Pasaulietiniai institutai siūlo visuomenei prasmę
 
 

(KAP) Popiežius Benediktas XVI paragino pasaulietinius institutus tęsti į pasaulį atgręžtą bei Evangeliją atitinkančią gyvenseną. Vasario 2 d. kreipdamasis į pasaulietinių institutų pasaulinės konferencijos Vatikane dalyvius, popiežius sakė, jog pasaulietinių institutų nariai turėtų per dialogą liudyti krikščioniškąjį žmogaus paveikslą. Taip jie galėtų pasiūlyti prasmę šiuolaikinei visuomenei, „praradusiai orientaciją ir pasimetusiai kultūrų bei religijų daugio paženklintoje aplinkoje“. Pasaulietinius institutus kaip naujas bažnytines bendruomenes, trokštančias gyventi „Dievui pašvęstąjį gyvenimą“ ne klasikinių vienuolijų forma, 1947 m. pripažino popiežius Pijus II.

Pasak Benedikto XVI, neatsiejama pasaulietinių institutų misijos dalis yra pastangos, kad visuomenėje būtų pripažįstamas asmens kilnumas ir jam laiduoti būtinos vertybės. Tokios pastangos gali būti dedamos politikoje ir ekonomikoje, auklėjimo ir sveikatos apsaugos srityse, viešosiose institucijose ir moksliniuose tyrinėjimuose. „Jauskitės užkalbinti kiekvieno skausmo, kiekvienos neteisybės, taip pat kiekvieno tiesos, grožio bei gerumo ieškojimo – ne todėl, kad turėtumėte visų problemų sprendimą, bet kad bet kurios sąlygos, kuriomis gyvena ir miršta žmogus, jums teikia progą paliudyti Dievo išganingąją valią“, – sakė popiežius.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt