Popiežius: „Ir tarp šventųjų būta nesutarimų“
 
 

(KAP) Pasak popiežiaus Benedikto XVI, tai, kad ginčų būta ir tarp šventųjų, teikia jam paguodos. „Ir tarp šventųjų būta kivirčų, nesutarimų ir ginčų, ir tai mane labai paguodžia“, – sakė popiežius per sausio 31 d. bendrąją audienciją. Tai rodo, kad šventieji nėra „nukritę iš dangaus“. „Jie buvo žmonės, kaip ir mes, turintys problemų, taip pat nuodėmių“, – kalbėjo Benediktas XVI.

Šventumas, pasak jo, nėra būti nepadariusiam ko nors klaidinga ar nenusidėjusiam. Šventumas augąs kartu su gebėjimu atsiversti, atgailauti ir pradėti iš naujo, bet daugiausia su pasirengimu susitaikyti ir atleisti. Kaip pavyzdį popiežius nurodė tautų apaštalą Paulių. Nors šis kurį laiką buvo susikirtęs su Morkumi, tai jam nesutrukdė viename iš paskutiniųjų laiškų pastarąjį pavadinti savo bendradarbiu.

Proga šioms popiežiaus pastaboms buvo jo meditacija apie apaštalo Pauliaus misijų kelionių palydovus. Barnabas, Silas ir Apolas įvairiopai prisidėjo prie krikščioniškojo tikėjimo skleidimo I a. Šiame kontekste Benediktas XVI nurodė, jog Paulius buvęs bendradarbiavimo pavyzdys: jis nenorėjo Bažnyčioje nuveikti visko pats, bet naudojosi „bendradarbių“ talentais.

Popiežius ypač atkreipė dėmesį į išvadas, Pauliaus padarytas iš pirmųjų krikščionių ginčo Korinte. Jos ir šiandien tebegalioja popiežiams, kardinolams, vyskupams, kunigams ir pasauliečiams. „Esame nuolankūs Jėzaus tarnai. Tarnaujame Evangelijai, kaip išgalime, ir prašome Dievą, kad jis Evangeliją ir Bažnyčią augintų.“

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt