Vyskupas Elio Sgreccia: katalikai turi teisę nebendradarbiauti darant abortą
 
 

(KAP, KAI) Spaudos konferencijos metu pristatydamas Popiežiškosios gyvybės akademijos vasario 23–24 d. Vatikane rengtą tarptautinį bioetikos kongresą, Popiežiškosios akademijos pirmininkas vyskupas Elio Sgreccia pabrėžė, kad katalikai turi teisę nebendradarbiauti darant abortą. Pasak vyskupo Sgreccia, tai nėra „bėgimas nuo atsakomybės“. Tikintieji turi teisę dėl sąžinės motyvų nedalyvauti ten, kur pažeidžiama teisė gyventi – tai taikytina tiek abortų, tiek piktnaudžiavimo embrionų tyrimo technologijomis atvejais.

Ta proga Popiežiškosios gyvybės akademijos pirmininkas paneigė gandus, esą rengiamasi peržiūrėti požiūrį į gimimų reguliavimo priemonių naudojimą. Tačiau jis patvirtino, kad Vatikane rengiamas dokumentas, kuriame bus aptarta plati bioetikos problematika, iškilusi po Tikėjimo mokymo kongregacijos 1987 m. paskelbtos instrukcijos Donum vitae. Pasak vyskupo Sgreccia, rengiamas dokumentas artimiausiu metu dar nebus skelbiamas.

Popiežiškosios gyvybės akademijos pirmininkas sakė, kad krikščionių pareiga pateikti pozityvų liudijimą ir aktyviai ginti teisę gyventi. Pasak jo, sveikatos apsaugos ir gyvybės apsaugos srityse būna tokių situacijų, kai gydytojams bei medicinos personalui dera atsisakyti bendradarbiauti. Pasak vyskupo Sgreccia, teisėta atsisakyti bendradarbiauti ir tuomet, kai homoseksualų poros siekia įvaikinimo. Jis kritikavo britų vyriausybės priimtą įstatymą, kuriuo Didžiosios Britanijos katalikų įvaikinimo agentūros įpareigojamos teikti paslaugas homoseksualų poroms.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt


 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt