Benediktas XVI apie išpažinties svarbą
 
 

(KAP, KAI) Kovo 16 d. popiežius Benediktas XVI kalbėjo Apaštališkosios penitenciarijos organizuotos konferencijos dalyviams, pabrėždamas Atgailos sakramento prasmę. Šventasis Tėvas pabrėžė, kad kunigai turi būti gerai pasirengę teikti šį sakramentą. „Mums visiems reikia semti Dievo meilę iš neišsemiamo šaltinio, atsiveriančio Kryžiaus slėpinyje, kad iš tikrųjų susitaikintume su Dievu, artimu ir savimi pačiais“. Pasak popiežiaus, tik iš šios dvasinės versmės kyla vidinė energija, leidžianti įveikti blogį ir nuodėmę.

Šventasis Tėvas priminė šiuolaikinio pasaulio prieštaringumą, atpažintą ir įvardytą Vatikano II Susirinkimo tėvų: daugelis žmonių mano, kad gali visiškai atsisakyti Dievo ir gerai gyventi pasitenkindami vien savimi. Tokie žmonės yra pasmerkti susidurti su egzistencinės tuštumos patirtimi. Benediktas XVI sakė: „Šiandien susidaro įspūdis, kad žmonės nebesuvokia nuodėmės prasmės“. Tačiau tuo pat metu daugėja kaltės suvokimo kompleksų. Pasak popiežiaus, prarasto nuodėmės suvokimo išraiška yra smurtas, prasmės krizės ir vidinė vienatvė. Popiežius ragino kunigus atsižvelgti į šiuos iššūkius ir stengtis, kad per juos spinduliuotų gailestingoji Dievo meilė. Kunigas turi būti vedamas nuolatinio šventumo siekio. Pasak Šventojo Tėvo, kunigas turi būti nuolat „vidujai susivienijęs su Viešpačiu“, kad galėtų įvykdyti reikšmingą nuodėmklausio misiją. Be to, kunigas privalo būti ištikimas Bažnyčios moralės mokymui ir suvokti, jog gėrio ir blogio įstatymą lemia ne atskiros situacijos, bet Dievas.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt