Popiežius: krikščionys privalo ginti teisę į gyvybę
 
 

(KAP) Pasak popiežiaus Benedikto XVI, krikščionys pašaukti aktyviai ginti įvairiopai puolamą teisę į gyvybę. Vasario 24 d. priimdamas Popiežiškosios gyvybės akademijos visuotinio susirinkimo dalyvius, popiežius apgailestavo, jog priešiškumas gyvybei didėja bei reiškiasi vis naujomis formomis. Daugelyje Lotynų Amerikos šalių, taip pat besivystančiose šalyse didėja spaudimas legalizuoti abortus; nepaisant žalingo poveikio socialinėje ekonominėje srityje, stiprinama „gyventojų skaičiaus kontrolės“ politika.

Dangstantis biotechnine pažanga, Vakarų pasaulyje, pasak Benedikto XVI, imami taikyti subtilūs eugenikos metodai. Tai daroma tariamos individo gerovės vardu ir einama net iki „tobulo vaiko“ paieškos. Kartu pasitaiko siekių skatinti santuokai alternatyvias gyvenimo formas. Popiežius, kreipdamasis į Gyvybės akademijos visuotinio susirinkimo narius, pabrėžė sąžinės ugdymo svarbą tokių pasikėsinimų į teisę gyventi akivaizdoje. Ugdyti sąžinę mūsų dienomis „sunku ir keblu“, tačiau būtina. Juk šiandieniame postmodernistinės sekuliarizacijos etape net tik atmetama krikščionių tradicija, bet ir nepasitikima proto gebėjimu pažinti tiesą.

Juo labiau būtina įaštrinti sąžinę teisės į gyvybę atžvilgiu. Popiežius priminė Vatikano II Susirinkimo mokymą apie sąžinę: „Žmogus turi Dievo jo širdyje įrašytą įstatymą. Šio įstatymo laikymasis yra žmogaus kilnumo esmė. Žmonės turėtų skirti, kas gera ir bloga, net jei tam trukdytų socialinė aplinka, kultūrinis pliuralizmas ir besikertantys interesai.

Nepakanka prabėgomis prisiliesti prie svarbiausių tikėjimo tiesų vaikystėje, būtinas nuolatinis tikėjimo ugdymas, apimantis įvairius gyvenimo etapus. Tiktai taip krikščionys gali išmokti tinkamai įvertinti biomedicininias problemas lytiškumo, besirandančios gyvybės, giminės pratęsimo, rūpinimosi pagyvenusiaisiais bei ligoniais srityse. Benediktas XVI pabrėžė būtinybę pirmiausia jaunuoliams perteikti su kūniškumu, lytiškumu, meile, giminės tęsimu, pagarba gyvybei visais jos tarpsniais susijusias moralines problemas. Ginant bei skatinant „tiesos spindesį“ gyvybės slėpinio atžvilgiu, jis laukiąs medikų, filosofų, teologų indėlio. Kylant grėsmei žmogaus gyvybės vertybei, ypač reikšminga Bažnyčios magisteriumo ir pasauliečių pastangų sąveika. Laiduoti teisę į gyvybę – visų pareiga, nuo kurios vykdymo priklauso žmonijos ateitis.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt