„Krikščionių susiskaldymo drama“ – apgailėtina
 
 

(KAP) Pasak popiežiaus Benedikto XVI, „krikščionių susiskaldymo drama“ yra apgailėtina. Pasaulinės maldos už krikščionių vienybę savaitės proga popiežius per sausio 18 d. bendrąją audienciją visus krikščionis ragino melstis už tai, kad pasidalijimas būtų įveiktas. Benediktas XVI nedviprasmiškai teigiamai įvertino nuo Vatikano II Susirinkimo laikų pasiektą ekumeninę pažangą. Per dialogą išaugusi bendrystė ir pasiekti sutarimai teikia pagrindą būti dėkingam. Kartu popiežius išreiškė tvirtą viltį, kad Dievas išklausys vienybės prašymus: „Šventasis krikščionių vienybės atkūrimo reikalas pranoksta mūsų jėgas, o galutinė vienybė yra Dievo dovana“, – sakė jis. Jėzaus buvimas jo mokinių bendruomenėse ir jų maldose laiduojąs, kad jų pastangos nėra visiškai bergždžios.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt