Europos jaunimo susitikimai: Iš Strasbūro į Prahą
 
 36-asis Europos jaunimo susitikimas, kurį Taizé bendruomenė šįkart organizavo Strasbūre, Elzaso ir kaimyniniuose Vokietijos regionuose, baigėsi bendra malda, šventiniu naujųjų metų sutikimu, ir sausio 1-osios pietumis, kuriuos jauniesiems piligrimams padovanojo juos priėmusios šeimos. Tai buvo vienas ryškiausių susitikimo momentų: beveik 10 tūkstančių namų visame regione nusprendė atverti savo duris jauniesiems piligrimams. Savo padėkos laiške brolis Alois pabrėžia:

“Visi jaunieji piligrimai buvo priimti į šeimas. Baigiantis susitikimui, su manimi savo įspūdžiais dalinosi be galo daug išvykstančių jaunuolių – visi jie buvo smarkiai paliesti jūsų šilto sutikimo. Tai, kad tūkstančiai žmonių atvėrė savo namų duris svetimšaliams jaunuoliams, nepaisant šiandienėje visuomenėje ypač stipriai jaučiamos baimės nepažįstamiems, parodė, kad bažnyčios bendrystė ir tautų savitarpio supratimas tik stiprėja.”

Dar vienas susitikimo „žiburys“ buvo įvairių bažnyčių bendradarbiavimas. Išties, katalikai, protestantai ir ortodoksai šį susitikimą paruošė drauge. Pasiūlymuose 2014-iesiems, kuriuos brolis Alois pristatė Strasbūre, taip pat akcentuojama, jog svarbu yra „siekti akivaizdžios bendrystės tarp visų tų, kurie myli Kristų" (http://www.taize.fr/lt_article16238.html).

Iš 20-ies tūkstančių užsiregistravusių dalyvių, atvykusių iš įvairių Europos šalių, prie kurių dar galima pridėti apie 10 tūkstančių vietinių jaunuolių iš kaimyninių Strasbūro regionų, buvo ypač svarbus 2 500 jaunuolių iš Ukrainos dalyvavimas. Daugelis jų dalyvavo teminiuose susitikimuose, kuriuose kalbėta apie socialines, politines problemas Europoje – šie susitikimai buvo patys populiariausi iš visų siūlomų. Susitikime taip pat dalyvavo nemažas jaunųjų piligrimų būrys iš Lietuvos. Grupės atvyko iš Vilniaus, Kauno, Utenos, Panevėžio, Klaipėdos ir Kretingos – iš viso apie 400 dalyvių.

Prabėgus lygiai metams, kitas Europos susitikimas nuo 2014-ųjų gruodžio 29 d., iki 2015-ųjų sausio 2 d. vyks Prahoje. Belaukiant šio žiemos susitikimo, planuojama surengti dar keletą pasitikėjimo piligrimystės stotelių Amerikoje. Taip pat šių metų rugsėjo 26-28 dienomis, jaunuosius piligrimus kviečia ir Rygos miestas, kuris surengs regioninį Taizé pasitikėjimo piligrimystės susitikimą. Jame tikimasi sulaukti ir nemažo piligrimų būrio iš Lietuvos. 2015-aisiais planuojama surengti susitikimus “naujajam solidarumui”, kurie taip pat buvo pristatyti susitikimo Strasbūre metu (http://www.taize.fr/lt_article16318.html).

media@taize.fr
+33 3 85 50 30 44
 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt