„Krikščionių susiskaldymo drama“ – apgailėtina
 
 

(KAP) Pasak popiežiaus Benedikto XVI, „krikščionių susiskaldymo drama“ yra apgailėtina. Pasaulinės maldos už krikščionių vienybę savaitės proga popiežius per sausio 18 d. bendrąją audienciją visus krikščionis ragino melstis už tai, kad pasidalijimas būtų įveiktas. Benediktas XVI nedviprasmiškai teigiamai įvertino nuo Vatikano II Susirinkimo laikų pasiektą ekumeninę pažangą. Per dialogą išaugusi bendrystė ir pasiekti sutarimai teikia pagrindą būti dėkingam. Kartu popiežius išreiškė tvirtą viltį, kad Dievas išklausys vienybės prašymus: „Šventasis krikščionių vienybės atkūrimo reikalas pranoksta mūsų jėgas, o galutinė vienybė yra Dievo dovana“, – sakė jis. Jėzaus buvimas jo mokinių bendruomenėse ir jų maldose laiduojąs, kad jų pastangos nėra visiškai bergždžios.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt