Pasaulinės jaunimo dienos proga popiežius kalbėjo apie gyvenimo tikslą
 
 

(KAP) Balandžio 1 d. Šv. Petro aikštėje susirinko apie 50 tūkst. jaunuolių, daugiausia iš Romos vyskupijos: šiemet Verbų sekmadienį Pasaulinė jaunimo diena minėta vyskupijų lygmeniu. Popiežius Benediktas XVI kalbėjo jaunuoliams, kad karjera ir pinigai neatneša širdies trokštamos laimės, ir patarė nepasitenkinti tuo, „ką visi galvoja, sako ir daro“. Pamoksle popiežius akcentavo, ką reiškia sekti Kristumi. Jis paaiškino, kad turimas omenyje egzistencinis pokytis: apsisprendžiama siekti ne savirealizacijos, bet kreiptis į kitą mylint tiesą ir siekiant vykdyti Dievo valią. Pasak popiežiaus, tas esminis apsisprendimas nulemia tai, kad galutiniu gyvenimo tikslu laikoma ne nauda, nuopelnai, karjera ar sėkmė, bet tiesa ir meilė. Renkamasi tarp gyvenimo vien sau ir kažko didesnio. Popiežius pabrėžė, jog tiesa ir meilė nėra abstraktūs dalykai: Jėzuje Kristuje tai tapo asmeniu. Sekdamas Kristumi imu tarnauti tiesai ir meilei. Anot popiežiaus, sekant Kristumi būtinos švarios rankos ir tyra širdis. Švarios rankos – tokios, kurios nesiima smurto veiksmų, nesupurvintos korupcijos ar nešvarių pinigų, o tyra širdis yra ta, kuri neblaškoma geidulių, kurios meilė tikra, o ne vien akimirksnio aistra. Kai taip sekama Jėzumi, galiausiai pasiekiama tikroji žmogaus paskirtis – draugystė su pačiu Dievu.

Prieš Pasaulinę jaunimo dieną, kovo 29-ąją, popiežius drauge su beveik 200 kunigų Šv. Petro bazilikoje klausė jaunuolių išpažinčių. Šias atgailos pamaldas – pasirengimą Pasaulinei jaunimo dienai Šventasis Tėvas pavadino susibūrimu apie kryžių, Dievo gailestingumo šventimu, kiekvieno asmeniškai išgyvenamu Atgailos sakramente. Popiežius savo homilijoje sakė: „Kiekvieno žmogaus širdyje yra meilės troškimas.“ Pasak Šventojo Tėvo, krikščionys negali gyventi be meilės; negana to, jei krikščionis nesutinka tikros meilės, jis iš tikrųjų negali vadinti savęs krikščioniu. Benediktas XVI paaiškino, jog artinantis priimti Atgailos sakramentą Dievo meilė ir gailestingumas paveikia širdis. Taigi būtina atnaujinti gebėjimą mylėti brolius ir seseris. Jis ragino jaunuolius išdrįsti mylėti savo šeimą, savo draugus, taip pat tuos, kurie buvo juos įžeidę.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt


 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt