas pristatys deklaraciją žmogaus orumo klausimais
Per Velykas Prancūzijoje krikštą priėmė tūkstančiai katechumenų
JAV vyskupijoje seminaristų skaičius padvigubėjo
Popiežius Pranciškus: kai dalijamės Velykų džiaugsmu, jis auga
Nuncijus Ukrainoje: Velykos Zaporižioje ir popiežiaus prašymas apsikeisti belaisviais
Popiežius dėkojo už sveikinimus, linkėjo taikos
Velykų „Urbi et orbi“
Velyknakčio homilija: „Kas nuritins akmenį?“
Didysis penktadienis ir Didysis šeštadienis Jeruzalėje
Tikintysis priešais Kryžių: skausmas, kartu ir Velykų nuojauta
Kryžiaus kelias prie Koliziejaus. Pranciškus sekė pamaldas iš namų
„Tikroji Dievo visagalybė – jo visiškas bejėgiškumas ant kryžiaus”
Jeruzalės benediktinas: gyvenimas čia – kaip Didysis penktadienis
Nuncijus Ispanijoje: kad Velykos nevirstų spektakliu
Paskutinės vakarienės Mišios kalėjime. „Jėzus visada atleidžia“
Popiežius kunigams: gailestis – ne savigrauža, bet širdies gydymas
Popiežius: tik įsikibdami į kryžių galime eiti su Jėzumi
Popiežius Šventosios Žemės katalikams: esu su jumis, už jus meldžiuosi
Vatikano diplomatas P. R. Gallagheris: visi karai baigiasi prie derybų stalo
Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisijos (COMECE) pareiškimas dėl artėjančių Europos Parlamento rinkimų Už atsakingą balsavimą rinkimuose puoselėjant krikščioniškąsias vertybes ir Europos projektą
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 »»
 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt